Dzisiejsze pytanie dotyczy przewodników. Jacy przewodnicy są dla nas dostępni? Jak oni są dla dostępni? Jak możemy uzyskać do nich dostęp i poczuć, iż jesteśmy prowadzeni?

(Przekazuje Carla)

Jesteśmy tymi znanymi wam jako zasada Q’uo. Witamy was w miłości i świetle jednego nieskończonego Stwórcy, którego sługami jesteśmy. Z głębi naszych serc dziękujemy wam za wezwanie nas do waszej sesji roboczej w dzisiejsze popołudnie. Dziękujemy każdemu w tym kręgu za pragnienie prawdy i umożliwienie nam przemawiania przez ten instrument i dzielenia się z wami naszymi skromnymi myślami. Jak zawsze prosimy, aby każdy z was słuchał z wnikliwością, ponieważ rozpoznacie te myśli, które będą dla was zasobami i narzędziami na waszej ścieżce, wyjątkowej ścieżce i nie takiej jak wszystkich innych, aby żadne dwie istoty nie przyjmowały wszystkich myśli, które mają wartość w ogólnym sensie, ale raczej każdy znajdował te, które będą towarzyszami i będą pasować do układanki, którą każdy z nas składa w poszukiwaniu tego, co luźno nazywamy prawdą.

Dziś pytasz o kwestie dotyczące przewodników, aniołów, duchowych stróżów i ogólnie o przewodnictwo, to jest temat szczególnie nieodpowiedni dla słów. Rzeczywiście, naturą metafizycznego wszechświata jest to, że przewodnictwo jest zawsze i stale z tobą, to nie jest to, co przekłada się na myślenie materialistyczne lub cielesne zorientowane na ciało. Wspólna koncepcja anioła stróża czy przewodnika dotyczy konkretnej istoty. Jednakże nie wszyscy z tych, którzy są częścią twojego systemu przewodnictwa, są istotami w tym samym sensie, w jakim uważasz siebie za indywidualną jaźń.

Aby to wyjaśnić, musimy się wcześniej cofnąć i wyrazić bardziej ogólne pojęcia. Po pierwsze, spójrzmy na pojęcie osobowości lub charakteru, ponieważ każdy z was jest osobą i ma osobowość. To jest wewnątrz iluzji coś, czemu możesz ufać. Ciało spoczywające na twoich kościach jest ciałem i będzie trwało, dopóki duch zamieszkujący ten wehikuł przestanie go potrzebować. Szkielet pozostanie szkieletem. Organy pozostaną organami. Te rzeczy są fizyczne i są oczywiste. W konsekwencji nawet duchowo zorientowane istoty mają tendencję myślenia o sobie jako o ciele, kościach, organach, organizmie, jakby jaźń nie miała żadnych innych powiązać przed lub nie będzie miała innych powiązań po wcieleniu, którego teraz doświadczasz. Z pewnością wielu osobom nie przychodzi do głowy, że macie w fizycznym wehikule powiązania i kontakt z niefizycznymi i niecielesnymi energiami i esencjami, które są jak najbardziej częścią tego, kim jesteście jak te rzeczy, które można nazwać, policzyć, zmierzyć dotyczące fizycznego bytu.

Jednak z naszych obserwacji wnioskujemy, że powłoka osobowości ożywiająca wcielone ciało jest bardzo powierzchowna, jest bardzo ograniczoną selekcją porcji siebie, rozumianym w większym i metafizycznym sensie, ponieważ to są atrybuty i ograniczenia, które zostały wybrane, aby stawić czoło wyzwaniom i sprostać wyzwaniom napotkanym w ciele i doświadczeniach wcielenia. Jak piękna, godna i sakramentalna jest ta cielesna powłoka osobowości i wszystko to, co widzisz spoglądając w lustro, pozostaje tak nieistotne, jak cień w porównaniu z dogłębną i nieskończoną naturą całego siebie. Rzeczywiście, trudno jest to wyjaśnić lub wyrazić, ale w obrębie tego ograniczonego umysłu, który wyczuwasz w sobie i którego jesteś świadomy w sobie, masz bezpośredni kontakt z każdą energią. Cały wszechświat jest w tobie i z troską, i bez względu na okoliczności wcielenia i ograniczeń w ciele, istnieją sposoby, w jakie poszukiwacz może udoskonalić połączenie z głębszymi energiami swojej jaźni. W tych głębszych warstwach świadomości mieszka wiele rodzajów przewodnictwa dostępnych dla poszukiwacza.

