Vandaag willen we het onderwerp eigenwaarde verkennen. Kun je nader ingaan op de rol van eigenwaarde op het pad van de zoeker en op het obstakel van zelftwijfel? Bijvoorbeeld, wat zijn wij waardig, en wat betekent het voor ons om oneindige waarde te hebben? Elke begeleiding dan ook, op dit gebied, wordt op prijs gesteld.

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo, en wij zijn met dit instrument. We zijn vereerd om deze dag tot jullie groep te worden geroepen. We zijn ons terdege bewust van het werk dat elk van jullie dit weekend heeft gedaan, aangezien ook jullie proberen om kanalen van liefde en licht te worden door het spreken van de woorden van jullie taal, want ieder van jullie is een kanaal in dit opzicht en ook in vele andere opzichten. Het leven dat je leidt, channel je; de liefde die je geeft, channel je; de gedachten die je hebt, channel je. Er zijn vele zegeningen over jullie die jullie zijn gegeven omdat je ze naar je toe hebt getrokken omdat jullie kanalen van liefde en licht zijn, de zegeningen van vrienden die nu hier zijn verzameld - van degenen met wie wij door de jaren heen hecht zijn geworden - de tijden en plaatsen, de families van elk, de interesses die jullie najagen. Dit zijn allemaal zegeningen van de Vader aan jullie.

Hier op aarde hebben jullie op dit moment jullie intrek genomen. Het is geen permanente verblijfplaats, en je identiteit is niet je ware identiteit, het is maar een klein deel van dat wat in je hart en in je ziel is, dat wat je nauwelijks zou kunnen bevatten als het allemaal tegelijk aan je zou worden blootgesteld. Je bent hier binnen deze illusie van de derde dichtheid gekomen vanuit een plek binnen de Schepping van de Vader die je ware thuis is - de wereld van de geest. Daar is je ware aard vrij om zich op oneindige manieren uit te drukken in het zoeken naar het dienen van de Ene Schepper, zoals je nu hier doet op je eigen manier [onhoorbaar] die je hebt gekozen om uitgebreider in te gaan op dat wat je bestemming, je verlangen, je dienstbaarheid is door alle tijden heen: om degene te zoeken die al in je is, om degene te zoeken die je altijd al bent geweest, die je altijd zult zijn. Er is geen andere keuze, zie je.

Je bent van adellijke afkomst, een kroon van de Vader staat al op je hoofd. Waarom zou je in zo’n beperkte illusie de geboorte nemen waarin je het risico loopt om te vergeten, en zelfs moet vergeten, wat je allemaal bent? Omdat je op deze manier, zoals je weet uit je studies binnen deze cirkel van zoeken, kunt streven naar een groter begrip op een veel intensievere manier dan mogelijk is in je thuis-dichtheid, want ieder van jullie hier is een zwerver, en dat weten jullie heel goed, anders konden we het niet naar jullie uitspreken. Je bent hier gekomen om te ontdekken hoe je een leven van schijnbare beperking kunt leiden, en toch, door verschillende soorten beperkingen die zo echt voor je lijken, kun je echt je dienstbaarheid aan iedereen vergroten naar de Ene Schepper, je liefde voor iedereen voor de Ene Schepper; want als je vergeet wat je bent in deze illusie, dan heb je beetje bij beetje de mogelijkheid om kleine stukjes van de waarheid over jezelf te ontdekken en begint het mysterie zich te ontvouwen.

En terwijl je in harmonie met dat mysterie beweegt, zie je dat er nog veel meer te ontdekken valt, want dit kost veel moeite en wat jullie tijd noemen. Deze inspanning veroorzaakt in de loop van de tijd een polarisatie in je bewustzijn die aanzienlijk is. Het wordt bereikt in een veel kleiner, laten we zeggen, tijdsverloop, dan mogelijk is in de hogere dichtheden. Geloof het of niet, mijn vrienden, het is moeilijk voor degenen in de hogere dichtheden om snel vooruitgang te boeken, want ze zien te allen tijde de waarheid van de Schepping om hen heen. Er is weinig twijfel waar je je tegen kunt verzetten; weinig sluiering om uit het gezichtsveld te verwijderen, die hier in deze illusie zoveel aanwezig is.

