Είμαι ο Ρα. Σας χαιρετίζω με την αγάπη και το φως του Άπειρου Δημιουργού. Επικοινωνώ τώρα.

Τελειώνοντας την τελευταία συνεδρία, είχα κάνει μια ερώτηση που ήταν πολύ μεγάλη για να απαντηθεί. Είχε να κάνει με το σχήμα της πυραμίδας και τη σχέση της με τη μύηση. Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να θέσω αυτή την ερώτηση;

Είμαι ο Ρα. Ναι, αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος/χώρος για να κάνετε αυτή την ερώτηση.

Έχει το σχήμα της πυραμίδας επίδραση στη μύηση;

Είμαι ο Ρα. Όπως ξεκινήσαμε την ερώτηση της τελευταίας συνεδρίας, έχετε ήδη καταγράψει στο ατομικό σας σύμπλεγμα μνήμης την πρώτη χρήση του σχήματος που έχει να κάνει με τη μύηση στο σύμπλεγμα του σώματος. Η μύηση του πνεύματος ήταν ένας πιο προσεκτικά σχεδιασμένος τύπος μύησης όσον αφορά τις αναλογίες χρόνου/χώρου γύρω από τις οποίες βρισκόταν η οντότητα που θα μυούνταν.

Αν φανταστείτε μαζί μου την πλευρά του λεγόμενου σχήματος πυραμίδας και φανταστείτε νοερά αυτό το τρίγωνο κομμένο σε τέσσερα ίσα τρίγωνα, θα διαπιστώσετε ότι η τομή του τριγώνου που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο από κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές σχηματίζει ένα διαμάντι σε ένα επίπεδο που είναι οριζόντιο. Το μέσο αυτού του επιπέδου είναι το κατάλληλο μέρος για τη διασταύρωση των ενεργειών που ρέουν από τις άπειρες διαστάσεις με τα διάφορα συνυφασμένα ενεργειακά πεδία του συμπλέγματος νους/σώμα/πνεύμα.

Έτσι, σχεδιάστηκε ώστε αυτός που θα μυηθεί να είναι σε θέση να αντιληφθεί, μέσω του νου, και στη συνέχεια να διοχετεύσει αυτή την, θα λέγαμε, πύλη προς το νοήμον άπειρο. Αυτό, λοιπόν, ήταν το δεύτερο σημείο του σχεδιασμού αυτού του συγκεκριμένου σχήματος.

Μπορούμε να δώσουμε μια περαιτέρω περιγραφή οποιουδήποτε είδους στο ερώτημά σας;

Όπως καταλαβαίνω λοιπόν, η μύηση έπρεπε να γίνει στην κεντρική γραμμή της πυραμίδας, αλλά σε ύψος πάνω από τη βάση, όπως ορίζεται από την τομή των τεσσάρων τριγώνων που δημιουργούνται με τη διαίρεση κάθε πλευράς σε τέσσερα τρίγωνα. Είναι αυτό σωστό;

Αυτό είναι σωστό.

Τότε σε αυτό το σημείο υπάρχει μια εστίαση ενέργειας που είναι εξωδιαστατική σε σχέση με τις δικές μας διαστάσεις. Έχω δίκιο;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το δονητικό ηχητικό σύμπλεγμα. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα και συγκεκριμένα σωστό, καθώς δεν υπάρχουν “επιπλέον” διαστάσεις. Θα προτιμούσαμε τη χρήση του όρου “πολλαπλές” διαστάσεις.

Είναι το μέγεθος της πυραμίδας συνάρτηση στην αποτελεσματικότητα της μύησης;

Είμαι ο Ρα. Κάθε μέγεθος πυραμίδας έχει το δικό της σημείο εισροής του νοήμονος απείρου. Έτσι, μια μικροσκοπική πυραμίδα που μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από ένα σώμα ή πάνω από ένα σώμα, θα έχει συγκεκριμένα και διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με την τοποθέτηση του σώματος σε σχέση με το σημείο εισόδου του νοήμονος απείρου.

