Pytanie grupy: Od miłości i akceptacji do kontroli i manipulacji, jest dostępne spektrum reakcji na katalizator. Co w związku z naszą relacją z planetą? Gdzie na tym spektrum leży nasza obecna globalna kultura? Jak wyglądałaby relacja miłości i akceptacji w stosunku do naczej planety i jak możemy bardziej efektywnie to manifestować.

(Przekazuje Jim)

Ja jestem Q’uo i jestem z tym instrumentem. Witamy każdego z was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy, którego wszyscy jesteśmy częścią. To wielka przyjemność i przywilej by być wezwanym do waszej grupy tego popołudnia. Rozglądamy się i widzimy twarze, serca, umysły, ciała i dusze prawdziwych duchowych poszukiwaczy, którzy przychodzą bez podstępu i przebrania by szukać tego, co jest prawdą dla każdego, porcji filozofii jedności kreacji Jednego Nieskończonego Stworzyciela, który mieszka w każdym. Będziemy bardzo szczęśliwi by mówić do was tego popołudnia na temat tego jak traktować waszą Matkę Ziemię, jak ją traktujecie i o przyczynach i skutkach tego traktowania ale najpierw musimy prosić o przysługę. Prosimy każdego z was by wziąć cokolwiek mamy do powiedzenia co jest pomocne by użyć tego zgodnie z własną wolą w podróży poszukiwania i służby. Te słowa które wypowiadamy, a nie mają żadnego znaczenia dla was tym razem, proszę zostawcie za sobą bez namysłu, ponieważ nie jest naszym życzeniem by postawić kamień potknięcia na waszej drodze. My jesteśmy, tak samo jak Wy, poszukiwaczami prawdy, którzy z wielką radością odkrywają nieskończoność kreacji Jednego Stworzyciela i znajdują odzwierciedlenie Stwórcy w każdej porcji tej kreacji - w rzeczy samej, znajdywanie porcji Stwórcy coraz bardziej w nas samych, tak jak szukamy by ujawnić Stwórce wewnątrz i podzielić się tym Stwórcą ze wszystkimi. A zatem mówimy tego popołudnia jako wasi bracia i siostry, którzy w podróży dotarli troszeczkę dalej na tej drodze niż Wy i jest naszym pragnieniem by poprowadzić was dalej na waszej własnej drodze, ponieważ jesteśmy wszyscy jednością w prawdzie.

Każda jednostka na waszej planetarnej sferze, każda z 7 miliardów dusz lub więcej, ma duchową podróż, która może lub może nie być odkryta przez jednostkę w tym punkcie czasu. Wielu znalazło wielkie pocieszenie w świadomej realizacji tego, że posiadają oni duchową wędrówkę. Potrzeba wielkiej ilości pracy, która jest konieczna aby podążać wyznaczoną duchową ścieżką, która szuka by odsłonić aspirantowi te tajemnice jestestwa którym każdy jest, cel który każdy ma, kierunek w którym każdy podąża, oraz towarzysze i przyjaciele którzy poruszają się w harmonii z każdym, w tej podróży bez końca, w poszukiwaniu Jednego Nieskończonego Stwórcy w każdej istocie i doświadczeniu. Ci którzy jeszcze mają do odkrycia, że mają duchową ścieżkę która jest dostępna dla nich przez ich własny wybór poprzedzający to wcielenie, są tymi którzy mają problemy w odzwierciedleniu jakiejkolwiek porcji Jednego Stwórcy dla przyjaciół, rodziny, obcych i mnogości jednostek, która otacza każdego na tej planecie. Każdy jest przeznaczony aby byś lustrem dla drugiego ale kiedy lustro nie odzwierciedla albo odbicie nie jest widziane, każdy obraz który jest zrozumiały dla tych obserwujących, wtedy powstają trudności i jest, powiedzmy na to, blokada potencjału by odzwierciedlać jasno i pomocnie jakąkolwiek porcje Jednego Stwórcy we wnętrzu.

