Er is een geparafraseerd citaat uit een van Rumi’s gedichten dat luidt: “Leef het leven alsof de kaarten altijd in jouw voordeel zijn geschud.” Het lijkt erop dat de Confederatie dezelfde gedachte in hun filosofie terug laat komen, vooral met betrekking tot de werking van katalysator. Ze zeggen dat in de eerdere fasen van de ontwikkeling van de entiteit de katalysator aanvankelijk door de Logos aan het zelf wordt aangeboden, maar dat naarmate de entiteit zich meer bewust wordt van zijn evolutie, de katalysator uiteindelijk volledig door het zelf voor het zelf wordt gecreëerd. Kun je spreken over het idee dat dit universum, of leven, niet tegen ons werkt, maar altijd in ons voordeel? En hoe gebruiken we dit inzicht om verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen creatie en, zoals Ra beschrijft, onze vooruitgang te versterken?

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo en we begroeten ieder van jullie in de liefde en in het licht van de Ene Oneindige Schepper waarvan we allemaal deel uitmaken. Wij danken jullie, mijn vrienden, voor het uitnodigen van onze aanwezigheid om vanmiddag bij jullie te zijn terwijl jullie zoeken naar die vragen, antwoorden, opmerkingen en concepten die betekenis kunnen hebben in jullie eigen spirituele zoektocht. We zijn vereerd dat we gevraagd zijn om ons bij jullie te voegen en zouden, in ruil daarvoor, onze gebruikelijke gunst vragen, en dat is dat je de woorden die we uitspreken en de concepten die we delen aanhoort en vervolgens datgene gebruikt dat betekenis voor je heeft, en alles achterlaat wat dat niet heeft. Wij zijn geen onfeilbare autoriteit. Wij zijn, net zoals jullie, zoekers, die misschien een paar stappen verder op het pad zijn dan jullie, en we willen delen wat we te delen hebben maar we willen geen struikelblok worden voor welke entiteit dan ook. Als jullie ons deze gunst zouden willen bewijzen, zouden wij jullie zeer dankbaar zijn en zouden we ons dan in staat voelen om vrijuit te spreken over wat wij te vertellen hebben.

Je vraagt vandaag of in het universum waarin je leeft en beweegt en je bestaan hebt, inderdaad de kaarten in jouw voordeel zijn geschud, of dit universum inderdaad weldadig voor jou is, en of de katalysator ook diegene is die je helpt bij je groei. We kunnen vol vertrouwen zeggen dat dit inderdaad zo is, want in een universum van eenheid waarin elk stukje van elk deel van de schepping een deel is van de Ene Schepper, is er inderdaad niets dan steun, liefde, aanmoediging en het geven van hulp van het ene deel aan het andere, want in de schepping van de vader dient elk deel elk ander deel. Dit is de aard van eenheid.

Maar we weten dat je meer wilt weten van de details van hoe dit zich uit in je levenspatroon en in het levenspatroon van iedereen om je heen. Hoe wordt deze ondersteuning gegeven? Hoe wordt het ervaren? Hoe is het mogelijk wanneer het lijkt alsof ieder van jullie volkomen van elkaar gescheiden is, dat jullie geen bindende eenheid hebben met de Ene Schepper, een identiteit die door geen enkele illusie kan worden ontbonden? Binnen de illusie waarin jullie je nu bevinden, lijkt het zo zeer waarschijnlijk dat jullie je bewegen als geïndividualiseerde schepselen die misschien hier een goede kans hebben, of misschien daar niet zo’n goede kans hebben om vooruitgang te boeken op je spirituele pad; en toch zeggen we je dat elke stap die je zet - de stappen die stevig, sterk en succesvol lijken, en de stappen die een beetje wankel, onzeker of fout lijken - allemaal deel uitmaken van één pad van zoeken waaraan elk zijn vruchten schenkt, zogezegd. Er zijn geen fouten, mijn vrienden. Die ervaringen die je hebt die je misschien fouten zou noemen, daar leer je van, misschien zelfs meer dan van die ervaringen die je een succes zou noemen. Jullie zijn wezens van licht. Jullie zijn wezens van liefde, want van deze twee kwaliteiten zijn jullie gemaakt.

Je hebt jezelf geplaatst binnen deze illusie, de illusie van de derde dichtheid, om vooruitgang te kunnen boeken die zonder de illusie niet mogelijk zou zijn, aangezien je uit de wereld van de geest komt waar alles duidelijk één is, en toch voelt elke entiteit daar de grote behoefte om in dienst van de Schepper te bewegen, om het zelf positiever te polariseren, om meer een dienaar van de Schepper te worden in alle delen van de schepping, en toch kunnen ze niet bewegen zoals ze willen, aangezien het zó duidelijk is dat allen één zijn dat de motivatie tot beweging niet zo groot is als in jullie illusie die zo zorgvuldig alle juwelen bedekt: de basisconcepten van eenheid, liefde en licht van de Ene Schepper waarvan alles gemaakt is. Omdat je binnen deze illusie bestaat en je eigen vrije wil en geloof moet gebruiken om je beweging voort te zetten, wordt je beloond op een manier die niet mogelijk is in de hogere dichtheden van liefde en licht, aangezien daar geen illusie van scheiding is. Hier groei je onder omstandigheden die het moeilijkst zijn voor de zoeker die net begonnen is aan de reis, net begonnen is aan deze cyclus van keuze om te bepalen of je dienstbaar wilt zijn aan jezelf of aan anderen, want beide zijn levensvatbare paden naar de Ene Schepper, waarbij het dienstbaarheid-aan-zelf-pad natuurlijk aan zijn einde komt voordat het zijn doel vindt binnen de illusie van de zesde dichtheid.

