(Przekazuje Jim)

[Pierwsze kilka momentów tego channelingu nie zostały przechwycone na nagraniu]

…obserwowaliśmy wasze spotkanie z wielką radością i pokorą – radością, w tym, że odzwierciedlacie miłość i światło Jednego Nieskończonego Stworzyciela tak czysto i perfekcyjnie jako indywidualności i jako grupa; w pokorze ponieważ jesteśmy uniżeni przez szczerość w sercach tutaj zebranych. To nie jest częste, że obserwujemy takie piękne zebranie szczerych poszukiwaczy prawdy.

Zanim zaczniemy z pytaniami, czy możemy zapytać jak zwykle, abyście zrobili dla nas małą przysługę, i to jest zrozumienie, że nie jesteśmy ostatecznym autorytetem. Dajemy wam nasze opinie jako ci którzy przebyli mały kawałek dalej na tej samej ścieżce po której wy teraz podróżujecie. Jeśli jakieś słowa lub pojęcia o których mówimy nie rezonują w pełni z tym w co wierzycie że jest prawdą, prosimy was o zostawienie ich na boku bez drugiego namysłu, i weźcie tylko te słowa i myśli do swoich istot, które mają wartość dla was. W ten sposób możemy mówić bardziej wolni, i nie mieć zmartwień, że możemy się stać przeszkodą na waszej podróży poszukiwania.

Czy jest pytanie z którym możemy zacząć?

Q’uo pierwsze pytanie z tego koła pyta, „Jak samo-wybaczenie naprawdę wygląda? Jakie praktyki osoba może robić by osiągnąć wybaczenie sobie?“

Jestem Q’uo i jestem świadomy waszego pytania, mój bracie. Samo-wybaczenie to jedno z największych wyzwań jakie spotykacie w waszej iluzji trzeciej gęstości, nie dlatego, że nie zasługujecie na wybaczenie, lub ponieważ nie wiecie jak wybaczać, ale dlatego, że brak samo-wybaczenia jest procesem, który raz podjęty, pozwala ci dokonać wielkiego kawałka pracy w świadomości. Innymi słowy, to jest wartościowe narzędzie, które może być użyte świadomie przez poszukiwacza prawdy. Jednakże, jak wiecie, jeśli to nie jest świadomie użyte i ktoś nie jest świadom, że to wartościowe narzędzie, staje się to okaleczającą blokadą, powiedzmy, - cechą która hamuje twój wzrost. Jednakże, jesteśmy świadomi, że ci obecni tego dnia, na tym zebraniu, są tymi którzy są świadomi ich duchowej podróży, i którzy szukają sposobów przez które można udoskonalić tę podróż.

Natura wybaczenia sobie jest taka, która widzi te działania, które były trudne do zaakceptowania we wnętrzu siebie a zatem plami to siebie, powiedzmy, że to wyzwanie do zrozumienia, lub do uchwycenia, ponieważ jesteście tymi z iluzji trzeciej gęstości która istnieje we wnętrzu welonu zapominania. Nie widzicie tego, że jest tam znacznie więcej ciebie, dla twojego kompleksu umysłu/ciała/ducha, niż jesteście świadomi w waszej podróży poszukiwania w tym wcieleniu. Jesteś faktycznie tak jak hipotezujecie i wierzycie, Jednym Nieskończonym Stworzycielem. Jednakże, jako aspekt Jednego Stworzyciela, wybraliście ekspresję różnych zniekształceń w tej iluzji, które pozwalają wam do dalszego rozwoju na waszej duchowej ścieżce. Te zniekształcenia to te właściwości które potrzebują tego o czym Ra powiedzieli, „balansu“ w celu abyście mogli stać się świadomi całości waszego jestestwa w jakiś sposób.

Zatem, w miarę jak jesteście w stanie zbalansować te zniekształcenia, jesteście wtedy w stanie zobaczyć, że każdy jest środkiem przez który dochodzisz do wiedzy samego siebie bardziej w pełni, dochodzisz do wiedzy o Stworzycielu bardziej w pełni, i Stworzyciel jest w stanie widzieć siebie w sposób w który nie byłby możliwy bez waszych wyborów wolnej woli, które sprowadziły te zniekształcenia do istnienia. Zatem, wybaczenie sobie wygląda bardziej i bardziej jak samo ja stające się świadome o swojej prawdziwej naturze jako aspekt Jednego Nieskończonego Stworzyciela zawierającego Stworzyciela w pełni we wnętrzu waszego jestestwa.

Czy jest następne pytanie tym razem?