A zatem, dwie ścieżki które zostały opisane przez was w waszym pytaniu tego popołudnia - o dawaniu i odsłanianiu miłości i światła Stworzyciela dla wszystkich oraz o kontrolowaniu i odmawianiu aby stać się częścią jedności ze wszystkim - to są granice, powiedzmy, w których to powstaje działanie na powierzchni waszej planety. Niestety jest wiele zagmatwania pomiędzy tymi dwiema granicami, tak że większość populacji waszej planety nie może pojąć żadnego z wyborów i porusza się wte i z powrotem pomiędzy dwoma, przeważnie w chaotyczny sposób, zatem występuje blokada w inteligentnej energii lub pranie, która jest darem Stwórcy dla każdego codziennie i te blokady odzwierciedlają zachowanie każdego w stosunku do drugiego oraz każdego w stosunku do planety również.

Tym razem, przenosimy ten kontakt do tego znanego jako Steve. My jesteśmy Q’uo.

(Przekazuje Steve)

Ja jestem Q’uo i jestem z tym instrumentem. Będziemy kontynuować z pytaniem o rolę blokady z odniesieniem do wewnętrznej budowy procesu blokowania tych energii, które możemy powiedzieć ożywiają was od spodu, te energie które wchodzą do chakr przez centrum czerwonego promienia, które pokrzepiają was w sposób charakterystyczny dla waszego planetarnego doświadczenia jako całość i z tym odniesieniem powiemydzielibyśmy, że dzielicie wspólny punkt źródła bycia naenergetyzowanym ze wszystkimi innymi którzy współbudują wasze planetarne doświadczenie w tym czasie. Teraz, ta energia o której jesteś świadom, może podróżować wznosząco przez system chakr ciesząc się procesem transformacji w miarę postępu. Im wyżej on sięgnie w systemie chakr tym bardziej wymowna może być jego ekspresja oraz, możemy powiedzieć, tym efektywniejsze on może się stać w służbie jako podstawa dla pomocy którą chcecie oferować dla planety i tych którzy na niej mieszkają. Dobrze jest wziąć pod uwagę, że planeta to coś więcej niż tylko kawał skały płynący przez niekończącą się przestrzeń. Planeta jest żyjącą rzeczą i jest złożona z wielu innych żyjących rzeczy, które wibrują w harmonii i do pewnego poziomu, powiemy również w dysharmonii w tym czasie. A zatem jeśli zrozumiecie samych siebie jako istota zanurzona w tym szerokim drgającym systemie harmonii i dysharmonii, możecie dostrzec, że macie już miejsce, które jest głęboko osadzone w doświadczenie, które sięga daleko poza was.

Zatem, pytanie jak możecie służyć planetarnej sferze jako całość jest tym, które jest zarówno skomplikowane jak i bardzo, bardzo głębokie, w sensie, w którym sięga ono najbardziej intymnych poziomów waszej własnej zdolności do doświadczania i ekspresji. Teraz, energie, które znajdujecie wibrujące wewnątrz, są tymi, które są wrażliwe na różne typy ekspresji i poprzez kurs waszego rozwoju, nauczyliście się by ćwiczyć osądzanie w pewności, które formy ekspresji są użyteczne, które formy ekspresji prowadzą do pewnych rezultatów i które formy ekspresji prowadzą do utrudnień.

Znajdujecie, że to w waszej odpowiedzialności jest aby robić rozróżnienia dotyczące jak te energie mogą być wyrażone. To wychodzi poza proste rozpoznanie, że czasami jesteście, w swoim własnym systemie wystarczająco harmoniczni, a czasami w swoim własnym systemie, odnajdujecie siebie w stanie dysharmonii, jako dla was możecie być wspaniale sharmonizowani wewnętrznie ale również będąc świadomym, że niektóre formy ekspresji tej harmonii nie będą współgrać dobrze pod niektórymi warunkami i dlatego nauczyliście się, kiedy jest wskazane by mówić, kiedy wskazane by śpiewać, tańczyć, by działać w niezliczoną ilość sposobów, która wpływa na drugie ja, wiedząc, że drugie ja, również ma bardzo skomplikowany i delikatny proces z którym mają doczynienia i nie życzylibyście sobie aby być kamieniem potknięcia dla tych dookoła was, tak samo jak nie życzycie sobie aby oni byli zawadą dla was.