Zodoende zouden we tegen jullie zeggen dat jullie een drijfveer bezitten om op een georganiseerde manier te bewegen, op een toegewijde manier en op een geconcentreerde manier, om te groeien in lichaam en verstand en in geest; en jij, jijzelf, hebt vóór incarnatie voor jezelf bepaalde mogelijkheden geplaatst met als doel deze binnen de incarnatie te gebruiken om de vermogens die ieder van jullie heeft tot bloei te brengen. Ieder van jullie heeft zichzelf voorzien van bepaalde kwaliteiten, bepaalde mogelijkheden, bepaalde talenten, bepaalde vragen, met een verlangen om deze enorme voorraad aan positieve mogelijkheden voor groei te gebruiken in die mate van groei die je op dit moment zo vurig zoekt. De kracht van je wil en het geloof dat wordt uitgeoefend, zullen resultaten opleveren die jou feilloos op jouw reis zullen leiden, want ieder van jullie heeft zowel anderen als zichzelf veel te bieden op het gebied van verlichting, van instructie, van oprecht delen, van kritische mentale analyse, van fysieke energie om te bouwen en te creëren. Jullie zijn wezens met een enorm potentieel. Je hebt datgene voor je liggen dat op je ontdekking wacht. We zijn eigenlijk best jaloers op jullie reis, aangezien wij geweest zijn waar jullie nu zijn, en we weten wat voor beloning je kunt oogsten voor het aanbieden van je dienstbaarheid, voor het aanbieden van je energie en voor het uitdragen van dat wat in jou is in de zin van de Ene Schepper die zich via jou wil uitdrukken.

Op dit moment zouden we dit contact overdragen aan degene die bekend staat als Steve. Wij zijn hen van Q’uo.

(Steve channelt)

Ik ben Q’uo en ben met dit instrument. We zouden onze communicatie via dit instrument beginnen door dit instrument te bedanken voor de zware uitdaging die het ons heeft gesteld voordat het ons toestond te spreken. Dit, mijn vrienden, is de oorzaak van de vertraging, de pauze in onze communicatie, want dit instrument zou ons niet laten spreken tenzij we konden bevestigen dat we in liefde komen en bereid zijn te erkennen dat Christus Heer is. Dat doen we graag, aangezien we onszelf inderdaad beschouwen als dienaren van de Ene Schepper in het licht van Christus.

We zouden de opmerkingen die we moesten maken via het instrument dat bekend staat als Jim samenvatten door te herhalen dat dit inderdaad een schepping van eenheid is, en dat je door je plaats binnen deze eenheid te erkennen, de hele schepping kunt gaan zien als dat wat samenwerkt met jou in je zoektocht om je speciale gave naar het middelpunt van de schepping te brengen, de eenheid zelf, wat een moment van grote vreugde voor de Ene Oneindige Schepper is. Wanneer je hebt geleerd die gebeurtenissen die zich om je heen ontvouwen te zien als een deel van de Schepper die zichzelf ervaart, ben je inderdaad op het pad van positieve polarisatie en op het pad van spirituele groei van een nogal hoge orde. We zouden echter wel willen suggereren dat we ons er volledig van bewust zijn dat niet al je ervaringen van een positieve oorsprong zullen lijken te zijn, en dat veel van de gebeurtenissen die je katalysator vormen inderdaad een uitdaging lijken te zijn in de zin dat ze je uit balans kunnen brengen en je het gevoel kunnen geven alsof je uit de Hof van Eden bent verdreven, zogezegd, en achtergelaten in een koude en winderige wereld.

Welnu, deze ervaringen hebben ook hun plaats en betekenis in de grotere orde van de geest, maar ze zijn van een aard die de spirituele zoeker tot het besef dwingt dat het zelf dat je je voorstelde te zijn, heel vaak moet worden afgeworpen als niet langer houdbaar tegenover de katalysator die je moet confronteren, een katalysator waarvan je geen andere keuze hebt dan deze op een of andere manier te assimileren.

En daarom stellen we je voor om deze simpele vraag te stellen als opmaat naar wat we te bieden hebben over dit thema. En die vraag is: Wie ben ik? Wie ben ik? Nu, het zou gemakkelijk zijn om te zeggen dat je een vonk bent van de Ene Oneindige Schepper, dat je een eeuwige ziel bent die zich een weg terug naar de bron baant, en dit is nadrukkelijk waar, mijn vrienden. Het is nadrukkelijk waar. Maar die waarheid, voor zover ze alleen abstract bekend is, is geen waarheid die tot in de wortel van je wezen is doorgedrongen, en die wortel ligt heel diep in je en is heel diep verborgen. Een groot deel van je spirituele reis wordt dus geïnvesteerd in de poging om de katalysator, die in je levenservaring komt, te volgen tot de diepste wortels, die het voedt en tot verdere groei stimuleert.

Welnu, de groei waarmee je bekend bent, zijn die voortbrengselen van zelf-zijn die je van kinds af aan hebt leren creëren. Het netto resultaat is een gevoel van zelf, een gevoel van wie je bent dat je kunt maken tot een duurzaam voertuig voor jouw modus van interactie met de wereld, jouw manier van omgaan met anderen, en jouw streven naar verdere spirituele ontwikkeling binnen dit, wat we zouden kunnen noemen, ‘omhulsel van zijn’.

