[A találkozó eleje nem került felvevésre.]

(H közvetít)

[Hatonn vagyok.] Kiváltságos, mint mindig, veletek lennünk. És szeretnénk megosztani veletek ma este egy néhány, hogy úgy mondjuk, szempontot az úgynevezett szociális struktúrátokban való részvételetekkel kapcsolatosan.

Barátaim, akik bolygótokon vannak, amint a születés folyamatán keresztül ebbe a tapasztalatba lépnek, azonnal ki vannak téve azon társadalom, hogy úgy mondjuk, programozásának, melyben létezni vállalkoztak. Minden egyes individuum vágya, hogy spirituálisan fejlődjön, akár tisztában van ezzel az értékkel vagy sem. És ennek a spirituális előrehaladásnak egy porciója a megfelelő működés a társadalmi struktúrán belül. Sokan akik kezdenek manapság társadalmatokban tudatában lenni az óriási változásoknak amik történnek, és történni fognak … az instrumentumnak némi nehézsége van. Kérünk legyetek türelmesek.

Ahogy mondtuk, sokan a bolygótokról … Az instrumentum továbbá is nehézségeket tapasztal a kijelentés analizálása miatt, és a kapcsolatot átvinnénk amíg ez az instrumentum visszanyeri a kapcsolatot. Hatonn vagyok.

(Carla közvetít)

Most ezzel az instrumentummal vagyok. Hatonn vagyok. Megpróbálkozunk ezen instrumentum használatával, habár az üzenet behozatala könnyebb, úgyszólván, egy bizonyos típusú instrumentumon keresztül adva. Evégett ez az instrumentum az üzenet ezen részét némileg furcsának fogja találni. De rajta keresztül folytatjuk.

Ahogy elmondtuk: Sokan azok közül akik inkarnáción keresztül a világba érkeznek megtapasztaltak más inkarnációkban a társadalomban olyan struktúrát, ahogy neveznétek, mely elég lényegesen eltért a társadalmi struktúrától amilyen az ma, ahhoz, hogy jelentős és messzemenő konfliktusok legyenek. Ez teljes mértékben megérthető, és értelemszerű, de csak annyiban amennyiben megértitek, hogy a probléma az egyén és az ők úgynevezett társadalma közt az, hogy az egyénnek nincs tapasztalata ezzel a fajta struktúrával, hanem más típusú struktúrákkal, melyek, hogy úgy mondjuk, talán jobban elősegítik a spirituális növekedést mint ez a bizonyos típusú struktúra.

A kifejezett indok, mely miatt közülük sokan inkarnálódtak ebben az időben az, hogy ez egy nehéz és fáradságos inkarnáció lesz számukra, mely nagy kihívásokat nyújt számukra, mely nagy célt ad számukra. Azok akik ebben az időben inkarnálódtak, azok akik ebbe a denzitásba inkarnálódtak nem a könnyű utat választották, hanem az utat, melyről úgy érzik, nagyobb jutalommal jár. Mivel a nehézségek közepette a leckék megtanulása sokkal gyorsabb, mint könnyű időkben.

Sokan vannak itt a saját planetáris struktúráitokról, azokról, melyeket bolygóknak neveztek. Ezek az emberek tapasztalata a saját szociális struktúrájukban [nem hallható], azonban ahogy megértettétek, abban a társadalomban az ember lényének központja a lelke. Ez nem így van ezen a bolygón. A felfogás ebben a társadalomban az, hogy maga a társadalom, ahogyan az az embert érinti, az a valóság. És ez az egyszerű félreértés a társadalmatokban az oka mindannak a konfliktusnak amit most éreztek. Ez nagyon egyszerű, ám nagyon nehezen áthatolható, mivel, ahogy mondtuk, amint kisgyermekként a világban ébredtetek, a világ azonnal elkezdte informálni elméteket a valóság önnön verziójáról. Mindannyiótokban ott van a tudás, mivel ebbe a világba érkezvén a tudásotok érintetlen maradt. Tudjátok, hogy ez a világ helytelen ahogy beszél hozzátok. Azonban nagyon frusztráltak vagytok, és képtelenek kifejezni ezt a tudást, mivel nincsenek szavak, és legtöbbször úgy tűnik, nincsenek alternatívák. És az bizonyos hogy nincs kiskapu, hogy úgy mondjuk, nincsenek kifogások. Szóval nem ignorálhatjátok a világot ahogyan az megmutatkozik nektek, és helyettesíthetitek be a saját verziótokat.