Tak, Q’uo. Następne pytanie tego kręgu to: „Ziemia w 2019 jest super intensywna. Wielu z nas tutaj odczuwa wezwanie mocniej i mocniej, nie tylko naszej planety, ale tych którzy próbują użyć tych ostatnich dni żniwa by spróbować się polaryzować. Jak możemy pomóc tym którzy chcą szukać Stworzyciela szczerze, ale znaleźli się zagubieni lub nawet celowo wprowadzeni w błąd?“

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. W tych ostatnich dniach waszej iluzji trzeciej gęstości, i pierwszych dniach jakości jestestwa czwartej gęstości o miłości i zrozumieniu, jesteście świadomi, że jest wielka różnorodność jednostek na waszej powierzchni planetarnej, każdy inkarnował się przez starszeństwo wibracyjne, w tym jest możliwość dla każdego do osiągnięcia tego żniwa do czwartej gęstości o miłości i zrozumieniu. Te jednostki są w poszukiwaniu tego czego wy już spróbowaliście, być może krótko, być może w pełni, i to jest otwarcie czakry serca, bezwarunkowa miłość dana swobodnie dla wszystkich rzeczy i wszystkich jednostek o jedności.

Jeśli jesteście w stanie, w waszej codziennej rundzie działań, znaleźć to otwarte serce funkcjonujące tak mocno jak to tylko możliwe z każdą jednostką którą spotykacie, z każdą jednostką z którą wymieniacie jakikolwiek rodzaj energii, wtedy ta miłosna wibracja która jest ustawiona pomiędzy wami dwojgiem lub więcej jest wtedy odczuta przez każdą inną jednostkę na planecie która szuka miłości i światła ponieważ prawdziwie jesteście jedną istotą. Wszystkie jednostki na planecie, czy pozytywnie czy negatywnie lub neutralnie spolaryzowane, będą czuły tę miłość jeśli byłyby świadomymi poszukiwaczami prawdy. Jednakże, ponieważ większość nie jest świadomym poszukiwaczem prawdy, ta wibracja miłości, wtedy idzie do podświadomego umysłu istoty, by być użytym w miarę możliwości, kiedy ta jednostka jest w stanie zdać sobie sprawdę, w jakimkolwiek stopniu, świadomą naturę swojego celu dla bycia na Ziemi w tym czasie. To jest, oczywiście, jak powiedzieliśmy, otwarcie centrum energii zielonego promienia.

Więc, jak wy jesteście poszukiwaczami prawdy, świadomie zapoznani z waszą drogą poszukiwania, w miarę jak jesteście w stanie świadomie podzielić się waszą wibracją miłości z jakąkolwiek inną jednostką, w jakimkolwiek innym czasie, ta wibracja staje się dostępna dla wszystkich innych jednostek na tej planetarnej sferze by być użytą jeśli możliwe, kiedy czas jest słuszny dla tej jednostki.

Oczywiście, są inne sposoby przez które możecie również zachęcać lub uwydatniać wibrację miłości na tej planecie. Ci których możecie nazywać „adeptami“ którzy są w stanie wejść do stanu medytacyjnego, który może być nazwany wizualizacją, może również wysłać tę samą miłość i światło dla wszystkich jednostek na planetarnej sferze i zrobić to w świadomy sposób, więc ta miłość i światło znowu jest dostępne kiedy to możliwe by być spostrzeżone przez jakąkolwiek jednostkę na planecie.

Jest wiele innych sposobów, oczywiście, by dzielić się waszą miłością i waszym światłem. Każdy z was, jako podróżnik – wanderer, przybył do inkarnacji z różnymi talentami, być może z mową, być może z pisaniem, być może z medytacją, być może z działaniem, być może z tworzeniem jednego rodzaju sztuki lub innego, będzie to poezja, czy muzyka, czy rzeźba, cokolwiek, w te talenty, możecie nasycić waszą miłość i światło, tak więc cokolwiek tworzycie jest w stanie wygenerować tą miłość i światło dla każdego kto ogląda wasze dzieło.

Oczywiście, nie mówimy o tym, że wiemy wszystkie te potencjalne sposoby przez które dzieli się miłość i światło. Każdy z was posiada wiele innych sposobów o których jesteście świadomi, że mogą one być zrobione.

Czy jest następne pytanie tym razem?