Welnu, het is belangrijk om een omhulsel van zijn te hebben, want het zelf dat je aan het worden bent, heeft veel tere scheuten, veel kwetsbare aanhangsels, en deze kunnen gemakkelijk worden beschadigd. Deze kunnen gemakkelijk worden verscheurd door de harde wind van katalysator. Het is dus goed om in gedachten te houden dat je leeft in een omhulsel van je eigen creatie, en dat dit omhulsel dient als een soort membraan, zo je wilt, dat toelaat dat buiten naar binnen komt en dat zorgt dat de binnenkant zich kan uitdrukken door naar buiten te bewegen: het binnen, het buiten, het buiten naar binnen, en op deze manier, deze heen en weer beweging, merk je dat je niet alleen gebeurtenissen kunt ervaren die plaatsvinden alsof de katalysator volledig van buitenaf komt, maar dat je ook deelneemt aan een proces van interactie dat de katalysator, laten we zeggen, leidt naar een plaats die past bij de katalysator in je eigen wezen, zodat alleen die delen van je wezen de stimulans krijgen die ze op dat moment nodig hebben om zich te ontvouwen op de manier waarop deze delen van je wezen zich op dit moment lijken te moeten ontvouwen. Dat is een proces dat, als het soepel verloopt, inderdaad gezegend is. En er zijn vele, vele ervaringen die elk hier in deze cirkel van zoeken heeft ondergaan die onthullend zijn voor zegeningen van deze aard.

Er zijn, naast gezegende gebeurtenissen, ook gebeurtenissen die moeilijker, uitdagender voor je zijn om te omarmen en om te assimileren. Deze vormen van katalysator kunnen variëren van milde irritaties, eenvoudige ervaringen van ongemak, tot handelingen of gebeurtenissen van zo’n verontrustende aard dat het je hele gevoel van wie je bent tot op de grondvesten doen schudden en je achterlaten met een gevoel dat je helemaal overgeleverd bent aan externe gebeurtenissen en je geen enkele bewegingsvrijheid hebt. Deze vormen van harde katalysator, zouden we zeggen, komen in jullie derde dichtheidsillusie veel vaker voor dan het geval zal zijn in de verdere dichtheden die jullie ervaren terwijl jullie spirituele leven zich door de eeuwen heen ontvouwt. De derde dichtheid is een extreem intense ervaring, en keer op keer zul je ontdekken dat het zelf dat je hebt gebouwd om als het omhulsel voor je spirituele inspanningen te dienen, zal moeten worden achtergelaten, zal moeten versplinteren op de rotsen van zeer zwaar noodweer, en uiteindelijk in nieuwe en volledig onverwachte vormen zal worden gedwongen, zodat het zelf waarmee je uit deze levenservaring tevoorschijn komt, heel waarschijnlijk van een schijnbaar heel ander soort zal zijn dan het zelf waarvan je dacht dat je het in je jongere jaren was. Dit is allemaal ten goede, mijn vrienden, want het is precies dit proces dat je wilde ondergaan door hier te incarneren, en het ware besef van het zelf dat je op een dieper niveau bent, en het zelf dat je altijd bent gebleven, is een besef dat je, voor het grootste deel, niet volledig kunt hebben in dit leven.

Dus, wanneer we tot jullie spreken over deze meer alomvattende eenheid, spreken we over een dimensie niet alleen van de schepping zelf, maar ook een dimensie van jezelf die niet zichtbaar is voor het oog van iemand die geïncarneerd is. Toch is het voor jou van grote waarde om dat wat niet zichtbaar is voor jezelf te laten zien, als een bron van inspiratie en een bron van, laten we zeggen, troost terwijl je door de gebeurtenissen beweegt die je incarnatie kenmerken, terwijl je voortgaat van de ene gebeurtenis naar de andere, terwijl je een of andere uitdagende persoon tegenkomt, en jezelf er voortdurend aan moet herinneren dat alles goed is, hoewel je ondraaglijke pijn hebt, dat alles goed is, hoewel je groot verlies, groot verdriet, grote uitdagingen hebt terwijl je wordt verwacht naar voren te treden in een wereld die, op elke denkbare manier die je je maar kunt inbeelden, vijandig voor je lijkt. Dit alles is een illusie, ja, maar het is de illusie waarmee je wordt geconfronteerd, en de uitdagingen die het je biedt, zijn heel echt, en het zelf dat op de ondiepten van moeilijke zeeën verzandt, dit is inderdaad de aard van de geïncarneerde ervaring die je voor jezelf hebt opgeroepen door in deze derde dichtheidservaring te komen.

Welnu, er is, zoals het citaat dat werd voorgelezen als onderdeel van de vraag, inderdaad een manier om alle katalysatoren die je tegenkomt te beschouwen als zijnde gewogen in jouw voordeel, als neigend in de richting die uiteindelijk leidt tot jouw ontwikkeling, jouw winst, jouw welzijn. Maar de jij die we zojuist in deze formulering hebben aangeroepen, is een jij die altijd in twijfel moet worden getrokken, en keer op keer zul je merken dat je dat deel van je gevoel van wie je bent dat zich verzet tegen de katalysator die wordt aangeboden, moet loslaten, en we kunnen zeggen dat dit geen eenvoudig werk is. We zullen zeggen dat sommige katalysator zo sterk zal zijn dat het niet alleen dit leven lijkt te bedreigen, maar ook je spirituele welzijn in je diepste vermogen om te begrijpen wat dat inhoudt. Je doet er goed aan niet volledig toe te geven aan katalysator die van dien aard is dat het niet kan worden gerijmd met jouw vastberadenheid om je op een positieve manier te ontwikkelen, op een manier die we ‘dienstbaarheid aan anderen’ hebben genoemd.

