(Ismeretlen csatornázás)

Hatonn vagyok. Üdvözöllek titeket, barátaim, a végtelen Teremtőnk szeretetében, és fényében. Hatalmas kiváltság veletek lenni ezen az estén. Ezen időben egy hajón vagyok, magasan házatok felett. Nem láthatnátok, ha keresnétek se, mivel túl magasan vagyok. Tisztában vagyok lelkesedésetekkel, hogy találkozzatok velünk. Megpróbálkozunk ennek megszervezésével valamikor a jövőben, de jelenleg türelmesnek kell lennetek, mivel nem tudunk nyíltan üdvözölni titeket.

Sajnáljuk, hogy ez a helyzet, de jelen időben ez lehetetlen. Viszont a relatív közeli jövőben örömmel fogunk nyíltan üdvözölni benneteket. Mi, a Bolygók Konföderációja a Végtelen Teremtő Szolgálatában tagjai, várjuk hogy találkozzunk mindannyiótokkal a bolygótokról, ahányan csak találkozni szeretnétek velünk. A bolygótok népeinek reakciója meglehetősen változatos, amint ráébrednek jelenlétünkre. Némelykőjüknek meggyőződése, hogy most jelen vagyunk. Némelykőjük egyáltalán nem hisz bennünk. Pontosan erre az állapotra törekedtünk. Ez egy olyan állapot, ami a maximális erőkifejtést fogja produkálni az individuum részéről, hogy keressen: keresse a létünk igazságát, vagy a nemlétünkét. Ez a keresés más ötletekre vezeti majd őt. Ezek az ötletek számos formában prezentálva lettek irodalmatokban az elmúlt évszázadaitokban.

Ebben a keresésben, ha a dolgok megfelelően fejlődnek, fel fog fedezni bizonyos igazságokat, amelyek elérhetőek voltak minden időkben. Emellett, ha szerencsés, találkozni fog olyan anyagokkal, amiket mi teszünk elérhetővé a bolygótok népeinek ehhez hasonlatos csatornákon keresztül.

A megkérdőjelezésnek, keresésnek, és dolgokról való gondolkodásnak ezen állapota pontosan az amit igyekeztünk generálni meglehetősen ködös kapcsolatfelvételünk által. Mindig sokkal kielégítőbb, hogyha az illető magától jön rá valamire, mintha meg lenne tanítva egy alapelvre. A mentális aktivitás, ami az illető részéről a teremtés alapigazságainak kikereséséhez és megtalálásához szükségeltetik időt enged számára hogy reflektáljon, és saját szempontjából vizsgálja meg a neki kínált állítások mindegyikét. Ez az állítások olyan megértését eredményezi, ami bármilyen megértést meghalad, amire szert tehetett volna azáltal, ha ezen állításokat egy relatív rövid időn belül elmondják neki.

Ez, természetesen szükséges lett volna, ha leszállunk bolygótok felszínén, és nyíltan kommunikálunk népeitekkel. A Konföderáció kapcsolatfelvétele olyan bolygókkal, melyeknek nincs tudomása róluk, vagy a galaktikus Konföderációról, vagy bármely népünkről jelenleg meglehetősen szabványosított. Ezen okból kifolyólag kapcsolataink szigorú korlátozását választottuk. Mindemellett, csak egy bizonyos mennyiségű idő létezik egy kapcsolat felvételére és kiépítésére mely szétosztja a lehető legnagyobb számú népeteknek az igazságot erről a végtelen teremtésről, és az ember valódi működéséről benne.

Emiatt, tehát, sokkal láthatóbban leszünk jelen egeitekben a nagyon közeli jövőben. Ahogy már korábban kijelentettem, jóval, jóval többen állnak készen népeitek közül az igazságra amit hozunk, mint ahányan készen álltak egy néhány évvel ezelőtt. Ezért mi növeljük aktivitásunkat, remélve hogy ez növelni fogja a keresést az individuumok részéről, megkísérelve megérteni minket. Muszáj hangsúlyoznunk, hogy ez a megértés csak az egyén által tanúsított törekvésen keresztül érkezhet el. E nélkül nagyon kicsi lenne az előrehaladás megértésének fejlődésében.

