Είμαι ο Ρα. Σας χαιρετίζω με την αγάπη και το φως του Άπειρου Δημιουργού. Επικοινωνώ τώρα.

Νομίζω ότι θα διευκρίνιζε τα πράγματα για εμάς το να επιστρέψουμε στην εποχή ακριβώς πριν από τη μεταφορά των ψυχών από τον Μάλντεκ για να δούμε πώς λειτούργησε ο Νόμος του Ενός σε σχέση με αυτήν τη μεταφορά, και γιατί αυτό ήταν απαραίτητο. Τι συνέβη στον Μάλντεκ, ή στους ανθρώπους στον Μάλντεκ, για να τους κάνει να χάσουν τον πλανήτη τους; Πριν από πόσο καιρό συνέβη αυτό;

Είμαι ο Ρα. Οι λαοί του Μάλντεκ είχαν έναν πολιτισμό κάπως παρόμοιο με αυτόν του κοινωνικού συμπλέγματος που είναι γνωστό σε εσάς ως Ατλαντίδα, στο ότι απέκτησε πολλές τεχνολογικές πληροφορίες και τις χρησιμοποίησε χωρίς μέριμνα για τη διατήρηση της σφαίρας τους, ακολουθώντας σε έναν πλειοψηφικό βαθμό το σύμπλεγμα σκέψης, ιδεών, και πράξεων που μπορεί να συσχετίσετε με τη λεγόμενη σας αρνητική πολικότητα, ή την υπηρεσία στον εαυτό.

Αυτό ήταν, ωστόσο, ως επί το πλείστον, διατυπωμένο σε μια ειλικρινή δομή πεποίθησης/σκέψης που φαινόταν στην αντίληψη των συμπλεγμάτων νου/σώματος αυτής της σφαίρας να είναι θετική και υπηρεσίας στους άλλους. Η καταστροφή που έπληξε τη βιόσφαιρά τους και προκάλεσε την αποσύνθεσή της προέκυψε από αυτό που αποκαλείτε πόλεμο.

Η κλιμάκωση έφτασε στο απώτατο όριο της τεχνολογίας που είχε στη διάθεσή του αυτό το κοινωνικό σύμπλεγμα στο χώρο/χρονικό παρόν της τότε εποχής. Αυτή η εποχή ήταν περίπου επτά μηδέν πέντε μηδέν μηδέν μηδέν, επτακόσιες πέντε χιλιάδες [705,000] από τα χρόνια σας πριν. (Οι κύκλοι είχαν ξεκινήσει πολύ, πολύ νωρίτερα πάνω σε αυτή τη σφαίρα λόγω της σχετικής ικανότητάς της να υποστηρίζει τις πρώτο-διάστατες μορφές ζωής σε ένα προγενέστερο σημείο στο χώρο/χρονικό συνεχές του ηλιακού σας συστήματος.) Αυτές οι οντότητες ήταν τόσο πολύ τραυματισμένες από αυτό το συμβάν που βρίσκονταν σε αυτό που θα μπορούσατε να αποκαλέσετε κόμπο, ή μπέρδεμα φόβου κοινωνικού συμπλέγματος. Πέρασε ορισμένος από τον χρόνο σας. Κανείς δεν μπορούσε να τις προσεγγίσει. Κανένα όν δεν μπορούσε να τις βοηθήσει.

Περίπου εξακόσιες χιλιάδες [600,000] από τα χρόνια σας πριν, τα τότε-υπάρχοντα μέλη της Συνομοσπονδίας μπόρεσαν να επιστρατεύσουν ένα σύμπλεγμα κοινωνικής μνήμης και να λύσουν τον κόμπο του φόβου. Οι οντότητες ήταν τότε σε θέση να ανακαλέσουν το ότι ήταν συνειδητές. Αυτή η επίγνωση τις έφερε στο σημείο πάνω σε αυτό που θα αποκαλούσατε τα κατώτερα αστρικά επίπεδα όπου θα μπορούσαν να υποστηριχθούν έως ότου κάθε σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος να ήταν σε θέση, τελικά, να θεραπευθεί από αυτό το τραύμα στο βαθμό που η κάθε οντότητα ήταν ικανή να εξετάσει τις στρεβλώσεις που είχε βιώσει στο προηγούμενο σύμπλεγμα ζωής-ψευδαίσθησης.

