Én beszélek az instrumentumon keresztül. Az érettségről fogok nektek beszélni, mivel ezt kértétek. Ahogy már jeleztétek, ez a fogalom némileg eltér a népetek által általánosan elfogadottól. Az érettség, barátaim, valójában a lélek érettsége, mivel valójában nincs más, csupán a lélek. A fizikai illúziónak, amit élveztek mindennapjaitok során, nincs más következménye, csak amit a spirituális énetekre való hatásával gyakorol.

[A csatornázás pontos napja ismeretlen] 1

(Don csatornázik)

Hatonn vagyok. Üdvözöllek Titeket, barátaim, a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Nagy kiváltság ismételten veletek lenni. Mindig kiváltság számomra, hogy veletek lehetek. Ezek az általatok Hatonnak ismert gondolatai.

Én beszélek az instrumentumon keresztül. Az érettségről fogok nektek beszélni, mivel ezt kértétek. Ahogy már jeleztétek, ez a fogalom némileg eltér a népetek által általánosan elfogadottól.

Az érettség, barátaim, valójában a lélek érettsége, mivel valójában nincs más, csupán a lélek. A fizikai illúziónak, amit élveztek mindennapjaitok során, nincs más következménye, csak amit a spirituális énetekre való hatásával gyakorol.

Az érettség, barátaim, elsősorban ennek a ténynek a felismerése. Másodsorban, az érettség a képesség a tudat irányítására oly módon, hogy az érési folyamat folytatását elősegítse.

Az érettség, barátaim, így a tudat irányítására való képességben valósul meg. Sajnálatos módon, a bolygón amit most élveztek nagyon csekély az alapvető tudat valódi irányítása. Ebből kifolyólag nagyon, nagyon kevés a valódi érettség. Szükséges elsődlegesen hogy felismerjétek az értékét minden egyes gondolatnak amitek van, és elutasítsátok azokat, amelyek elenyésző, vagy semennyi értékkel nem bírnak. A legtöbb általunk felismert gondolatból ami felmerül e bolygó lakóinak mindennapi életében hiányzik az érettség. Ezen okból kifolyólag, úgy is gondolhattok a bolygóra ahol most éltek, mint gyermekek bolygójára. A napi gondolataik, amiket egymás felé kommunikálnak, ebben az állapotban tartják őket. Ez egy önfenntartó dolog, egyiktől a másik fele kommunikálva.

A valódi mentális érettség állapotának eléréséhez szükséges azon gondolatok elutasítása, amik a jelen környezetből folyamatosan betolakodnak az elmétekbe, és hogy figyelmesen megválasszátok minden gondolatot amit generáltok.

Azt kérdezhetitek most, hogyan lehetséges megkülönböztetni az értékes gondolatokat a jelentéktelenektől, vagy csekély értékűektől. Ez nagyon egyszerű, barátaim. Csupán az szükséges hozzá hogy megvizsgáljátok az adott gondolat viszonyát személyetek valódi céljához. Ha a gondolatnak valódi következménye van, ha a gondolat valódi fejlesztő hatással bír - másképp kifejezve ha fejleszti vagy a saját tudatosságotokat, vagy annak a tudatosságát akivel kommunikáltok - akkor az egy érdemes gondolat. Ha nem fejleszti a tudatot, valószínűleg meglehetősen kevés értékkel bír.

Tehát, miképpen fejlődik egy gondolat tudatossággá? Ennek számos útja van. A fejlődés egyik technikája egyszerűen a gondolataitok érdemének vizsgálatára vonatkozó képesség kialakítása. Miután ez megtörtént, a gondolatok maguk fognak a fejlődési folyamat elősegítőjeként viselkedni.

Minden egyes gondolatotok fontos. Fontos negatív, vagy pozitív értelemben. Amennyiben a gondolat következmény nélküli, fontos felismerni, mint értékkel nem bíró gondolatot. Ha egy következménnyel bíró gondolat, szüksége hogy felismerjétek, és használjátok, és kommunikáljátok, ellenben az is nagyon kevés értékkel bíró lesz.

Az érettség, barátaim, elsősorban a képesség ilyen módon gondolkodni. Másodsorban hogy úgy cselekedjetek ahogy gondolkodtok.

Gondolatok millióit és millióit generálják a bolygótok népei nap mint nap. Ezen gondolatok nagyon, nagyon kicsi százalékának van köze az érettséghez. Ez annyit tesz, hogy nagyon, nagyon kicsi százalékának van köze a spirituális én növekedéséhez jobb környezet megteremtéséhez. Ezalatt a spirituális fejlődés aktív okozására gondolok.

