(Przekazuje Jim)

Jestem Q’uo i jestem z tym instrumentem i z tą grupą i przybywamy do was w miłości i w świetle. Jesteśmy zaszczyceni, jak zawsze, z możliwości dołączenia do was za waszą prośbą by oferować te słowa miłości, inspiracji, upewnienia i pocieszenia, które mogą wspomóc was w waszej wędrówce poszukiwania. Wiemy, że ścieżka którą kroczycie jest trudna, oraz że zebrania takie jak to są wielce pomocne w odkrywaniu i w dzieleniu się z tymi o podobnych umysłach i sercach, ścieżka którą kroczycie w tym tygodniu, w tym dniu i w tym co nazywacie swoją przyszłością.

Prosilibyśmy, jak zawsze, abyście zrobili nam przysługę przyjęcia jakichkolwiek słów i myśli [które] my możemy dzielić z wami dzisiaj, i użyjcie ich tak jeśli czujecie je dobrze, zostawiając z tyłu cokolwiek co odczuwacie nie odpowiednio dla was w tym czasie. Jeśli zrobicie nam tę przysługę, będziemy czuć się wolni by mówić wedle uznania, bez obawy postawienia przeszkody na waszej drodze.

Więc, teraz, zapytamy czy macie pytanie którym możemy rozpocząć?

Q’uo, czy Ci z Konfederacji używają czasami słów lub pojęć, które są być może mniej duchowo zaawansowane z waszego punktu widzenia by dopasować się do naszych kulturalnych oczekiwań i wierzeń, lub być może ze względu na Prawo Zamieszania? [Law of Confusion]

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania moja siostro. Kiedy odpowiadamy na zapytania takie jak twoje, lub jakiekolwiek zapytanie w ogóle, próbujemy znaleźć słowa i pojęcia, które są najbardziej odpowiednie dla sytuacji i dla pytania i dla grupy, która się zebrała w poszukiwaniu Jednego. Jest wiele zatem, tego na co staramy się zrobić pozwolenie, powiedzmy, ponieważ są słowa, które są najbardziej odpowiednie dla każdej sytuacji i każdego pojęcia. Są słowa, które mogą być niejako zawiłe lub trudne do zrozumienia, które mogą dla innej grupy lub osobnika być bardziej oświecające.

Jednakże, ogólnie, odnajdujemy, że wasz język ma wystarczająco szeroką różnorodność słów i pojęć by sprostać naszym potrzebom w przeważającej większości przypadków. Tak że, mamy bardzo niewiele trudności w dobieraniu odpowiednich słów, dla każdego z wnętrza grupy takiej jak ta, która posiada wystarczające doświadczenie w procesie poszukiwania, że jest wiele potencjalnych pojęć i słów, które wystarczą dla każdego pytania. Dlatego nie jest tak, że szukamy by użyć słów, które są mniej duchowe, ale szukamy użyć słów, które są bardziej informacyjne dla każdego pytania i pytającego.

Czy jest następne pytanie, moja siostro?

Zastanawiam się, część tego do czego dochodzę to gdybam czy musicie czasami zejść do naszego poziomu by odpowiedzieć naszym pytaniom. Czy to ma sens?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, moja siostro. Nie ujmiemy tego dokładnie w ten sposób, bo nie czujemy, że mówienie o pojęciach miłości, która jest pojęciem każdy z was jest jak najbardziej zaangażowany w dzieleniu się i szukaniu więcej informacji, raczej niż mówienie o mądrości lub jedności lub wieczności, choć każde z tych pojęć jest krytyczną porcją każdej podróży poszukiwacza. 1 Nie ma żadnego poszukiwacza prawdy w żadnej z gęstości doświadczenia, który by czuł, że mówienie o świadomości, samo-świadomości, uniwersalnej miłości i tak dalej, było schodzeniem do niższego poziomu lub uproszczeniem wytłumaczenia tego jak takie słowo lub pojęcie jest fundamentalną porcją nieskończonego stworzenia, Nieskończonego Stworzyciela i każdego poszukiwacza na ścieżce do jedności z Jednym Stworzycielem.