Για τους σκοπούς της μύησης, το μέγεθος έπρεπε να είναι αρκετά μεγάλο για να δημιουργήσει την έκφραση του πανύψηλου μεγέθους, έτσι ώστε το σημείο εισόδου του πολυδιάστατου ευφυούς απείρου να διαπερνά πλήρως και να γεμίζει το κανάλι, με ολόκληρο το σώμα να είναι σε θέση να ξεκουραστεί σε αυτή την εστιασμένη περιοχή. Επιπλέον, ήταν απαραίτητο για θεραπευτικούς σκοπούς τόσο ο δίαυλος όσο και ο θεραπευόμενος να είναι σε θέση να αναπαύονται μέσα σε αυτό το εστιασμένο σημείο.

Είναι η μεγάλη πυραμίδα στη Γκίζα ακόμη χρήσιμη για το σκοπό αυτό ή δε λειτουργεί πλέον;

Είμαι ο Ρα. Αυτό, όπως και πολλές άλλες δομές πυραμίδων, είναι σαν το πιάνο που δεν είναι κουρδισμένο: όπως θα εξέφραζε αυτό το όργανο, παίζει το σκοπό, αλλά πολύ άσχημα. Η δυσαρμονία τραντάζει τους ευαίσθητους. Μόνο το φάντασμα της ροής εξακολουθεί να παραμένει λόγω της μετατόπισης των σημείων ροής, η οποία με τη σειρά της οφείλεται στη μετατόπιση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του πλανήτη σας- οφείλεται επίσης στα δυσαρμονικά δονητικά συμπλέγματα εκείνων που χρησιμοποίησαν το χώρο μύησης και θεραπείας για λιγότερο συμπονετικούς σκοπούς.

Θα ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί μια πυραμίδα και να ευθυγραμμιστεί σωστά και να χρησιμοποιηθεί σήμερα με τα υλικά που διαθέτουμε;

Είμαι ο Ρα. Είναι πολύ πιθανό να χτίσετε μια πυραμίδα. Το υλικό που χρησιμοποιείται δεν είναι κρίσιμο, απλώς οι αναλογίες των συμπλεγμάτων χρόνου/χώρου. Ωστόσο, η χρήση της δομής για μύηση και θεραπεία εξαρτάται πλήρως από την εσωτερική πειθαρχία των διάυλων που επιχειρούν μια τέτοια εργασία.

Η ερώτησή μου λοιπόν θα ήταν, υπάρχουν άτομα που ενσαρκώνονται στον πλανήτη σήμερα, τα οποία θα είχαν την απαραίτητη εσωτερική πειθαρχία για να κατασκευάσουν, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες σας, και να μυηθούν σε μια πυραμίδα που έχτισαν και μετά ενδεχομένως να το ξανακάνουν; Είναι αυτό μέσα στα όρια του τι μπορεί να κάνει κάποιος στον πλανήτη σήμερα, ή δεν υπάρχει κανείς διαθέσιμος για κάτι τέτοιο;

Είμαι ο Ρα. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως τους αποκαλείτε, που είναι σε θέση να αναλάβουν αυτό το κάλεσμα σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, επιθυμούμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι η εποχή των πυραμίδων, όπως θα την αποκαλούσατε, έχει παρέλθει. Πρόκειται πράγματι για μια διαχρονική δομή. Ωστόσο, οι ροές από το σύμπαν ήταν, την εποχή που επιχειρήσαμε να βοηθήσουμε αυτόν τον πλανήτη, εκείνες που απαιτούσαν μια ορισμένη κατανόηση της καθαρότητας. Αυτή η κατανόηση έχει αλλάξει, καθώς οι ροές περιστρέφονται και όλα τα πράγματα εξελίσσονται, σε μια πιο φωτισμένη αντίληψη της καθαρότητας. Έτσι, υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων σας αυτή τη στιγμή εκείνοι των οποίων η αγνότητα είναι ήδη ένα με το ευφυές άπειρο. Χωρίς τη χρήση δομών, ο θεραπευτής/ασθενής μπορεί να αποκτήσει θεραπεία.