Mi a spirituális fejlődés? A megérés folyamata; a megérés folyamata, mindannak aminek tudatában vagytok igaz, és elfogulatlan vizsgálatának folyamata. Ahhoz hogy valaki ezt tudja tenni, képesnek kell lennie az igazság felismerésére.

Az igazság felismerése egyedül azon folyamaton keresztül lehetséges, melyben az igazságnak megengedtetik hogy az igazság örök és végig az univerzumban jelenlévő bázisát kommunikálja. Ez a kommunikáció elsődlegesen a meditáció technikáján át valósul meg.

Létezik egy alapvető elkülönülés az érettség két elsődleges aspektusa közt: intellektuális és spirituális érettség. Kéz a kézben járnak, és az egyik generálja a másikat. Mindazonáltal, nem szükséges intellektuális érettséget szerezni a spirituális érettség megszerzéséhez. Az intellektuális érettség megszerzéséhez azonban szükséges a spirituális érettség megszerzése, mert az intellektus képtelen pontosan kiértékelni a fogalmakat igaz spirituális alap nélkül.

Három további dolog van amiről szeretnék beszélni az érettséggel kapcsolatban: A gyermeki érettség fogalma; az általános vagy kieszközölt érettség fogalma; az abszolút vagy teljes érettség fogalma.

A bolygótokon a gyermeki fejlettség fogalma erősen félreértelmezett. A környezetetekbe születő csecsemő egy bizonyos fokú érettséggel rendelkezik, amit normális esetben magával hoz. Nem szükséges ennek a tulajdonságnak a kieszközölése a csecsemőnél semmilyen rendszerrel. Mindösszesen arra van szükség, hogy tájékoztassák a lehetőségről, hogy a saját intellektuális folyamatai által folytatólagosságot hozhat létre a saját spirituális fejlődésében, és ezáltal a spirituális érettségében. Sajnálatos módon, a vallásos rendszereitek ezt az ösztönzést többnyire nem nyújtják.

Ajánlatos, a gyermeki érettség megfelelő tempójú fejlődéséért a lehető legkorábban tájékoztatni a gyermeket a felelősségéről a teljes énjével kialakított intellektuális kommunikációban. Ez általában rituális technikákon keresztül, és az univerzum természeti erőinek megbecsülése által történik. A rituálé amit a bolygótokon lévő vallási rendszerek nagy része alkalmaz kifejezetten gyenge hatásfokkal bír, mivel elsődlegesen erőszak generálja, nem pedig szabadon ajánlott elfogadásra, vagy elutasításra.

Azok akik fogékonyak korábbi fejlődésük miatt a megfelelő rituális kommunikációban, akkor is ha rendkívül gyermeki állapotban vannak, el fogják fogadni ezeket, és gyakorolni fogják, a saját tempójukban, és nem kell őket kényszeríteni hogy bizonyos órákban heti találkozókra járjanak ezen célokért, mivel elérnek a spirituális hangoltság csúcspontjára ami a saját ciklikus aktivitásuk egy funkciója, és így lehetőségük kell legyen megkeresni a spirituális kommunikációkat, és helyet kell nekik biztosítani a keresésre. Ez kellene legyen a mérce ami tőlük elvárt. A jelenlegi rendszeretek elűzi a népeiteket a spirituális kereséstől nagyon kis kortól kezdve a kényszer aspektusa miatt, amit teljességgel el kellene távolítani. Ez az, amit mi tapasztaltunk, és amit mi a legelőnyösebbnek találtunk.

A második aspektus amiről beszélek a kieszközölt érettség, ami a legszokatlanabb aspektusban fordul elő népeitek közt jelen társadalmatokban. Ez az érettség, ami egy hamis érettség, az ezen bolygón jelen hatályban lévő szociális rendszerek által van kieszközölve. Minden rendszer intellektuálisan kommunikálja az érettségnek egy feltételezett aspektusát, ami semmi összefüggésben nincs a valódi, avagy abszolút érettséggel. Emiatt jelentős kellemetlenség és összezavarodottság jelentkezik azoknál, akik megpróbálják gondolkodásukat olyan mód orientálni, hogy elérhessék az érettnek feltételezett elme megfelelő fokát vagy állapotát. Ez a fogalom általában erősen intellektuális, mivel a társadalmatok jelenleg elsősorban egy intellektuális társadalom, nagyon, nagyon kevés tudatossággal bírva annak létéről, vagy funkciójáról, amit spirituális társadalomnak neveznétek.