Więc, mówimy jak możemy, by dać wam iluminację najwyższego poziomu do jakiegokolwiek słowa lub pojęcia jesteśmy proszeni o komentarz.

Czy jest następne pytanie, moja siostro?

Nie, dziękuję, dziękuję bardzo.

Jestem Q’uo i dziękujemy tobie, moja siostro. Czy jest następne pytanie tym razem?

Q’uo, czy zbiegi okoliczności, wiele zbiegów okoliczności które obserwuje w moim życiu obecnie, czy jest jakiś sposób w który mógłbyś oświecić jeżeli to jest wskazane… Chciałbym potwierdzić moje wierzenie, że to znaczy, że jestem na dobrej drodze. Czy byłbyś w stanie rozświetlić to dla mnie, proszę?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, moja siostro. Każdy zbieg okoliczności który możesz obserwować w miarę jak idziesz przez swoją dzienną rundę zajęć i rozważając naturę swojej podróży, cel swojej podróży, jak odkryć pełnię swojej podróży, jest sposobem przez który twój podświadomy umysł daje ci wskazówki prawidłowości twoich myśli, twoich działań, twoich dróg.

Te zbiegi okoliczności są sposobem, przez który twój świadomy umysł może zostać pogratulowany, powiedzmy, dając wskazanie, że ścieżka po której podróżujesz jest tą ścieżką, która jest najbardziej odpowiednia dla ciebie w tym czasie, możesz nie zrozumieć całkowicie implikacji jak ta podróż na której jesteś, jest podróżą, dlatego to co robisz to poszukiwanie prawdy jak to może być znane tobie najbardziej jasno w każdym aspekcie twojego życiowego doświadczenia. Jesteś, w każdym momencie w którym gdybasz o tym co jest ścieżką dla ciebie, znajdując następny krok na ścieżce. Chociaż możesz nie zrozumieć tego w tym czasie, to jest to to, co jest odpowiednie dla ciebie.

Musisz sobie zdać sprawę, moja siostro, że podróż w której jesteś, jesteś na niej przez wielką porcję tego co nazywasz czasem, w wielu inkarnacjach poprzedzających tą obecną, i w miarę jak kontynuujesz poruszanie się po tej ścieżce, będzie więcej i więcej wskazań tego jak ta ścieżka otwiera możliwości dla ciebie by uczyć się i służyć Jednemu, który jest we wszystkich. Będziesz kontynuować odnajdywanie różnych wskazań, synchronizacji i zbiegów okoliczności, które zrobią, powiedzmy, szlak z okruchów chleba, jak to było, tak byś mogła znaleźć każdy krok twojej podróży odkryty każdego dnia w którym żyjesz, każdego dnia w którym szukasz, jest każdym dniem w którym powinnaś znaleźć więcej i więcej tej podróży otwierającej się przed tobą, byś mogła bardziej świadomie brać udział w tej podróży.

Każda podróż zaczyna się od podświadomego umysłu pokazującego ci pewnego rodzaju wskazanie, że pewna możliwość może być wzięta, pewna książka może być przeczytana, pewna rozmowa może być przeprowadzona, pewny zbieg okoliczności może być zauważony. Czuwaj, moja siostro, otwórz swój umysł i swoje serce i swoją duszę i powinny one być wypełnione celem twojego życia.

Czy jest następne pytanie, moja siostro?

Nie, dziękuje, To było wspaniałe.

Jestem Q’uo i dziękujemy tobie, moja siostro. Czy jest następne pytanie tym razem?

