Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Megadnád, kérlek először a közvetítő állapotát?

Ré vagyok. A fizikai komplexumi energiadeficit tekintélyes e tér/időben. Szintúgy jelentős veszteség érte a vitális energiákat. Habár ezek az energiák még mindig belül vannak azon a torzuláson, amit esetleg erőnlétnek mondanátok.

Mindazok közül, amit korábban ezen energiák utántöltésére megemlítettél, ebben a konkrét tér/időben melyik volna a legalkalmasabb e mindkét energiafajta újramegtöltésére?

Ré vagyok. Mint azt megfigyeled, többféle tényező járul hozzá az erőnléti torzulások segítéséhez és a gyengeség irányú torzulások jobbra fordításához ebben az instrumentumban. Mi azt javasoljuk mindegyikőtök számára, hogy a már megtanult többféle dolgot alkalmazzátok folyamatosan.

Kiválasztanánk megtárgyalni egy fizikai torzulást. A negyedik denzitású negatív kegyencek, akik jelenleg csoportotokat látogatják, egy némiképp súlyos egyensúlytalansági komplexumot erősítenek eme instrumentum kézi nyúlványaiban, valamint egy ettől kisebb mértékben a mellkasi tájék eltorzulásait. Javasoljuk, hogy fordítsatok gondot az eme nyúlványok bármely szükségtelen használatától való tartózkodásra.

Mivel e közvetítőnek nem fog tetszeni ez a javallat, így a megfelelő elbeszélgetést javasoljuk.

Ebből azt feltételezem, hogy az ötödik denzitású kísérőnk még mindig szabadságon van. Ez így van?

Ré vagyok. Az ötödik denzitású kísérőtök jelenleg nem kísér titeket. Mindamellett nem pihen.

Jó e a tömjén füstölő, amit beszereztünk? Még az ülés vége előtt ki fog aludni. Jobb lenne, ha nem aludna ki az ülés vége előtt?

Ré vagyok. A füstölő új konfigurációja nagy segítség az ezen munkaüléseket körülvevő finomabb energiamintáknak. Ha folyamatosan égő mennyiségű tömjén volna, az hasznos lenne. A nehézség azonban abban rejlik, hogy úgy kellene gondoskodni erről, ami nem nyomja el ezt a zárt helyiséget az effluvium és az égés fizikai termékének mennyiségével. Ha választani kell aközött, hogy hagyjuk a tömjént leégni vagy hogy a füst túlságosan nagy legyen, akkor az előbbit javasolnánk mint hasznosabbat.

A közvetítő említést tett egy olyasmiről, amire ő átszivárgásként hivatkozik, avagy hogy néha tudatában van e munkaülések alatt a kommunikációnak. Mondanál erről valamit?

Ré vagyok. A közvetítő tudat/test/lélek komplexuma itt van velünk. Ahogy ez az entitás eszmélni kezd a mi denzitásunkbani fény és tevékenység megélések metafizikai bölcsőjéből, érzékelni kezdi a gondolatmozgást. E gondolatokat semmivel nem fogja fel jobban annál, mint ahogy a harmadik denzitású csecsemőtök az általa érzékelt első szavakat felfoghatja.

Az élmény várhatóan folytatódni fog, s egy természetes folyománya ezen ülések jellegének és azon módszernek, mellyel ez az instrumentum nyitottá tette magát a mi szavainkra.

Az instrumentum annak visszatérését említette, hogy ezen ülés előtt ki kell mennie a fürdőbe. Az alacsony vitális energia miatt van ez?

Ré vagyok. Része az oknak a lecsökkent vitális energiaszint. Ez az entitás olyan szintjét viseli el az általatok fájdalomnak nevezett torzulásnak, amit népetek közül kevesen élnek át az energiák jelentős kimerülése nélkül. Az entitás állhatatossága csakugyan figyelemre méltó. Mindazonáltal az entitás ily módon merült ki, és ezen túl egyéb torzulásokat is – úgymint élmények változatossága – kiemelkedni érzett, mivel ez egy mód a fizikai fájdalom befelé tekintő megélésének kiegyensúlyozására.

