(Przekazuje Jim)

Jestem Q’uo i pozdrawiam każdego z was w miłości i świetle. Jesteśmy z wami w tym czasie w duchu i w prawdzie. Widzimy lśniące istoty którymi każdy jest jak siedzicie w tym kręgu poszukiwania i nie możemy podziękować wam wystarczająco za dołączenie zaproszenia dla nas by dołączyć do was tutaj, abyśmy mogli dzielić się z wami tymi pojęciami i troskami, które mogą być w waszych umysłach i waszych sercach.

W tym czasie chcielibyśmy was prosić, jak to jest naszym zwyczajem, czy nie zrobilibyście nam małej przysługi i to jest aby wziąć nasze słowa z ziarnem soli, powiedzmy. Przyjmijcie to co ma dla was znaczenie w tym czasie i użyjcie tego wedle woli, jak musicie i zostawcie za sobą te słowa, które nie mają znaczenia dla was w tym momencie, bez rozmyślania o nich drugi raz. W ten sposób oczyścicie ścieżkę dla nas by mówić wedle woli, bez zagrożenia stania się przeszkodą dla was na waszej ścieżce.

W tym czasie, chcieliśmy zapytać czy jest może pytanie od którego moglibyśmy zacząć tę sesję.

Pozdrowienia Q’uo. Robiłem nieco leczenia energetycznego z kryształami andara i chciałem wiedzieć czy masz jakąś wskazówkę jak to zrobić lepiej lub bezpieczniej.

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Mimo że chcielibyśmy ci dać instrukcje w użyciu kryształów andara w celach leczniczych, znajdujemy to, że musimy mówić ogólnie w celu nie naruszenia twojej wolnej woli, ponieważ danie specyficznych instrukcji byłoby równoznaczne z uczeniem się za was. Jednakże, znajdujemy to, że twoje pytanie zawiera możliwości by podzielić się bardziej bazowymi elementami w użyciu kryształów w ogóle dla leczenia i dla wzmocnienia przepływu energii prany poprzez jakiegokolwiek poszukiwacza prawdy, który życzy sobie usunąć zniekształcenia które są wewnątrz jego własnego systemu centrów energii lub czakr.

Kryształ, ogólnie, jest wielościenną istotą, która ma zdolność do wzmocnienia tego który szuka leczenia w jego możliwościach do tego, w celu aby mógł on przerwać wzór balansu między umysłem, ciałem i duchem u każdej jednostki szukającej leczenia. Zatem, skrystalizowany uzdrowiciel jest tak samo ważny w procesie leczenia jak sam kryształ, ponieważ kryształ jest tą istotą o nieocenionej wartości i inteligencji, która może użyć światła, które porusza się przez twoją istotę w miarę jak kierujesz to światło do kryształu, także twoja własna miłość i światło, lub prana, jak porusza się przez twoje centra energetyczne, jest skupiona w specyficznej manierze w miarę jak porusza się przez kryształ i z tamtąd do różnych centrum energetycznych osoby do uleczenia, która stała się zablokowana przez nieefektywne lub brak użycia katalizatora z codziennej rundy aktywności dla tej jednostki.

Zatem, jak jesteś w stanie zbalansować swoje własne centra energetyczne w sposób w który pozwala pranie Jednego Stworzyciela by być zintensyfikowaną, wtedy ta prana porusza się przez kryształ dla dalszego intensyfikowania w miarę jak jesteś w stanie, wtedy, ukierunkować ją w konkretny sposób do różnych centrów energetycznych osoby do wyleczenia. Ta osoba do wyleczenia, wtedy, jako jej część w procesie leczenia może albo świadomie albo podświadomie zaakceptować tą leczniczą pranę w lokalizacjach, które są w potrzebie balansowania lub leczenia, jak można powiedzieć. To jest proces, który jest ułatwiony przez osobę do wyleczenia proszącą o tę usługę w zamian za ciebie, tak, że ty odpowiadasz w każdym przypadku na zapytanie dla tych usług, które możesz zaoferować poprzez kryształy andara. To jest najbardziej efektywne w tej sytuacji w celu, że nie może być naruszenia wolnej woli poprzez oferowanie komuś leczenia, kto tego leczenia nie poszukiwał.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Czy mógłbyś omówić proces który zachodzi gdzie zniekształcenia osoby do wyleczenia przechodzą przez mój system energii i są transmutowane poprzez wyższe czakry.