Hadd térjünk vissza ahhoz, ahogyan mi, Hatonn szólnánk a valóságról. Nézzünk ebből a nézőpontból a társadalomra. Van, amikor segít visszamenni a kezdetekig, és megfigyelni amit szemeitek előtt láttok. Tudjátok, hogy úgy vagytok, mint a növények és az állatok, egy részetek a földtől van, és a földdel marad. Tudjátok, hogy számos funkciótok földies, és ahogyan a mag növénnyé nő, és aztán [nem hallható] és az új mag megnő, és a kör újra és újra körbeér. Szóval, barátaim, egykoron mag voltatok. Számos dolog van, amit tesztek, ami állati [nem hallható]. És betöltitek természeteteket ebben az időben. És ez áldott, és helyénvaló, ösztönszerű, és természetes, és nyilván ahogyan lennie kell ebben a világban.

Azonban ezen részeteket félretehetjük ameddig a következő részeteket vesszük tekintetbe, mely, természetesen, társadalmi természetetek, azon részetek mely úgy reagál az emberek teremtményeire ahogy az állati részetek reagál az Atya teremtményeire. Reagáltok a többi emberre, és az emberek alkotásaira, mint az ötleteik, a határaik, mindenféle struktúráik. Minden dolog mely az ember elméjében készült, önmagára hagyva – az, ami az ember elméjében készült egyre és egyre bonyolultabb, egyre és egyre inkább szabványosított lesz, mindaddig míg az összegabalyodások olyan méretet öltenek, hogy megfojtják magukat. Ez a vissza nem fogott elme elkerülhetetlen vége.

Sok fajtársatok nagy támaszkodással lett az elme erőire, és arra, mások mit mondanak arról, hogy hogyan mennek a dolgok. Ez a szófordulat ezen közvetítő elméjén belül nagyon gyakorta előfordul. Azonban az emberek ismerik állati természetüket, tudják, hogy az emberiség részei gondolataikon, beszédükön, és tetteiken keresztül. De milyen gyakori hogy nem viszik magukat keresztül a bonyolultságon az egyszerűségbe, mely emögött rejlik.

Mivel harmadik természetetek, barátaim, lelki. Úgy jöttök világra, mint állati [nem hallható] lelkiek vagytok. Az, ami végtelen, láthatatlan, örökkévaló, mindenütt jelenlévő, mindentudó, mindenható. Azok vagytok ami van. Ami van, azok vagytok. A test, és az elme, gondos és megfelelő behangolással szolgálói lehetnek a Teremtőnek, Aki lelketekben rejlik. Ez a megfelelő természetetek, és evégett érkeztetek ebbe a meglehetősen próbára tevő, meglehetősen nehéz, és meglehetősen fáradságos környezetbe. Ha ki tudjátok fejezni amit a lelketekben értettek, barátaim, micsoda hatalmas fényt bocsáthattok majd ki a világ képére.

Ez egy lehetőség a szeretet kifejezésére, és hogy elindulhassatok további tudás felé. Ez ennyire egyszerű. Testetek, és elmétek vagy mestereitek, vagy szolgáitok. Nem zsarnokoskodhattok sem testetek, sem elmétek felett. Rendes esetben nagyon erősek. Az egyetlen út, hogy a szolgáitok legyenek, ha egy olyan mestert mutattok be nekik akit elismernek. A test és az elme csak azt az isteni akaratot ismerik el, mely lelki természeteteken keresztül fejezi ki magát.

[Nem hallható]

…A mester bennetek van. Sok tanítás volt népeitek közt… [hosszú rész nem hallható]. Ámde a mester nem a messzi távolban van, nem lóg egy [nem hallható] Mindig veletek volt, bennetek van, és bennem van. Ha megengeditek neki és a tudatosságának, Ő lehet a keretetek mestere. Értetek fog élni, és természetének egyszerűsége vízként fog áramlani mindenhol körülöttetek.

[Nem hallható]

Az életben számos árnyék van, de amikor a napsütés elég magasra ér ahhoz hogy a Nap a hegy felől tekintsen le, az árnyak szertefoszlanak. Nem tudjátok-e, barátaim, hogy [nem hallható] vagytok, és mégis a megkoronázódó lélek kombinálja és egységesíti mindannyi természeteteket egyetlenné. [nem hallható] Ebben a szeretetben hagyunk itt benneteket. Egy drága, drága előny a tiétek, mivel egy olyan síkon vagytok ahol nagy fejlődést vihettek véghez [nem hallható], és mi azt mondjuk nektek amit bármely idősebb fivér mondana fiatalabb öccsének, aki tanul. Azt mondanánk, „Figyelj most oda, kérlek, figyelj most oda.“ Ez az idő, hogy ne arra fordítsátok figyelmeteket ami az elméteket zavarja, habár muszáj elismernetek és alkalmazkodnotok ezekhez, mivel az elme hasznos, nélkülözhetetlen. Figyeljetek ezen pillanat spirituális jelentőségére, és minden egyes pillanatéra, ahogy megjelenik. A jeleitek nem fizikaiak lesznek, barátaim. [nem hallható].