Dobrze jest aby uformować intencję aby być pomocnym w relacji z waszymi przyjaciółmi, w relacji ze społeczeństwem jako całość, w relacji z samą planetą ale rozpoznajecie, że duża doza rozróżnienia jest wymagana aby tą pomocność którą czujesz była zdolna do zmienienia się w aktywność, która ma możliwość albo potencjał służby w sposób w jaki inni mogą ocenić jako pomocny również. Teraz, kiedy przechodzicie przez wasze życie, nauczyliście się, znów i znów od nowa przez katalizator, trudny i łatwy, że niektóre wzory służą wam dobrze, a inne wzory raczej nie i jako zasada kciuka, jesteście bardzo prawdopodobnie skłonni do ocen, które zostały dostosowane do waszej osobowości. Nauczyliście się by polegać na tych sądach bazując na waszej osobowości oraz w ogólnym sensie powiedzielibyśmy że to bardzo dobra rzecz, ponieważ nie możecie przerobić wszystkich katalizatorów które są dostępne, dokładnie ze wszystkimi zaletami w każdym indywidualnym punkcie czasu. Potrzebujecie być zdolnym do rozpoznania katalizatora w warunkach pewnych wzorców, które powodują bardziej wydajny sposób dla waszej reakcji i powodują większy sukces kiedy przewidujecie możliwe efekty własnych reakcji. Nie mówimy, że oceny i sądy, które uformowaliście i zostały skrystalizowane w porcjach waszej osobowości i w porcjach wzorców zachowawczych powinny być odłożone na bok.

Mając to powiedziane, powiemy również coś innego teraz i to jest to, że to może się zdarzyć i faktycznie to bardzo często się dzieje, że oceny, których dokonaliście, nie są dobrze przystosowane do warunków do których jesteście obecnie zbliżeni. Również jest to dla was pomocne by rozpoznać, że wasza osobowość jest instrumentem przez który pracujecie i podczas gdy to nie tylko jest użyteczne ale faktycznie niezbędne by być zdolnym angażować się w szeroki sposób w zakrecie doświadczenia, które napotykacie. Jest również dobrze wiedzieć, że wasza osobowość może pozwolić sobie na poluzowanie od czasu do czasu. Może być pozwolona na zmiane od czasu do czasu i im więcej jesteście w stanie zobaczyć, że wasza osobowość, to coś co nie jest do końca zgodne z tym kim naprawdę jesteście na głębszym poziomie, będziecie zdolni by pozwolić osobowości do dopasowania się tam gdzie może, a nawet do odłożenia jej od czasu do czasu, kiedy okazja wydaje się wymagać by się to stało.

Teraz, to nie jest kompletnie niezawodne by zauważyć dla siebie, że odkładasz na bok swoje osobiste upodobania w każdym indywidualnym punkcie czasu, osobowość to coś, czego korzenie sięgają bardzo głęboko w rzeczy samej i osobowość jest zdolna do aranżowania swoich własnych zdolności i ocen, powiedzmy, w taki sposób by oddać samego siebie, zniekształcony sens tego co zamierzasz - zniekształcony sens, faktycznie, swoich własnych motywacji. W rzeczy samej osoba ciągle musi być świadoma nie tylko analitycznych implikacji ocen których dokonujecie; nie tylko najlepsze oszacowanie tego, co niektóre z waszych propozycji działania może przynieść w wyniku, ale także natura energii, która inwestuje waszą propozycję działania, naturę to znaczy energii inwestującej Twoją wolę by służyć. To jest najbardziej nieuchwytna część waszej istoty, nasi przyjaciele, i może ona szybko przekształcić się z jednego trybu w drugi w sposób, który jest najbardziej nieoczekiwany. Dla przykładu, możesz ustawić się by być pomocnym dla drugiego ja, może w kontekście grupowego wysiłku pewnego rodzaju, w którym wasza intencja jest taka aby wyraźnie pomóc grupie i może być dobrze sprawdzony pod względem tego w jakim stopniu wysiłki grupy mogłyby być pomocne dla większych grup, aż do samej planety włącznie.