De strijd die je levert om voorbij de schijnbare beperkingen van jezelf te gaan, maakt je sterker in spirituele zin, zie je. Dat is waarvoor je hier bent: het verkrijgen van een spirituele kracht. Een kracht die je in staat zal stellen om meer van de illusie om je heen hier in de derde dichtheid te doordringen en datgene wat je op de spirituele reis hebt gevonden te delen [met anderen] die je tegenkomt op straat, in het huis van een vriend, op een bijeenkomst, waar dan ook. Jullie zijn wezens van licht, jullie bewuste zoekers naar waarheid. Je licht schijnt te allen tijde en je kunt het richten zoals je wilt.

Dus als jullie naar jezelf kijken in de bredere zin van je oorsprong, van je bestemming, van jullie keuzes om hier te zijn, zijn jullie inderdaad wezens van oneindige waarde. Ik lach omdat het voor ons zo duidelijk is, omdat wij de grenzen niet zien, grenzen die voor jou nuttig en toch moeilijk zijn, en we begrijpen dit. We hebben sympathie voor je; ook wij hebben deze route afgelegd. Het is niet gemakkelijk, maar het is waardevol, het is krachtig, het biedt volop mogelijkheden om te dienen, te leren, lief te hebben, licht te worden.

Op dit moment zouden we dit contact graag overdragen aan degene die bekend staat als Steve. Wij zijn hen van Q’uo.

(Steve channelt)

Ik ben Q’uo en ik ben met dit instrument. Jullie zijn wezens, zoals we hebben gezegd, van oneindige waarde, en toch kan dit de moeilijkste realisatie voor je zijn in deze dichtheid van zoeken. Want je zit achter een sluier die je voor het grootste deel afschermt van een echt begrip van wie je bent. En voor de hele wereld lijkt het zo dat wie je zult worden gebaseerd moet zijn op wat je hebt gedaan en daarom, als je waardig zou worden, het gebaseerd zal zijn op daden die je waardig maken; het gebaseerd zal zijn op prestaties die je waardig maken, en het gebaseerd zal zijn op de erkenning in de ogen van je medemensen die jou als waardig beschouwen. Waardigheid is daarom iets dat de moeite waard is om naar te streven. Waardigheid is de naam voor datgene waarvan alle streven kan worden opgevat als bij elkaar horend in één ultieme eenheid. Dus of je nu streeft naar uitmuntendheid in het werk dat je hebt gedaan, of je streeft naar uitmuntendheid in de uitvoering van die diensten aan familieleden, dierbaren, of je streeft naar uitmuntendheid in persoonlijke verworvenheden van een meer discrete aard, laten we zeggen; je streeft uiteindelijk naar een positie die naar jouw mening telt als waardigheid.

Nu willen we beginnen met jullie aandacht te vestigen op de aard van zo’n streven, want men streeft niet naar wat men voelt dat men al heeft. Men streeft naar datgene wat misschien bijna binnen handbereik is, maar niet helemaal. En aangezien je leven een voortdurend streven is - en dat, mijn vrienden, kunnen we je verzekeren dat het is - lijkt het alsof dat waarnaar je streeft, namelijk waardigheid, voor altijd net buiten je bereik ligt.

Welnu, de incarnatie waar je nu in zit kan een zeker gewicht, een zekere zwaarte met zich meedragen. Als je er vanuit gaat dat waardigheid het allerbelangrijkste is dat je moet bereiken, is inderdaad, op het gebied van prestaties, waardigheid het allerminst waarschijnlijke ding dat uiteindelijk bereikt zal worden. Weer opnieuw streef je, misschien bereik je, maar als je het hebt bereikt, komt het bij je op dat er nog meer is om naar te streven, en dus streef je opnieuw in het besef dat je verworvenheid nog onvoldoende was, toch nog onvolmaakt, en deze onvolmaaktheid kan worden gedragen als een mantel van schaamte, die, als je het toelaat, de ervaring van je hele incarnatie kan kleuren.