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Proces o którym mówisz, to jest, zniekształcenia od osoby do wyleczenia przechodzące na ciebie, to proces który jest umożliwiony przez twoją identyfikację z osobą do wyleczenia w manierze w której ty, w efekcie, stajesz się tą jednostką przez czas trwania procesu leczenia. To jest sposób w który wyższe ja, powiedzmy, osoby do wyleczenia znajduje możliwości przez które osoba do wyleczenia jest w stanie dokonać wyborów akceptacji procesu leczenia i wtedy blendowania jej własnej istoty z twoją własną, także podczas procesu leczenia jesteś jako jedno z osobą do wyleczenia.

To jest charakter, lub funkcja procesu w celu, abyt te energie mogły być transmutowane i transferowane z osoby do wyleczenia poprzez ciebie do nieskończoności wszechświata w tobie, w tym momencie do bycia widzianym lub bycia świadkiem jako stającym się częścią większej rzeczywistości jestestwa Jednego Nieskończonego Stworzyciela. To jest bardzo upodobnione do ogrodu będącego użyźnianym, powiedzmy, tak więc te energie, które nie były dające zdrowie dla wzrostu w osobie do wyleczenia mogły być dostępne dla energetyzowania w pozytywny sposób jakąś inną porcję Jednego Stworzyciela tego co byś nazwał następnym razem.

Czy jest następne pytanie, mój bracie.

Nie, dziękuję Q’uo.

Jestem Q’uo i my dziękujemy tobie, mój bracie. Czy jest następne pytanie tym razem?

Ja mam jedno Q’uo. Konfederacja często mówiła o centrach energetycznych pomarańczowego i żółtego promienia w znaczeniu mocy, konkretnie na negatywnej ścieżce – moc nad indywidualnościami lub społecznościami lub grupami mocy. Zastanawiałem się czy ta moc może być opisana w pozytywnym znaczeniu i jeśli tak, jak to wygląda dla każdego z centrów energetycznych.

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Dla centrum energii pomarańczowego promienia, ekspresja prany, lub miłości/światła Jednego Nieskończonego Stworzyciela, w pozytywnym sensie przez to centrum, może pozwolić jednostce aktywować to centrum energetyczne w relacji do jednej innej jednostki w sposób który był o akceptacji, o dawaniu, o tym dzieleniu się co jest osobiste, emocjonalne i indywidualne dla dwóch jednostek zaangażowanych w tego typu energetyczną wymianę. Negatywnie zorientowane jednostki użyją takiej energii w celu odseparowania się od i kontrolowania takich innych ja które zwraca się do negatywnego siebie na zasadzie jeden do jednego. Pozytywnie zorientowana jednostka użyje energii pomarańczowego promienia w celu by przywitać i radować się z oferowania innej osoby w nadziejach, że oferowania samego ja do drugiego będzie doceniane w podobny sposób.

W centrum energii żółtego promienia, jest możliwość do rozszerzenia energii Jednego Stworzyciela na poziomie grupowym. Jednostki, które są zjednoczone w pewien sposób, który pozwala im do dzielenia się wspólnością która jest okazana w grupie, takiej jak dom lub rodzina, szkoła czy praca, drużyna i tak dalej. Te energie w pozytywnym sensie są użyte w celu dzielenia się zdolnościami grupy w tym co możesz nazwać „zjawiskiem kół treningowych“, które później stanie się, jeśli żniwo do czwartej gęstości jest osiągnięte przez społeczność, socjalnym kompleksem pamięci. W centrum energii żółtego promienia, jednakże, zanim ten kompleks się ukształtuje, jest możliwość by zacząć odnosić się do innych grup tak jakby był wspólny cel lub właściwość pomiędzy tym, co w negatywnej polaryzacji jest widziane jako współzawodniczące grupy.

