Od 15 stycznia 1981 r. do 15 marca 1984 r. trzech oddanych poszukiwaczy prawdy otrzymywało komunikaty od tych, którzy identyfikowali się jako Ra, pokornych posłańców Prawa Jedności. W ciągu 106 sesji zgłębiali oni Prawo Jedności i tajemnicę stworzenia poprzez rygorystyczną i elegancką metafizykę duchowej ewolucji, służby, uzdrawiania i transformacji. Kontakt z Ra jest najpopularniejszą i najbardziej wpływową ofertą L/L Research.

Sesje te zawierają czanelingi ze źródeł, które identyfikują się jako członkowie Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy. W przeciwieństwie do sesji Ra, te źródła są czanelingowane w stanie świadomym. Należą do nich Q'uo, Hatonn, Latwii i inni. Treść ma charakter metafizyczny i duchowy, często format pytań i odpowiedzi, gdzie źródło odpowiada na pytania grupy.

Biblioteka ponad 1600 transkrypcji, tutaj znajdziesz zdecydowaną większość czanelingów L/L Research, służby, która trwa do dziś.