Q’uo, Ra mówią: „W twojej przestrzeni/czasie, ty i twoi ludzie są rodzicami tego co jest w łonie. Ziemia, jak ją nazywacie, jest gotowa by narodzić się i poród nie idzie gładko.“ Moje pierwsze szybkie pytanie do tego cytatu – kto jest rodzicami w naszej iluzji? Czy są to wszyscy na planecie? Czy są to ci którzy są gotowi do zbioru na pozytywnej ścieżce? Czy jest jakaś inna kategoria?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Każdy świadomy poszukiwacz prawdy, który próbuje otworzyć serce na bezwarunkową miłość, i staje się tym, jak to nazywacie, gotowy do żniwa, jest potencjalnie rodzicem tego co jest właśnie rodzone w tym czasie na oraz w środku waszej planety, oraz w środku serca każdego poszukiwacza prawdy. Wibracje czwartej gęstości były i są pochłaniane przez waszą planetę przez pewien czas – taki jakim nazywacie lata, powiedzmy, więc ten rodzaj iluminacji dla planetarnej jednostki i jej populacji jest tym co karmi duszę każdego świadomego poszukiwacza prawdy. [W rzeczy samej to] karmi duszę planety samej w sobie w miarę jak zaczyna ona oddziaływać z tymi świadomymi duszami, które są świadome że istnieje przejście, zarówno dla nich samych jako jednostek, dla populacji jako grupy, oraz dla planety jako jednostki samej w sobie.

Dlatego, jest tu wiele zjednoczonego doświadczenia, które zachodzi w tym czasie. Planetarna jednostka czwartej gęstości jest tym dzieckiem w żłobie umysłu, ciała i ducha które szuka doświadczenia czwartej gęstości o miłości i zrozumieniu. To wzajemne oddziaływanie pomiędzy planetarną sferą czwartej gęstości oraz nowej populacji czwartej gęstości, która powinna zasiedlić tą sferę jest jako rodzic dla dziecka, powiedzmy, w dwóch kierunkach […] będąc inspirująco naelektryzowany, tak że jest o wiele więcej energii dostępnej dla doświadczenia wzrostu, szukania, używając miłości i światła Jednego Stworzyciela. Ten wzrost i poszukiwanie jest dzielone przez planetarną jednostkę będąc rodzoną, oraz populację czwartej gęstości która zasiedli tą planetę czwartej gęstości.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Dziękuje, tak. W przypadku matki rodzącej dziecko, i rodzenie nie idzie gładko, doświadczenie może być rozdzierające dla matki, może nawet zagrażać życiu – wielki stres, wielki przymus. Jako tej planety czwartej gęstości poród nie idzie gładko, i jako ci z otwartymi sercami i naturze gotowej do żniwa są rodzicami, czy ta sytuacja przemawia do nas? To jest, czy tworzy to wielkie nadwyrężenie na tych rodzących planetę do istnienia?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Trudność z dostarczeniem nowej planety czwartej gęstości i jej populacji nie pochodzi ani z planety lub potencjalnej populacji czwartej gęstości, ale z tych jednostek, które są zaangażowane w dysharmonii i bojowości jednej lub drugiej natury, tworzenie dysharmonii, choroby, zmieszanie, i niepokój. Jest wiele podziałów pomiędzy różnymi kulturami, jednostkami wewnątrz kultur, oraz jednostkami w rodzinach, tak że jest możliwość dalszego usprawniania tych dysharmonicznych relacji, tak, że walczące frakcje jednej grupy przeciwko następnej może potencjalnie spowodować trudności o nie tylko mentalnej, psychicznej, i fizycznej naturze ale potencjalnie dla planetarnych katastrof, które są dobrze udokumentowane w historii waszego planetarnego doświadczenia. Było tysiące lat wysiłków w walce wielu ludzi, które zamieściły złość separacji w środku skorupy planety, więc teraz jest potrzeba uwolnienia tego gorąca złości w kontrolowany sposób, tak, że potrzebne jest skończona ilość gorąca, która jest uwolniona w każdym czasie, przez to redukując możliwość planetarnej anihilacji.

Jest tu wiele trudności w tym czasie, jak jesteście świadomi, w różnorodnych podziałach które istnieją w kulturach waszej planety, tak że ten poród następuje w środowisku o wielkim niepokoju i wrogości, które musi i potrzebuje być rozwiązanym na jeden lub inny sposób przez te jednostki które doświadczają takiej dysharmonii.