Remélem, némileg segítség voltam mindannyiótok számára szándékaink és indítékaink megértésében a bolygótok népeivel való kapcsolatfelvétel viszonylag szokatlan formájáról. Hatalmas kiváltság volt átadni nektek ezeket a gondolatokat, és reméljük, hogy segítségetekre válik a saját keresésetek fontosságának megértésében, mivel ez, barátaim, egy óriási igazság: hogy szükséges a keresés, annak érdekében, hogy találjunk. Hogy szükséges a keresés, barátaim, annak érdekében, hogy növekedjünk. Ne legyetek hanyagok a személyes keresésetek során. Ez a legfontosabb dolog, amit tesztek.

Remélem, szolgálatotokra voltam. Távozom most tőletek, és átengedem ezen instrumentum használatát egyik fivéremnek. Hatonn vagyok. Adonai vasu.

[Szünet]

Latui vagyok. Én vagyok ezzel az instrumentummal. Üdvözöllek benneteket, barátaim, a végtelen Teremtőnk szeretetében, és fényében. Nagyon nagy kiváltság hogy veletek lehetek, barátaim, mert nem voltam még korábban veletek. Voltam már ezzel az instrumentummal korábban, de nem veletek, abban az értelemben hogy nem beszéltem veletek. Mi, természetesen, nem vagyunk elválaszthatóak teljességünkben.

Latui vagyok. Mi, a Bolygók Konföderációja a Végtelen Teremtő Szolgálatában tagjai mindig kiváltságosak vagyunk ha a bolygótok népeivel beszélünk. Sajnáljuk, hogy ezt a módszert kell alkalmaznunk, de a módszer okát fivérem megfelelően elmagyarázta. Én, tehát, folytatom az instrumentum használatát arra, hogy átadjak bizonyos gondolatokat, melyekről őszintén remélem hogy segítenek titeket keresésetekben.

Ez a bolygó, barátaim, egy golyó az űrben. Ez egy fénygolyó. De számotokra nem annak tűnik, ami ez valójában. Az ok, amiért ez egy fénygolyó, az, hogy minden dolog az egész teremtésben semmi másból nem áll, mint fényből. Ez az alapvető építőeleme az egész anyagi teremtésnek. Amikor az Ő szeretetében, és az Ő fényében üdvözlünk benneteket, a teremtésben egyedül létező összetevőkben üdvözlünk: szeretetben, a formáló erőben, és fényben, az építőelemben.

Tisztában vagyok azzal, hogy nektek nehéz a fényt anyagként felfogni, de ez, barátaim, az aktuális helyzet. A fény az egyik dolog amit mindig megemlítünk egy kapcsolat elején. Erre jó okunk van. Jó okunk van arra, hogy az Ő szeretetében, és az Ő fényében üdvözöljünk benneteket. Az ok az, hogy ez mindent felölel. És ez az amit mi tenni kívánkozunk: üdvözlésünkben mindent és mindenkit benne foglalni. Mivel, ahogy már elmondtuk nektek, igaz, hogy ezen részek összessége mind egyetlen dolog. Képzeljetek el, ha tudtok, egy végtelenül hatalmas gömböt tiszta fényből. Ezen lenyomatként végtelen szeretet van. Ebből, ezután, a teremtett részek végtelen sokasága sűrűsödik, minden rész összekapcsolva ezáltal az eredeti erő által, a végtelen Teremtő szeretete által. Mindannyiunk, barátaim, és minden más is ebből az egyetlen szövetből készült – fényből.

Annyi szükséges csupán hogy teljességében megtanuljátok az igazságát annak amit mondok ahhoz, hogy képesek legyetek visszatérni arra a helyre és abba az állapotba amit a Teremtő gondolt el számotokra. A fény, barátaim, az anyag amiből készültetek. A fény az anyag amiből én készültem. Fény az anyag amiből minden van. A Szeretet a szubsztancia ami a fényt olyan formákká formálja amiket élőlényekként, bolygókként, fákként, csillagokként, levegőként ismertek. Ez mind egy anyag. Erre az anyagra, barátaim, csak a szeretet képes hatni.

A szeretet, barátaim, nem az aminek gondoljátok. A szó a nyelvetekben olyan jelentéssel bír aminek számos értelmezése van. De ez egyik se ezek közül. Használjuk ezt a szót amikor beszélünk hozzátok, mivel ezzel tudunk a legközelebb kerülni a fogalomhoz a nyelveteket használva. A szeretet, barátaim, az erő, ami minden dolgot tesz ami meg van téve a teremtés egészében. Minden dolgot, barátaim, még azokat is amiket szeretet nélküliként értelmeznétek. Ha nem ettől a szeretettől lennének, a választás szabadsága ezen dolgok megtételére nem létezhetne. Csupán annyi szükséges, hogy az egyén felfogja a mondandóm igazságát ahhoz, hogy azon dolgok megtételére képes legyen, melyek megtételére eredetileg képesnek szánta mindannyiunk Teremtője.