Zatem, w pozytywnym sensie, jednostki dzielą się tym co jest ich, tym co jest dla nich unikalne, tym co jest potrzebne dla innych w grupowym sensie, tak że dwie grupy wtedy stają się bardzo upodobnione do jednej grupy. W tym pozytywnym sensie wtedy, każda z grup staje się, w efekcie, drugą grupą, tak że, jest jedna grupa jako rezultat.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Tak, dziękuję. Bardzo szybko jeśli mógłbyś powiedzieć mi czy poprawny jestem w tym zdaniu, że niespolaryzowany osobnik przed otwarciem centrum energetycznego zielonego promienia (serca) może doświadczyć dwóch takich rodzajów energii w pozytywnym i negatywnym sensie, w miarę jak się idzie przez dzień, wtedy polaryzacja zaczyna się dziać wtedy kiedy zaczynają wybierać jedną ekspresję tych energii lub inną. Czy to byłoby poprawna droga do wyjaśnienia sytuacji?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie i chcielibyśmy ogólnie się zgodzić z twoim podsumowaniem procesów i jakości dzielenia się energiami pomarańczowego i żółtego promienia, tak, że ewentualnie te energie, wtedy, są w stanie na pozwolenie jednostkom na ekspresję ich w pozytywnym sensie, by być w stanie do zrobienia pewnego przejścia do centrum energetycznego zielonego promienia, poruszając się w zunifikowany sposób, tak że jest wolno dana troska, współczucie, miłość i zrozumienie, każdego dla innego osobnika, każdej grupy dla innej grupy, tak że te energie osobników i grup wtedy zaczynają wirować w spirali w sposób który przechodzi w bezwarunkową miłość dla wszystkich jednostek i wszystkich grup, czy byliby oni w ewidentnym zasięgu konkretnego osobnika lub grupy. Zatem, potęgowanie pozytywnie zorientowanych energii dobrowolnie dzielonych z osobnikiem, z inną grupą, wtedy staje się spotęgowana jeszcze raz, tak, że jest tam dzielenie się z całym stworzeniem w nie proklamowanym lub – przeszukujemy umysł tego instrumentu dla słowa – bezwarunkowym sensie.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Nie, dziękuje Q’uo.

Jestem Q’uo i dziękujemy tobie jeszcze raz. Czy jest następne pytanie tym razem?

Ja mam następujące pytanie Q’uo. Wiele tradycji, Wschodnich tradycji, uczy, że rozmowy o energii seksualnej i o pomarańczowym i czerwonym promieniu są użyteczne dla uzyskania wznoszenia kundalini i przechodzenia do serca – tak, że budujesz energię w tych dolnych czakrach. Czy Q’uo myśli, że to użyteczna praktyka?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Znajdujemy, że ta praktyka ma pewne zastosowanie dla tych, którzy składają swoją wiarę w tym, ponieważ intencja jest taka, że ta jakość która jest najwyższej ważności, nie koniecznie charakterystyka lub czynniki samego procesu. Proces rezerwowania seksualnych energii w czerwonym i pomarańczowym centrum to proces który może prowadzić do czegoś co byś nazwał większym docenianiem i doświadczenie stworzenia odnośnie osoby i Stworzyciela w tej osobie.

Jednakże, skomentowalibyśmy również to, że dobrowolnie dzielone energie dedykowane dla Stworzyciela i służby dla innych, płynące wolno przez wszystkie centra energetyczne, jest daleko bardziej wydajne w stawaniu się zdolnym do doceniania tego co nazwałbyś kontaktem z inteligentną nieskończonością, ponieważ wszystkie centra energetyczne – funkcjonujące w otwarty sposób, pozwalają energiom na swobodny ruch przez nie – potęgując i intensyfikując te energię w sposób który nie ma limitów, powiedzielibyśmy. Proces rezerwowania energii w dwóch dolnych centrach energetycznych jest limitowany w swojej zdolności do produkowania wzrostu w świadomym doświadczeniu jedności z Jednym Stworzycielem.