Jedną z zalet medytacji, która jest bezgłośna, jest to, że gdy wchodzi się w wewnętrzną ciszę, drzwi między świadomym i podświadomym poziomem umysłu otwierają się, dla niektórych bardzo powoli, dla innych z wielkim hukiem, dla większości we względnie stabilnym i powolnym tempie, przerywane sporadycznie skokami naprzód w świadomości. To jest ogólny schemat dla ludzi, którzy stali się świadomi własnej duchowej tożsamości i teraz chcą przyśpieszyć swoją duchową ewolucję przez bardziej efektywne i przemyślane wykorzystywanie dostępnych zasobów.

Po drugie, spójrzmy na pojęcie wibracji. Może być pomocne, jeśli zaczniesz postrzegać rzeczy jako wibrację. Ten instrument wytwarza wibracje dźwiękowe, przepuszczając powietrze przez krtań i zniekształcając twarzy na wiele różnych sposobów, w celu wytworzenia co nazywacie językiem. Język musi składać się ze słów, iż jest ograniczony. Musi składać się z jednostek myśli, które są mniejsze niż pojęcie. To samo w sobie jest bardzo niepokojące dla tych w metafizycznych systemach iluzji, którzy próbują mówić do ciebie, ponieważ powszechną komunikacją używaną w metafizycznym wszechświecie jest dzielenie się koncepcjami lub telepatia, jak instrument to nazywa. Komunikacja przez koncepcję jest bezpośrednim wyobrażeniem kompletnego systemu myślowego, który jest pewnym wzorcem i może być oferowany jako całość. Rozwikłanie koncepcji i wyczerpanie jej możliwości może być długim procesem, przekład w słowa jest niezgrabny i słoniowaty w porównaniu do czystości i przejrzystości komunikacji koncepcyjnej. To jest tylko jeden rodzaj wibracji.

Większość w waszej kulturze jest świadoma, iż ciepło jest wibracją, światło jest wibracją. Większość istot nie zdaje sobie sprawy, że wszystkie rzeczy są wibracją i z pewnością nie jest to powszechną myślą w waszej ziemskiej strefie, że cechy, jaźń, esencje i energie są wibracjami. Rzeczywiście, jeśli ktoś mógłby wybrać jedno pojęcie opisujące wyrażony świat, byłaby to wibracja. Pierwszą wibracją jest ta nieskończona Miłość jednego Stwórcy i każdy z was jest systemem zniekształceń tej wibracji. Mówiąc najprościej, celem poszukiwacza jest stawanie się bardziej i bardziej zgodnym z niezniekształconą wibracją Miłości, nieskończoną, uniwersalną Miłością. Miłość, która tworzy. Miłość, która niszczy. Miłość, która jest twoim “Ja”. Ta Miłość nie jest manifestowaną wibracją. Pierwszą manifestacją w świecie zewnętrznym, którą teraz doświadczasz, jest światło, które ten instrument nauczył się nazywać fotonem. I to właśnie z tego budulca światła wszystkie zbiory wibracji i systemy rotacyjne pochodzą, i także wszystkie elementy, które nauczyłeś się, że są podstawą różnych rzeczy, które możesz dotknąć i zobaczyć. Wszystkie te rzeczy są systemami wibracji.

Gdy szukasz przewodnictwa, nie prosisz przyjaciela, aby po prostu z tobą porozmawiał, chyba że chcesz uzyskać dostęp do pewnej osoby, która znajduje się w wewnętrznej lub nauczającej płaszczyźnie twojej iluzji. Otóż ten instrument nie pragnie, można powiedzieć, osobistego przewodnika i dlatego nie miała doświadczenia z tego typu kontaktem, który przychodzi ze znalezieniem nauczyciela z wewnętrznej płaszczyzny. Dla tych pragnących wyznaczonej osoby, na którą można liczyć tak, jakby się było z indywidualną powłoką osobowości, rekomendujemy studiowanie Orientalnych systemów lub azjatyckich systemów filozofii i teologii, ponieważ w tych kulturach pojęcie Stwórcy jako nauczyciela stwarza miejsce lub przestrzeń dla przewodników z wewnętrznej płaszczyzny. Aby lepiej zapoznać się z tego rodzaju oddaniem, należy zbliżyć się do pewnego rodzaju otoczenia, powiedzmy, wewnętrznych oczekiwań, które z większym prawdopodobieństwem wytworzą doświadczenie kontaktu z określoną istotą.