Μετά από αυτή την εμπειρία εκμάθησης/διδασκαλίας, η ομαδική απόφαση ήταν να θέσει στον εαυτό της έναν τύπο αυτού που θα μπορούσατε να αποκαλέσετε απαλλαγή κάρμα. Για το σκοπό αυτό ήρθαν σε ενσάρκωση μέσα στην πλανητική σας σφαίρα σε μη αποδεκτές ανθρώπινες μορφές. Αυτό, λοιπόν, το βιώνουν έως ότου οι στρεβλώσεις της καταστροφής αντικατασταθούν από στρεβλώσεις προς την επιθυμία για μια λιγότερο στρεβλωμένη θεώρηση της υπηρεσίας των άλλων.

Εφόσον αυτή ήταν η συνειδητή απόφαση της μεγάλης πλειοψηφίας αυτών των όντων στην εμπειρία του Μάλντεκ, η μετάβαση σε αυτόν τον πλανήτη ξεκίνησε περίπου πεντακόσιες χιλιάδες [500,000] από τα χρόνια σας πριν, και χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του σωματικού συμπλέγματος που ήταν διαθέσιμο εκείνη την εποχή. 1

Το σωματικό σύμπλεγμα που ήταν διαθέσιμο εκείνη την εποχή ήταν αυτό που εμείς αναφέρουμε ως το είδος του πιθήκου;

Αυτό είναι σωστό.

Και έχουν οποιεσδήποτε από τις οντότητες του Μάλντεκ μετεξελιχθεί τώρα; Είναι τώρα ακόμη δεύτερης πυκνότητας, ή διαμορφώνουν κάποιο πλανήτη τρίτης πυκνότητας τώρα;

Η συνείδηση αυτών των οντοτήτων ήταν πάντα τρίτης πυκνότητας. Ο μηχανισμός απαλλαγής σχεδιάστηκε με την τοποθέτηση αυτής της συνείδησης σε δεύτερο-διάστατα φυσικά χημικά συμπλέγματα τα οποία δεν είναι σε θέση να είναι επιδέξια ή χειριστικά στον βαθμό που αρμόζει στη λειτουργία των στρεβλώσεων της τρίτης πυκνότητας του νοητικού συμπλέγματος.

Λοιπόν, έχουν οποιεσδήποτε από αυτές τις οντότητες προχωρήσει τώρα, έχουν κάνει μια, ας πούμε, αποφοίτηση στο τέλος ενός κύκλου εβδομήντα-πέντε χιλιάδων ετών και έχουν εξέλθει από το σώμα δεύτερης πυκνότητας σε σώματα τύπου τρίτης πυκνότητας;

Είμαι ο Ρα. Πολλές από αυτές τις οντότητες μπόρεσαν να αφαιρέσουν τη συσσώρευση αυτού που αποκαλείτε κάρμα, όντας έτσι σε θέση να δεχτούν έναν κύκλο τρίτης πυκνότητας μέσα σε ένα σώμα τρίτης πυκνότητας. Τα περισσότερα από αυτά τα όντα που πέρασαν με αυτόν τον τρόπο έχουν ενσαρκωθεί αλλού στη δημιουργία για τον επερχόμενο κύκλο στην τρίτη πυκνότητα. Όταν αυτός ο πλανήτης έφτασε στην τρίτη πυκνότητα, κάποιες λίγες από αυτές τις οντότητες κατέστησαν ικανές να ενταχθούν στη δόνηση αυτής της σφαίρας με τη μορφή της τρίτης πυκνότητας. Παραμένουν λίγοι που δεν έχουν ακόμη απαλλάξει, μέσω του συντονισμού στρεβλώσεων του νου/σώματος/πνεύματος, την προγενέστερη πράξη που πραγματοποιήθηκε από αυτούς. Ως εκ τούτου, παραμένουν.

