(Jim csatornázik)

Én vagyok Q’uo, és szeretetben és fényben üdvözöllek mindannyiótokat. Megtiszteltetés a hívás, hogy a csoportotokhoz csatlakozzunk ma. Ragyogó példái vagytok a végtelen teremtésben lévő minden létező szeretetének és fényének, és az élményeitek változatossága, a lelketek elszántsága, és a szeretet mozzanatai közöttetek példa az egész emberiség számára. Mielőtt kezdenénk, mint mindig, egy kis szívességet kérünk. Kérjük értsétek meg, hogy nem vagyunk végső tekintély. Ha tudtok segítsetek kissé azzal, hogy az általunk felajánlott szavakat és gondolatokat úgy használjátok ahogy kívánjátok, hátrahagyva mindazt ami nem cseng igaznak számotokra. Így képesek leszünk szabadon beszélni, és nem válunk számotokra buktatóvá.

Jelen időpontban hadd kérdezzük meg van-e kérdés amivel kezdhetnénk?

Igen, Q’uo. A kör első kérdése: “Tudsz beszélni az ilyesféle csoportokban való összegyűlés fontosságáról? Hogyan dolgozhatunk úgy, hogy hasznosítsuk amit kapunk ilyen rövid találkozó alatt ilyen sok gyönyörű lélektől?”

Q’uo vagyok, és tudatában vagyok a kérdésednek, fivérem. Ez a találkozó egy útmutató, hogy úgy mondjuk, egy példa az egész emberiség számára, annyiban hogy a találkozó célja megtalálni a szeretet és megértés vibrációit, amint egyre teljesebben és szabadabban rezonálnak a szívben, a zöld-sugár energiaközpontban. A harmadik denzitású tapasztalásnak ezen, és az összes hasonló bolygón a célja ennek az energiaközpontnak a megnyitása olyan módon, ami - ahogy ti neveznétek - feltétel nélküli szeretetet hoz minden és mindenki fele az illető körül, egységként látva a teremtést, ami létező minden entitásban és mindenben ami valaha megtapasztalható egy inkarnációban. Ez a cél az, ami rezonál a bolygótokon lakó összes lény igaz szívével, feltéve hogy a lény tudatában van a lehetőségének hogy hasonló módon megnyissa szívét szeretetben és megértésben.

Szeretet van, ahogy a Réhez tartozók mondták, minden pillanatban és minden entitásban. Ahogy összegyűltök, hullámokban rezonáltok kifelé, amik elérik a Föld végeit, körbeérik a Földet, és elárasztják a Földet egy olyan módon ami észlelhető bármelyik entitásnak amely érzékeny ezekre a vibrációkra. Mindannyi entitásnak a bolygó hatáskörzetében, akár érzékeny vagy sem megadatik a lehetőség hogy megkezdje a tudatos keresését annak, amit ti igazságnak neveztek - a minden dolgok egységének igazságát, a minden dolgokat létrehozó Egy Végtelen Teremtő igazságát, aki minden dologban és lényben létezik, és ott van, várva minden lényben és a teremtés minden parányi részében, hogy felfedezze az akinek van szeme látni, füle hallani, és szíve szeretetben és fényben megnyitni.

Tehát, ahogy visszaviszitek ezeket a szerető vibrációkat azokba a tartózkodóhelyekbe, és otthonokba ezen a Föld bolygón ahonnan mind jöttetek, meglesz a lehetőségetek, hogy valamilyen módon megosszátok ezeket a vibrációkat azokkal, akikkel napi tevékenységeitek során találkoztok, mivel mindannyiótok meghozott egy preinkarnatív választást arra, hogy a titeket körülvevő világot egy bizonyos módon lássátok, így lehetővé téve azon leckék megtanulását, amik legfontosabbak számotokra ebben az inkarnációban.

Ekképpen, hogyha át tudtok itatni minden élményt, a katalizátor minden létrehozását és megtapasztalását ezekkel a szerető vibrációkkal, hatalmas lépést tettetek előre a metafizikai síkokon hogy a szeretet erejét a mindennapi létbe hozzátok, a hétköznapi környezetbe amiben éltek, és mozogtok, és amiben jelenleg lényetek van.