Dus, die zijnswijzen die je hebt leren ontwikkelen en die hebben gediend als het omhulsel voor je spirituele essentie, en het voertuig waarin je je voortbeweegt in het bestaan dat je momenteel ervaart, dit heeft ook een beschermende functie en we adviseren niet de voortijdige vrijlating van de energieën die jullie zelf vormen en die helpen bij het filteren van de katalysator, zodat jullie je kunnen blijven ontplooien in een gezonde en beschermende atmosfeer. Één van de manieren waarop je deze gezonde en beschermende sfeer kunt bevorderen, is door een selectie van vrienden, kennissen en medezoekers die gelijkgestemd zijn en die de neiging hebben om een reactie in jou op te roepen die resoneert met de hoogste en beste manier van bestaan waarnaar je streeft. Er zal door anderen een katalysator worden geproduceerd die niet van deze bemoedigende aard is. Een deel van deze katalysator zal incidenteel zijn. Jullie doen er goed aan herhaaldelijk te vragen: “Waar is de liefde in deze situatie - hoe kan ik reageren op een zo positief mogelijke manier?” Er zijn momenten waarop je er goed aan doet om gewoon een stap terug te doen en je terug te trekken in die meer veilige sfeer, bloeiend binnen het omhulsel dat jij hebt gecreëerd, en de dingen te laten bezinken totdat je weer in staat bent om jezelf open te stellen voor een wereld die niet altijd zo gastvrij is als je zou willen.

Dus, ja, het is goed om de wereld in zijn totaliteit te beschouwen als zodanig dat deze, in grote lijnen, in dezelfde richting neigt als jouw spirituele ontwikkeling, en het is goed om te weten dat het verhaal dat verteld zal worden over jouw hele spirituele leven dat vele, vele van je incarnaties van dichtheid tot dichtheid omspant, een verhaal is met een gelukkig einde, een verhaal is dat samen met alle andere verhalen opgaat in een schoonheid die je je niet kunt voorstellen. Het is goed, zeggen wij, om deze visie goed voor ogen te houden, maar het is ook goed om te weten dat je op een reis van zeer lange duur bent met veel paden en sub-paden die je onderweg tegenkomt, en dat er degenen zijn die je van tijd tot tijd zullen uitdagen op manieren die je terugdringen op jezelf, altijd in gedachten houdend dat het zelf dat je denkt te zijn misschien niet het zelf is dat je in een vollediger manifestatie van jezelf zult zijn, maar dat, als je stap voor stap naar die vollere manifestatie gaat, je er verstandig aan zult doen om goed rekening te houden met de omstandigheden die die groei helpen en bevorderen. Je doet er goed aan jezelf te omringen met degenen die volgens jou die groei op de best mogelijke manier helpen, en je doet er goed aan om - als je, zoals onvermijdelijk zal gebeuren, een katalysator tegenkomt die uit vijandige regio’s lijkt te komen - deze katalysator te zegenen, deze katalysator te accepteren als een deel van de Ene Oneindige Schepper die je suggereert dat er manieren zijn waarop je innerlijk kunt uitdijen om dat te absorberen wat kan worden geabsorbeerd zonder schade, maar ook beseffend dat soms niet alles kan worden geabsorbeerd zonder schade; en hier adviseren we je gewoon om voor de tere scheuten van je wezen te zorgen, want ze zijn de essentie van de schepping die aan het werk is.

Jullie zijn gezegenden, mijn vrienden, en met deze gedachte zouden we dit instrument in liefde en licht achterlaten, jullie Adonai wensend, en terugkeren naar degene die bekend staat als Jim. Wij zijn hen van Q’uo. Adonai

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo en ben weer met dit instrument. Op dit moment willen we vragen of er nog vragen zijn waar we over kunnen praten?

Als er geen andere vragen zijn, zou ik Q’uo willen vragen of je ons zou kunnen helpen om vitale energie beter te begrijpen en hoe deze verschilt van fysieke energie? En misschien het soort dingen dat we zouden kunnen doen om vitale energie in ons leven en in onszelf te vergroten en dingen die we misschien doen die vitale energie uitputten?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn zuster. Vitale energie wordt zo omschreven als die energie of combinatie van energieën in je verstand, lichaam en geest-complexen die nuttig zijn voor het verbeteren van je levensvitaliteit, je vermogen om katalysator te herkennen, katalysator te gebruiken, ervaring op te doen door katalysator en verder te gaan langs je pad van het zoeken naar de Ene Schepper en het dienen van die Ene Schepper in alle wezens die je in je dagelijkse activiteitenronde kunt ontmoeten. Je noemde vele bronnen van hoe men vitale energie kan verhogen terwijl je deze vraag besprak voorafgaand aan het begin van deze sessie. We kunnen zeggen dat in het algemeen de energieën van het verstand, het lichaam en de geest, wanneer ze worden gecombineerd op een nuttige manier en op een spiritueel toegewijde manier, iemands vermogen vergroten om de wereld om je heen op een spirituele wijze waar te nemen, op een spirituele manier, zodat men dankzij deze perceptie kan groeien en de perceptie ook aan anderen kan aanbieden als een dienst aan hen.

Er zijn dus talloze manieren waarop je je vitale energieën kunt verhogen. We kunnen deze lijst echter voorafgaan door nogmaals te suggereren dat het de intentie is die het belangrijkste kenmerk is van het vergroten van de vitale energieën; bijvoorbeeld de intentie van de voedingsmiddelen. Het eten van een dieet dat uitgebalanceerd is in zijn vermogen om het lichaam te geven wat het nodig heeft om zijn portie vitale energie te leveren. Je kunt met succes de granen, de groenten, de zuivelproducten overwegen voor zover ze nodig zijn, de dierlijke producten van een hogere orde als dat nodig is om lage vitale energie te verhogen. Het zijn deze voedingsmiddelen die worden gebruikt met het verlangen en de intentie om de vitale energie te vergroten, die daartoe ook bijdragen.

Men kan, zoals je ook hebt opgemerkt, de seksuele energieoverdracht aangaan met die entiteit die je partner is, die entiteit waarmee je het open hart deelt. Het hartcentrum moet open zijn om een overdracht van vitale energie mogelijk te maken. Elk binnen deze overdracht van vitale energie moet ook de ervaring die zo gedeeld wordt aan de Ene Schepper wijden om in staat te zijn om energieën te creëren die kunnen worden overgedragen en elkaars vitale energie in totaal versterken.

