Είμαι ο Ρα. Σας χαιρετίζω με την αγάπη και το φως του Άπειρου Δημιουργού. Επικοινωνώ τώρα.

Την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε μιλούσαμε για την εκμάθηση της θεραπείας. Έχω την εντύπωση ότι από αυτά που μας δώσατε στην προηγούμενη συνεδρία ότι είναι απαραίτητο πρώτα να εξαγνιστεί ο εαυτός με ορισμένες πρακτικές και ασκήσεις. Στη συνέχεια, προκειμένου να θεραπεύσουμε έναν ασθενή, είναι απαραίτητο, μέσω παραδείγματος, και ενδεχομένως ορισμένων ασκήσεων, να δημιουργήσουμε μια νοητική διαμόρφωση στον ασθενή που να του επιτρέπει να θεραπεύσει τον εαυτό του. Έχω δίκιο;

Είμαι ο Ρα. Παρόλο που η δική σας εκμάθηση/κατανόηση-στρέβλωση είναι ουσιαστικά σωστή, η επιλογή του δονητικού ηχητικού συμπλέγματος δεν είναι εντελώς ακριβής όσο δύναται αυτή η γλώσσα.

Δεν είναι το παράδειγμα με το οποιο ο θεραπευτής κάνει την εργασία. Η εργασία υπάρχει από μόνη της. Ο θεραπευτής είναι μόνο ο καταλύτης, όπως αυτό το όργανο έχει την απαραίτητη κατάλυση για να παρέχει το δίαυλο για τα λόγια μας, παρόλα αυτά, είτε με το παράδειγμα είτε με την άσκηση οποιουδήποτε είδους, δεν μπορεί να λάβει καμία σκέψη για αυτή την εργασία.

Η θεραπευτική εργασία συμπίπτει με το ότι αποτελεί μια μορφή τσάννελινγκ κάποιας παραμόρφωσης του νοήμονος απείρου.

Αποφασίσαμε να δεχτούμε, αν μας προσφερθεί, την τιμή/καθήκον να μάθουμε/διδάξουμε τη διαδικασία της θεραπείας. Θα ήθελα να ρωτήσω ως προς το πρώτο βήμα που πρέπει να πραγματοποιήσουμε για να γίνουμε αποτελεσματικοί θεραπευτές.

Είμαι ο Ρα. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη από τις τρεις διδασκαλίες/μαθήματα.

Ξεκινάμε με τη νοητική μάθηση/διδασκαλία που είναι απαραίτητη για την επαφή με το νοήμον άπειρο. Η προϋπόθεση για νοητική εργασία είναι η ικανότητα διατήρησης της σιωπής του εαυτού σε σταθερή κατάσταση όταν απαιτείται από τον εαυτό. Ο νους πρέπει να ανοίξει σαν μια πόρτα. Το κλειδί είναι η σιωπή.

Μέσα στην πόρτα υπάρχει μια ιεραρχική κατασκευή που μπορείτε να την παρομοιάσετε ως γεωγραφία και κατά κάποιο τρόπο ως γεωμετρία, διότι η ιεραρχία είναι αρκετά κανονική και φέρει εσωτερικές σχέσεις.

Για να αρχίσετε να κατακτάτε την έννοια της νοητικής πειθαρχίας είναι απαραίτητο να εξετάσετε τον εαυτό. Η πολικότητα της διάστασής σας πρέπει να εσωτερικευτεί. Όπου βρίσκετε υπομονή μέσα στο νου σας πρέπει να βρίσκετε συνειδητά την αντίστοιχη ανυπομονησία και το αντίστροφο. Κάθε σκέψη που έχει ένα ον, έχει με τη σειρά της μια αντίθετη. Οι πρακτικές του νου περιλαμβάνουν, πρώτα απ’ όλα, τον εντοπισμό τόσο εκείνων των πραγμάτων που εγκρίνετε όσο και εκείνων των πραγμάτων που αποδοκιμάζετε μέσα σας, και στη συνέχεια την εξισορρόπηση κάθε θετικού και αρνητικού φορτίου με το ισότιμό του. Ο νους περιέχει όλα τα πράγματα. Επομένως, πρέπει να ανακαλύψετε αυτή την πληρότητα μέσα σας.

Η δεύτερη νοητική πρακτική είναι η αποδοχή της πληρότητας μέσα στη συνείδησή σας. Δεν είναι για ένα ον της πολικότητας στη ενσώματη συνείδηση να διαλέγει και να επιλέγει μεταξύ χαρακτηριστικών, δημιουργώντας έτσι τους ρόλους που προκαλούν μπλοκαρίσματα και συγχύσεις στο ήδη διαστρεβλωμένο σύμπλεγμα του νου. Κάθε αποδοχή εξομαλύνει μέρος των πολλών στρεβλώσεων που η ικανότητα που ονομάζετε επίκριση δημιουργεί.