Ahogy képesek vagytok így cselekedni, a szeretet és a megértés magvait szórjátok el magatok körül, a környezetben, a lényekben akikkel találkoztok, a levegőben amit lélegeztek, a földben amin jártok. Ezeknek a szerető vibrációknak így, tudatosan elhintve, lehetőségük van kinyílni és virágot hozni ahogy mások is tudatosan vagy tudat alatt észlelik ezek létét a saját lényükben. Így olyanok vagytok mint a fény és szeretet Johnny Appleseedjei. Jártatokban-keltetekben bevetitek a bolygó hatáskörzetét és populációját a szeretet vibrációjával.

Van további kérdés, fivérem?

Q’uo, a következő kérdés a körből:“ Azon merengek, a mások iránti szolgálatban létezik-e, vagy létezhet-e egy harcos aspektus, vagy energia?“

Q’uo vagyok, és tudatában vagyok a kérdésednek, fivérem. Ez egy érdekes kérdés, annyiban hogy megelelőlegezi a lehetőségét annak, ami ellentmondásnak tűnhet - a harcos karakterisztika vagy mentalitás, ami normális esetben nem tűnhet útitársnak a szeretet és megértés negyedik denzitásában. De a harmadik denzitású illúziótokon belül, ami oly nehéz és problematikus jelenleg oly sok embernek, annyi megosztottsággal, oly sok kétellyel, dühhel, összezavarodottsággal és elválasztottsággal, az igazság tudatos keresőjének nem egy könnyű folyamat az illúzión minden időkben szerető módon keresztülhaladni. Vannak nehézségek amelyek meggátolják néhány esetben a szabadon megosztott szeretetet és fényt, amikor ez el van utasítva, visszadobva az illető arcába, és emiatt az kudarcnak érezheti magát.

Tanácsunk szerint a harcos mentalitás egy olyan ami félelemnélküliségként definiálható, a képesség folytatni látszólagos kétségbeesés, reménytelenség, kudarc esetén, szeretetből és fényből adva függetlenül körülötted lévő bármi entitás válaszától. Valóban, bármilyen választ szeretettel és fénnyel fogadva - hiszen ez a célja ennek az illúziónak - megtanulni a szeretet útjait. És amennyiben képes vagy bármily körülmények közt bármilyen katalizátorra szeretettel válaszolni, harcoshoz hasonló módon győzedelmeskedtél a sötétség azon erői felett, amelyek a sötétség és elválasztottság győzelmét kívánják látni ezen a bolygón.

Így a visszautasítás félelme nélkül haladsz előre, félelem nélkül bármely nehézségtől ami megállíthat az intenzív vágyadban, hogy keresd és szolgáld az Egyetlen Végtelen Teremtőt mindazokban akikkel találkozol, mert ha az Egy Végtelen Teremtőhöz beszélsz mindenkiben akivel találkozol, szeretetben és fényben, a Teremtő valamilyen szinten válaszolni fog, és érdemben viszonozza a szereteted és fényed, így az Egy Végtelen Teremtő szeretete és fénye tovább, és tovább fog növekedni ezen a planetáris befolyáson belül amint az beljebb, és beljebb halad a szeretet és megértés negyedik denzitásába.

Van még kérdésetek jelen idejűleg?

Igen, köszönjük, Q’uo. A kör következő kérdése: “Alkalmanként nehéz szétválasztanom a különbségtételt, és a helyzet, vagy mások tetteinek elítélését. Vágyom a megosztásra a helyzet vagy mások tetteinek értelmezése által, de nehéznek találtam ezt mások szabad akaratába való tolakodás nélkül. Honnan tudhatom, amikor megfelelő a gondolataimat megosztani másokkal?”