W waszej zachodniej filozofii, chociaż wielu duchowych przywódców jest czczonych, cenionych i kochanych, nie są uwielbiani jako wcielenia Stwórcy. W konsekwencji ich istnienie na płaszczyznach wewnętrznych jest zupełnie inne i ogólnie rzecz biorąc, przesuwa się bardziej do wibracyjnych poziomów, na których kontaktujemy się z polem świadomości o określonej wibracji. Dla tych, którzy chcą w jakiekolwiek sposób poddać się woli nieskończonego Stwórcy, istnieje poczucie drogi, niepewne dążenie do orientacji we własnych energiach, własnych esencjach, z własnymi połączeniami z głębszymi i głębszymi częściami siebie. Nie jest konieczne posiadanie jakiejś szczególnej wizji przewodnika, aby być prowadzonym. Jednak, jak często ten instrument mawia, pomocne jest wybranie systemu mistycznego takiego jak chrześcijaństwo, buddyzm lub inny duchowy albo religijny system myślowy i realizujący wszechświat, do którego czujesz osobiście największe pokrewieństwo. To niekoniecznie jest kwestia umysłu, ale raczej emocji i ducha.

Wszechświat nie jest pusty. Jest wypełniony wibracją wszystkiego, co istnieje. W konsekwencji przewodnictwo jest bardzo, bardzo blisko. Korzystając z jednego systemu duchowego w celu realizacji własnego przewodnictwa, jest mądre. Organizuje to podjęty wysiłek. Daje ci to kilka punktów startowych, z których można iść naprzód. Na przykład ten instrument pragnie być prowadzony przez tego, co ona nazywa Duchem Świętym. Wybierając Ducha Świętego, ta istota uczyniła dwie rzeczy. Po pierwsze, w ramach mitycznego systemu, z którym czuła się najbardziej spokrewniona, dokonała wyboru, zaufała i obdarzyła lojalnością pewnego rodzaju istotę. Po drugie, wezwała samą siebie, ponieważ przewodnictwo przychodzi z głębszej lub wyższej jaźni. Każdy z systemów mityczny udostępnia sposób na urzeczywistnienie tych połączeń.

Bez wybrania mitycznego systemu, z którym można pracować, poszukiwacz musi utworzyć sposób postępowania. Czy powinno się nazwać imię i wezwać to imię? Czy powinno się przywołać pewien pożądany poziom wibracji? To jest twórcza praca ze świadomością dla indywidualnego poszukiwacza. Jedyne co jest pewne to, że przewodnictwo dotyczy ciebie. Ten znany jako Jezus często powtarzał, “Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.” I z pewnością w doświadczeniu tego instrumentu znajdziemy nieprzerwaną rozmowę z siłami natury, z istotami ptaków i krzewów, kwiatów i nieba, podsłuchanym komentarzem, przypadkiem. Cokolwiek i wszystko jest materialne dla tego instrumentu, ponieważ ten instrument doszedł do przekonania, że wszystkie rzeczy są sakralne. Każda osoba, każdy poszukiwacz, musi najpierw zrozumieć swój własny sposób postrzegania, swój własny system przekonań, swoje własne potrzeby w zakresie przewodnictwa. Niektórzy potrzebują wyznaczonej osoby; niektórzy potrzebują poziomu wibracji. Ale za wszystkimi umysłowymi i świadomymi sposobami pozyskiwania dostępu do przewodnictwa znajduje się tożsamość siebie z sobą [self with self]. Przewodnictwo pochodzące od samego siebie skierowane do siebie we wcieleniu jest mniej zniekształconą konfiguracją wibracji, to wcielenie trzeciej gęstości jest celowo i ostrożnie obsadzone w dezorientacji i nieładzie.

Może się wydawać, że są sytuacje awaryjne, kiedy trzeba mieć przewodnictwo, ale rzeczywiście, najlepszym przyjacielem dla tego, kto poszukuje przewodnictwa, jest Siostra Cierpliwość, trwanie i oczekiwanie aż rytm rzeczy przejdzie we właściwą i harmonijną konfigurację. Jest taki moment, kiedy ten, kto ma serce do zrozumienia, może niemal poczuć sytuację wpadającą w rytm. I kiedy nadejdzie moment poczucia słuszności, wątpliwość znika. Jest tylko świadomość i wielka wdzięczność za przewodnictwo.

Każdy rodzaj mitu kreuje sposoby myślenia o tym przewodnictwie. Żaden ze sposobów myślenia nie jest błędny. Każdy z nich jest próbą skończonego intelekt opisania procesów, które są nieskończone i mają miejsce poza granicami czasu i przestrzeni. W konsekwencji jest tyle sposobów myślenia o przewodnikach i przewodnictwie, ile jest systemów myślenia. Umysł tego instrumentu skierowany jest do aniołów, ponieważ ten instrument był przesiąknięty wiarą chrześcijańską. Dla innych istot znających doktrynę innych systemów i znajdujące komfort w innych systemach istnieją inne rodzaje istot skonfigurowanych nieco inaczej, pochodzące być może z innych płaszczyzn wewnętrznych, i one wszystkie są autentyczne. To, co się dzieje, jest poza wszystkimi systemami myślowymi. To jest energia odzwierciedlona w energii, miłość odzwierciedlona w miłości.