Jest nadzieją, że przez wysiłki waszych adeptów, waszych podróżników [inkarnacji z wyższych gęstości], i tych jednostek z Konfederacji, którzy wysyłają miłość i światło do waszej planetarnej sfery, że te wysiłki redukowania tej dysharmonii mogą dopiąć swego celu, i pozwolić na wystąpienie porodu tej planety wraz z jej populacją w mniej trudnej sytuacji, powinniśmy powiedzieć.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Tak, jeszcze jedno i oddam mikrofon z powrotem do kręgu jeśli ktoś inny ma pytania. To pytanie jest prywatne i zastanawiam się czy nawiązuje ono do czwartej gęstości. Miałem ten fenomen podczas medytacji. Od czasu do czasu bez żadnego powodu i przyczyny czuję jak moje ciało energetyczne się rozszerza. Odczuwam uczucie ciężkości i gęstości tak jakbym nosił wielki ołowiany strój i penetruje to moje fizyczne ciało. To tylko to odczucie, nie idzie za tym żadne znaczeni czy narracja, to tylko odczucie gęstej energii które ma właściwości ciężaru, prawie tak jakby to była masa. Czy możesz powiedzieć czy odczuwam elektryczne pole czwartej gęstości czy jest jakieś inne wytłumaczenie?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Znajdujemy, że są jakieś aspekty twojego doświadczenia o których możemy mówić, i inne o których nie możemy. Sugerowalibyśmy, kiedy jesteś w stanie medytacji i doświadczasz rozszerzających właściwości twojego ciała energetycznego poruszającego się z większym i większym zakresem częstotliwości które są ponad miarę zwykłego zakresu dla ciebie, występuje, powiedzmy, inter-połączenie pomiędzy twoim ciałem energetycznym a wibracyjnym wzorcem planetarnej sfery, które są wyrażone w sposób w który opisywaliśmy w naszej poprzedniej odpowiedzi odnośnie trudnego żniwa; w miarę jak rozszerzasz swoje własne zdolności by doświadczać i doceniać szerokość duchowych poszukiwań na które pozwala twoje energetyczne ciało, doświadczasz również niektórych z tych trudnych wibracji które są obecne wszędzie, a które to kolidują z jednoczącym doświadczeniem próbującym manifestować się poprzez twój stan medytacji.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Nie, dziękuje Q’uo.

Jestem Q’uo i dziękujemy tobie, jeszcze raz, mój bracie. Czy jest następne pytanie tym razem?

Ja mam jedno które jest powiązane z tym. Kiedy wejdziemy w pełni do czwartej gęstości, zastanawiam się czy nasze aury staną się jedną na planecie? Ludzie – umysł/ciało/duch aury?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, moja siostro. Porcja doświadczenia dla każdego poszukującego który jest w stanie dokonać awansu do czwartej gęstości miłości i zrozumienia, jest mieć aure, jak to nazywacie, rozszerzoną w sposób który łączy z innymi o tym samym poziomie wibracyjnym, by utworzyć auryczną kopertę, powiedzmy, tego co można nazwać socjalnym kompleksem pamięci. Tak więc każda jednostka z socjalnego kompleksu pamięci dodając do ogólnej wibracyjnej natury tego kompleksu swoje własne doświadczenia każdego wcielenia, włączając w to obecne, tak, że jest wibracyjna reprezentacja wszystkich starań w poszukiwaniu Jednego Nieskończonego Stworzyciela, który zlewa się w harmoniczny sposób, pozwala to socjalnemu kompleksowi pamięci na posiadanie, tego co nazwiecie „bankiem pamięci“ informacji do której można się odnieść w każdym czasie w waszym doświadczeniu socjalnego kompleksu pamięci, gdzie jest pragnienie służenia w pewien sposób, inne ja, które prosi o pomoc, jest możliwe by zaoferować [pomoc] wedle struktury socjalnego kompleksu pamięci.

Czy jest następne pytanie, moja siostro?

Nie, dziękuje.

Dziękujemy, moja siostro. Czy jest następne pytanie tym razem?

