(Ismeretlen csatornázás)

Hatonn vagyok. Üdvözöllek benneteket, barátaim, végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Ismét csak hatalmas kiváltság, hogy veletek beszélhetünk. Mi, a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációjának tagjai kiváltságosak vagyunk bárkivel beszélni a bolygótokról, aki meghall minket.

Ez a kiváltság, barátaim, egy olyan ami megadatott nekünk, és ez egy kiváltság amit nagy örömmel fogadunk, mivel ez egy ritka lehetőség embertársaink szolgálatára. Nem gyakori lehetőség számunkra lény társaink közvetlen megsegítése ilyen fontos módon. A bolygótok népeinek számos felfogása van a szolgálatról. Mindazonáltal, barátaim, mi, a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációja némiképp máshogy látjuk a szolgálatot, mint a legtöbben akik a bolygótok felszínét lakják.

A szolgálat, barátaim, egy olyan feladat, amit rendkívül nehéz hatékonyan végezni. Fontos elsősorban meghatározni a célkitűzéseit az igaz szolgálatnak, ahhoz, hogy megérthessük, hogyan szolgálhatunk. Két osztályozás létezik, mely alá minden szolgálat beosztható. Az első osztályba tartozó szolgálatúak nem tartósak, átmeneti természetűek. Ezek azok a szolgálatok, amiket napi tevékenységetek során tesztek embertársaitokért, és ezek valóban szolgálatok.

De létezik egy teszt, ami végrehajtható annak meghatározása érdekében, hogy a végrehajtott szolgálat nem tartós, átmeneti természetű-e, vagy a második osztály alá kell, hogy essen, mely alá a tartós, vagy nem-átmeneti természetű szolgálatok tartoznak. A teszt annak megállapításáért van, hogy a szolgálat olyan természetű-e, hogy spirituális fejlődést okozzon a szolgáltnak. Ez, barátaim – akár tudatában van ennek az egyén, akár elfelejtette – igazság szerint az egyetlen valódi célja.

Bolygótok népei túlnyomórészt a tudatlanság állapotában vannak a valós céljukat illetően, mely spirituális éberségük fejlesztése. Tehát ezt kell szolgálni a szolgálat második osztályába való kerüléséhez.

Ezen osztályozásból mindkettő kívánatos, és szeretnénk népeiteknek olyan tetteket végrehajtani melyek mindkét osztályba besorolhatóak. Mindamellett, mivel tudatában vagyunk annak, hogy a második osztály sokkalta fontosabb a végrehajtható szolgálatok közül, jelenleg a közvetlen módú, fizikai vagy átmenetibb módon történő segédkezések elhalasztása szükséges. Igencsak szerencsések vagyunk, hogy úgy cselekedhetünk ahogyan most cselekszünk, hogy információt szolgáltathatunk bolygótok népeinek, mellyel keresésüket fokozhatják spirituális értelemben véve.

Ahhoz, hogy egy egyén spirituális értelemben vett haladást érjen el, szükséges, hogy ez egy belsőleg irányított keresés eredménye legyen az Ő részéről, mintsem hogy egy kívülről irányított parancs lenne, melyet egy vallásos, vagy más természetű szervezettől kap. Ezen okból szükséges, hogy ne tegyük önmagunkat túl általánosan ismertté és elfogadottá bolygótok népei által. Ha így tennénk, keresésük belső irányítottsága legnagyobbrészt elveszne.

Ez az általatok a fizikai környezetetekben megtapasztalt körülmények alapvető oka. Ezek a körülmények általatok, és a többiek által kerültek kiválasztásra, és természetes következményei a teremtésnek, hogy így hassanak az egyének tudatára, és teremtsenek egy légkört mely létrehozza az igazság belülről irányult keresését, melyről beszéltem.

Sajnálatos módon bolygótok népeinek nagy része ebben az időben olyannyira bevonódott rendkívül átmeneti és jelentéktelen elfoglaltságokba, hogy nincsenek lehetőségeik megtapasztalni a tudatosság növekedését mely szükségeltetik annak érdekében hogy megvalósíthassák a keresést, melyre valójában vágynak.