Jednakże, jak powiedzieliśmy na początku tej wypowiedzi, intencja to jest to co jest najwyższej ważności; i intencja, wiara i wola tego który praktykuje tą rezerwację energii jest możliwie również wielkiej wartości dla takiej osoby w tym, że to pozwoli na pewnego rodzaju doświadczenie tej jedności ze wszystkim.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Nie Q’uo, dziękuje.

Jestem Q’uo i ponownie, dziękujemy tobie, mój bracie. Czy jest następne pytanie tym razem?

Nawiasem mówiąc, również miałem pytania odnośnie pomarańczowego i żółtego promienia. Najpierw wstęp: Czy pełne negatywne użycie pomarańczowego i żółtego promienia które zalicza separację i kontrolę od innych, zniewolenie, manipulację i tak dalej, czy to jest blokada pomarańczowego i żółtego promienia?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. To jest pytanie, które nie jest łatwe do zidentyfikowania co jest blokadą i co nie jest, ponieważ to zależy od polaryzacji osobnika tak blokowanego. Osobnik pozytywnej natury który życzy sobie użyć żółtego i pomarańczowego centrum energii w swoim procesie polaryzacji, dobrze robi otwierając się wolno w dawaniu i otrzymywaniu takich energii. Jeśli jest blokada jakichś energii z jakiegoś powodu który skutkuje w separacji swojego ja od innego ja, wtedy pozytywnie zorientowany osobnik redukuje swoje zdolności do polaryzacji w pozytywnym sensie.

Jednakże, negatywnie zorientowana jednostka użyje takiej blokady by odseparować się of innych ja i ponieważ separacja i kontrola są kluczowymi czynnikami w negatywnej polaryzacji, ten rodzaj blokady wtedy, służy negatywnie zorientowanej jednostce dobrze, ponieważ jest w stanie wtedy odseparować się w świadomy sposób od innej istoty lub innych istot lub sytuacji, tak, że ta separacja pozwala jej by zaangażować się w kontrolę i manipulację osobnikami lub sytuacjami, i to wspomaga jej zdolności w polaryzacji w negatywnym sensie.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Tak. Dziękuję. Rozumiem, że negatywna ścieżka jest wykonalna i tak jak Ra to opisuje, jest moc w tym fałszu. Ale nie rozumiem fizyki ruchów energii. Jeśli negatywny osobnik blokuje się, intencjonalnie, pomarańczowy i żółty promień, jak to jest, że pobierają moc przez te centra, nawet do tego punktu, że dochodzi do kontaktu z inteligentną nieskończonością?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Negatywnie zorientowana jednostka zablokuje normalny przepływ energii pomarańczowego i żółtego promienia do innych osobników lub grup w celu, że może ona, w jakiś sposób, zdobyć kontrolę nad osobnikami lub grupami a raczej ich własnymi energiami pomarańczowego i żółtego promienia i wzmocnić swój własny system energetyczny w tej blokadzie by kontrolować innych. Wtedy, ta energia która jest zdobyta od innych jest zdolna by zostać dodaną do negatywnie zorientowanej jednostki i jej centrum energii pomarańczowego i żółtego promienia jak stają się teraz odblokowane by funkcjonować w ich zdolności do kontrolowania innych ja.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Tak, to było szybkie. Nie, nie mam pytań. Dziękuję Quo.

Jestem Q’uo i dziękujemy tobie, mój bracie. Czy jest następne pytanie tym razem?