Het gebruik van de piramide, laten we zeggen, die piramide waarin men kan zitten in de positie van de koninginnenkamer, of de piramide die klein genoeg is om onder het hoofdkussen te plaatsen en voor een periode van niet langer dan 30 minuten per dag wordt gebruikt, is ook heel nuttig bij het vergroten van de vitale energieën van een entiteit, in het bijzonder die energieën van de wil, de seksuele energieën en de mentale scherpte.

Men kan zich ook bezighouden met lichamelijke inspanning die op korte termijn vermoeiend kan lijken voor de entiteit die zich hiermee bezighoudt, en toch, wanneer deze wordt uitgevoerd over een lang deel van wat jullie tijd zouden noemen, verhoogt deze ook iemands vitale energie weer, als het wordt gedaan met de intentie om deze te verhogen.

Men kan zich bezighouden met sociale omgang, de uitwisseling van ideeën en principes, van filosofieën, van het vrijmaken van het potentieel van ieder mens. Tussen jou en een ander mens is dit soort discours heel nuttig voor het versterken van iemands vitale energieën, want elke entiteit in de schepping bevat een deel van de Ene Schepper op een unieke manier die, wanneer gedeeld met een ander, bijdraagt aan het begrip van die ander, zullen we zeggen, of begrip van de aard van de Ene Schepper die in elk en in de hele schepping aanwezig is, wat dat betreft.

Die activiteiten die schadelijk zijn voor de vitale energie, zijn zoals je zou kunnen veronderstellen van de ervaring van degene die je kent als Carla, die zich bezighield met het nemen van een bepaald medicijn, dat LSD werd genoemd, en die haar vitale energie voor een bepaalde tijd verrijkte, maar toen, zoals bij alle versnellende chemicaliën, een terugval van de vitale energie veroorzaakte wanneer het ongewenst was, zullen we maar zeggen. Dus, het innemen van bepaalde sterke dranken van de alcoholische variant, van de drugsvariant, en het versterken van de gedachtepatronen in negatieve zin, in een zin die de schijnbare scheiding versterkt van het zelf van alle andere zelven, van het zelf van het Ene Schepper, van het zelf van de omgeving om je heen, dit zijn denkpatronen die ook iemands vitale energieën verlagen in die zin dat ze het complex van het verstand het meest beïnvloeden, maar als ze gedurende een lange periode worden voortgezet, zullen ze ook een schadelijk effect hebben in het geestcomplex.

Is er nog een vraag, mijn zuster?

Q’uo, zou je ons willen helpen het verschil tussen vitale energie en fysieke energie te begrijpen?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn zuster. Fysieke energie is die energie van het lichaamscomplex die wordt geproduceerd door het vermogen om het lichaamscomplex te voeden met die voedingsstoffen die het nodig heeft voor zijn onderhoud en groei en voor het trainen van het lichaamscomplex op een manier die het in staat stelt een groter potentieel te realiseren in zijn fysiek bereik, zullen we maar zeggen. Wanneer je deze lichaamscomplex-energie die zo wordt geproduceerd, toevoegt aan de complexen van het verstand en de geest, en dit op een nuttige manier doet - dat wil zeggen, nuttig in het concept van de spirituele realisatie en de intentie om dit besef met anderen te delen - dan heb je de vitale energie van het verstand, het lichaam en de geest samengevoegd. Het is het elan, het is het vermogen van de entiteit om de heelheid van de schepping te zien, niet alleen in het zelf maar in alle andere zelven rondom hem heen. Het is het vermogen om deze vitaliteit te vergroten en om je binnen de illusie die je nu bewoont op een nuttige manier te bewegen, gezien vanuit het vermogen om anderen als de Schepper te zien, om alle ervaringen als katalysator te zien die je meer over de Schepper leren, meer over hoe je dit pad van dienstbaarheid aan anderen kunt volgen.

Is er nog een vraag, mijn zuster?

Er was hier verdere discussie over voordat de channeling begon over wezens van de tweede dichtheid – ervaren andere entiteiten naast wezens van de derde dichtheid die verstand, lichaam en geest hebben, bijvoorbeeld de eerste en tweede dichtheid, ook vitale energie?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn zuster. Deze entiteiten van de eerste en vooral de tweede dichtheid hebben een verscheidenheid aan vitale energie die gegeven is, laten we zeggen, door de Logos, het zonnelichaam dat, laten we zeggen, de zorg heeft voor dit specifieke zonnestelsel, of in sommige gevallen ook voor het heelal. Dit gegeven wordt verschaft door de [metafysische] stralen van de zon en die emanaties van het zonnelichaam die niet zo gemakkelijk worden waargenomen als de [fysieke] stralen van de zon. Deze bronnen van energie verlevendigen en verrijken de ervaring van met name het schepsel van de tweede dichtheid, zodat het in staat is om voortgang te boeken in zijn vermogen om zelfbewust te worden, om dat bewustzijn te gebruiken dat begonnen is in de eerste dichtheid van aarde, wind, vuur en water, en om voort te boorduren, zullen we zeggen, op dit bewustzijn, zodat het datgene wordt dat in staat is zichzelf te individualiseren op een manier die, tegen het einde van de tweede dichtheidservaring, het schepsel van de tweede dichtheid in staat stelt om dat wat je liefde noemt, dat wat je medeleven noemt, te geven en te ontvangen.