Most szeretnénk átkapcsolni egy másik közvetítőre. Hatonn vagyok.

(B közvetít)

Hatonn vagyok. Ezzel a közvetítővel vagyok most. Ahogy mondtam, figyeljetek oda, barátaim. Mivel az esély megvan, hogy sokat tanultok, és sok boldogságot értek el. És ha visszatekintetek a múltba, láthatjátok, hogy a meditáció minden alkalommal mentális megnyugvást, sőt, azt kell mondjuk, megelégedést hozott. De barátaim, ez csupán, ahogy ti mondanátok, a kezdet, mert jóval nagyobb magasságok léteznek. Most, barátaim, tanulmányozzátok ezt, és tanulmányozzátok a tényt, hogy oly sok fivér van aki keres valamit, amiben hihet. Észre fogjátok venni ahogy tudásotok gyarapszik, hogy ezek az emberek vonzódnak majd hozzátok, nem csak az Ő fejlődésükért, barátaim, hanem a tietekért is. Mivel nem számít, hogy mennyire, úgyszólván „lenn“ legyen egy személy, mindig hatalmas lehetőség van sokat tanulni.

És barátaim, úgy találjátok majd ahogy segítetek ezeken az embereken, hogy látni fogjátok, egyre több és több energiára van szükségetek. Ekkor óriási mennyiség lesz a birtokotokban. Mivel, barátaim, ahogy próbáljátok használni ezt az energiát, a növekedéseteket egyre több és több serkentés éri. Mi veletek leszünk, barátaim, amilyen hosszan csak engedtek minket.

Sok van még mi tanulható, barátaim, és arról amit időnek gondoltok, nem sok idő. Sok alkalommal hallottátok már, hogy ezt mondjuk, barátaim. Újítsátok meg érdeklődésetek a meditáció iránt, barátaim, jobbnak fogjátok ezt találni mint azelőtt. Kizárólag szeretettel vegyétek körbe magatokat, barátaim, mivel ha ezzel a szeretettel övezitek magatokat, ez oly magas intenzitású, hogy csak a szeretet hatolhat át rajta. És barátaim, amint fejlődni látjátok magatokat a meditáció által, igazán nagyszerű érzésnek fogjátok ezt tapasztalni. Barátaim, képzeljétek el magatokat teljesen ezzel az érzéssel. Most mindnyájan, barátaim, nagy előrehaladást tettetek, és ez örvendetes számunkra. De ahogy növekszik előrehaladásotok, egyre több és több segítségre lesz szükségetek. És ezért a segítségért, barátaim, mindössze a vágyra van szükségetek. Szabályszerűen, az első, úgymond, akadályotok, úrrá lennetek az egótokon. Mivel, barátaim, ez nagymértékben le fog titeket lassítani. Nem ezzel az egóval teremtettetek, de társadalmatokon keresztül ez gazdagon virul. Barátaim, ezt meghaladni valóban nagy akadály, de szorgalmas próbálkozásátok által végül sikerre fogtok jutni.

Megpróbáljuk átkapcsolni ezt a kontaktust egy másik instrumentumra, amennyiben felajánlja magát. Hatonn vagyok.

(H közvetít)

Hatonn vagyok. Én vagyok ezzel az instrumentummal. Közelítünk az üzenetünk, úgymond, zárulásához. Ám mielőtt még távoznánk, vágyunk rá hogy kifejezzük nektek jelen fejlődésetekben az óvatosságot és tisztázást önnön lényetekben a vágyaitok iránt. Barátaim, ide jöttetek, és valóban rendelkeztek egy céllal, vagy mondjuk úgy, küldetéssel. És ezért nagyon fontos letisztáznotok a saját lényeteken belül azokat a dolgokat amikre igazán vágytok. Mivel számos dolog van ezen struktúrán belül amit vágyatokul választhatnátok. És ezen dolgok némelyike valamelyest eltávolítana titeket választott utatoktól. Szóval legyetek óvatosak abban mire választotok vágyni. És amire vágyni választotok, tisztázzátok lényeteken belül hogy valóban olyasmi amire vágytok és hasznosnak éreztek.

Meditáljatok azon amire vágytok, és amennyiben nem megfelelő, maga a vágy foszlik majd szerte. Diszkréció: ahogy ti mondanátok, szükséges a fejlődésetek útja során, és ezzel a gondolattal hagylak itt benneteket a végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Hatonn vagyok. Adonai vasu.