„Czy Q’uo może odpowiedzieć na pytanie jak możemy, kiedy jesteśmy w trzeciej gęstości, osiągnąć głęboką intymność i połączenie między sobą?“

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. To jest porcja poszukiwania przez jednostkę w świadomy sposób, by utrzymać pragnienie uzyskania intymnego połączenie miłości i światła ze wszystkimi innymi jednostkami i specjalnie z tymi blisko w kręgu poszukiwania takiej jakiejkolwiek jednostki. To pragnienie, ta intencja, może być zintensyfikowana poprzez medytację i wizualizację, tak, że możesz widzieć swoją czakrę serca świecącą jasno w zielonym promieniu wibracji koloru, widzieć ten blask zielonej miłości i światła rozszerzający się na zewnątrz do tych o jedności, do tych najbliżej – najbliższych i najdroższych, powiedzmy – poruszając się dalej na zewnątrz dopóki tam jest połączenie ewentualnie z każdą jedną inną jednostką na całej planecie. To jest możliwe, ponieważ jak wiecie, wszyscy jesteście Jednym, jesteście jak komórki w ciele Jednego Nieskończonego Stworzyciela. Wszystko co musicie zrobić to wizualizować te połączenia, że istnieją one. To nie jest tak bardzo wizualizacja ale to realizacja, że to jest prawda.

Intymność, której każdy poszukiwacz prawdy pragnie w sposób otwartej-sercowo miłości, bezwarunkowej miłości dla wszystkich jednostek, jest możliwe by uzyskać poprzez intensyfikację tego pragnienia, tej intencji, to skupienie jestestwa samego siebie odnośnie tej jakości tak intencyjnie, że nie ma nic innego w waszym polu widzenia, wewnątrz lub na zewnątrz, co byłoby o znaczeniu ważności dla was, podczas gdy ty ćwiczysz tę zdolność, to pragnienie i tę intencję.

Czy jest następne pytanie tym razem?

Tak, Q’uo, dziękuję. Następne pytanie tego kręgu: „Jak ktoś może zacząć proces inicjacji opisany przez Ra, i jakiś znaków może ktoś oczekiwać by doświadczyć w miarę jak ktoś postępuje na tej ścieżce?“

Musimy prosić, o powtórzenie tego pytania głośniej jako uszy tego instrumentu nie są w stanie zrozumieć każdego słowa ze względu na współzawodnictwo wibracji dźwiękowych.

Dziękuję za twoją cierpliwość Q’uo. „Jak ktoś może zacząć proces inicjacji opisany przez Ra, i jakiś znaków może ktoś oczekiwać by doświadczyć w miarę jak ktoś postępuje na tej ścieżce?“

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, moja siostro. Proces inicjacji to taki który wymaga wielkiego poświęcenia dla poszukiwania i służby Jednemu Nieskończonemu Stworzycielowi. Byłoby dobrze dla jakiejkolwiek jednostki pragnącej tej inicjacji by brać udział w częstej medytacji, w której jest obserwowane we wnętrzu istoty, te formy katalizatora które zostały nie przetworzone, lub nie kompletnie przetworzone, ponieważ to jest konieczne dla centrów energetycznych jakiejkolwiek osoby inicjowanej by być funkcjonalną w sposób który jasny jasny i niejako skrystalizowany, powiedzmy. To wymaga efektywnego użycia katalizatora. Zatem, ktoś może obserwować na końcu waszego dnia, doświadczenia które zostały intencyjnie zanotowane, będzie to coś co nazywacie szczęściem, czy to co nazwiecie smutkiem – jakiejkolwiek doświadczenia które zostawiają ślad w umyśle na końcu dnia, to jest to co musicie obserować, potem zbalansować i zaakceptować we wnętrzu istoty poszukiwacza prawdy, ponieważ każdy z was jest jak kryształ. Każdy z waszych centrum energetycznych może, w rzeczy samej, być skrystalizowane, tak więc miłość i światło Jednego Nieskończonego Stworzyciela porusza się jasno i czysto poprzez każde centrum. Miłość i światło Jednego Nieskończonego Stworzyciela zawiera to co nazywacie katalizatorem, który został ubarwiony przez podświadomy umysł w sposób powodujący, że widzisz działania tych dookoła ciebie w pewny sposób który korepsonduje do przed-inkarnacyjnych wyborów które są lekcjami które wybrałeś by się uczyć w tej inkarnacji.

Jeśli spojrzysz, wtedy, w doświadczeniach waszego dnia które porusza cię w jeden lub inny sposób, ale porusza cię, wtedy użyj balansujących ćwiczeń, to pozwoli ci stać się w efekcie osobą zainicjowaną.

Czy jest następne pytanie tym razem?