Μπορούμε να μιλήσουμε περαιτέρω για κάποιο συγκεκριμένο σημείο;

Είναι δυνατόν να διδάξετε θεραπευτικές τεχνικές, αν μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτά τα άτομα που έχουν την εγγενή ικανότητα;

Είμαι ο Ρα. Αυτό είναι δυνατόν. Πρέπει να προσθέσουμε ότι πολλά συστήματα διδασκαλίας/εκμάθησης της σχέσης θεραπείας/ασθενή είναι κατάλληλα, δεδομένων των διαφόρων συμπλεγμάτων νου/σώματος/πνεύματος. Ζητάμε από τη φαντασία σας να εξετάσει τη σχετική απλότητα του νου στον προηγούμενο κύκλο και τις λιγότερο διαστρεβλωμένες, αλλά συχνά υπερβολικά πολύπλοκες, απόψεις και διαδικασίες σκέψης/πνεύματος των ίδιων συμπλεγμάτων νου/σώματος/πνεύματος μετά από πολλές ενσαρκώσεις.

Ζητάμε επίσης από τη φαντασία σας να συλλάβει εκείνους που έχουν επιλέξει τη στρέβλωση της υπηρεσίας και έχουν μεταφέρει τα συμπλέγματα νου/σώματος/πνεύματος από τη μια διάσταση στην άλλη, φέρνοντας έτσι μαζί τους, μερικές φορές σε εντελώς λανθάνουσα μορφή, πολλές δεξιότητες και αντιλήψεις που ταιριάζουν περισσότερο με τις στρεβλώσεις των διαδικασιών θεραπείας/ασθενή.

Θα ήθελα πολύ να συνεχίσω τη διερεύνηση σχετικά με τη δυνατότητα αυτής της θεραπευτικής διαδικασίας, αλλά είμαι λίγο χαμένος ως προς το πού να ξεκινήσω. Μπορείτε να μου πείτε ποιο θα ήταν το πρώτο μου βήμα;

Είμαι ο Ρα. Δεν μπορώ να σας πω τι να ρωτήσετε. Μπορώ να σας προτείνω να εξετάσετε τις κάπως πολύπλοκες πληροφορίες που μόλις σας δόθηκαν και να ανακαλύψετε έτσι διάφορους δρόμους έρευνας. Υπάρχει μία “υγεία”, όπως την αποκαλείτε, στο πολωμένο σας περιβάλλον, αλλά υπάρχουν πολλές σημαντικά διαφορετικές στρεβλώσεις τύπων συμπλεγμάτων νου/σώματος/πνεύματος. Κάθε τύπος πρέπει να ακολουθήσει τη δική του εκμάθηση/διδασκαλία σε αυτόν τον τομέα.

Θα υπέθετα ότι το πρώτο βήμα θα ήταν να βρεθεί ένα άτομο με ικανότητα έχει φέρει μαζί του σε αυτή την ενσάρκωση; Είναι αυτό σωστό;

Είμαι ο Ρα. Αυτό είναι σωστό.

Μόλις επιλέξω ένα άτομο για να εκτελέσει θεραπεία, θα ήταν χρήσιμο να λάβω οδηγίες από εσάς. Είναι αυτό δυνατό;

Είμαι ο Ρα. Αυτό είναι δυνατό δεδομένης της στρέβλωσης των δονητικών ηχητικών συμπλεγμάτων.

Υποθέτω, λοιπόν, ότι το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι αναγκαστικά ένα άτομο που βρίσκεται σε μεγάλη αρμονία με το Νόμο του Ενός. Αν και μπορεί να μην έχει καμία διανοητική κατανόηση αυτού, θα πρέπει να ζει τον Νόμο του Ενός. Είναι αυτό σωστό;

Είμαι ο Ρα. Αυτό είναι και σωστό και λάθος. Η πρώτη περίπτωση, δηλαδή η ορθότητα, θα ίσχυε για κάποιον όπως ο ίδιος ο ερωτών που έχει τη στρέβλωση προς τη θεραπεία, όπως την αποκαλείτε.