Είναι αυτοί οι Μεγαλοπόδαροι για τους οποίους μιλήσατε;

Είμαι ο Ρα. Αυτοί είναι ένας τύπος Μεγαλοπόδαρου.

Τότε η τωρινή μας φυλή αποτελείται από λίγους που ήρθαν αρχικά από τον Μάλντεκ και αρκετούς που ήρθαν από τον Άρη. Υπάρχουν εδώ οντότητες από άλλα μέρη;

Είμαι ο Ρα. Υπάρχουν οντότητες που βιώνουν τo χρόνο/χωρικό σας συνεχές οι οποίες έχουν προέλθει από πολλά, πολλά μέρη, όπως θα τα αποκαλούσατε, στη δημιουργία, γιατί όταν υπάρχει μια αλλαγή κύκλου αυτοί που πρέπει να επαναλάβουν βρίσκουν στη συνέχεια μια πλανητική σφαίρα κατάλληλη για αυτήν την επανάληψη. Είναι κάπως ασυνήθιστο για ένα πλανητικό σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος να περιέχει αυτούς που προέρχονται από πολλούς, πολλούς διαφορετικούς τόπους, αλλά αυτό εξηγεί πολλά, γιατί, βλέπετε, βιώνετε το τρίτο-διάστατο συμβάν με έναν μεγάλο αριθμό από αυτούς που πρέπει να επαναλάβουν τον κύκλο. Ο προσανατολισμός, λοιπόν, υπήρξε δύσκολος να ενοποιηθεί ακόμη και με τη βοήθεια πολλών από τους διδασκάλους/μαθητές σας.

Όταν ο Μάλντεκ καταστράφηκε, είχαν όλοι οι άνθρωποι του Μάλντεκ το πρόβλημα, ή ήταν κάποιοι προηγμένοι αρκετά ώστε να μεταφερθούν σε άλλους πλανήτες;

Είμαι ο Ρα. Στο συμβάν της πλανητικής διάλυσης κανένας δεν ξέφυγε, διότι αυτή είναι μια πράξη που επιβαρύνει το κοινωνικό σύμπλεγμα του ίδιου του πλανητικού συμπλέγματος. Κανένας δεν απέφυγε τον κόμπο ή μπέρδεμα.

Υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος να συμβεί αυτό στη Γη αυτή την περίοδο;

Είμαι ο Ρα. Νιώθουμε ότι αυτή η εκτίμηση του λεγόμενου μέλλοντος του πλανητικού σας συμπλέγματος νου/σώματος/πνεύματος ίσως να είναι λιγότερο από αβλαβής. Λέμε μόνο ότι υπάρχουν οι συνθήκες του νου για τέτοιου είδους ανάπτυξη τεχνολογίας και τέτοιου είδους εφαρμογή.

Είναι η στρέβλωση της ενόρασης/κατανόησής μας ότι τα νοητικά και πνευματικά συμπλέγματα εκείνων των ανθρώπων σας χρειάζονται προσανατολισμό παρά τα “παιχνίδια” χρειάζονται διάλυση, καθώς δεν είναι όλα τα πράγματα που υπάρχουν μέρος του Δημιουργού; Επομένως, το να επιλέγετε ελεύθερα είναι τιμή/καθήκον σας.

Όταν πραγματοποιείται μια αποφοίτηση και μια οντότητα ή οντότητες μετακινούνται στο τέλος ενός κύκλου από τον έναν πλανήτη στον άλλο, με ποιο τρόπο μεταβαίνουν από τον έναν πλανήτη στον άλλο;

Είμαι ο Ρα. Στο σχέδιο του Δημιουργού, το πρώτο βήμα της ολότητας-υπόστασης του νου/σώματος/πνεύματος είναι να τοποθετήσει το σύμπλεγμα-στρέβλωση του νου/σώματος/πνεύματός της στη σωστή θέση της αγάπης/του φωτός. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί σωστή θεραπεία του συμπλέγματος και εν τέλει εναρμόνιση με το σύμπλεγμα της ολότητας-υπόστασης. Αυτό παίρνει ένα πολύ μεταβλητό διάστημα του χρόνου/χώρου σας.