We wenden ons nu, met toestemming van dit instrument, waarvan we zouden willen zeggen dat het met tegenzin werd verleend, tot het voorbeeld van het leven van dit instrument, aangezien het waar is dat dit instrument enorm heeft geworsteld met de kwestie van waardigheid. Het is een lange en moeizame strijd geweest, moedig ondernomen, en we zullen zeggen, ondernomen met wat dit instrument slechts met tegenzin vastberadenheid en een beetje elegantie zal noemen. En toch heeft dit instrument een buitensporige hoeveelheid tijd besteed aan het staren in een soort afgrond, met het gevoel dat alles waar het moeite voor heeft gedaan, elk doel, elk project, elke inspanning om degenen die het liefhad te helpen, met meer liefde dan het zelfs voor zichzelf had, dat dit alles tot stof lijkt te zijn vergaan. Dit alles lijkt op niets te zijn uitgelopen, lijkt een enorme kale vlakte van teleurstelling te zijn geweest. En dus, waarvoor is al deze moeite verspild? En dus, waarvoor is waardigheid op het altaar van aspiratie geplaatst, alleen maar om steeds weer de diepste hoop op wrede wijze verpletterd te zien worden, en de diepste verwachting dat er ooit de juiste actie zou kunnen worden ondernomen, dat alle inspanning ooit beloond zou worden, dat ooit de wanhoop bespaard kan blijven die het lot kan zijn van iemand wiens pogingen om te dienen op niets lijken te zijn uitgelopen.

Mijn vrienden, we zullen je vertellen wat we dit instrument nu proberen te vertellen - dat het goed is om niet naar de resultaten van je handelingen te kijken om de ware mate van je waardigheid te ontdekken. Het is beter om te beseffen dat een goed besteed leven geen moeite spaart om dienstbaar te zijn, maar zichzelf niet hard veroordeelt voor die dienstbaarheid die fout lijkt te zijn gegaan. Want het is in het openen van het hart en het geven vanuit de diepten van de meest kostbare bronnen die men kan aandragen waar de ware dienstbaarheid ligt.

Het is niet aan iemand die in de gesluierde toestand leeft, dat is het lot van allen die in de derde dichtheid wonen, om te oordelen over de waardigheid of de onwaardigheid van enige inspanning om te dienen. Het is waar dat dienstbaarheid als eis, als behoefte, als roeping nooit ophoudt en er dus altijd meer dienstbaarheid kan worden geboden. Je bent nooit klaar of voltooid in je roeping tot dienstbaarheid. Het effect dat ware dienstbaarheid, oprecht aangeboden, heeft, is dat het het hele wezen van de zoeker beetje bij beetje leegmaakt, zodat dat wat onnodig gedragen wordt uiteindelijk niet meer gedragen hoeft te worden. Wanneer je alles hebt gegeven, wanneer je je hart in liefde hebt geopend, zonder terughoudendheid, kan er niets meer van je worden gevraagd, en het is niet nodig om het zware gewicht van het oordeel te dragen als, in jouw perceptie, de geschenken je hebt geboden geen vrucht gedragen. Dat is iets waar je geen controle over hebt. Je liefde kan effecten hebben die veel verder gaan dan het beoogde toepassingsgebied. Je liefdes worden altijd goed besteed door alleen maar liefdes te zijn.

En dus, de waardigheid die wij je zouden aanraden te zoeken, ligt niet in de realisatie van de effecten die je hebt geprobeerd te bereiken door je dienstbaarheid en door je zoeken, maar eerder in de aard van de dienstbaarheid en de aard van het zoeken zelf. Jouw waardigheid hangt niet af van enige reflectie die je van de wereld zou kunnen krijgen over de uitmuntendheid waarnaar je zou kunnen streven. Je ontdekt je waardigheid door je hart te openen voor dienstbaarheid en je hart te openen voor liefde, en toe te staan dat die grote kosmische energie die het geschenk is aan allen die geïncarneerd zijn door je heen stroomt en hierdoor zijn bestemming vindt waar het wil.

Waar het wil, zal zo wild en onvoorspelbaar zijn als de wind. Je mag de wind prijzen, je mag het mysterie van de schepping prijzen, en in die lofprijzing, die ook een gebed is, zul je merken dat de fluistering naar je terugkomt die je omhult met het gevoel dat je mag deelnemen aan de waardigheid van de hele schepping. Het is je geboorterecht. Zoals we hebben gezegd via degene die bekend staat als Jim, staat de kroon inderdaad op het hoofd van de waardige zoeker.