Q’uo, ja mam pytanie od L, który pisze: „Jeśli ktoś podejmuje ścieżkę adepta, szukając by znaleźć i być w stanie utrzymać jedność wewnątrz, czy jest polecane by maksymalizować czas spędzony na rozważaniu Stworzyciela w bardziej medytacyjnym stanie, czy jest polecane by świadomie robić przerwy od tego stanu często w celu pracy z zawsze dostępnym katalizatorem dookoła nas, czy ścieżka po prostu pokaże się sama i nie ma potrzeby by wybierać którąś z tych opcji?“ 2

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Kiedy ktoś podąża ścieżką szukania, często jest odkrywane, że stan medytacyjny oferuje nie tylko wskazówki ale również możliwości do wzmocnienia własnych doceniań różnorodnych oblicz ścieżki na której ktoś się porusza. Przede wszystkim, w związkach z innymi jednostkami które oferują pewnego rodzaju katalizator który może ulepszyć podróż, dla każdego rodzaju katalizatora może być eksplorowany przez poszukiwacza, zarówno świadomie kiedy katalizator jest doświadczany najpierw a potem podświadomie a nawet, powiedzielibyśmy, super-świadomie, jako że katalizator jest wzięty do stanu medytacyjnego w celu utylizacji możliwości który zapewnia katalizator dla nauki i wzrostu.

To jest typ mieszania się obydwu, świadomego i podświadomego lub super-świadomego poziomu doceniania i utylizacji katalizatora który ktoś znajduje w codziennej rundzie zajęć. Więc jest to zależne od każdego poszukiwacza prawdy by zdeterminować stosunek czasu medytacji do czasu kontemplacji do świadomej interakcji z innymi jednostkami w kręgu własnych przyjaciół, powinniśmy powiedzieć. Więc nie ma jak to możecie nazwać żadnego rodzaju wzoru lub definitywnego opisu stosunku czasu spędzonego na konkretnym typie świadomości. Jest to unikalne dla każdej jednostki, więc każda jednostka może utylizować swoje zdolności w możliwości doceniania doświadczenia które daje jego gęstość, powiedzmy, jego przed-inkarnacyjne wybrane wzorce które zaczynają nabierać kształtu bardziej i bardziej jasno i bardziej i bardziej znacząco w miarę jak każdy poszukiwacz prawdy porusza się wzdłuż własnej ścieżki szukania.

Czy jest następne pytanie, mój bracie?

Nie ma kontynuacji tego pytania. Dziękuje Q’uo.

Jestem Q’uo. Czy jest kolejne pytanie tym razem?

Jeśli nie ma pytania z tej grupy dzisiaj, ja mam jedno od poszukującego z Nairobi, Kenia, nazywającego się A. Zadał on to pytanie i jest ono w dwóch częściach. Pierwsza część odnosi się do tego o czym mówiliśmy w ostatniej sesji. „Jak możemy przekroczyć identyfikację z iluzorycznym własnym ego, konkretnie jak odnosi się to do uczucia niepokoju i strachu.“

Jestem Q’uo i jestem świadomy tego pytania, moja siostro. Przekraczanie (transcendencja) jest kluczowym terminem w tym temacie. Sugerowalibyśmy aby świadome ja, które nazywacie egoicznym ja, jest tym ja które doświadcza niepokoju, lub innego katalizatora, które może być zaprezentowane poszukiwaczowi prawdy. To świadome ja, wtedy, musi szukać asystencji z większej porcji własnego ja, które możecie nazywać trandenscentalnym ja, które ktoś odnajduje w stanie medytacyjnym, jeśli ktoś jest w stanie poruszyć się poza różne głosy które tworzą się widoczne na początkowych etapach medytacji.