Het is zeldzaam, maar niet ongehoord, dat aan schepselen van de tweede dichtheid ook het geest-complex wordt toegevoegd. Dit gebeurt vrij vaak, zoals jullie weten, in het geval van dat schepsel dat jullie het ‘huisdier’ zouden noemen, dat schepsel dat liefde en genegenheid krijgt van de derde dichtheid-entiteit. Door dit geven van liefde en genegenheid wordt de entiteit van de tweede dichtheid versterkt in haar vermogen om zelf liefde te geven en te ontvangen, krijgt het de kans het complex van de geest te ontwikkelen en zo in zekere zin veredeld te worden, zodat het misschien in zijn volgende incarnatie te oogsten is in de derde dichtheid zelf op de laagste niveaus van de derde dichtheid.

Is er nog een vraag, mijn zuster?

Om daar even verder op in te gaan: zijn we in staat om entiteiten van de eerste en tweede dichtheid te helpen hun vitale energie te vergroten door van ze te houden en een intentie te hebben om hen met hun vitale energie te helpen?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn zus. Het is inderdaad zo dat een dergelijke investering kan plaatsvinden tussen een derde dichtheid-entiteit en een tweede dichtheid [-entiteit], en in sommige gevallen zelfs binnen plekken van de eerste dichtheid of geografische locaties die worden vereerd en op een continue manier worden gebruikt als plaatsen van aanbidding en van lofprijzing aan de Ene Schepper, deze plekken nemen dan een soort kwaliteit van investering aan die ze in staat stelt om voortgang te boeken in hun eigen spirituele reizen naar de tweede dichtheid, en het is dus inderdaad mogelijk voor de derde dichtheid-entiteit om die wezens van de eerste en tweede dichtheid te helpen door het geven van de aandacht, de liefde, de zorg, het voortdurende contact met hen op basis van, wat jullie zouden noemen, de hogere niveaus van het spirituele zoeken en delen.

Is er nog een vraag, mijn zuster?

Nee, dat was erg handig. Bedankt Q’uo.

Ik ben Q’uo en we danken je, mijn zuster, voor je vragen. Is er op dit moment een andere vraag?

Q’uo, een korte follow-up wat betreft de vitale energie. Als één van de activiteiten die de vitale energie zouden verminderen, beschreef je het hebben van gedachten van scheiding. Hoe zit het dan met de negatieve entiteit die bewust scheiding benadrukt? Waar halen zij hun energie uit? Ik neem aan dat het iets te maken heeft met het stelen van energie van andere zelven.

Ik ben Q’uo en we moeten even pauzeren zodat dit instrument zijn vloeibare energie kan verversen.

Ik ben Q’uo en ben weer met dit instrument. Je hebt gelijk, mijn broer. De negatief georiënteerde entiteit zal proberen die energie van anderen om hem heen te winnen door zulke entiteiten tot slaaf te maken, hetzij op openlijke of geheime manieren die de entiteiten die zo tot slaaf zijn gemaakt dwingen om, als onderdeel van hun plaats binnen een bepaalde elite, hun energieën van verstand, lichaam en geest te overhandigen aan degenen die hun meesters zijn, zullen we maar zeggen.

We willen ook wijzen op het fundamentele verschil tussen de twee polariteiten. Een negatieve polariteit kan ook zijn vitale energie vergroten door, laten we zeggen, een soort beheersing van het zelf, zodat het zelf wordt gezien als in een superieure verhouding tot degenen om hem heen, niet alleen van hen gescheiden, maar ook in een verhouding tot hen die zal er uiteindelijk toe zal leiden dat ze de negatief georiënteerde entiteit zullen voorzien van de vitale energieën of energieën van welke aard dan ook, of ze nu geldelijk, fysiek, geofysisch, bezittingen, positie, of wat dan ook zijn, zodat de negatief georiënteerde entiteit in staat is haar vitale energieën te versterken door de controle van anderen, en door het zelf als superieur aan anderen te beschouwen.

Dit is dus een tweeledige benadering, laten we zeggen, om de vitale energieën van de negatief georiënteerde entiteit te versterken. De negatieve entiteit bewandelt een pad dat door hen van Ra is omschreven als dat wat niet is, want het is een pad van scheiding; en in werkelijkheid is scheiding niet mogelijk binnen een illusie of realiteit van een schepping van eenheid, want alles is inderdaad één. Er zijn manieren van polariseren, zoals jullie heel goed weten, waardoor dit negatief georiënteerde pad voor een bepaalde tijd kan worden afgelegd. Deze entiteiten zijn ook in staat om zich bezig te houden met mentale praktijken die niet nuttig zouden zijn voor een positief georiënteerde entiteit, maar die nuttig zijn voor een negatief georiënteerde entiteit, namelijk het inzien van de noodzaak en juistheid van het scheiden van het zelf van anderen, zodat de anderen worden gecontroleerd door het zelf voor hun eigen bestwil. Er is altijd dat addendum dat de anderen helpt om die controle van de hogere regionen van de negatieve polariteit te accepteren.

Is er nog een vraag, mijn broer?

Ik heb er zeker één, maar ik zou de kring graag willen vragen of iemand een vraag heeft. [Geen antwoord van kring.] In dat geval, schrijft S.: “In [#16:39] zegt Ra: ‘Het is absoluut noodzakelijk dat een entiteit zich bewust realiseert dat het niet begrijpt om het oogstbaar te maken.’ Don leek dat punt te begrijpen, maar het is altijd een raadsel voor mij geweest. Als een persoon comfortabel boven de 51% dienstbaarheid aan anderen zit, en denkt dat hij de Wet van Eén begrijpt, zal dat denken hem dan onoogstbaar maken? Zo ja, waarom dan, in filosofische zin, en welke verandering moet zijn denken ondergaan om oogstbaar te worden?”