Az entitásért való aggodalom végett az efféle tevékenységeket ellenezték. Ez tovább apasztotta az entitást.

Így hát az akarat, hogy szolgálatára legyen a Teremtőnek azáltal, hogy ezeken a munkaüléseken mint instrumentum önmagát felajánlja, lehetőséget kapott az elhatározás kipróbálására. Ez az entitás némi vitális energiát használt el az akarat felszítására és újratöltésére. Fizikai energiát nem használt az instrumentum, de a vitális energiákat megcsappantotta, hogy ennek az entitásnak újra meglegyen rá a lehetősége, hogy tudatosan az Egy Végtelen Teremtő szolgálata mellett döntsön.

A kis kristály, melyet az ülés alatt az instrumentum magán használ, jár valamilyen előnnyel vagy hátránnyal?

Ré vagyok. E kristály előnyös addig, ameddig az azt feltöltött férfi a pozitívan irányult módon működik.

Ki töltötte fel a kristályt?

Ré vagyok. Ezt a kristályt a Neilként ismert töltötte fel az instrumentum általi használatra.

Az első torzulás megnyirbálása lenne elmondani nekünk azt, hogy még mindig pozitív módon végzi e a dolgát, nemde?

Ré vagyok. Úgy észleljük, válaszoltál a saját kérdésedre.

A kiadónk képeket kér az Egység Törvénye könyv számára, amely most megy a nyomdába. Észrevételeznéd a tanácsolhatóságát, előnyét vagy hátrányát, mágikusan vagy egyéb módon, hogy a könyvben képeket közöljünk erről a sajátos felállásról, a közvetítőről és a kellékekről?

Ré vagyok. A gyakorlati tanácsolhatósága egy efféle projektnek teljes mértékben a ti megítélésetek műve. Vannak mágikus megfontolások.

Elsőként, ha a munkaülésekről fényképeket kívántok készíteni, akkor a kép legyen az, aminek látszik; vagyis az a jó, ha egy tényleges ülésről készítetek fotót, színlelés vagy bármely anyag helyettesítése nélkül. Ne legyenek torzulások, amit e csoport ugyanúgy el tud kerülni, mint ahogy mi sem kívánunk torzulásokat a mondandónkban.

Másodikként, nem ajánlatos az instrumentumot vagy a munkaszoba bármely részletét az idő alatt fotózni, amíg az instrumentum transzban van. Ez egy keskeny sávú kapcsolat, és amennyiben jelenlétük szükséges, úgy az elektromos és elektromágneses energiákat kívánatos állandó szinten tartani, vagy máskülönben teljesen száműzni jelenlétüket.

Bocsánat. Csak tessék. Ha folytatni kívántad, folytasd. Ha nem, akkor kérdezni fogok.

Ré vagyok. Azt akartuk mondani, harmadikként, hogy mihelyst az instrumentum érzékeli a fényképkészítést, akár az ülés előtt, akár azt követően, az instrumentumnak folyamatosan reagálnia kell a beszédre, ezzel biztosítva, hogy ne lépjen át transzba.

Abból, amit elmondtál nekem, akkor a következőt gondoltam ki: Miután egy ülés befejeződött és az instrumentum felébredt, még mielőtt megmozdítanánk az instrumentumot, folyamatosan beszéltetni fogjuk őt magunkhoz, mialatt én képeket készítek arról a helyzetről, amelyben az instrumentum ilyenkor van. Pluszban még ehhez néhány más képet is készíteni fogok az instrumentumról a másik szobában, meg valószínűleg magunkról is, hogy legyenek plusz képek rólunk, ahogy a kiadó kéri. Ez vajon az optimális, vagy az egyik optimális betöltése ennek a követelménynek?