Jak ktoś jest w stanie znaleźć ten spokojny, stały punkt w sercu swojej istoty, trandescentalne ja, świadek który jest zawsze obecny dla każdego poszukiwacza prawdy, w tym czasie, jest wtedy w stanie zaoferować szerszy pogląd lub perspektywę, powiedzmy, dla poszukiwacza, więc to, co wydaje się być niepokojem produkowanym w świadomym doświadczeniu samego ja może być widziane w związku z większym celem lub perspektywą poszukującego który jest w stanie zutylizować duchowe zasady które są bardziej widoczne w stanie medytacji, i widzieć to, co spowodowało niepokój w świadomym stanie ale, powiedzmy, agentem prowokacyjnym który jest celowany by skupić uwagę na pewnych cechach doświadczenia w celu aby konkretna lekcja mogła być nauczona, która w jakiś sposób zapewniła wyzwanie w przeszłości. W stanie medytacji, wyzwanie może być widziane i być spotkane przez szerszy punkt widzenia który pokazuje jak rodzaj lekcji, lub wniosku, może zostać wyciągnięty kiedy ktoś patrzy w kierunku sytuacji produkującej niepokój z tej większej perspektywy. Większa perspektywa pochodzi z podświadomego umysłu który jest dobrze uświadomiony o przed-inkarnacyjnych wyborach które zostały dokonane i zostały wyrażone w pewny sposób który spowodował niepokój dla świadomego własnego ja i wzrost potencjalnie dla duszy samej w sobie.

Czy jest następne pytanie, moja siostro?

Cóż, odpowiedziałeś częściowo na drugą część jego pytania ale przeczytam je po prostu, a nie uporządkuje. Pyta się on: „Czy Q’uo może proszę omówić użycie medytacji (to właśnie robiłeś) ale również jakieś cielesne lub oddechowe ćwiczenia które mogą pomóc zbalansować energetyczne ciało i wesprzeć tą transcendencję.“

Jestem Q’uo i jestem świadomy pytania, moja siostro. Jak mówiliśmy poprzednio, stan medytacji jest tym co pozwala świadomości przejść do realiów poszerzonej percepcji gdzie są możliwości i zasoby, które mogą pomóc każdej sytuacji w zewnętrznym świecie który świadomy umysł może napotkać. Maniera w jakiej te zasoby są użyte jest oczywiście do wyboru tego kto szuka i medytuje w celach utylizowania katalizatora.

Użycie oddechu by odnaleźć głębsze poziomy świadomości może często pozwolić na utylizacje tych zasobów w bardziej wydajnej manierze, także oddychanie głęboko w rytmiczny sposób, wydech, wstrzymanie oddechu, wdech, wstrzymanie oddechu, dla porcji czasu w której odczucie jest komfortowe dla medytującego, może to pozwolić na odpadnięcie różnych zewnętrznych rozkojarzeń które wstrzymują medytującego przed użyciem zasobów głębszego umysłu.

Tak, jest możliwość, przez takie głębokie oddychanie, by znaleźć głębsze poziomy doświadczenia i zasoby które można wezwać w przetwarzaniu katalizatora dnia.

Czy jest następne pytanie tym razem?

Nie, dziękuje bardzo.

Jestem Q’uo i dziękujemy tobie, moja siostro.

Czy jest końcowe pytanie tym razem?

Q’uo, dla tych którzy rozpaczają i czują głębokie zmartwienie odnośnie dysharmonii i nieporządku naszych instytucji i społeczeństw i może cywilizacji samej w sobie, czy masz jakiekolwiek słowa pocieszenia, inspiracji lub iluminacji do zaoferowania?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania, mój bracie. Jak wspomnieliśmy na początku tej sesji, jest to zawsze inspiracją dla nas by dołączyć do waszego kręgu poszukiwaczy, ponieważ wiemy jaki rodzaj wyzwań stoi przed wami każdego dnia, zarówno jako indywidualni poszukiwacze prawdy oraz jako grupa tych którzy próbują pracować razem by zaprowadzić pozytywne zmiany w społecznościach dookoła was. Jest tak wiele złości, tak wiele zmieszania, tak wiele zazdrości, tak wiele zemsty, tak wiele destrukcji, że jest to przytłaczające dla każdej czułej duszy która szuka sensu w świecie dookoła w stanie medytacji, w stanie świadomości, w stanie snu, nikt nie może uciec dysharmonicznej interakcji które są codziennym doświadczeniem większości jednostek na powierzchni waszej planety. Każda jednostka jest bombardowana raportami o zabijaniu, złości, wyzwaniach, zagrożeniach, ograniczeniach, o jednego rodzaju masowych zabójstwach lub innych, cokolwiek by to nie było, mentalne, fizyczne, psychiczne lub emocjonalne. Jest tak wiele niezgody, jest to normalny stan rzeczy w waszej iluzji trzeciej gęstości.