Αφού επιτευχθεί αυτό, η εμπειρία του κύκλου διαλύεται και φιλτράρεται μέχρι να απομείνει μόνο το απόσταγμα των στρεβλώσεων στην αγνή του μορφή. Σε αυτή τη φάση, η συγκομισμένη ολότητα-υπόσταση του νου/σώματος/πνεύματος αξιολογεί τις ανάγκες πυκνότητας της υπόστασής της και επιλέγει το καταλληλότερο νέο περιβάλλον είτε για μια επανάληψη του κύκλου είτε για μια προώθηση στον επόμενο κύκλο. Αυτός είναι ο τρόπος της συγκομιδής, διαφυλασσόμενος και επιβλεπόμενος από πολλούς.

Όταν η οντότητα μετακινείται από τον έναν πλανήτη στον επόμενο, μετακινείται σε σκέψη ή σε ένα όχημα;

Είμαι ο Ρα. Η ολότητα-υπόσταση του νου/σώματος/πνεύματος είναι ένα με τον Δημιουργό. Δεν υπάρχει παραμόρφωση χρόνου/χώρου. Επομένως, είναι θέμα σκέψης του κατάλληλου τόπου στην άπειρη διάταξη χρόνων/χώρων.

Όσο μια οντότητα είναι ενσαρκωμένη σε αυτή την τρίτη πυκνότητα αυτή τη στιγμή μπορεί είτε να μάθει χωρίς να γνωρίζει συνειδητά τι κάνει, είτε μπορεί να μάθει αφού συνειδητοποιήσει ότι μαθαίνει με τους τρόπους του Νόμου του Ενός. Ο δεύτερος τρόπος, είναι δυνατόν για την οντότητα να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξή της. Δεν είναι σωστό αυτό;

Είμαι ο Ρα. Αυτό είναι σωστό.

Τότε, μολονότι πολλές οντότητες δεν έχουν επίγνωση αυτού, αυτό που πραγματικά επιθυμούν είναι το να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, και είναι δουλειά τους να το ανακαλύψουν αυτό ενόσω είναι ενσαρκωμένες. Είναι σωστό το ότι μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους πολύ περισσότερο ενόσω είναι ενσαρκωμένες στην τρίτη πυκνότητα από ό,τι μεταξύ των ενσαρκώσεων αυτής της πυκνότητας;

Είμαι ο Ρα. Αυτό είναι σωστό. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε επί αυτής της έννοιας.

Ο Νόμος του Ενός έχει, ως μία από τις πρωταρχικές παραμορφώσεις του, την παραμόρφωση της Ελεύθερης Βούλησης. Έτσι, κάθε οντότητα είναι ελεύθερη να αποδεχτεί, να απορρίψει, ή να αγνοήσει τα συμπλέγματα νου/σώματος/πνεύματος γύρω της και να αγνοήσει την ίδια τη δημιουργία. Υπάρχουν πολλοί ανάμεσα στο σύμπλεγμα-στρέβλωση της κοινωνικής σας μνήμης οι οποίοι, σε αυτόν τον χρόνο/χώρο, μετέχουν καθημερινά, όπως θα το θέτατε, στην εργασία πάνω στον Νόμο του Ενός σε μία από τις πρωταρχικές του παραμορφώσεις· δηλαδή, τους Τρόπους της Αγάπης.

Ωστόσο, εάν αυτή η ίδια οντότητα—όντας προκατειλημμένη από τα βάθη του συμπλέγματος του νου/σώματος/πνεύματός της προς την αγάπη/το φως—αποδεχόταν εν συνεχεία την ευθύνη για κάθε στιγμή της χρονικής/χωρικής συσσώρευσης των παρόντων στιγμών που έχει στη διάθεσή της, μια τέτοια οντότητα μπορεί να ενισχύσει την πρόοδό της με τον ίδιο περίπου τρόπο όπως περιγράψαμε την ενίσχυση του καλέσματος του κοινωνικού σας συμπλέγματος-στρέβλωσης στη Συνομοσπονδία. 2