Ré vagyok. Igen. Arra kérünk titeket, hogy a fényképek a valóságot tükrözzék, dátummal legyenek ellátva és világos képet mutassanak, hogy ne kételyt, hanem hiteles kifejezést nyújtsanak azok számára, akik az igazságot keresik.

Mi az Egység Törvényének szerény hírnökeiként jövünk hozzátok, vágyunk a torzulások csökkentése. Arra kérünk, hogy ti, akik a barátaink vagytok, a fent tárgyaltak mintájára hozzátok meg döntéseiteket, és ne a lényegtelen részletek gyors eltávolítása vezéreljen, hanem mint mindenkor, ezt is egy újabb lehetőségnek tekintsétek, hogy a szakértő módjára saját magatok lehessetek, és bármely áltatás nélkül pontosan azt nyújtsátok, ami bennetek és veletek van.

Köszönjük. A tarot kezdeti kifejlesztésével kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hogy hol jött létre először ez a fogalom, és hol jegyezték le először a tarot, hogy hol… a legelső elképzelését?

Ré vagyok. A tarot fogalma az általatok Vénusznak nevezett planetáris influenciáról ered.

A földieknek adták… – hadd kérdezzem meg – azt mondod, onnét ered… Ezt a fogalmat egy oktatási eszköznek találták ki az akkori vénuszlakók számára, vagy a vénusziak találták ki egy oktatási eszköznek a földiek számára?

Ré vagyok. A tarot a Vénusz harmadik denzitású lakossága fejlesztette ki tér/időtök jókora mértékén keresztül a múltatokban.

Miként említettük, a vénusziak harmadik denzitású tapasztalata sokkal mélyebben és harmonikusabban foglalkozott azzal, amit ti a más énekkel való kapcsolatnak mondanátok; szexuális energiacserés munkával, filozófiai és metafizikai kutatásokkal. Sok sok generáció munkájának eredményeként arról, amit mi az archetípusi elmének képzeltünk el, megszületett a tarot, melyet a mi népünk tanulási segítségül használt fel a mágikus személyiség kifejlesztésében.

Találgatni fogok, hogy azok a harmadik denzitású vénusziak, akik legelsőként hatoltak részlegesen keresztül a fátylon, összecsipegették az információkat az archetípusi elme illetve az elfátyolozási módszer természetéről, s ebből kifejlesztették a tarot mint mások tanításának módszerét. Ez így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Azt is feltételezem – ami lehet, hogy nem igaz –, hogy a jelenlegi lista, ami nekem van a tarot kártyák huszonkét nevéről, nincs teljesen összhangban Ré eredeti tarotkifejlesztésével. Le tudnád írni az eredeti tarot, elsőként elmondva nekem, hogy huszonkét archetípus volt e? Ez ugyanannyi kellett hogy legyen. És hogy ezek ugyanazok voltak e, mint amit az egyik korábbi ülésen felolvastam neked, vagy voltak különbségek?

Ré vagyok. Mint azt már korábban elmondtuk, mindegyik archetípus egy fogalmi komplexum, és nemcsak egyének, de az ugyanazon fajhoz vagy planetáris influenciához tartozók is szemlélhetik őket egyedi módokon. Ennélfogva nem informatív rekonstruálni a leíró elnevezéseiben fellelhető, meglehetősen jelentéktelen különbségeket az általunk használt tarot illetőleg az egyiptomiak valamint az e tanulmányi rendszer első tanulmányozóinak szellemi leszármazottjai által használt tarot közt.

Volt egy nagy áttörés, amely akkor történt, miután a munkánk a harmadik dimenzióban már elvégeztetett, ami az volt, hogy a Huszonkettes számú Arkánum, melyet mi a Választásnak neveztünk, helyes hangsúlyt kapott. A mi saját megtapasztalásunkban tisztában voltunk azzal, hogy kell léteznie egy ilyen egyesítő archetípusnak, ám nem adtunk neki megfelelő fogalmi komplexumot arra a célra, hogy ezt az archetípust a leghatékonyabban használjuk fel az evolúciónk előlendítése érdekében.