Zaczynacie więc od agendy, zaczynacie od przedsięwzięcia, w którym czujecie się dobrze usytuowani i dobrze nastawieni w stosunku do innych ja, którzy uczestniczą z wami w realizacji tego przedsięwzięcia, ale w trakcie działań w których się angażujecie, być może odkryjecie, że wasze poczucie sposobu w jaki rozwija się to przedsięwzięcie nie jest w pełni zbieżne z poczuciem innego z waszych współposzukujących na to przedsięwzięcie. Krótko mówią jesteście w skłóceniu. Teraz, kiedy staje się coś podobnego, wstępne działanie które prawie zawsze jest poruszane to powrót do zestawu osądów, które masz już wyrobione, zarówno jako część struktury własnej osobowości, jak i jako porcja sytuacji w której siebie odnajdujecie w stosunku do obecnego przedsięwzięcia. Kiedy egzaminujecie te osądy, możecie zauważyć, że w niektórych przypadkach są one tak silnie zorientowane w pewnym kierunku, a kierunek ten jest tak fundamentalnie sprzeczny z innym zestawem orientacji posiadanych przez inne ja, że nie sposób zaprowadzić te dwie agendy do harmonii między sobą. Dlatego nie macie wyboru i musicie dojść do wniosków, że drugie ja się myli, aby nie wyciągnąć wniosku, w którym to mimo wszystko wy się mylicie.

Teraz, jeśli sprawa ma względnie niewielkie znaczenie, rozwiązanie nie wydaje się być strasznie trudne. Ale, w stopniu gdy materia rzeczy sięga do korzeni osobowości, co bardzo często się zdarza, łatwe rozwiązanie może być nie dostrzeżone w zasięgu ręki, tak więc sztuka kompromisu nie byłaby dla was osiągalna. Teraz, chcielibyśmy zasugerować wam, że planeta jaką obecnie oglądacie, tak czesto napotykała skłócenie właśnie o takiej naturze, że prawie wygląda na to, że jest to wbudowane w konfigurację energii planetarnej, zestaw wewnętrznych blokad albo agresji, które rezonują bardzo, bardzo głęboko, możemy prawie że powiedzieć, że aż od kości planety do zewnątrz. Teraz, kiedy korzystasz z energii planety przez czerwony promień, korzystacie w efekcie z części tej wbudowanej dysharmonii i wasz kompleks umysłu/ciała/duszy wibruje z dysharmonią dopóki nie jest zdolny do przetworzenia tej dysharmonii i do wyleczenia tej dysharmonii jako porcji aktywności w poszukiwaniu którego się podejmujecie.

Dlatego, sugerujemy wam, kiedy rozmyślacie na celu służbe dla planety jako całości, pierwszą rzeczą do rozważenia jest jak daleko posuneliście się w procesie uzdrawiania dysharmonii planety w waszej własnej osobie. Im większy postęp dokonany w tym zakresie, znajdujemy, tym bardziej prawdopodobne jest, że jeśli chodzi o kłótnie i trudności, które przejawiają się w relacjach z innymi, będzie możliwe by znaleźć punkt rozwiązania, w którym mniej wyszczerbiony osąd jest dostępny, a bardziej miękka akceptacja jest możliwa. To nie jest praca, nasi przyjaciele, która jest łatwa do podjęcia. Jest to praca, która wymaga powolnego wysiłku i która musi być wykonana znów i znów i znów, ponieważ nigdy nie jest kompletna i możemy wam powiedzieć, że my podejmujemy się pracy właśnie o tej naturze w rutynowy sposób.