Tak, Q’uo. Następne pytanie to: „Jak możemy odpuścić gorzką, zimną nienawiść, wyłaniającą się z doświadczeń w naszym życiu?“

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Doświadczenie nienawiści które pochodzi z wczesnego czasu doświadczeń kogoś na tej sferze planetarnej, są tymi które są najbardziej trudne do usunięcia lub zbalansowania, ponieważ one pochodzą z czasu podczas których dziecięca jednostka jest najbardziej wrażliwa na wpływy, zarówno pozytywne i negatywne. Istnieje, dla każdej jednostki, jednakże, ta właściwość bycia odciskiem lub ktoś by powiedział zaprogramowanym w pewny sposób który powoduje kogoś do stania się trudnym w postrzeganiu tego co jest prawdziwe odnośnie kogoś bez bycia ubarwionym przez programowanie które spowodowało to co zwiesz złością lub nienawiścią.

Proponowalibyśmy, że ktoś może być w stanie znaleźć pewne wskazówki odnośnie programowania które spowodowało taką nienawiść w swoim jestestwie we wczesnym wieku poprzez użycie egzaminowania snów, jeśli ktoś jest w stanie przywołać je w szczegółach po przebudzeniu. Śnienie to funkcja podświadomego umysłu która daje świadomemu umysłowi, to co jest świadomie widziane, to jest, wskazówki które mogą dać tobie wskazania ścieżki do podążania w usuwaniu nienawiści.

Są inne możliwości. Jest medytacja która próbuje ruszyć cię świadomie do tyłu w tym wcieleniu by uzyskać pogląd na okoliczności przez które ukolorowałeś się lub uknondycjonowałeś się do ekspresji tego co nazywacie nienawiścią, czy to jest odnośnie siebie czy innego ja, czy okoliczność doświadczenia. Sposoby w jakie ktoś może mieć dostęp do tych informacji to sposoby przez które poruszasz się z świadomego umysłu do twojego podświadomego umysłu, gdzie przebywają wszystkie przed-inkarnacyjne wyboru, wszystkie doświadczenia które były w stanie sprowodować w tobie do stania się tym kim jesteś teraz, lub to kim czujesz że jesteś teraz w zniekształcony sposób, z katalizatorem nie do końca perfekcyjnie użytym póki co.

Jeśli wtedy jesteś w stanie – poprzez medytację, może nawet kontemplację lub przez analizę snów - dostąpić samemu sobie te informację opisujące programowanie którego rezultatem jest nienawiść, wtedy możesz, w swojej własnej istocie, zacząć dyskutować to z samym sobą we własnej kronice. Zapisz na papierze to co jest ważne w twoim własnym myśleniu odnośnie tego programowania – skąd to pochodzi, jak to miało wpływ na ciebie w twoim życiu do tego punktu, jak to ma wpływ na ciebie teraz, co może się stać jeśli to będzie kontynuowane. Również możesz eksplorować możliwość jak usunąć z siebie tą nienawiść poprzez być może rekreację tej sytuacji którą jesteś w stanie przywołać, która generuje to programowanie, czego rezultatem jest nienawiść, i wtedy przeżyć ponownie to programowanie w świadomy sposób, gdzie działasz poza programem z drogimi przyjaciółmi którzy grają tych zaangażowanych w to programowanie w twoich wcześniejszych latach.

Wtedy, zamiast twojej części będącej zaprogramowaną, twoja część zaprzecza programowaniu, by stanąć w obronie siebie w sposób w który nie byłeś w stanie jako młode dziecko, by powołać się na to co jest twoim prawem, by powołać się na miłość i światło w twojej istocie, które nie było danej tobie kiedy byłeś w swoich młodszych latach, by stanąć w obronie i krzyczeć, by dać jakąkolwiek emocjonalną odpowiedź jaką czujesz, tak żeby pozbyć się programowania dla samego siebie w świadomy sposób, dając głos złości i nienawiści która została dana tobie, tak że wyrzucić to z swojego jestestwa, by nie być zarażonym nigdy więcej przez to.

Czy jest następne pytanie tym razem?