Emiatt a jelen társadalmatok korlátain belül az érettség megszerzése, és érett emberként való elfogadottság érdekében annak az elfogadott intellektuális zsargonjával való kommunikáció szükséges, ami elsősorban egy nevetségesen hosszú listányi teljesen jelentéktelen fogalmat tartalmaz. Ezeket, ha valaki igaz spirituális érettség elérésére törekszik, teljesen jelentéktelenként el kell utasítani, mert rendkívül tünékenyek, és semmi közük nincs a spirituális érettséghez.

Az érettség utolsó aspektusa amiről beszélni kívánok a valódi érettség. Barátaim, egyetlen módja van az igaz érettség elérésének: meditáción keresztül. Számos alkalommal mondtuk már ezt. Nem juthatsz oda intellektuális mechanizmusok által. Nem juthatsz oda a gondolataid elemzése által, és értékesnek, vagy értéktelennek címkézése által. Ezek mind segítségek, de a mindennapi meditáció alapja nélkül nem használható számotokra ez az elemzés, mert az elemzés lényegét a teljes éntől egy határvonal szigeteli el. Ez a határvonal áthatolható, de ez a határvonal csak a meditáció által kondicionált elme esetén áthatolható. A meditáció hiánya ezt a határvonalat egy áthatolhatatlan szintre fokozza le, így az intellektuális funkciók felszíni történésekként vannak csupán jelen, és csekély hatásuk van a valódi én növekedésére.

Mint látjátok, barátaim, egy kettős folyamat történik. Azonban a meditáció mindig elsődleges, és nagyobb fontosságú. Mindamellett amikor a meditáció művészete teljesen el lett sajátítva, az intellektuális elme hasznos eszközzé válik a lélek fejlesztésében. A kettő közti kommunikáció állapotának elsajátításáig kicsi következménnyel bír. Így tehát, barátaim, minden hiába amíg a fogékonyság lehetővé nem lett téve mindennapi meditációval. Azontúl, hogy ez lebontja a határokat az intellektus és a lélek közt, lebontja a határokat a lélek és az egy hatalmas Mindenség közt is.

Remélem, némileg szolgáltalak titeket ezzel a megbeszéléssel. Tudatában vagyok hogy nehéz hozzátok beszélni erről a témáról mert ez a téma nehéz, ha a mai társadalmatok paramétereit kell használni. Szerintünk nagyon, nagyon egyszerű. Ebből kifolyólag a téma igazi megbeszéléséhez nem lenne szükséges több mint néhány mondat.

Kiváltság volt veletek beszélni. Adonai, barátaim. Hatonn vagyok.

[Az átirat végén a következő bejelentés]

Louisville Űr Meditáció Csoportos Találkozó

Vasárnap - Bemutatkozó találkozás 20:30 - Beszédtémák, filmek, stb. a meditációról és az űr történetről. 21:30 - Meditáció (Név, cím, telefonszám). Ha van bármilyen kérdésetek a találkozó idejéről, vagy helyszínéről, kérjük hívjatok minket a fent megadott számon.


  1. Carla: Egy dolgozatot írtam az Érettség témakörében oktatási és fejlesztési pszichológia órára a Spalding Főiskolán, ahol felsőfokú minősítést kívántam szerezni. Ez egy olyan irány volt amit nem követtem, viszont az iskolarendszerben történő munkavállaláshoz szükséges volt egész Louisville megyében, és a környező területeken az audiovizuális könyvtárosi munkához, és szükségem volt három kurzusra, amiket megszereztem a szükséghelyzeti oklevelemhez.

    Ez a csatornázás azután történt, miután mélyrehatóan tanulmányoztam, amit a szakmabeliek mondtak az érettségről. Az átlagos pszichológusnak mindennek csak a viselkedéshez volt köze, hogyan viselkedsz. Én ezt elfogadhatatlanul sekélyesnek éreztem, mivel az érettségnek oly sok szintje van, nem mind viselkedésbeli. De az irodalomban semmi nem szólt erről. Ezért Hatonnhoz fordultam.

    Ez a csatornázás tökéletes volt abban hogy egybevágott az érzéseimmel, és felhasználtam a dolgozatomhoz. Szegény professzor! Kiváló minősítést kaptam, de azt mondta, kérlek, ne oszd meg a munkát senkivel, mert bajba kerülhet ha egy testen kívüli forrást engedélyez. Ezt a csatornázást mellékletként csatoltam a dolgozatomhoz.