A dolgok amik megtételére képesnek szánt igencsak meglepőek. Oly messzire nyúlnak jelenlegi korlátozottságaitokon túl, hogy nincs lehetőségem átadni a terjedelmét és nagyságát ezen képességeknek. Mindemellett, hadd biztosítsalak titeket afelől, lehetséges a megfelelő módszerek által fejleszteni a megértéseteket, tekintettel a jelenlegi korlátozottságaira, hogy visszaszerezzétek ami jogosan a tietek, a tudást ami bennetek van elásva, a Teremtő fényének használatát szeretet által.

Nagyon, nagyon fontos, barátaim, hogy keressétek a szeretet megértését. Ne legyetek megelégedve a fogalom első interpretációjával, mivel sokkal, sokkal szélesebb terjedelmű mint azt képzelitek. Ez mindent takar ami létezik.

Tanítani fogom a bolygótok népeit a szeretet használatáról. Ez szokatlan módon fog történni, de kérlek, tartsatok velem. Úgy találtuk, hogy szükséges szokatlan módon csinálni a dolgokat, amennyiben érintettek vagytok. Szükséges a gondolkodás egy olyan módjára tanítani titeket ami nem általános a bolygótok népei számára, hogyha gyorsan akartok megértést szerezni a jelen fejlődésetek lehető legfontosabb fogalmairól. Három út vezet a szeretet megismerésének eléréséhez.

Az első út hogy lazuljatok el, és engedjétek az elmétek megpihenni. Ez a meditáció módszere. Ha így cselekszetek, minden nap, nem lehetséges kizárni a mindig jelen lévő szeretetet. Tudatára fogtok ébredni az igazi teremtésnek, és annak jelentésére.

A második út, hogy menjetek bolygótok népei közé, és szolgáljátok őket. Ők szeretetet fognak visszaadni, és ti felszívjátok, és lényetekben elraktározzátok ezt a szeretetet. Ebben az időben figyelmeztetlek, hogy a népeitek ezen szolgálatát úgy kell csinálni, hogy ez az a szolgálat legyen, amit ők kívánnak. Ne kövessétek el azt a hibát, melyet népeitek közül oly sokan, megpróbálva ráerőltetni egy nem vágyott, vagy kéretlen szolgálatot a szomszédotokra. Előlépni, és embertársaitokat szolgálni ezekben az időkben a bolygótokon nagy gondosságot és tervezést igényel, mivel ez idő tájt ennek kivitelezése meglehetősen nehéz, tekintve hogy a szolgálat értelmezései nagy fokú változatosságot mutatnak, és szükséges értenetek, mi a szolgálat, ahhoz, hogy hatékonyak lehessetek. Ez csak az első lépés, vagy terv követése után lehetséges, ami a meditáció.

A harmadik technika hogy adjátok oda mindeneket, amitek van, embertársaitoknak. Ha ez megtörtént, már nem fognak hátráltatni anyagi tulajdonok. Nem fogjátok többé a szeretetek egy részét anyagi tulajdonoknak adni. Szeretetet adni anyagi tulajdonoknak a képességeitek egy szélsőséges pocséklása. Ez egy olyan hiba, amit e bolygó népeinek legtöbbje elkövet. Amennyiben az illető megpróbálkozik a szeretethez jutás ezen módjával, szükséges leválasztania önmagát az anyagi dolgokra való vágyakozásról.

Mindegyik használható e három út közül. Mindegyik eredményeket fog hozni. Jelenleg nagyon nehéz a társadalmatokban élni és dolgozni úgy, hogy mindegyik programot megengedhessétek a szeretet megismerésére. Így tehát a Bolygók Konföderációja az Ő Szolgálatában azt javasolja, hogy az első eszközt alkalmazzátok. A meditáció, barátaim, lehetővé teszi majd, hogy eldöntsétek, milyen mértékben használjátok a másik két módszert, mivel néha nem praktikus ezen tanácsok szó szerinti követésének megkísérlése, annyiban hogy az általatok szolgálni kívántak nem fogják érteni. Szükséges azonban, hogy mindezen módszereket észben tartsátok, mivel mind fontosak.