Θα μπορούσατε να δηλώσετε με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο πώς ενισχύετε αυτό το κάλεσμα;

Είμαι ο Ρα. Σας καταλαβαίνουμε να μιλάτε τώρα για τις προηγούμενες πληροφορίες μας. Το κάλεσμα αρχίζει με έναν. Αυτό το κάλεσμα είναι ίσο με το άπειρο και δεν είναι, όπως θα λέγατε, μετρούμενο. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Το δεύτερο κάλεσμα προστίθεται. Το τρίτο κάλεσμα ενισχύει ή διπλασιάζει το δεύτερο, και ούτω καθεξής, κάθε πρόσθετος καλών διπλασιάζει ή προσδίδει ισχύ σε όλο το προηγούμενο κάλεσμα. Έτσι, το κάλεσμα πολλών από τους λαούς σας είναι πολύ, πολύ-ισχυρό και συντριπτικά εισακουόμενο στα άπειρα πέρατα της Μίας Δημιουργίας.

Για γενική ανάπτυξη του αναγνώστη αυτού του βιβλίου, θα μπορούσατε να αναφέρετε μερικές από τις πρακτικές ή ασκήσεις προς εκτέλεση για να παραχθεί μια επιτάχυνση προς το Νόμο του Ενός;

Είμαι ο Ρα.

Άσκηση Ένα. Αυτή είναι η πιο σχεδόν επικεντρωμένη και εφαρμόσιμη εντός του ψευδαισθητικού συμπλέγματός σας. Η στιγμή περιέχει αγάπη. Αυτό είναι το μάθημα/ο στόχος αυτής της ψευδαίσθησης ή πυκνότητας. Η άσκηση είναι να αναζητήσετε συνειδητά αυτή την αγάπη στις στρεβλώσεις επίγνωσης και κατανόησης. Η πρώτη προσπάθεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Πάνω σε αυτή την επιλογή στηρίζεται το υπόλοιπο της ζωής-εμπειρίας μιας οντότητας. Η δεύτερη αναζήτηση της αγάπης μέσα στη στιγμή ξεκινάει την πρόσθεση. Η τρίτη αναζήτηση ενισχύει τη δεύτερη, η τέταρτη ενισχύει ή διπλασιάζει την τρίτη. Όπως και με τον προηγούμενο τύπο ενίσχυσης, θα υπάρξει κάποια απώλεια ισχύος λόγω ελαττωμάτων μέσα στην αναζήτηση στη στρέβλωση της ανειλικρίνειας. Ωστόσο, η συνειδητή δήλωση του εαυτού προς τον εαυτό της επιθυμίας να αναζητήσει την αγάπη είναι μια τόσο κεντρική πράξη βούλησης που, όπως και πριν, η απώλεια ισχύος λόγω αυτής της προστριβής είναι ασήμαντη.

Άσκηση Δύο. Το σύμπαν είναι ένα ον. Όταν ένα σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος βλέπει ένα άλλο σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος, δείτε τον Δημιουργό. Αυτή είναι μια βοηθητική άσκηση.

Άσκηση Τρία. Ατενίστε μέσα σε έναν καθρέφτη. Δείτε τον Δημιουργό.

Άσκηση Τέσσερα. Ατενίστε στη δημιουργία η οποία βρίσκεται γύρω από το σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος κάθε οντότητας. Δείτε τον Δημιουργό.

Το θεμέλιο ή η προϋπόθεση αυτών των ασκήσεων είναι μια προδιάθεση προς αυτό που μπορεί να αποκαλεστεί διαλογισμός, στοχασμός, ή προσευχή. Με αυτή τη στάση, αυτές οι ασκήσεις μπορούν να επεξεργασθούν. Χωρίς αυτήν, τα δεδομένα δεν θα εισχωρήσουν κάτω μέσα στις ρίζες του δέντρου του νου, ενεργοποιώντας και εξευγενίζοντας έτσι το σώμα και αγγίζοντας το πνεύμα.