Chielibyśmy pocieszyć każdego poszukiwacza prawdy który życzy sobie odnaleźć sens tego wszystkiego by spojrzeć w środku serca i zobaczyć, że każda jednostka która płacze o pomoc, która płacze w złości lub frustracji to Jeden Stworzyciel który zaopatrzył samego siebie w wyzwania liczne by znaleźć powód do otworzenia serca w miłości do wszystkich. W jakimś punkcie każdej podróży jednostki, przychodzi czas by zrzucić intelektualną ochronę, intelektualne ataki, emocjonalne zemsty i mówić od środka, „To musi się skończyć. Zatrzymuje teraz mój gniew i otwieram moje serce w miłości.“

Wiedz wtedy, że kiedy jakaś dusza to robi, jak więcej i więcej dusz to robi teraz na powierzchni waszej planety, tego rodzaju szukanie i dzielenie miłości i światła Jednego Stworzyciela w każdym jednym indywidualnym sercu ma rozbrzmiewający i rezonujący efekt który dotyka każdego innego poszukującego na planecie, każda inna dusza na planecie która ma jakiś rodzaj czułości do wibracji miłości i akceptacji, to kiedy możesz znaleźć jakikolwiek rodzaj miłości we wnętrzu własnego serca i podzielić się tym w medytacji, w kontemplacji, w świadomej interakcji z innymi, ta miłość będzie odczuta przez każdą inną duszę na planecie, ponieważ w prawdzie, każda jednostka jest porcją Jednego Nieskończonego Stworzyciela, komórki w ciele Jednego który stworzył nas wszystkich, i kiedy twoja miłość jest wyrażona do którejkolwiek innej duszy, każda komórka w ciele Jednego Stworzyciela rezonuje z tą miłością i światłem, i jest tam, przynajmniej przez chwilę, rodzaj leczenia złości, zemsty, przeszkód, wątpliwości i zmieszania.

Ty, jako jeden indywidualny poszukiwacz możesz dokonać różnicy w tym świecie jak znajdziesz miłość w swoim wnętrzu i podzielisz się z nią z innymi i jak więcej i więcej jednostek jest w stanie to zrobić, więcej i więcej miłości jest generowane tak że jest budowane pewnego rodzaju momentum, które jest nadzieją na, w jednym punkcie by odkryć, powiedzmy, próg wejścia do każdej duszy na planecie, więc w pewnym punkcie jest to możliwe, że wasza planeta może, w rzeczy samej, sharmonizować się w jednym dobrym, mocnym momencie inspiracji, jak ci z Ra powiedzieli o tym tak dobrze.

Namawiamy każdego z was by utrzymać wiarę, idźcie do przodu, róbcie co robicie, ponieważ jesteście na ścieżce szukania miłości i światła Jednego Stwórcy i jak tego szukacie, tak powinniście to odnaleźć; jak pukacie, drzwi powinny być wam otworzone. Radujcie się więc, że jesteście porcją Jednego Stworzyciela, i wiedzcie, że wszyscy inni są tego samego pochodzenia, i powinni ponownie w pewnym punkcie, pojednać się w jedności, w pokoju i miłości i zrozumieniu.

Tym razem, opuszczamy tę grupę, zostawiając każdego, jak zawsze, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stworzyciela. Jesteśmy znani wam jako Ci z Q’uo. Adonai vasu borragus.


  1. Czasami Q’uo lub instrument przez który mówi Q’uo nie formuje myśli która zaczyna zdanie. 

  2. Pytanie od L zostało zadane przypadkowo dwa razy, poprzednio w sesji z 11 Maja 2019