Η ανακρίβεια, που πρέπει να παρατηρηθεί, είναι η θεραπεία εκείνων των οποίων οι δραστηριότητες στη χωροχρονική σας ψευδαίσθηση δεν αντανακλούν το Νόμο του Ενός, αλλά των οποίων η ικανότητα έχει βρει το δρόμο της προς το ευφυές άπειρο, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ύπαρξης από το οποίο αυτή η στρέβλωση βρίσκεται.

[Παρεμπιπτόντως: Τζιμ, κατάλαβες;]

Είμαι λίγο μπερδεμένος. Σας κατάλαβα εν μέρει- δεν είμαι σίγουρος ότι σας κατάλαβα πλήρως. Θα μπορούσατε να το επαναδιατυπώσετε αυτό με άλλο τρόπο;

Μπορώ να το επαναδιατυπώσω αυτό με πολλούς τρόπους, δεδομένης της γνώσης αυτού του οργάνου για τα δονητικά ηχητικά σας συμπλέγματα. Θα προσπαθήσω για μια μικρότερη παραμόρφωση αυτή τη στιγμή.

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων που μπορούν να θεραπεύσουν: εκείνοι όπως εσείς που, έχοντας την έμφυτη στρέβλωση προς τη γνώση που δίνει ο Νόμος του Ενός, μπορούν να θεραπεύσουν αλλά δεν το κάνουν- και εκείνοι που, έχοντας την ίδια γνώση αλλά χωρίς να δείχνουν σημαντική συνειδητή στρέβλωση προς το Νόμο του Ενός στο μυαλό, το σώμα ή το πνεύμα, παρόλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, έχουν ανοίξει έναν δίαυλο για την ίδια ικανότητα. Το σημείο είναι ότι υπάρχουν εκείνοι που, χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, θα λέγαμε, πέρα από όλα αυτά, θεραπεύουν.

Είναι ένα επιπλέον στοιχείο ενδιαφέροντος ότι εκείνοι των οποίων η ζωή δεν είναι ίση με το έργο τους, μπορεί να δυσκολευτούν να απορροφήσουν την ενέργεια του νοήμονος απείρου και έτσι να παραμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσουν δυσαρμονία στους εαυτούς τους και στους άλλους, και ίσως ακόμη και να θεωρήσουν απαραίτητο να σταματήσουν τη θεραπευτική δραστηριότητα. Επομένως, εκείνοι του πρώτου τύπου, εκείνοι που επιδιώκουν να υπηρετήσουν και είναι πρόθυμοι να εκπαιδευτούν στη σκέψη, στο λόγο και στην πράξη είναι εκείνοι που θα μπορέσουν να διατηρήσουν με άνεση τη στρέβλωση προς την υπηρεσία στον τομέα της θεραπείας.

Τότε θα ήταν δυνατόν να μας εκπαιδεύσετε στη θεραπευτική πρακτική;

Είμαι ο Ρα. Είναι δυνατόν.

Θα μας εκπαιδεύσετε;

Θα το κάνουμε.

Δεν έχω ιδέα για το πόσο καιρό θα πάρει αυτό ή αν μπορείτε καν να πείτε κάτι γι’ αυτό. Είναι δυνατόν να μου δώσετε μια σύνοψη του προγράμματος εκπαίδευσης που απαιτείται; Δεν γνωρίζω τι ερωτήσεις να κάνω σε αυτό το σημείο. Θα κάνω αυτή την ερώτηση με την ελπίδα ότι θα έχει νόημα.

Είμαι ο Ρα. Εξετάζουμε το αίτημά σας για πληροφορίες, διότι, όπως σημειώσατε, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δονητικών ηχητικών συμπλεγμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοχικά για την εκπαίδευση του θεραπευτή.

Η σύνοψη είναι μια πολύ κατάλληλη είσοδος ώστε να καταλάβετε τι συμβαίνει.