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. Verkeerd denken maakt iemand niet onoogstbaar. Verkeerd denken maakt het simpelweg moeilijker om op een bewuste en beknopte manier op het spirituele pad te bewegen. Er is veel denken binnen de illusie van de derde dichtheid dat nogal verkeerd en misplaatst is. Het denken dat je hebt beschreven, denken dat je een deel van de illusie begrijpt, is denken dat gewoon niet het volledige potentieel van begrip bereikt.

Het is goed gezegd dat begrip niet van deze illusie is, hoewel we wel begrijpen dat je je ervan bewust bent dat men, om voortgang te boeken in de derde dichtheid, de wil moet hebben om op een bepaalde manier te handelen en te geloven dat dit handelen de resultaten zal opleveren waarop men hoopt. En dan moet men het vertrouwen hebben dat voortgezette actie langs deze lijn iemand verder zal brengen op het pad van dienstbaarheid aan zichzelf of dienstbaarheid aan anderen, afhankelijk van wat er wordt gekozen.

Het is dus niet het verkeerde denken, of zelfs het denken dat men begrijpt, dat iemands oogstbaarheid in de weg staat - in dit vermogen om langs het pad van dienstbaarheid aan anderen of dienstbaarheid aan zelf te gaan, is de, laten we zeggen, zuiverheid van de dienstbaarheid datgene wat het belangrijkst is. De geest is vol van vele gedachten die een zekere mate van nauwkeurigheid kunnen hebben, die een nog grotere mate van onnauwkeurigheid kunnen hebben, maar het is de intentie die de acties en gedachten van elke entiteit die probeert af te studeren van de derde- dichtheid illusie voortbrengt en doordringt.

Is er nog een vraag, mijn broer?

Zou dat concept gerelateerd zijn aan de noodzaak van overgave en niet-gehechtheid aan de uitkomst?

Ik ben Q’uo, en we zijn het van harte eens met jouw beoordeling, mijn broer. Is er nog een vraag?

Ja, deze vraag gaat over het instrument dat bekend staat als Jim. Het instrument begon in het eerste deel van de channeling in een heel rustig en ingetogen tempo, maar de follow-up heeft veel meer enthousiasme, veel meer energie in zijn channeling, in een hoger tempo. Is er een reden voor dit verschil in zijn channeling?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. Dit instrument zegt “ja dat is er, maar het is handelsgeheim.” (gelach) We zullen nu met meer behulpzaamheid reageren. Dit instrument heeft een bepaald proces van diep ademhalen gebruikt waarmee hij bezig was terwijl degene die bekend staat als S. aan het channelen was. Dit helpt het instrument niet alleen om alert te blijven, maar geeft hem ook extra energie om te gebruiken in de vraag-en-antwoordsessie die hij nu doet.

Is er nog een vraag, mijn broer?

Nee, het verschil is waarneembaar en het antwoord, zoals bij alle antwoorden die je hebt gegeven, wordt op prijs gesteld. Dank je, Q’uo.

Ik ben Q’uo. Wij danken je, mijn broer.

Is er op dit moment een andere vraag?

Heeft het instrument energie voor nog twee, Q’uo?

Ik ben Q’uo. Wij geloven dat dit waar is. Is er nog een vraag?

Ja, absoluut. Aanvankelijk klinken deze vragen wat vleziger, maar ik ben van mening dat kortere antwoorden zouden kunnen worden gegeven die het instrument niet uitputten. De vraag is: ontelbare generaties die ons zijn voorgegaan in de 75.000 jaar durende meestercyclus hebben verschillende soorten trauma en lijden ervaren, vaak extreem en vaak door oorlog zelf. Volgens de Confederatie hebben deze cycli van trauma inderdaad wortels die ouder zijn dan deze hoofdcyclus. Dus de vraag is of dit lijden uit het verleden op de een of andere manier bewaard is gebleven of gedragen wordt in onze collectieve ervaring, en zo ja, hoe?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. Alle ervaringen van elke entiteit binnen de planetaire invloed worden gedragen binnen wat jullie de Akasha-kronieken zouden noemen, wat jullie zouden zien als het potentiële sociale geheugencomplex van deze planetaire sfeer en bevolking. Daardoor bevinden deze energieën en effecten van zulke energieën zich in het diepe bewustzijn van elke entiteit op de planeet. Er kunnen enkele entiteiten zijn die het vermogen hebben om toegang te krijgen tot deze diepere niveaus van energieën, via hun eigen meditaties en door af te dalen naar wat jullie zouden omschrijven als de lagere niveaus van meditatie die voorafgaan aan de trancestaat. Deze entiteiten zijn wellicht in staat om bepaalde delen van deze kronieken te lezen en zich bewust te worden van de energieën van trauma, van beproeving, van grote vernietiging en beroering die zo wijdverbreid zijn geweest op deze planeet in haar 75.000 jaar van ervaring, meest recentelijk de laatste 25.000 periode. De energieën van zo’n destructieve aard waren er echter al vóór deze periode, in mindere mate.

Is er nog een vraag, mijn broer?

Je beschreef dat ze werden bewaard in de Akasha-kronieken en je beschreef hoe ze toegankelijk waren. Komt die diep ingebedde laag van lijden op een of andere manier tot uiting in onze collectieve en individuele ervaring?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. Inderdaad, de hitte van de woede, de hitte en de destructieve aard van de oorlogszuchtige acties, deze energieën zijn ingebed in de korst van het oppervlak van jullie planeet, en worden op dit moment vrijgelaten op een, laten we zeggen, periodieke manier door de vulkaanuitbarstingen, door de aardbevingen, en door de algemene afgifte van warmte op een intensere manier die heeft geleid tot wat jullie de opwarming van de aarde zouden noemen. Al zulke energieën zijn dus ingebed in de planeet zelf, en deze energieën moeten eerst worden losgelaten voordat de planeet in staat zal zijn om een volledige genezing en overgang te maken naar de vierde dichtheid waarin ze zich nu begeeft in de eerste grensregionen.