Αναρωτιόμουν για την έλευση του πολιτισμού που αποκαλείται Ατλαντίδα και Λεμούρια, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκαν αυτοί οι πολιτισμοί, και από πού προήλθαν [δεν ακούγεται] πολιτισμοί;

Είμαι ο Ρα. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση αυτής της εργασίας. Οι πολιτισμοί της Ατλαντίδας και της Λεμούριας δεν ήταν ένας αλλά δύο. Ας δούμε πρώτα τις οντότητες «Mu».

Ήταν όντα μιας κάπως πρωτόγονης φύσεως, αλλά αυτά που είχαν πολύ προχωρημένες πνευματικές στρεβλώσεις. Ο πολιτισμός ήταν μέρος αυτού του κύκλου, ο οποίος βιώθηκε νωρίς μέσα στον κύκλο σε μια εποχή περίπου πέντε τρία μηδέν μηδέν μηδέν, πενήντα-τρεις χιλιάδες [53,000] από τα χρόνια σας πριν. Ήταν ένας βοηθητικός και ακίνδυνος τόπος ο οποίος βυθίστηκε κάτω από τον ωκεανό κατά τη διάρκεια μιας αναπροσαρμογής των τεκτονικών πλακών της σφαίρας σας που δεν οφείλεται σε δική τους πράξη.

Κατέφυγαν όσοι επέζησαν και έφτασαν σε πολλά μέρη σε αυτό που εσείς αποκαλείτε Ρωσία, Βόρεια Αμερική, και Νότια Αμερική. Οι Ινδιάνοι για τους οποίους έχετε φτάσει να αισθάνεστε κάποια συμπάθεια στο κοινωνικό σύμπλεγμα-στρεβλώσεις σας είναι οι απόγονοι αυτών των οντοτήτων. Όπως και οι άλλοι ενσαρκωμένοι αυτού του κύκλου, αυτοί ήρθαν από αλλού. Ωστόσο, αυτές οι συγκεκριμένες οντότητες ήταν σε μεγάλο βαθμό προερχόμενες από έναν πλανήτη δεύτερης πυκνότητας ο οποίος είχε κάποια δυσκολία, λόγω της ηλικίας του ήλιου του, να επιτύχει συνθήκες ζωής τρίτης πυκνότητας. Ο πλανήτης αυτός ήταν από τον γαλαξία Ντενέμπ.

Η Ατλάντεια φυλή ήταν ένα πολύ συγκροτημένο κοινωνικό σύμπλεγμα το οποίο άρχισε να σχηματίζεται περίπου τρία ένα μηδέν μηδέν μηδέν, τριάντα-μία χιλιάδες [31,000] χρόνια στο παρελθόν της ψευδαίσθησης του χώρο/χρονικού σας συνεχούς. Ήταν μια αργά-αναπτυσσόμενη και πολύ αγροτική κοινωνία έως περίπου ένα πέντε μηδέν μηδέν μηδέν, δεκαπέντε χιλιάδες [15,000] από τα χρόνια σας πριν. Έφθασε γρήγορα σε μια υψηλή τεχνολογική κατανόηση η οποία την έκανε ικανή να χρησιμοποιεί το νοήμων άπειρο με έναν λιγότερο πληροφορημένο τρόπο.

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι χρησιμοποιούσαν επίσης την νοήμων ενέργεια, χειραγωγώντας σημαντικά τις φυσικές εισροές της ακτίνας ίντιγκο ή της επίφυσης από τη θεία ή άπειρη ενέργεια. Έτσι ήταν ικανοί να δημιουργήσουν μορφές ζωής. Αυτό άρχισαν να κάνουν αντί να θεραπεύουν και να τελειοποιούν τα δικά τους συμπλέγματα νου/σώματος/πνεύματος, στρέφοντας τις στρεβλώσεις τους προς αυτό που θα μπορούσατε να αποκαλέσετε το αρνητικό.