Πρώτον, ο νους πρέπει να είναι γνωστός στον εαυτό του. Αυτό είναι ίσως το πιο απαιτητικό μέρος της θεραπευτικής εργασίας. Αν ο νους γνωρίζει τον εαυτό του, τότε έχει συντελεστεί η πιο σημαντική πτυχή της θεραπείας, διότι η συνείδηση είναι ο μικρόκοσμος του Νόμου του Ενός.

Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τις αρχές των σωματικών συμπλεγμάτων. Στις ροές που φτάνουν στον πλανήτη σας αυτή τη στιγμή, αυτές οι κατανοήσεις και οι αρχές έχουν να κάνουν με την ισορροπία μεταξύ αγάπης και σοφίας στη χρήση του σώματος στις φυσικές του λειτουργίες.

Ο τρίτος τομέας είναι ο πνευματικός, και σε αυτόν τον τομέα οι δύο πρώτοι κλάδοι συνδέονται μέσω της επίτευξης επαφής με το νοήμον άπειρο.

Πιστεύω ότι έχω κάποια ιδέα για την πραγματοποίηση - μια μικρή ιδέα, τουλάχιστον, για την πραγματοποίηση του πρώτου βήματος. Μπορείτε να αναλύσετε τα βήματα; Τα άλλα δύο βήματα δεν τα γνωρίζω καθόλου.

Είμαι ο Ρα. Φανταστείτε το σώμα. Φανταστείτε τις πιο πυκνές πτυχές του σώματος. Προχωρήστε από εκεί στην πολύ λεπτή γνώση των ενεργειακών οδών που περιστρέφονται και προκαλούν την ενεργοποίηση του σώματος. Καταλάβετε ότι όλες οι φυσικές λειτουργίες του σώματος έχουν όλες τις πτυχές από τις πυκνές έως τις λεπτές και μπορούν να μετατραπούν σε αυτό που μπορείτε να αποκαλέσετε μυστηριακό. Αυτή είναι μια σύντομη διερεύνηση της δεύτερης περιοχής.

Για να μιλήσουμε για το τρίτο: φανταστείτε, αν θέλετε, τη λειτουργία του μαγνήτη. Ο μαγνήτης έχει δύο πόλους. Ο ένας φτάνει προς τα πάνω. Ο άλλος κατεβαίνει προς τα κάτω. Η λειτουργία του πνεύματος είναι να ενσωματώσει τον πόθο προς τα πάνω της ενέργειας του νου/σώματος με την κατερχόμενη ροή της άπειρης νοημοσύνης. Αυτή είναι μια σύντομη επεξήγηση της τρίτης περιοχής.

Άρα, αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν, συγκεκριμένες οδηγίες και ασκήσεις;

Είμαι ο Ρα. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή ενσαρκωμένοι ανάμεσα στους λαούς σας- έτσι, μπορούμε να καθοδηγήσουμε και να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε, αλλά δεν μπορούμε, με το παράδειγμά μας, να δείξουμε. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Ωστόσο, θα πρέπει πράγματι να υπάρχουν αρκετά συγκεκριμένες ασκήσεις του νου, του σώματος και του πνεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διδασκαλίας/εκμάθησης που προσφέρουμε.

Πρέπει να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι η θεραπεία δεν είναι παρά μια στρέβλωση του Νόμου του Ενός. Για να φθάσουμε σε μια μη στρεβλωμένη κατανόηση αυτού του νόμου, δεν είναι απαραίτητο να θεραπεύσουμε ή, πράγματι, να εμφανίσουμε οποιαδήποτε υλοποίηση, αλλά μόνο να ασκήσουμε τις αρχές της κατανόησης.

Θα θέλαμε να ζητήσουμε να τελειώσει αυτή η συνεδρίαση με μία ή δύο ακόμη ερωτήσεις.