Aby spróbować opowiedzieć o przewodnictwie, trzeba użyć skończonych słów i w ten sposób rodzi się wielkie zamieszanie. “Cóż, czy to jest w ten, czy w inny sposób?” To jest w każdy sposób, w który możesz tylko pomyśleć i w żaden z nich. Dzięki temu paradoksowi ponownie wiemy, że znajdujemy się na terytorium duchowym. Jednak to, czego szukamy, jest zawsze pod ręką, bliżej niż twoje własne ciało, bliżej niż twoje własne myśli, ponieważ cisza w tych myślach i w tym ciele jest poza wszelkim czasem i przestrzenią. I w jakikolwiek sposób zrealizujesz swoje przewodnictwo w tym niewielkim życiu na Ziemi, pozostaniesz obywatelem wieczności i twoje przewodnictwo jest pewne.

W trzeciej gęstości wielka zasłona opada i nie można zajrzeć do metafizycznego wszechświata lub jakby umysł to ujął, do podświadomego umysłu. Nie należy wnikać w ten umysł, iż lekcja tej gęstości to nauczenie się żyć przez wiarę, przez te cechy miłości, wiary, cierpliwości i zaufania, które sprzeciwiają się limitacjom osobowości i dezorientacji. W głębi każdego z was istnieje uparte i pewne przekonanie, że to niewielkie życie nie jest wszystkim, co istnieje, i kiedy pomyślisz o tym po raz pierwszy to, jakbyś obudził się w krainie uśpionych. Możemy tylko powiedzieć wam, którzy chcą zostać bardziej świadomymi poszukiwanego przewodnictwa, że ono jest o tobie, że są sposoby myślenia o przewodnictwie i metodach przewodnictwa, które możesz rozważyć i z których możesz wybierać, ale wiedz jedno: pomiędzy wszystkimi twoimi wyborami informacja, której potrzebujesz, przychodzi do ciebie raz po raz. Jeśli przegapisz ją tym razem, przyjdzie innym razem. Twoja praca może być naprawdę bardzo prosta, jeśli tak zdecydujesz. Jeśli zdecydujesz się być prostym i nieintelektualnym poszukiwaczem, będziesz mógł po prostu usiąść w wewnętrznej ciszy, nie oczekując niczego, pragnąc tylko komunii z miłością, i to pragnienie, które możesz zachęcać i karmić pokarmem swoich myśli, gałęzi i pni swoich emocji.

Każdym poszukiwaczu pojawia się tęsknota do domu. I kiedy szuka się anioła, opiekuna, przewodnika lub samego przewodnictwa, pojawia się nadzieja listu z domu, poklepania po plecach, wskazówki o sytuacji od starszego i mądrzejszego krewnego. Niezależnie jaki sposób wybierzesz, poszukujesz tego domu, kiedy szukasz przewodnictwa. Wyczuwasz, że jesteś w podróży, i prosisz o jakieś informacje bliżej źródła, i końca tej podroży. Wiedz, że możesz być przewodnikiem dla innej osoby. Bądź świadomy, gdy zadawane są ci pytania, ponieważ miłość może przemawiać przez ciebie, jeśli jesteś wystarczająco pusty i czysty. Bądź świadomy, że inni świadomie lub nieświadomie mogą być twoimi przewodnikami przez moment. To nie ma znaczenia. To, co się dzieje, to wibracja harmonizuje się z wibracją albo nie. I tworzą się połączenia albo nie. Tak więc, jeśli cierpliwie przyglądasz się chwili obecnej i pragniesz, najszczerzej jak to jest możliwe, poznać miłość jednego Stwórcy, to co masz czynić i to, kim masz być, będzie rytmicznie wyrażać się i przychodzić do ciebie. Kiedy czujesz opór, zatrzymaj się. Czekaj. Bądź świadomy. Jest coś, co musisz wiedzieć. Zrób przestrzeń dla tej wiedzy. Wejdź w ciszę i zapytaj. I bądź gotów na tę chwilę, gdy serce wie i wątpliwości znikną.

Niech Miłość zawsze będzie odzwierciedlona w miłości dla każdego z was, niech wszystkie te trudności, które są tak dobrymi nauczycielami znajdą drogę do waszych serc jako błogosławieństwa. Ponownie dziękujemy każdemu za zaproszenie naszej obecności do waszego dzisiejszego koła poszukiwań. Teraz opuścimy ten instrument i tę grupę pozostawiając każdego w miłości i świetle jednego nieskończonego Stwórcy. Adonai, moi przyjaciele. Adonai.