Q’uo vagyok, és tudatában vagyok kérdésednek, nővérem. Az igazság minden tudatos keresőjében ott van belül a vágy mások szolgálatára, mert ez lényegileg a pozitív út szíve, ami igyekszik segíteni, amikor csak lehetséges. A szolgálat lehetőségének megállapítása olyasmi, ami gyakran az intellektusra marad, mi esetben szükségeltetik valamiféle különbségtétel, vagy ítélet ami ellát bizonyos minőségekkel vagy paraméterekkel amin belül helyénvaló megosztanod amit te oszthatsz meg, és mi nem mondjuk, hogy ez nem helyénvaló. Amennyiben szükségét érzed, hogy várj, amíg egy entitás megkér hogy oszd meg ami a keresésed szíve, annyiban mindenképpen ezt tedd szoIgálatod módszerévé.

Habár, ha úgy kívánod, a saját szívedbe is tekinthetsz az intuitív megértés szintjén a mások szolgálatára levés helyénvalóságáról, amikor a szíved azt mondja neked, a pillanat megfelelő arra hogy megoszd azt, amit te meg tudsz osztani. Az intuitív természeted az ami összekapcsolja a tudatos elméd a tudatalatti elméddel, és ezentúl összekapcsol a faji elmével, a planetáris elmével, a kozmikus elmével, szóval az intelligencia mélyebb szintjei nyújtanak erőforrást amik mindig rendelkezésedre állnak bármely pillanatban amikor kétség fog el, vagy lehetőséged adódhat hogy megoszd amit te meg tudsz osztani.

Tehát, ha edzed az intuíciód az élettapasztalatod más területein is - például hogy milyen úton végezd el napi teendőidet, melyik entitással konzultálj az információ megszerzéséért amelyet neked fontos lenne megszerezned ilyen, vagy olyan okból, vagy bármilyen módon amikor nincsen nyilvánvaló irányod önmagad mozgatására, és az utadra az élmény napi körében - az intuíció edzése olyasmi, ami leginkább segítségedre lehet ahogy folytatod az utad mások szolgálatában.

Van-e további kérdés jelenleg?

Üdvözöllek, Q’uo. A kör következő kérdése: “Mit tudsz mondani a pozitív katalizátorról? Létezik-e pozitív katalizátor, és hogyan lehet kiegyensúlyozni?”

Q’uo vagyok, és tudatában vagyok a kérdésednek, fivérem. Barátaim, javaslatunk szerint minden katalizátorra lehet pozitívként, vagy negatívként tekinteni, mert az, valójában, lényege szerint semleges. Minden entitás választ arról, hogyan használja a katalizátort, és ez határozza meg annak pozitív, vagy negatív voltát. A pozitívan irányult entitások így ránéznének egy katalizátorra, ami tevékenységük napi körében elébük került, és oly módon használnák, hogy pozitív polarizációt eredményezzen. Ugyanígy, a negatívan irányult entitások negatív irányultságúnak tekinthetnek bármily katalizátort, ami utukba kerül, hogyha képesek felhasználni mások dominálására vagy kontrollálására, és így növelni a saját, önmagukat szolgáló erejüket. Tehát, a katalizátor önmagában semleges természetű. A használata, ahogyan használva lesz, és amit előidéz határozza meg hogy végeredményben pozitívnak vagy negatívnak tekintjük.

Van még kérdés jelenleg?

Igen, Q’uo, a végső kérdés a körből így szól: “Hogyan lehetünk nagyobb intimitásban a testünkkel, é a földdel ahová tartozunk, és összefügg-e ez a kettő?”

Q’uo vagyok és úgy hiszem észlelem a kérdést, amennyiben az intimitás a kulcsszó. Ez korrekt?

Igen, Q’uo, ez korrekt.

Köszönjük neked, fivérem. Az intimitás, melyet az igazság minden keresőjének lehetősége van megszerezni, megosztani, és építeni rá az, ami felismeri minden teremtés egységét, mert ahogy a kereső megpróbál intimebb lenni a saját énjével, vagy egy másik énnel, vagy a környezettel amiben mozog, azzal próbálkozik hogy több ismeretet szerezzen, növelje tapasztalatát és méltánylását az Egy Végtelen Teremtőről, mely ott van minden dologban és minden entitásban.