Ο στόχος μου είναι κυρίως να ανακαλύψω περισσότερα για το Νόμο του Ενός, και θα ήταν πολύ χρήσιμο να ανακαλύψω τεχνικές θεραπείας. Γνωρίζω το πρόβλημά σας σε σχέση με την ελεύθερη βούληση. Μπορείτε να κάνετε… Δεν μπορείτε να κάνετε προτάσεις, γι’ αυτό θα σας ρωτήσω αν μπορείτε να μου αναφέρετε τον Νόμο του Ενός και τους νόμους της θεραπείας;

Είμαι ο Ρα. Ο Νόμος του Ενός, αν και πέρα από τους περιορισμούς των ονομάτων, όπως εσείς αποκαλείτε τα δονητικά ηχητικά συμπλέγματα, μπορεί να προσεγγιστεί με τη δήλωση ότι όλα τα πράγματα είναι ένα, ότι δεν υπάρχει πολικότητα, ούτε σωστό ή λάθος, ούτε δυσαρμονία, αλλά μόνο ταυτότητα. Όλα είναι ένα, και αυτό το ένα είναι η αγάπη/φως, το φως/αγάπη, ο Άπειρος Δημιουργός.

Μια από τις πρωταρχικές στρεβλώσεις του Νόμου του Ενός είναι αυτή της θεραπείας. Η θεραπεία συμβαίνει όταν ένα σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος συνειδητοποιεί, βαθιά μέσα του, τον Νόμο του Ενός- δηλαδή, ότι δεν υπάρχει δυσαρμονία, δεν υπάρχει ατέλεια- ότι όλα είναι πλήρη, ακέραια και τέλεια. Έτσι, το ευφυές άπειρο μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα νου/σώματος/πνεύματος αναδιαμορφώνει την ψευδαίσθηση του σώματος, του νου ή του πνεύματος σε μια μορφή σύμφωνη με το Νόμο του Ενός. Ο θεραπευτής ενεργεί ως ενεργοποιητής ή καταλύτης αυτής της εντελώς ατομικής διαδικασίας.

Ένα στοιχείο που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι ότι ένας θεραπευτής που ζητάει να μάθει πρέπει να αναλάβει τη στρέβλωση που γίνεται κατανοητή ως ευθύνη γι’ αυτό το αίτημα/λήψη, άρα τη θεραπεία. Αυτό είναι μια τιμή/υποχρέωση που πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά με ελεύθερη βούληση πριν από το αίτημα.

Υποθέτω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αύριο.

Είμαι ο Ρα. Η υπόθεσή σας είναι σωστή, εκτός αν αισθάνεστε ότι μια συγκεκριμένη ερώτηση είναι απαραίτητη. Αυτό το όργανο τροφοδοτείται καλύτερα με περίπου αυτό το μήκος εργασίας.

Μια σύντομη ερώτηση. Είναι αυτό το όργανο ικανό για δύο τέτοιες συνεδρίες την ημέρα ή θα πρέπει να παραμείνουμε σε μία;

Είμαι ο Ρα. Αυτό το όργανο είναι ικανό για δύο συνεδρίες την ημέρα. Ωστόσο, πρέπει να ενθαρρύνεται να διατηρεί το σωματικό της σύμπλεγμα ισχυρό με την πρόσληψη των τροφών σας σε βαθμό που υπερβαίνει τη συνήθη πρόσληψη των τροφών σας από αυτό το όργανο, αυτό οφείλεται στο φυσικό υλικό που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε.

Περαιτέρω, οι δραστηριότητες αυτού του οργάνου πρέπει να παρακολουθούνται για να αποφεύγεται η υπερδραστηριότητα, διότι αυτή η δραστηριότητα ισοδυναμεί με έντονη εργασία σε φυσικό επίπεδο.

Εάν ληφθούν υπόψη αυτές οι παραινέσεις, οι δύο συνεδρίες θα ήταν δυνατές. Δεν επιθυμούμε να εξαντλήσουμε αυτό το μέσο.

Ευχαριστώ, Ρα.

Σας αφήνω στην αγάπη και το φως της Μιας Άπειρης Νοημοσύνης που είναι ο Δημιουργός. Προχωρήστε αγαλλιάζοντας στη δύναμη και την ειρήνη του Ενός. «Adonai»