A bolygótokon történelmetek során előforduló viszály nagy része a bolygótok népeinek anyagi tulajdonokhoz való ragaszkodása miatt van. Egy téves fogalommal rendelkeznek, ami a tulajdonok birtoklásának fogalma. Minden fényből van. Ezen tulajdonok mindegyike, minden ami létezik, a Teremtőnk tulajdona. Elég anyaggal látott el minden népet minden térben. Nem szükséges ezen anyagok utáni sóvárgás, mivel ez mind a ti részetek. Sok viszály van a bolygótokon jelenleg. Sok a tulajdonok iránti sóvárgás, viszont ez nincs előnyére azoknak, akik sóvárogják ezen tulajdonokat, mivel ha meg is szerzik, ahogy gondolják, ezeket a tulajdonokat, a látszólagos birtoklásuk nagyon, nagyon rövid életű lesz.

Latui vagyok. Remélem, hogy szolgálatotokra voltam. Adonai vasu.

[Szünet]

Oxal vagyok. Én vagyok az instrumentummal. Üdvözöllek benneteket, barátaim, a végtelen Teremtőnk szeretetében, és fényében. Kiváltság veletek beszélni, barátaim. Jelenleg egy hajóban vagyok, mely nagyon magasan van egeitekben. Néhány száz mérföld magasságban. Én egy vagyok, ahogy ti mondanátok, azok közül, akik egy repülő csészealjban élnek. Egy meghatározott okból próbálom átadni nektek ezt a tényt, szóval kérlek titeket, tartsatok velem.

Én, Oxal, a Bolygók Konföderációjának a Végtelen Teremtő Szolgálatában tagja, egy hajóban éltem mely bolygótok körüli pályán kering számos évetek óta. Ez az én szolgálatom, és kötelességem. Próbálok adni valamit a bolygótok népeinek, amire nagyobb szükségük van mint bármire. Próbálok szeretetet adni nekik.

Ezt nem könnyű megtenni a bolygótokon. Mit gondoltok mi lenne a reakció, ha az utcán találkoznék a népeitek egy csoportjával és elmondanám ezt nekik? Attól tartok, egyáltalán nem lenne hatékony. Szeretetet adni a népeiteknek meglehetősen problémás. Mindannyian a Konföderációból ezzel próbálkozunk. A népeitek, úgy tűnik, csak nem akarják a szeretetünk. Ó, igen, néhányan elfogadnak bennünket, de a túlnyomó többségüket nem érdekli a szeretetünk elfogadása. Irántunk érdeklődnek, a szeretetünk iránt nem. Mit tehetünk eme szituáció orvoslására? Mit tehetünk, hogy a bolygótok népeiben vágyat ébresszünk hogy megkapják szeretetünk? Miért szükséges elhozni népeiteknek ezt a szeretetet?

Barátaim, épp most lett nektek elmagyarázva: erre van szükségetek. Ez az egyetlen dolog amire szükségetek van. A Teremtő bőségesen ellátott titeket mindennel. Mi csupán próbáljuk szétosztani ezt a szeretetet amit Ő eredetileg nektek tervezett, és népeitek közül sok visszautasított.

Ez hosszú és nehéz út, barátaim, de sikeresek leszünk, mivel nem fogjuk tolerálni az igyekezet hiányát magunk részéről. Folytatni fogjuk a Teremtő szeretetének elhozását nektek.

Amikor készen álltok teljesen elfogadni ezt, akkor, és csak akkor landolhatunk és léphetünk kapcsolatba bolygótok népeivel általánosan. Ez nagyon egyszerű dolog, és pár perc alatt véghez vihető lenne, ha népeitek egyszerűen elfogadnák ezt a szeretetet. Habár, mint tudjátok, ez rendkívül valószínűtlen.

A programot, hogy ezt elhozzuk bolygótok népeinek fel kell gyorsítanunk. Nagyobb erőkifejtés lesz a jövőben hogy felrázzuk azokat akik szeretnék ismerni szándékainkat. Szóval kérjük, tartsatok velünk, mivel folytatjuk törekvéseinket hogy átadjuk az egyetlen ajándékot ami lehetséges, mivel semmi más értékes nincs, ami adható.

Oxal vagyok. Távozom most tőletek. Távozom tőletek a végtelen Teremtőnk szeretetében, és fényében. Adonai vasu.