Tak więc nie sugerowalibyśmy, że jeśli okaże się, że proces osiągania wewnętrznej harmonii jest mniej niż kompletny to porażka jako indywidualna próba służby dla planety. Nasi przyjaciele, to będzie niekompletne i ta niekompletność znów i znów okaże się być w dysharmonicznej relacji z innymi. Kluczem do radzenia sobie z relacjami tego rodzaju jest potwierdzenie waszego poświęcenia dla harmonii i zrozumienie, że trudności które się pojawiają w waszym życiu, pokazują się nie po prostu jako rezultat jakiegoś pominiętego kroku z waszej strony albo jako rezultat pominięcia kroku kogoś z kim macie doczynienia, ale dosadnie powstaje ponieważ kreacja sama w sobie próbuje znaleźć drogę do bardziej wymownej ekspresji Stworzyciela. A jeśli weźmiesz dysharmonijne interakcje, w które mogliście wpaść w tym życiu, sugerowalibyśmy, aby troszkę odsunąć się od poczucia osobistej porażki lub poczucia porażki tych z którymi macie doczynienia. Znacznie bardziej ważne jest aby rozważyć ducha wzajemnego zaangażowania aniżeli rozważać to z zewnątrz jakoby to była poprawność słusznych działań. Stanowczo zbyt łatwo jest pozwolić nagromadzonemu poczuciu stosownie właściwych działań jakoby one były jedynym przewodnikiem w taki sposób, że prawdziwy duch służby w międzyczasie usechł w swoim korzeniu.

Teraz, są tacy, którzy tak bardzo rozpaczają nad korzeniem służby innym, że kompletnie odłożyli to na bok i dla nich stosowność interakcji z innymi zawsze sprowadza się do pytania wymagającego od innych przestrzegania osądów, których się dokonało, dotyczących tego jak wszechświat powinien być doprowadzony do właściwego porządku. Jednakże porządkowanie od zewnątrz jest prawie zawsze mniej efektywne, odkryliśmy, niż porządkowanie od wewnątrz i dodamy jedną rzecz: powiedzielibyśmy, że porządkowanie od wewnątrz prawie zawsze wydaje się całkowicie nieefektywne, ponieważ ten kto jest zaangażowany w tego rodzaju działalność jest świadomy ogromnej odpowiedzialności jaką nakłada na siebie by odnaleźć, że wola do służby jest w rzeczy samej przejrzysta; jest w rzeczy samej kompletnie czysta; jest w rzeczy samej czymś co sięga aż do korzenia osobowości.

Podsumowując, powiedzielibyśmy po prostu, że służba jest najlepiej wykonana z punktu widzenia kogoś, kto próbuje służyć innym, mając na względzie ducha, który nadaje służbie życia, a nie zważywszy na protokoły, które wywodzą się z osądów tego co wyrazi najlepiej to co jest stosowne.

Jesteśmy tymi z Q’uo, i chielibyśmy tym razem przenieść kontakt do tego znanego jako Jim aby odkryć czy są pytania, które moglibyśmy zaadresować. Adonai, nasi przyjaciele, Adonai.

(Przekazuje Jim)

Ja jestem Q’uo i jesteśmy ponownie z tym intrumentem. Tym razem chielibyśmy zapytać czy są jakieś zapytania o których moglibyśmy mówić w krótszy sposób.

Jeśli nikt inny nie ma, ja chciałbym zapytać, Q’uo, jeśli moglibyście opowiedzieć o czasach kiedy możemy czuć oporność, albo nawet może strach w poruszaniu się głębiej w naszych medytacjach i duchowej ewolucji, jeśli macie jakieś sugestie jak możemy przejść przez ten etap.