Περίπου έντεκα χιλιάδες [11,000] από τα χρόνια σας πριν, ο πρώτος από τους, αυτούς που αποκαλείτε, πολέμους, προκάλεσε περίπου το σαράντα τοις εκατό αυτού του πληθυσμού να εγκαταλείψει την πυκνότητα μέσω της αποσύνθεσης του σώματος. Η δεύτερη και πιο καταστροφική από τις συρράξεις συνέβη περίπου ένα μηδέν οκτώ δύο ένα, δέκα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι-ένα [10,821] χρόνια στο παρελθόν σύμφωνα με την ψευδαίσθησή σας. Αυτό δημιούργησε μια διαμόρφωση που άλλαξε τη γη και το μεγάλο μέρος της Ατλαντίδας δεν υπήρχε πια, αφού είχε πλημμυρίσει. Τρεις από τις θετικά προσανατολισμένες ομάδες της Ατλαντίδας εγκατέλειψαν αυτόν τον γεωγραφικό τόπο πριν από αυτή την καταστροφή, εγκαθιστώντας τους εαυτούς τους στις ορεινές περιοχές αυτού που αποκαλείτε Θιβέτ, αυτού που αποκαλείτε Περού, και αυτού που αποκαλείτε Τουρκία.

Έχετε οποιεσδήποτε σύντομες ερωτήσεις πριν κλείσουμε αυτή τη συνάντηση;

Μόνο μία, εκτός από το τι μπορούμε να κάνουμε για να καταστήσουμε το όργανο πιο άνετο. Έχω μόνο μια άλλη ερώτηση. Θα ήθελα να έχω σύντομη πληροφόρηση για τη λέξη που χρησιμοποιείτε, «γαλαξίας».

Είμαι ο Ρα. Χρησιμοποιούμε τον όρο που είναι γνωστός στους ανθρώπους σας με το σύμπλεγμα ηχητικής δόνησης «γαλαξίας». Δεχόμαστε ότι ορισμένοι γαλαξίες περιέχουν ένα σύστημα πλανητικών και ηλιακών ομάδων, άλλοι περιέχουν αρκετά. Ωστόσο, η σημαντικότητα του τόπου στην άπειρη χρόνο/χωρική διαστατικότητα είναι τόσο μικρή που δεχόμαστε τη στρέβλωση που ενέχεται σε έναν τόσο διφορούμενο όρο.

Τότε θα ήταν εννέα πλανήτες και ο ήλιος μας που έχουμε εδώ στο σύστημά μας, θα αναφερόσασταν σε αυτό ως έναν ηλιακό γαλαξία;

Δεν θα το κάναμε.

Πόσα αστέρια, περίπου, θα ήταν σε έναν γαλαξία;

Εξαρτάται από το γαλαξιακό σύστημα. Το δικό σας, όπως γνωρίζετε, περιέχει πολλά, πολλά εκατομμύρια πλανητικών οντοτήτων και αστρικών σωμάτων.

Απλώς προσπαθούσα να φτάσω στον ορισμό που χρησιμοποιούσατε για τον γαλαξία. Τους αναφέρατε μερικές φορές και μου φάνηκε ότι [δεν ακούγεται] αυτό που εσείς αποκαλείτε γαλαξία εμείς το αποκαλούμε πλανητικό σύστημα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να καταστήσουμε το όργανο πιο άνετο;

Είμαι ο Ρα. Αυτό το όργανο θα μπορούσε να καταστεί κάπως πιο άνετο εάν δινόταν περισσότερη υποστήριξη στο σύμπλεγμα του σώματος. Εκτός από αυτό, μπορούμε μόνο να επαναλάβουμε το αίτημα για προσεκτική ευθυγράμμιση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της ισορροπίας αυτού του οργάνου. Η επαφή μας είναι στενής-ζώνης και επομένως η εισροή που έρχεται μαζί μας πρέπει να είναι ακριβής.

Είμαι ο Ρα. Σας αφήνω στην αγάπη και το φως του Ενός Άπειρου Δημιουργού. Προχωρήστε, λοιπόν, αγαλλιάζοντας στη δύναμη και την ειρήνη του Ενός Δημιουργού. «Adonai».


  1. Οι χρονολογίες που δίνονται σε αυτή την απάντηση φαίνονται να αντικρούονται με εκείνες που δίνονται στο #21.5

  2. Περιγράφεται στο #7.3–5