Egy állítást fogok tenni az egynémelyik archetípust illető felfogásomról, majd hagylak kijavítani ezt az állítást. Úgy tűnik nekem, hogy a Tudat, a Test és a Lélek Szignifikátorára ezek mindegyikében hatással van a Katalizátor. Ez létrehozza a Tapasztalatot, mely aztán elvezet az Átalakuláshoz, és előáll a Nagy Út. Ez a folyamat ugyanaz a tudatra, a testre és a lélekre.

Ezek mindegyikőjük számára különböző tapasztalatot hoznak létre a hármójuk közti különbözőség végett. Az Átalakulás kissé eltérő. A Nagy Út valamennyire eltérő, de az archetípusok lényegében mind ugyanazt teszik. Ők csupán a tudat/test/lélek komplexum három különböző részére hatnak, hogy így az egész archetípusi elmét belesűríthessük abba a kijelentésbe, hogy a Szignifikátor komplexszé tételével út nyílt a Katalizátor előtt, hogy hatékonyabban termelődjék ki az Átalakulás. Kijavítanád az állításomat, kérlek?

Ré vagyok. Kijelentésedben a helyességet olyannyira körbefonják a legalapvetőbb félreértések indái, hogy az állításod kijavítása nehézkes. Megjegyzéseket fogunk tenni, s e megjegyzésekből arra kérünk, engedj egy lehetséges fogalomalkotási átszerveződést végbemenni.

Az archetípusi elme a tudat komplexumnak egy jókora és sarkalatos szelete, a legalapvetőbb elemeinek egyike, s az Egységes Végtelen Teremtő keresőjének az egyik leggazdagabb információforrás. Megpróbálni besűríteni az archetípusokat egy téves vállalkozás. Minden egyes archetípus önmagában is jelentős dolog, melynek megvannak az ő saját fogalmi komplexumai.

Habár informatív áttekinteni az egyik archetípus kapcsolódásait a másikhoz, elmondható, hogy a vizsgálódásnak e vonala másodlagos az egyes archetípusok jelképezte legtisztább gestalthoz 1, látványhoz vagy melódiához, mind az intellektuális, mind pedig az intuitív elme számára.

A Tudat, a Test és a Lélek komplexumok Szignifikátorai önmagukban is komplexek, a Katalizátor, a Tapasztalat, az Átalakulás és a Nagy Út archetípusai pedig a leggyümölcsözőbben önálló komplexumokként szemlélendők, amelynek mind saját dallama van, amivel megtöltheti az elmét annak természete felől.

Arra kérünk, vedd fontolóra, hogy az archetípusi elme megtölti azon gondolatokat, melyeknek aztán kihatásuk lesz a tudatra, a testre vagy a lélekre. Az archetípusoknak nincsen közvetlen kapcsolódásuk a testhez vagy a lélekhez. Mindet a tudatalatti elme magasabb szintjein keresztül kell felrángatni a tudatos elmébe, onnét pedig elszökhetnek, ahová csak elszólítják őket. Mikor irányított módon használják fel őket, igencsak hatásosak.

Ahelyett, hogy folytatnánk az előző állításod kötöttségein túlon, szívesebben vennénk most egy újrakérdezéseddel kapott lehetőséget, hogy pontosabban válaszolhassunk neked.

A következő kérdéseket csupán az e fogalmak tanítási módszerének lehetséges letisztázása érdekében teszem föl, amik lehet, hogy fontos vezérfonalakat fognak megadni nekem maguknak a fogalmaknak a megértéséhez. Ré a tarot kártyákhoz hasonló kártyákat használt az oktatási célra a harmadik denzitásban?

Ré vagyok. Nem.

Mit használt Ré a harmadik denzitásban?