Wij zijn hen van Q’uo en we zouden op dit moment terugkeren naar degene die bekend staat als Jim, zodat we kunnen spreken over die vragen die misschien nog steeds in de gedachten van de aanwezigen over zijn gebleven. Adonai, mijn vrienden, Adonai.

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo en we zijn weer met dit instrument. We willen vragen of er nog een vraag over is waarover we kunnen spreken.

Q’uo, wat zijn in het voorbereidingsproces van een channel de fundamentele acties die moeten worden uitgevoerd tot aan het punt van het ontvangen van contact?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. Je hebt dit weekend goed de lijst van deze acties bestudeerd, gemaakt door degene die bekend staat als Carla. De belangrijkste in de lijst is, laten we zeggen, het aanscherpen van het verlangen om te dienen, en het gebruiken van dat verlangen als een motivator om de, laten we zeggen, technieken te volbrengen. Dat wil zeggen, het stemmen van je eigen instrument zodat je informatie kunt ontvangen die van spirituele aard is, en van zo’n hoog niveau, laten we zeggen, dat het een verlichtend effect heeft.

Het is ook nodig om in meditatieve staat naar een dieper deel van je eigen geest te gaan, zodat je deze afstemming kunt aanbieden op een manier die voor jou betekenis heeft. Er zijn gebeden, er zijn liederen, er zijn bezweringen en verschillende rituelen die men kan gebruiken om, laten we zeggen, de geest te configureren in de weg van het hart. De gebeden die je hebt gebruikt, zijn inderdaad de meest effectieve voor de meeste entiteiten die hier zijn verzameld. Ieder kan echter kijken naar een andere bron van gebed of inspirerende literatuur om ook deze beweging van de hartenergie in de geest teweeg te brengen.

Er het is nodig om een contact te leggen dat behulpzaam en ondersteunend is, of het nu is met een gids, met je hogere zelf, met een engelachtige aanwezigheid met wie je eerder contact en waardering hebt gehad, met die entiteiten van een ontlichaamde aard die zelf van een grote liefdesvibratie zijn en die jou een verlevendigende equivalente vibratie kunnen geven.

Je hebt geleerd om in de meditatieve staat naar dit diepere niveau van je geest te gaan door middel van technieken waarvan gezegd kan worden dat ze een trance veroorzaken, de hypnotische herhaling van woorden of zinnen, het naar beneden gaan van de trap of treden naar een dieper gedeelte van je eigen wezen, je eigen onderbewustzijn; en er zijn, in de diepere delen van je geest, bronnen waarop je een beroep kunt doen, verbindingen met het universum om je heen, zodat je jezelf kunt openen voor energieën zoals we nu door dit instrument laten stromen, en waarvan ieder van jullie nu slechts een beetje heeft geproefd,. This opening of the self to the deeper level of the mind is that which is best approached, shall we say, in a ritualistic fashion so that you are seeing the releasing and revealing of universal energies, not only from without you, from the cosmos itself, but from within you where you may make contact with intelligent infinity through the indigo ray into the violet ray. When you pray certain prayers, these become the ritualized vehicles that configure your mind which is enriched by your heart in such and such a fashion as to make this contact with intelligent infinity possible. In this way, you also complete your tuning so that you are able to not only receive these impressions of concept from entities such as are we, but you are able to offer your challenge to entities who wish to speak through you.

Deze opening van het zelf naar het diepere niveau van de geest is iets wat het beste op een, laten we zeggen, rituele manier kan worden benaderd, zodat je het vrijgeven en onthullen van universele energieën ziet, niet alleen afkomstig van buitenaf, vanuit de kosmos zelf, maar van binnenuit, waar je contact kunt maken met intelligente oneindigheid via de indigostraal naar de violette straal. Wanneer je bepaalde gebeden bidt, worden deze een geritualiseerd voertuig dat je geest, die door je hart wordt verrijkt, configureert op een zodanige manier dat dit contact met intelligente oneindigheid mogelijk wordt. Op deze manier voltooi je ook je afstemming, zodat je niet alleen de conceptimpressies kunt ontvangen van entiteiten zoals wij, maar je kunt ook je uitnodiging aanbieden aan entiteiten die via jou willen spreken.