Ja mam jedno jako dodatkowe do poprzedniego. Czy jednostka tak spolaryzowana do negatywu zawsze będzie świadoma tego, lub będzie świadoma faktu, że pobierają energię od innych ja w celu kontroli i separacji? Innymi słowy, jak świadomym musi być osoba w celu zrobienia tego?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, moja siostro. Negatywnie zorientowana jednostka, używająca centrum energii pomarańczowego i żółtego promienia dla separacji od i kontroli nad innymi, musi być totalnie świadoma sytuacji w którą jest zaangażowana, ponieważ negatywna ścieżka jest taką, która wymaga pewnej czystości woli i pragnienia w celu by funkcjonować w negatywnym sensie, ponieważ kreacja o wszystkich osobnikach jest jedna o jedności. W celu by iść ścieżką tego co nie jest, to jest ściężka separacji od i kontroli nad innymi, negatywnie zorientowana jednostka musi świadomie skupiać całą swoją energię i pragnienia i intencje na swoim celu, to jest, by wziąć to co jest czyjeś w sposób aktywacji centrów energetycznych i produkcji energii żółtego i pomarańczowego promienia.

Czy jest ostatnie pytanie tym razem?

Ja mam ostatnie pytanie Q’uo. Badacze w intencyjnej społeczności Tamera, doszli do tego, lub teoretyzowali, że wolny przepływ Eros, co byłoby wolnym przepływem energii przez wszystkie centra energetyczne z każdym drugim i planetą jest kluczowe dla naszego leczenia. W tym zamyśle, doszli do wniosku, że partnerstwo, lub spokrewniona relacja jest kompatybilna z tym co nazywają „wolną miłością“ lub pływem, pływem energii pomarańczowego promienia gdzie życzy sobie on do powstania. Czy może Q’uo skomentować to?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Użytkowanie centrów energetycznych czy to będzie czerwone czy pomarańczowe lub jakieś inne centrum energetyczne, w bliskiej relacji lub partnerstwie jest pomocne w intencji bratania się lub seksualne wymiany energii jest podnoszenie wibracyjnej natury planetarnej świadomości, to jest energii Matki Ziemi jakbyś to powiedział. Świadomość planetarnych energii, wtedy, jest również transferowane do populacji planety tak, że ta świadoma dedykacja użycia seksualnej wymiany energii staje się tym co wzmacnia i potęguje dobrobyt, powiedzmy, planetarnej świadomości i grupowej świadomości populacji planety. To jest bardzo podobne do wzmacniania i przyspieszania witalnych energii zarówno osobników, grup i samej planety, ponieważ te witalne energie są użyte w duchowym sensie w celu aby zamysł, jakim jest poprawa warunków planetarnych, mogła byś zrealizowana. Zatem, pragnienie i wola i skupienie intencji do zrobienia tego jest tym co jest największą ważnością dla tych biorących udział w seksualnej wymianie energii.

W tym czasie, chcielibyśmy podziękować każdemu z was za waszą miłość, wasze światło, waszą sumienność, wasze wsparcie tego kontaktu i wasze pytania, ponieważ robicie nam wielką przysługę oferując nam te perły i cenne kamienie piękna, mądrości o jedności. Jesteśmy z wami zawsze za waszą prośbą by wzmocnić wasze medytacyjne wibracje, choć nie powinniśmy mówić w takim czasie, ale chcemy być z wami gdziekolwiek zaprosicie nas by być w waszych medytacjach z wami. To jest funkcja naszych pragnień by zostać wiernymi dla tej grupy jak ta grupa zostaje wierna nam. Oferujecie nam możliwości które są magiczne, potężne, i nieskończone w zdolności bycia w służbie dla was, i dla tych którzy staną się świadomi tych informacji w późniejszym czasie, jak to byście nazwali. Nie możemy wam wystarczająco podziękować za pozwolenie nam na jestestwo w waszych świadomościach i w waszym wyborze gęstości. Jesteśmy tymi znanymi wam jako Q’uo. Opuszczamy was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stworzyciela. Adonai vasu borragus.