Η τρίτη πρακτική του νου είναι μια επανάληψη της πρώτης, αλλά με το βλέμμα στραμμένο προς τα έξω, προς τις άλλες οντότητες που συναντά. Σε κάθε οντότητα υπάρχει πληρότητα. Έτσι, η ικανότητα κατανόησης κάθε ισορροπίας είναι απαραίτητη. Όταν βλέπετε υπομονή, είστε υπεύθυνοι για αντανάκλαση στη νοητική σας κατανόηση της υπομονής/ανυπομονησίας. Όταν βλέπετε ανυπομονησία, είναι απαραίτητο για η δική σας νοητική διαμόρφωση της κατανόησης να είναι ανυπομονησία/υπομονή. Το χρησιμοποιούμε αυτό ως ένα απλό παράδειγμα. Οι περισσότερες διαμορφώσεις του νου έχουν πολλές όψεις, και η κατανόηση είτε των πολικοτήτων του εαυτού, είτε αυτού που θα ονομάζατε πολικότητες του άλλου εαυτού, μπορεί και πρέπει να γίνει αντιληπτή ως λεπτή εργασία.

Το επόμενο βήμα είναι η αποδοχή των πολώσεων του άλλου εαυτού, αυτό αντικατοπτρίζει το δεύτερο βήμα.

Αυτά είναι τα τέσσερα πρώτα βήματα για την εκμάθηση της νοητικής πρακτικής. Το πέμπτο βήμα περιλαμβάνει την παρατήρηση των γεωγραφικών και γεωμετρικών σχέσεων και αναλογιών του νου, του άλλου νου, του μαζικού νου και του άπειρου νου.

Ο δεύτερος τομέας εκμάθησης/διδασκαλίας είναι η μελέτη/κατανόηση των συμπλεγμάτων του σώματος. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε καλά το σώμα σας. Αυτό είναι αντικείμενο χρήσης του νου ώστε να εξετάσετε πώς οι αισθήσεις, οι προκαταλήψεις -αυτό που θα ονομάζατε συναισθήματα- επηρεάζουν τα διάφορα τμήματα του συμπλέγματος του σώματος. Θα είναι απαραίτητο τόσο να κατανοήσετε τις σωματικές πολικότητες όσο και να τις αποδεχτείτε, επαναλαμβάνοντας σε μια χημική/σωματική υλοποίηση τη δουλειά που έχετε κάνει πάνω στο νου αναστοχαζόμενοι στη συνείδηση.

Το σώμα είναι δημιούργημα του νου. Έχει τις προκαταλήψεις του. Η βιολογική προκατάληψη πρέπει πρώτα να γίνει πλήρως κατανοητή και στη συνέχεια να επιτραπεί στην αντίθετη προκατάληψη να βρει πλήρη έκφραση στην κατανόηση. Και πάλι, η διαδικασία της αποδοχής του σώματος ως ένα ισορροπημένο, αλλά και πολωμένο, ατόμο μπορεί στη συνέχεια να επιτευχθεί.

Στη συνέχεια, είναι καθήκον σας να επεκτείνετε αυτή την κατανόηση στα σώματα των άλλων εαυτών που θα συναντήσετε. Το απλούστερο παράδειγμα αυτού είναι η κατανόηση ότι κάθε βιολογικό αρσενικό είναι θηλυκό- και κάθε βιολογικό θηλυκό είναι αρσενικό. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Ωστόσο, σχεδόν σε κάθε περίπτωση όπου επιχειρείτε την κατανόηση του σώματος του εαυτού ή του άλλου εαυτού, θα διαπιστώσετε και πάλι ότι απαιτείται η πιο λεπτή διάκριση προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τα συμπλέγματα πολικότητας που εμπλέκονται.

Αυτή τη στιγμή θα προτείναμε να κλείσουμε την περιγραφή μέχρι την επόμενη φορά των εργασιών, ώστε να μπορέσουμε να αφιερώσουμε χρόνο στον τρίτο τομέα ανάλογα με τη σημασία του.

Μπορούμε να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα, αν είναι σύντομο, πριν εγκαταλείψουμε αυτό το όργανο.

Είναι το όργανο άνετο; Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να αυξήσει την άνεση του οργάνου; Αυτό είναι όλο.

Είμαι ο Ρα. Το κερί θα μπορούσε να περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά περίπου 10 μοίρες σε κάθε συνεδρία για να βελτιωθεί η ροή της σπειροειδούς ενέργειας μέσω των μηχανισμών υποδοχής του όντος. Αυτή η συγκεκριμένη διαμόρφωση είναι καλά κατά τα άλλα. Ζητάμε όμως τα αντικείμενα που περιγράφονται και χρησιμοποιούνται να κεντράρονται με γεωμετρική προσοχή και να ελέγχονται από καιρό σε καιρό. Επίσης, να μην εκτίθενται σε εκείνον το χώρο/χρόνο κατά τον οποίο η εργασία δεν έχει σημασία.

Είμαι ο Ρα. Αφήνω αυτό το όργανο στην αγάπη και το φως του Ενός Άπειρου Δημιουργού. Προχωρήστε μπροστά αγαλλιάζοντας στη δύναμη και την ειρήνη του Ενός Δημιουργού. «Adonai»