Zo ben je dus gewapend, laten we zeggen, met een gevoel van jezelf dat oneindig is, dat krachtig is, dat liefdevol is, dat ernaar verlangt te dienen. Dit zijn de kwaliteiten die je in je eigen wezen probeert te versterken als je de rol van instrument aanneemt - een instrument dat door anderen wordt gebruikt, zoals wij, die hetzelfde verlangen hebben als jij, om dienstbaar te zijn aan de Ene Schepper in welke vorm of toestand of functie we ook zijn. We zien dat er veel manieren zijn om te dienen en dat de manier waarop we onszelf nu aanbieden in dienstbaarheid een van de meest bevredigende is, omdat we weten dat je wat we te bieden hebben niet alleen voor jezelf gaat gebruiken, maar het ook door middel van jullie communicatiemiddelen zal delen met anderen die regelmatig bij jullie dergelijke inspiratie en informatie zoeken.

Heb je nog een vraag, mijn broer?

Hoe groeit, ontwikkelt een nieuw channel en wordt hij of zij een beter instrument?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. We hebben drie woorden voor je: oefenen, oefenen, oefenen. Zoals bij alle vaardigheden is de herhaling van de vaardigheid hetgeen wat een bepaald, hoe zullen we het noemen, spiergeheugen ontwikkelt? Zullen we het een mentale configuratie van eigenschappen noemen die niet in woorden zijn uit te drukken? Zullen we het het vermogen noemen om je voortdurende verlangen om anderen van dienst te zijn, te vernieuwen en nieuw leven in te blazen? Het is het verlangen dat de intentie tot dienstbaarheid veroorzaakt. Het is het verlangen om jezelf volledig aan de Ene Schepper te offeren, om de wil van de Schepper uit te voeren bij alles wat je doet, hoe je het ook bekijkt.

Deze intensivering van verlangen en intentie is net zo belangrijk als de beoefening, aangezien het de beoefening voedt. Wanneer het hart de geest kan doordringen met de grenzeloze liefde voor de hele schepping, een geschenk van de Vader, dan wordt de geest op zo’n manier bereikt dat deze vergeleken kan worden met een shuttle die voor jou het doorgronden van intelligente oneindigheid mogelijk maakt tijdens het proces van channelen. Dat is namelijk wat je doet als je channelt. Jij legt dat contact. Dit is een heilig contact. Dit is een sacraal contact. Niet alleen omdat het een contact is dat woorden voortbrengt van degenen zoals wij, maar omdat het ook andere energieën toelaat om binnen deze opening, dit contact te bewegen – de energieën van de Ene Schepper, de energieën van liefde, van licht, van eenheid, van macht, van dienstbaarheid, van zoeken, van mededogen, van nieuwsgierigheid, van onderzoek. Dit zijn allemaal facetten van het juweel dat de Schepper is die in jou leeft.

Is er nog een vraag, mijn broer?

Bedankt Q’uo. De Confederatie heeft een evoluerend beleid gehad met betrekking tot het aanbieden van diensten aan hen van Planeet Aarde, en vanaf de beginjaren van dit specifieke experiment werd begrepen dat channeling de belangrijkste van die middelen was. Is de mening van de Confederatie op dit moment hetzelfde met betrekking tot channeling, en zijn er andere, even doeltreffende middelen die de Confederatie nu ter beschikking staan?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. We zien de waarde van een contact zoals dit als datgene dat het meest nuttig is, niet alleen vanwege de informatie die we kunnen doorgeven via instrumenten zoals die hier verzameld zijn, maar ook, vanwege de aard van deze specifieke groep en organisatie, de mogelijkheid om deze informatie over jullie wereld te verspreiden door middel van elektronische overdracht van informatie via jullie internetsysteem. We zoeken communicatie op elke manier die nuttig is om de bevolking van jullie planeet te helpen in haar voortgang naar de oogst. We zijn van mening dat of de informatie nu wordt gechanneld, aangeboden wordt, of waar het ook vandaan komt, dat als deze spreekt over liefde en licht dat in elk wezen zit, als het spreekt over het delen van die kwaliteit van liefde en licht met alle anderen zodat het hartcentrum geopend wordt, dat dit dan de informatie is die het meest nuttig is.