Ez az intimitás egyfajta tudatos egyesítése a kicsi énnek, a nagyobb énnek, és minden énnek melyek mind valamelyik tulajdonságát tükrözik vissza az Egy Végtelen Teremtőnek. Az intimitás ami elérhető megtapasztalásra és kifejezésre minden entitásnak egy egyesítő tényező, szóval amikor a szemek az őt körülvevő világra tekintenek, egyre kevesebb és kevesebb megosztottság és elválasztottság vehető észre, és ehelyett mindinkább az egység érzése a teremtés egészével - ami, csakugyan, a teremtés igazsága, tehát az intimitás, amiről beszélsz, egy hasznosítható eszköz, hogy az egyén növelje az észlelését az igazságnak, hogy az Egy Teremtő létezik minden dologban, és ott van mélyen benn minden entitásban várva hogy felfedezzék, hogy kifejezzék, hogy szeressék, hogy megéljék mint a nagyobb ént, ami a kisebb énben létezik.

Van bármi más kérdés ezidőben bárkitől a keresés köréből?

Q’uo, szeretnék építeni a kérdésre a pozitív katalizátorról. Lehet-e a katalizátor valami boldog, és nem szükségszerűen a deszkacsapás a fejre, és ha igen, kell-e valami kiegyensúlyozás hozzá, vagy ez csak könnyedén elfogadható, és így nem szükséges kiegyensúlyozni?

Q’uo vagyok és értem a kérdésed, fivérem. A boldogság élménye olyan ami meglehetősen szubjektív a bolygótokon élő entitások élményében, mert ha szemügyre veszed az entitások változatosságát, akikkel találkozol a napi élményed köre során, és megkérdezed mindannyiuktól, mi tenné őket boldoggá, a példák széles választékát találnád ami boldogságot okoz némelyekben, másokban viszont nem. Van boldogság ami mások kihasználásából, és a tulajdonaik sikeres megszerzéséből ered a negatív polaritáson. A semleges polaritáson, vagy polaritás hiányában a boldogság származhat egy lottónyereményből, egy új autó vásárlásából, egy kert ásásából és az abba való ültetésből, vagy bármiből, ami elképzelhető.

Tehát, mi azt tanácsolnánk hogy úgy tekintsetek a boldogság élményére ami szintén kiegyensúlyozható az illető előnyére, szóval a boldogságnak az ellenpontja, a szomorúság is, mind a valóság élményeként és saját lényeteknek átmeneti állapotaként láthatóak. Így az illető a boldogság egy új szintjét láthatja talán meg felmerülni magában, egy olyat ami inkább spirituális irányultságú, egy boldogságot, mely a feltétlen szeretet érzése az őt körülvevők felé, az Egy keresésének boldogságát az illető létének minden pillanatában, az egész teremtés iránt érzett szeretet boldogságát, és így tovább.

Tehát mi azt tanácsolnánk az igazság minden keresőjének, hogy ne csak arra tekintsen ami boldoggá teszi, hanem ami a boldogság szívében található. Az-e ez ami átmeneti, ami végtelen, ami tartós, az ami nemesítő, és így annak a természete mozgasson, ami a boldogság okozója, szóval ez a tulajdonság kiegyensúlyozható az illető lényében.

Van még kérdés jelen időnkben?

Nekem van kérdésem. Mindig segítenek spirituális vezetőink, vagy csak ha kérjük őket?

Q’uo vagyok és tudatában vagyok a kérdésednek, fivérem. Véleményünk szerint igazából mindkét állítás helyénvaló, mert a spirituális vezetőknek önmaguk által választott kötelességük van, hogy azt tegyék ami a leghasznosabb vagy legelőnyösebb azon entitások számára, akik az ő gondoskodásuk, vagy útmutatásuk alá tartoznak. Egy bizonyos ponton például, az entitás valamilyen formában segítséget kérhet a spirituális szolgálat útjának kiválasztásában, hogy ilyen, vagy olyan meditációt válasszon, és így tovább, és a vezető nyújthat egy szimbólumot, jelet, vagy utalást az entitásnak hogy ilyen és ilyen a jelen pillanatban követendő megfelelő út.