Ré vagyok. A mágikus vizualizációs gyakorlásaid során tudatában vagy az olykor meglehetősen komplex vizualizációk mentális beállításainak. Ezek mentálisak és az elme által megrajzoltak. Egy másik, kultúrátokban jól ismert példa az Egy Végtelen Teremtő szeretete Kereszténységnek nevezett torzulásának miséjén történő vizualizáció, ahol élelmiszereteknek egy piciny szeletét látják egy mentálisan beállított de teljesen valódi, a számotokra Jehoshuaként ismert embernek, vagy miként most hívjátok ezt az entitást, Jézusnak. A képzési időszakon át fenntartott vizualizációnak e módszere volt az, miképp eme fogalmakkal dolgoztunk.

A fogalmakat olykor olykor lerajzolták. Mindazonáltal a kártyánkénti egy vizualizáció elképzelésére mi nem gondoltunk.

Miként közölt akkor a tanár információkat a diáknak a vizualizációval kapcsolatosan?

A módszer kabalisztikus volt, tehát a szájhagyomány útján, a szájból a fülbe.

Azután amikor Ré próbálta megtanítani az egyiptomiakat a tarot fogalmára, akkor ugyanezt a módszert használták, vagy egy másikat?

Ré vagyok. Ugyanezt a módszert használtuk. Mindamellett azok, akik utánunk voltak tanító/tanulók, először legjobb képességük szerint lerajzolták e képeket a beavatás helyén, később pedig a vizualizációk reprezentációját hordozó, ti úgy mondanátok: kártyákat kezdték el használni.

Az Udvari Arkánum és a Kis Arkánum Ré tanításainak része volt, vagy valami olyasmi, ami később keletkezett?

Ré vagyok. Azok a kártyák, melyekről te beszélsz, a kháldeusok és a sumérek befolyásának eredményeként születtek.

Korábban említetted, hogy a tarot egyfajta jövendölési módszer volt. Elmagyaráznád ezt?

Ré vagyok. Elsőként külön kell választanunk a tarot mint jövendölési módszert ettől a Nagy Arkánumtól mint az archetípusi elme huszonkét archetípusának ábrázolásától.

Az értéke annak, amit asztrológiának neveztek, akkor jelentős, ha olyan beavatott entitások használják, akik megértik – ha megbocsátjátok a névhibát – a Zavar Törvényének olykor bonyodalmas megfontolásait. Amint az egyes planetáris influenciák szférátok energiahálózatába belépnek, úgy mozgatják a szférán lévőket, miként a szférátok körül mozgó Hold mozgatja a vizeiteket.

A ti saját természetetek a víz, abban az értelemben, hogy tudat/test/lélek komplexumokként könnyű benyomást gyakorolni rátok és mozgatni titeket. Valójában, utatoknak és vigíliátoknak ebben a denzitásban ez az igazi nyitja és természete: hogy ne csak mozgassanak, hanem ki is képezzétek magatokat a preferált módú mozgásotokról tudatban, testben és lélekben.

Következésképp amint valamely entitás belép a planetáris energiahálóba, két fő planetáris befolyást tapasztal meg minden entitás: a fogantatásét, mely az inkarnáció fizikai, citromszín manifesztációjával kapcsolatos; és az általatok születésnek hívott pillanatét, amikor először szívódik be lélegzet a kémiai sárgasugár testkomplexumba.

Így aztán akik ismerik a csillagokat és azok állását és befolyását, azok látni képesek egy meglehetősen szélesen megrajzolt térképét annak az országnak, amin egy entitás átutazott, átutazik és várhatóan át fog utazni, legyen ez akár a fizikai, akár a mentális vagy a spirituális szint. Az ilyen entitás már a beavatotti képességeket fejlesztette ki, amik népetek körében általában pszichikaiként vagy paranormálisként ismertek.

Mikor az archetípusokat csillagjóslás célzatú kártyák közé keverik, melyek az úgynevezett Udvari Arkánumot és Kis Arkánumot alkotják, akkor ezek az archetípusok fölmágneseződnek a kártyákkal dolgozó pszichikai benyomásaihoz, és így válnak egy kapcsolódás instrumentumává az asztrológiai értelmezések és megsejtések gyakorlója valamint az információkérő közt.