Er zijn ook manieren om genezing te verschaffen op dit moment in jullie evolutie, zo dicht bij het einde van jullie derde dichtheid. Er zijn veel, veel meer entiteiten die het vermogen hebben om genezingspraktijken aan te bieden en deze aan anderen te onderwijzen, zodat de genezing niet alleen van het lichaam is, maar ook van het verstand, en misschien zelfs van de geest, en voor anderen kunnen dienen als een soort illustratie of symbool van deze kwaliteiten van liefde en licht, want de ware genezer werkt met degene die genezen moet worden op een liefdevolle en medelevende manier; en helpt die entiteit om zichzelf te helen, aangezien de genezer in staat is om zijn contact met intelligente oneindigheid aan te bieden om de rood/violette straal te onderbreken die de mate van gemak of ziekte vasthoudt in degene die genezen moet worden.

Elke vorm van het geven van liefde aan een andere entiteit in welke vorm dan ook, of het nu gaat om gesproken woorden, of het nu gaat om geschreven woorden, of het nu gaat om genezing, of het nu de glimlach op straat is, welke manier dan ook om liefde en licht te delen, is dat wat we op dit moment zien als het belangrijkste. Er is geen manier om liefde en licht te delen die niet belangrijk is. Volgens ons is de intentie waarmee het wordt gedeeld het belangrijkste. We zien dat de intentie hier binnen deze groep heel puur en erg krachtig is, en we hebben veel plezier in het observeren van het licht dat uit deze groep komt. Wij zijn jullie zeer dankbaar dat jullie ons vandaag tot jullie hebben geroepen om jullie van dienst te zijn.

We willen vragen of er op dit moment nog een laatste vraag is.

Ik heb er één, maar ik kijk eerst naar de groep om het zeker te weten. J.?

Q’uo, vaak wanneer ik de diepe geest aanspreek, en vooral wanneer ik probeer het contact te accepteren, zoals vandaag, ervaar ik veel angst. Kun je hierover praten?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. Ja, jij bent de hardloper die voor de race uitloopt en je wil het graag goed doen, de rechte race lopen, de snelle race lopen, het doel bereiken, de finishlijn bereiken, voltooien wat je bent begonnen. In het begin zijn deze nerveuze energieën, deze kriebels, laten we zeggen, merkbaar omdat het een nieuwe taak is die je onderneemt. Maak je om te beginnen hier niet al te bezorgd over, want ze zullen je op hun eigen manier vooruit helpen. Ze zullen, op hun eigen manier, je aandacht richten zodat je je heel concreet en minutieus bewust bent van wat je doet, wat je wilt doen. Het zal je een versterkt bewustzijn geven. Na verloop van tijd en oefening zal je ervaring zo stevig in je verankerd raken dat deze angstige energieën niet langer een plaats zullen vinden om in je te functioneren, want het zal, laten we zeggen, een “oude hoed” voor je zijn. Het zal comfortabel voor je worden.

Mogen we het hebben over een verdere nuancering van die vraag, mijn broer?

Nee, ik ben zeer dankbaar, Q’uo.

Wij zijn hen van Q’uo en we zijn jou ook dankbaar, mijn broer, want als jij ons een vraag stelt, biedt je ons een manier om van dienst te zijn. Naarmate je verder en verder je eigen reis van zoeken aflegt, zul je ontdekken dat het dienen van anderen de snelste manier is om je eigen zelf te polariseren, en het grootste gevoel van voldoening kan ontstaan wanneer je weet dat je aan elke persoon die je ontmoet datgene hebt aangeboden wat het hoogste en het beste in jou is. Je mag te allen tijde alle entiteiten dienen die je tegenkomt, of het nu met een glimlach, een helpende hand, een gesprek of een deel van je boterham is. Er bestaat geen manier waarop je niet kunt dienen als je verlangen is om te dienen, dus ga heen mijn vrienden. Ga voort in de liefde en het licht van de Ene Schepper, dat is wat wij nu ook op het punt staan te doen. We stellen het zeer op prijs dat jullie ons vandaag bij jullie hebben geroepen. We laten jullie achter in die liefde en dat licht zoals we jullie aantroffen in die liefde en dat licht. We laten jullie achter in de liefde en het licht van de Ene Oneindige Schepper. Adonai vasu borragus.