Mi, a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációjának tagjai próbáltunk egyensúlyt teremteni járművünk a bolygótok népei számára való túl nagy, illetve túl kicsi felfedése között. Ha túlontúl hétköznapi jelenséggé válnánk, így jelenlétünk nem lenne kérdéses, ezzel kiiktatnánk - legalábbis részben - egy nagy érdeklődést a spirituális igazság keresése iránt. Ez egy furcsa, vagy szokatlan nézőpontnak tűnhet, mi azonban megfigyeltük ezt a múltban, és mivel a hozzátok hasonló népek fizikai izolációjának alapvető oka egy belsőleg irányított keresés előidézése, így egyértelmű számunkra hogy ezt a tervet, amennyire pontosan csak lehetséges, kövessük.

Járművünk, és népeink a múltban már számos, számos alkalommal meglátogatták ezt a bolygót. Ezt csakis azután tettük, hogy a bolygó, amit meglátogattunk, készen állt a fogadásunkra. Ezt csakis azután tettük, miután a civilizáció elért a teremtés igazságának belülről irányított keresésében egy kielégítő szintjére, felmutatva ezáltal a szeretet és testvériség alapelveit, melyeket ez a keresés eredményez.

Ebben az időben általunk nem befolyásolható körülmények kényszerítenek minket arra, hogy világotok civilizációit meglátogassuk, még ha azok nem is érték el a spirituális éberség kielégítően magas állapotát kapcsolatfelvételünkhöz. Tisztában vagyunk azzal, hogy bolygótok népéből néhányan, mindemellett, már kellően éberek spirituális természetükre, és kellő mértékben demonstrálják a szeretetet és testvériességet mely kapcsolatfelvételünkhöz szükségeltetik. Ez egy problémát eredményez. A probléma az, hogy meg kell közelítsük bolygótok népeinek egy részét, anélkül hogy aggodalmat okoznánk a többieknek.

Ezt kíséreljük megtenni. Szükséges, hogy látogatásaink és kommunikációink bizonyítékai olyasfélék legyenek, melyeket az annak kitettek visszautasíthatnak, vagy elfogadhatnak. Sajnálatos módon, egy bizonyos fokú áthágás lesz bolygótok azon népein melyek nem kívánják fogadni kapcsolatfelvételünket. Ez egy sajnálatos körülmény, de egy olyan mellyel jelenleg bánnunk kell, mivel jelenleg szükséges, hogy a bolygótok azon népei akik keresik az igazságot, megkapják az igazságot.

Nem lesz szükséges bebizonyítanunk ezeknek a népeknek hogy amit adunk nekik az az igazság, mivel ha egy egyén elérte az igazság megértését a belülről irányított keresés által, amiről beszéltem, fel fogja ismerni az igazságot mikor az neki adatik. Így tehát csupán annyi szükséges, hogy mi, valamilyen módon, ami nem zaklatja azokat akik nem keresik a kapcsolatunk, megfelelő formában átadjuk a bolygótok többi népének azt amit keresnek.

Ez tehát a mi szolgálatunk: segítő kezet nyújtani a spirituális evolúció létráján a bolygótok népeinek egy részének ebben a bizonyos időpontban – egy időpontban, ami különleges e bolygó történelmében: egy idő, mellyel közvetlenebb, és erélyesebb megközelítéssel kell bánni mint a bolygó történelmének korábbi időszakaival és élményeivel. Rendkívüli megtiszteltetés számunkra, hogy felkínálhatjuk ezt a szolgálatot azoknak, akik keresik ezt, és ez a szolgálat javarészt a napi meditációik folyamatán keresztül adatik meg számukra. Amennyiben igénybe szándékozzák venni ezt a szolgálatot, szükséges, hogy meditáción keresztül tegyék.

Ebben az időben távozom az instrumentumtól. Viszont mindig jelen vagyok mindannyiótokkal, és mindig rendelkezésetekre állok az igaz teremtés szeretetének és fényének keresésében. Hatonn vagyok. Adonai vasu.