Az ilyen archetípusi reprezentációk gyakran oly módon tűnnek fel, hogy láthatólag érdekes eredményeik, jelentős együttállásaik vannak a kérdező számára. Önmagában a Nagy Arkánumnak nincs jogos helye a jövőlátásban, inkább eszköz az énnek az én általi további megismerésében azzal a célzattal, hogy egy behatóbb, élesen fölismert jelen pillanatba lépjen.

Rének kellett hogy legyen egy tanterve vagy képzési menete a huszonkét archetípusra, akár a harmadik denzitású Ré csoportjabéliek, akár később, az egyiptomiak számára. Leírnád a képzési menetnek ezt a forgatókönyvét?

Ré vagyok. Ez legyen az utolsó kérdése ennek a munkaülésnek.

Mi még inkább helyénvalónak érezzük a terveink megtárgyalását a ti bolygótok beavatottjait az archetípusi elme őstípusainak e sajátos változatával való megismertetését illetően. Az első fokozatunk a képek bemutatása volt, egyiket a másik után, a következő sorrendben:

egyes, nyolcas, tizenötös; kettes, kilences, tizenhatos; hármas, tízes, tizenhetes; négyes, tizenegyes, tizennyolcas; ötös, tizenkettes, tizenkilences; hatos, tizenhármas, húszas; hetes, tizennégyes, huszonegyes; huszonkettes.

Ily módon megkezdődhetett a tudat, a test és a lélek közti alapvető kapcsolódások feltérképezése, mivel mikor valaki összehasonlítva látja például a Tudat Mátrixát a Test illetve a Lélek Mátrixával, akkor bizonyos előzetes következtetésekre juthat.

Mikor ezeket a vizualizációkat a tanítvány végül elsajátította, és az archetípusoknak mind a hét osztályát végiggondolta, áttekintvén a tudat, a test és a lélek közti kapcsolatokat, akkor pedig az archetípusok párokban való áttanulmányozását javasoltuk:

egyes és kettes; hármas és négyes; ötös; hatos és hetes.

Folytathatod ilyen formában a testi és lelki archetípusokra.

Észre fogod venni, hogy a Szignifikátor fontolgatása pár nélkül maradt, mivel a Szignifikátor a Huszonkettes Archetípussal párosítandó.

A puhatolódzás eme irányzékának végére a tanítvány mind mélyebben és mélyebben kezdte felfogni az egyes archetípusok minőségeit és rezonanciáit. Ennél a pontnál – különféle egyéb spirituális evolúciós segítségek fölhasználásával – arra bíztattuk a beavatottat, hogy megtanuljon az egyes archetípusok bőrébe bújni, s ami a legfontosabb: megismerni az illúziótokban lehetséges legjobb módon, hogy az archetípus személyiségének önmagára öltése spirituálisan vagy metafizikailag mikor üdvös.

Mint láthatod, sok kreatív munkát végzett minden beavatott. Nekünk nincs dogmánk, amit felkínálhatnánk. Mindenki azt érzékeli, ami szükséges és segítségéül van az énnek.

Megkérdezhetjük, hogy vannak e rövid kérdések, mielőtt elhagynánk ezt a munkaszakaszt?

Van valami, amit tehetünk a kontaktus javításáért, vagy hogy az instrumentum kényelmesebben érezze magát?

Ré vagyok. Újra óvunk titeket a közvetítő kezeinek eltorzulásait illetően. A rajtuk való negyedik denzitású befolyás kínos lehet, abban az értelemben, hogy ha ezt lankadatlanul hagyjátok folytatódni, akkor arra, amit műtétnek hívtok, majdhogy haladéktalanul szükség lesz.

A beállítások jók. Igényesek voltatok.

Búcsúzunk tőletek, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát vidáman örvendezve az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és dicső békéjében. Adonai.


  1. A gestalt német szó (=alak). A német pszichológia egyik irányzatának alapgondolata, hogy az egész alak észlelete több a részek egyszerű összegénél, és elsődleges.