Is er nog een vraag, mijn broer?

Hoe zit het binnen het sociale complex zelf, binnen het menselijk collectief. Is er enige manifestatie van die diepe trauma’s en wonden en lijden?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. Inderdaad, dit is ook waar, want elk sociaal geheugencomplex vormt een entiteit die in staat is om te onthouden en te voelen en te beoordelen en te proberen herstel te vinden voor die energieën van een destructieve aard. Wij vestigen jullie aandacht op die entiteiten die op de planetaire sfeer leefden die bij jullie bekend staat als Maldek, die, door oorlogszuchtige actie, hun planetaire sfeer vernietigden en zelf gedurende vele honderdduizenden jaren vastzaten in wat jullie “een knoop van angst” zouden noemen, in een staat waarin ze zelfs niet staat waren te herinneren of bewust te worden van het feit dat ze bewustzijn hadden. Het duurde een lange tijd voordat één van de sociale geheugencomplexen van de Confederatie in staat was om op een manier te bewegen die hen in staat stelde deze knoop van angst los te maken, zodat deze entiteiten van Maldek zich opnieuw konden herinneren dat ze entiteiten waren, dat ze wezens waren, dat ze grote vernietiging hadden veroorzaakt, en vervolgens probeerden ze om toekomstige incarnaties binnen deze planetaire sfeer te plannen die hen in staat zouden stellen om die acties van destructieve aard in evenwicht te brengen.

Is er nog een vraag, mijn broer?

Bedankt Q’uo, die vraag was een opmaat naar een vraag die binnenkwam van onze vriend, P., die vanuit Schotland schrijft: “Dit is een heel mooi land met veel historisch leed dat overal is ingeprent. Ik vraag me af of de Confederatie enige wijsheid heeft geboden, of liever, of de Confederatie enige wijsheid zou kunnen bieden over hoe historische trauma’s en collectieve wonden te verlichten?” Ze zou heel dankbaar zijn om dat te leren.

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer, en we zenden onze groeten aan degene die bekend staat als P. We merken dat de meditatieve staat iets is dat kan worden gebruikt bij het vinden van genezing voor een gebied of een groep mensen die mogelijk een gebied hebben bewoond waar er inderdaad zoveel leed was dat het een stempel drukte op de collectieve geest van het sociale geheugencomplex en ook in de hartregio van een dergelijk complex.

Degenen die in staat zijn om gedurende een lange periode een visioen in gedachten aan te houden, zoals jullie zouden zeggen, een bepaald aantal minuten, laten we zeggen vijf tot tien, en om te zien dat helende energieën zich in dit beeld bewegen naar het gebied dat genezing verlangt, dat deze visualisatie van de heling die daadwerkelijk dat gebied binnenkomt, het meest behulpzaam en nuttig is. Deze energieën van het verstand, en van het hart en van de geest die op deze manier naar deze visualisatie worden gestuurd, bewegen zich dan door het gebied dat genezing nodig heeft en zorgen voor een helende energie van licht en liefde, die naar het hart gaat van degenen die hebben deelgenomen aan dergelijke creaties van vernietiging en onrust en trauma, en naar het gebied zelf, in de geofysische structuur van het gebied, in de stenen, de rivieren, de oude zijwegen die in die tijd werden bewoond door degenen die de vernietiging veroorzaakten, want deze entiteiten en plaatsen en dingen zijn ook diegenen die op een bepaalde manier op een bepaald trillingsniveau blijven bestaan, en je kunt deze trillingsniveaus in je meditatieve toestanden weer bereiken, zoals we zeggen, door het proces van visualisatie.

Is er op dit moment een laatste vraag?

Ja, en een follow-up. Zeg je dan dat niet de totale bevolking van een bepaald gebied de intentie of focus hoeft te hebben op genezing om een gebied te genezen, maar dat er slechts een heel klein percentage entiteiten nodig is om een bepaald gebied met succes te genezen?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. We wilden een middel geven waarmee individuen op een zeer effectieve manier in hun meditatieve staat kunnen handelen om die entiteiten en gebieden te helpen die een trauma hebben opgelopen in het verleden van jullie illusie. Het is ook heel nuttig om diegenen samen te brengen die niet in staat zijn of zich niet bewust zijn van de kracht van meditatie om, laten we zeggen, hun bewuste energie uit te lenen voor de genezing die wordt geleid door degenen die de entiteiten bij elkaar hebben gebracht, degenen die misschien zelf weten van de kracht van meditatie, degenen die willen handelen op alle niveaus van zijn en ervaring om genezing te brengen aan iedereen die het nodig heeft in dat gebied, of het nu entiteiten zijn van de derde-dichtheid, tweede dichtheid of eerste dichtheid. Zo kan iedereen een manier vinden om dienstbaar te zijn in zo’n genezingsproces en iedereen kan een deel worden van zo’n genezing op een duurzame basis voor elke plaats of persoon binnen de planetaire invloed van jullie Aardmoeder.

Op dit moment willen we iedereen bedanken voor het bijeenbrengen van deze kring vanmiddag. We zien jullie licht helder richting de hemel schijnen. Wij danken jullie voor het uitnodigen van onze aanwezigheid en voor het toestaan dat we ons licht bij dat van jullie voegen. Het is een groot voorrecht om hier te zijn. Wij danken jullie hartelijk voor het feit dat jullie ons de mogelijkheid aanbieden om op deze manier van dienst te zijn. Zonder jullie verzoek zouden we geen bestaan hebben in jullie illusie. Op dit moment nemen we afscheid van deze groep. We laten elk van jullie achter, zoals altijd, in de liefde en in het licht van de Ene Oneindige Schepper. We staan bij jullie bekend als hen van Q’uo. Adonai, Adonai vasu borragus.