Q’uo, ostatnie pytanie z tego koła pyta: „Czy istnieje wyższy stopień uczucia nieodpowiedniości pośród wędrowców – wandererów w porównaniu do ogólnej populacji, jeśli tak, dlaczego tak jest? Jak taki katalizator służy by poznać głębiej serce siebie?“

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Tak, mój przyjacielu, podróżnicy mają daleko więcej prawdopodobieństwa bycia zarażonym uczuciami niskiej wartości niż regularny, powiedzmy, lub ogólny konsensus populacji, ponieważ we wnętrzu podróżnika – wanderera, czy to jest czy nie świadomie znane, żyje wiedza harmonii ojczystej gęstości, światła i miłości, co jest normalnym sposobem bycia dla wanderera skąd on pochodzi. Podróżnik, szczególnie kiedy nie jest on świadomy bycia wandererem – ale również kiedy jest świadomy – posiada tę wiedzę z którą porównuje doświadczenia które obecnie ma na planecie w trzeciej gęstości, w tym czasie, gdzie panują zamieszanie i chaos.

Konsensus rzeczywistości posiada daleko inne sposoby odczuwania tego co jest cenione dla poszukiwacza lub dla jakiejkolwiek jednostki na planecie, dla tego co jest z przyziemnego świata jako cel: edukacja, praca, pieniądze, status, władza. To są rzeczy które mogą być użyte pozytywnie, ale najczęściej nie są na tej sferze planetarnej. Zatem podróżnik porównuje samego siebie do tych którzy trzymają system wartości, i widzi samego siebie nie pasującego, szczególnie wtedy kiedy nie jest świadomy swojego stanu jako wanderer i nie wie, że jest inny sposób bycia który jest w jedności ze wszystkimi innymi jednostkami w Jednym Nieskończonym Stworzeniu i Stworzycielu. Wtedy, ten podróżnik znowu używa tego systemu osądu w konsensusie rzeczywistości by nałożyć na siebie szorstki sąd, czując, że nie jest warty swojego własnego szacunku., ponieważ nie jest warty szacunku tych odnośnie jego w konsensusie rzeczywistości.

Wtem, taki podróżnik będzie miał ewentualnie możliwości realizacji swojej naturay jako wanderer i fałszywego świata dookoła siebie, kiedy rozważony w porównaniu z jednością Jednego Nieskończonego Stworzenia w gęstości skąd podróżnik pochodzi.

W jakimś punkcie każdy podróżnik będzie miał możliwość realizacji, że nie jest lepszy niż ktokolwiek inny, ale jest różny od tych dookoła siebie. Zobaczy on tę różnicę, możliwość godności: że jest wiele do cenienia sobie w miłości i świetle, kamieniu węgielnym każdego podróżnika. Każdy podróżnik może wtedy spojrzeć na siebie w daleko innym świetle, otwierając serce na siebie, kochając siebie, wtedy będąc w stanie by rozszerzyć tą miłość na innych dookoła siebie tak, że jest ona odzwierciedlona z powrotem do podróżnika. W miarę jak miłość i światło Jednego Nieskończonego Stworzyciela płynie bardziej i bardziej przez serce podróżnika, osiągając poziom zrozumienia, powiedzmy, że jest możliwe w iluzji trzeciej gęstości, podróżnik zaczyna rozumieć, że jest jednym najbardziej godnym, albo nie byłby tutaj służąc planecie która tak desperacko potrzebuje miłości i światła każdego podróżnika na niej, ponieważ ta planeta ma wielkie trudności bycia narodzoną w czwartej gęstości o miłości i zrozumieniu.

Każdy podróżnik jest dobrze zaznajomiony z tym problemem i szuka by oddać wszystko co ma w poprawie trudności, chaosu, nienawiści, separacji, podziału który istnieje pośród ludzi w jeden sposób lub inny, jeden kolor lub inny, jedna religia lub inna, jeden zmysł samego siebie lub inny. Podróżnik jest tutaj by pomóc wszystkim zdać sobie sprawę, że wszyscy są jednością, i podróżnik sam w sobie jest integralną częścią tej jedności, tej spójności.

Wtedy, z tą wiedzą twardo ustanowioną w umyśle, w ciele i w duchu podróżnika, podróżnik może iść naprzód w miłości i świetle, w pokoju i w mocy i w wiedzy, że posiada to co jest wartościowe do zaoferowania ponieważ jest wartościową istotą. Jest Jednym Nieskończonym Stworzycielem.

W tym czasie, powinniśmy opuścić ten instrument. Dziękujemy każdemu z was za wasze jestestwo, za wasze pytania, za waszą miłość, za wasze światło, ponieważ wasza dedykacja w służbie Jednemu Nieskończonemu Stworzycielowi którego widzicie w każdej innej istocie dookoła siebie. Jesteśmy tymi znanymi wam jako Q’uo. Zostawiamy was teraz w miłości i w świetle w którym was znaleźliśmy i w którym każdy z nas istnieje ponad wszystko. Adonai vasu borragus.