Mindemellett, amikor a segítő közbelépésére nincs szükség, a közbelépés, vagy, ha úgy tetszik, vezetés hiánya az, ami a vezető érzése szerint a legnagyobb segítség a lényében és gondozásában lévő entitásnak. Így az entitás maga kezd egyre több spirituális erőre szert tenni, hogy úgy mondjuk, a saját szabad akaratának gyakorlása által. Ez a legmegfelelőbb szolgálat kérdése a vezetett lelkek részére, hogy a legtöbb lehetőséget biztosítsák a keresés útjának felgyorsításához az entitásnak.

Van végső kérdésetek jelen időben?

Feltehetek egy kérdést? Nicola Tesla elme projektorának elképzelésében, volt benne valami, valami metafora volt vagy ilyesmi, vagy elkészíthető mint egy valódi készülék?

Q’uo vagyok. Nővérem, meg kell kérjünk hogy ismételd meg kérdésed, ha lehet több hangerővel, mert ezen instrumentum fülei nem voltak képesek észlelni kérdésed néhány részletét.

Nicola Tesla legutolsó konceptuális szabadalma az elme projektorról csak egy fogalmi metafora volt hogy bemutasson az emberiségnek valami nagyobbat, vagy egy próbálkozás egy valódi gép elkészítésére?

Q’uo vagyok, és értjük a kérdésed, nővérem. Az általatok Nicolaként ismert ezen bolygó populációjának szolgálatára kívánt lenni egy olyan mód nyújtásával, mellyel saját mentális képességeiket tudatos módon felhasználhatták volna arra, hogy képesek legyenek az egy teremtés más részeire hatással lenni, ahol az entitásnak a lénye volt. Az elme projektor tehát egyfajta fejlesztőeszköz volt amellyel az entitások kitágíthatták volna mentális kapacitásaik képességét, hogy azok a spirituális birodalmakba léphessenek, és képesek legyenek inspiratív vizuális képeket megalkotni amik az entitások szélesebb körét inspirálták volna egy tágasabb nézőpont használatára, amelyből az előttük lévő világot többnek láthatják, mint egyszerűen a három-dimenziós kifejeződését a harmadik denzitás hétköznapi élményének.

Így, a mentális konfigurációk , melyeket szándékuk szerint művészi szintű kifejezésnek nevezhetnél a teremtés egységéről, egyfajta négy-dimenziós metaforában tükröződve, mely lehetővé tette minden entitás számára hogy kitágítsa saját tudati szintjét, és képességet nemcsak a művészi teremtés mélységének értékelésére, de általánosságban a valóság természetére, így továbblépve bolygótok három dimenzióján, és megpillantva a szeretet és megértés negyedik dimenzióját, mely abban az időben kezdett hatással lenni ezen planetáris befolyásra.

Ennélfogva a Nicolaként ismertnek célkitűzése volt a bolygó tudatának tágítása az elme projektor használatával, ahogy remélte,hogy szolgálhat inkarnációja előtt, és némi nehézsége adódott inkarnációja során valóra váltani ezeket a preinkarnatív választásokat. Így ez az entitás némiképp elszomorodott ebben az illúzióban való hatékonyságának végső felfogása során, habár sokan úgy érezték, hogy igencsak, igencsak segített találmányaival, és puszta lényével.

Jelen pillanatban szeretnénk megköszönni mindenkinek a keresés ezen körében hogy meghívtátok jelenlétünket. Inspiráltatok minket keresésetekkel, szeretetetekkel, és fényetekkel, és az örömmel, mely ott van minden szívben. Úgy hagyunk itt mindannyiótokat, ahogy találtunk, szeretetben és fényben. Mi vagyunk akiket Q’uoként ismertek. Adonai vasu borragus.