My w L/L Research staramy się robić wszystko co w naszej mocy, aby nie przeszkadzać w interpretacji Prawa Jedności przez poszukującego. Kimże jesteśmy, aby mówić, co ten materiał oznacza dla kogoś innego lub jak powinien być interpretowany? Nie możemy wykonać nauki za czytelnika. Oczywiście dzielimy się naszym własnym spojrzeniem na jego znaczenie, ale nigdy nie zamierzamy oferować autorytatywnych interpretacji. Naszym głównym zadaniem jest udostępnienie materiału tym, którzy są zainteresowani i mogą z niego skorzystać.

Chociaż ta niedogmatyczna otwartość jest naszym wiodącym etosem i chociaż każdy może interpretować materiał niezależnie od tego, co my myślimy, istnieją jednak pewne granice zakresu interpretacji, które możemy, w ramach naszej integralności, wspierać. Interpretacje wykraczające poza nasze wartości obejmują wszelkie samouwielbiające użycie materiału, które ma na celu ustanowienie specjalnego lub podwyższonego statusu dla siebie. Głównym przesłaniem Prawa Jedności jest to, że bez względu na nasze pozorne zewnętrzne różnice, wszyscy jesteśmy jednością, a miłość jest naszą drogą do rozpoznania tej jedności. I w pokornej czci dla tego niesamowitego zrozumienia, rozpoznaje się, że wszyscy jesteśmy nauczycielami/uczniami dla siebie nawzajem.

Oczywiści ekażdy jest wolny, aby robić to co chce na tej planecie. Wolna wola jest podstawową zasadą materiału, którym się dzielimy. Jednakże my, jako jednostki i jako organizacja, nie zgadzamy się z jakimkolwiek wykorzystaniem tego materiału do nauczania, które ma na celu:

 • Zmylić
 • Promować strach
 • Kreować zależność
 • Zniechęcać do miłości uniwersalnej
 • Pobudzanie myślenia zorientowanego na spisek
 • Unikanie odpowiedzialności
 • Być celowo prowokacyjne lub sensacyjne
 • Zachęcanie do osądzania i oddzielania się od innych
 • Zachęcanie lub promowanie negatywnej kontroli nad sobą lub innymi
 • Wykazuje elementy oszustwa i myślenia manipulacyjnego
 • Twierdzenie, że jest się rzecznikiem prawd niedostępnych dla innych poszukiwaczy duchowych
 • Skupianie się na lub gloryfikowanie indywidualnej osobowości zamiast Stwórcy i podróży poszukiwacza

Interpretacja i wykorzystanie tego materiału w taki sposób może spowodować znaczne zniekształcenia u siebie i u innych. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że te granice nie zawsze są jasne lub czarno-białe; są one złożone i zniuansowane. Rozeznanie jest zawsze sztuką subiektywną.

Nasze zrozumienie Prawa Jedności sugeruje, że w miarę jak serce aktywuje się i krystalizuje, jak jaźń uświadamia sobie siebie coraz głębiej, jak wyższe czakry są penetrowane, wtedy służba z konieczności będzie promieniować cechami współczucia, jasności, miłującej dobroci, przejrzystości, empatii i hojności. Punkt ciężkości będzie się coraz bardziej odwracał od zdobywania i uzyskiwania do promieniowania i dawania.

U podstaw kosmologii Prawa Jedności leży wolna wola, a u podstaw ścieżki pozytywnej polaryzacji leży szacunek dla wolnej woli innych. Co to oznacza i jak się to stosuje? Żywa odpowiedź jest ciągłym odkrywaniem i udoskonalaniem, i jest częścią tkaniny podróży w trzeciej gęstości. Nie ma twardych i szybkich zasad.

Z zasady wspieramy te interpretacje i zastosowania tego materiału, które dążą do uhonorowania wolnej woli innych we współczuciu, życzliwości i innych aspektach tej wielkiej energii znanej jako Miłość. To właśnie na tej podstawie dzielimy się tym materiałem.