Ja jestem Q’uo i jestem świadomy twojego zapytania, moja siostro. Jest to bardzo głębokie pytanie, ponieważ odkrywa ono faze podróży każdego poszukującego, która może być w rzeczy samej tajemniczna, nieznana, która trzyma w zanadrzu spory potencjał dla odkrycia jeśli poszukujący może znaleźć wewnątrz siebie środki by sprostać tajemnicy twarzą w twarz. To jest iluzja w której to każdy poszukujący istnieje, aby rozważyć, że jest zrozumienie które jest jasne i bez wątpliwości, bez wyrzutów, dla tego co poszukujący uznaje za komfort w codziennych działaniach i w procesie bycia poszukiwaczem prawdy, to tylko początek tego co jest dostępne dla każdego poszukującego który kontynuje podróż na tej drodze jedności z Jednym Stworzycielem.

Jest wiele fascynujących doświadczeń, które są dostępne dla każdego poszukującego ale nie zawsze są natychmiast postrzegane jako takie. To tu jest konieczne dla każdego poszukującego by wyćwiczyć jakość wiary, że jakiekolwiek doświadczenie jest prezentowane podczas medytacji, kontemplacji, w snach lub w świadomym przebudzonym doświadczeniu, jest doświadczeniem, które oferuje szanse pogłębienia początkowego pojmowania lub podstawowego zrozumienia tego czego chcecie i tego dokąd zmierzacie. Początkowe stadia stanu medytacyjnego są zwykle połączeniem ulotnych przebłysków pokoju i jednopunktowej uwagi, zmieszanej z liberalną ilością rozpraszających myśli. Co ciekawe i paradoksalne, te rozpraszające myśli są odczuwane jako nieco pocieszające, ponieważ są z tego zakresu, który jest bardziej zrozumiały przez poszukiwacza prawdy.

Jednak, kiedy dążysz do głębszych poziomów medytacyjnego doświadczenia, zdarzają się często przykłady własnego podświadomego umysłu, który przynosi przebłyski lub obrazy, które mogą być początkowo nieco niepokojące. Są to obszary podświadomego umysłu, które zaczeły być widoczne dla świadomości medytującego. Jeśli medytujący może spojrzeć na jakikolwiek taki obraz, uczucie lub ekspresje jakiegokolwiek rodzaju wrażenia zmysłowego, które jest nieznane, i być może nieco niepokojące, i postrzega je jako część siebie, mniejszego siebie które medytuje i być może jest częścią symbolicznego większego ja, które oczekuje odkrycia.

Zasadniczo to o czym mówimy, przyjacielu, to to, że masz w sobie różne części własnego ja, własne skłonności, pragnienia, emocje, niektóre z nich nie zostały w pełni zbadane, które życzą sobie by być jednolitym przykładem lub reprezentacją własnego większego ja którym jest Jeden Stworzyciel. Jeśli są jakieś blokady w punktach energetycznych, są to przeważnie przykłady blokad, które mogą stać się wskazówkami i podpowiedziami dla obszarów do rozświetlenia lub zbadania, w takim celu, że może zostać odkryta większa część samego siebie, którą można doprowadzić do harmonii ze świadomym ja, które medytuje i porusza się w codziennych aktywnościach również w świadomy sposób.

Tak więc, jeśli możecie wyćwiczyć zarówno wiarę, że to co odkrywa się przed tobą jest częścią ciebie i jest częścią, która jest potencjalnie pomocna, oraz wolę do kontynuacji odkrywania tych nieznanych części siebie, wtedy jak podobieństwo do drzwi, które otwierają się dla ciebie i zapraszają do wejścia, abyś doświadczył zarówno swojego mniejszego ja, jak i większego ja, którym jest Jeden Stworzyciel, może mieć miejsce. W skrócie, nie ma czego się obawiać; jest wiele do odkrycia. Niemniej wymaga to wysiłku z twojej strony.

Czy jest kolejne pytanie, siostro?

Nie, to było bardzo pomocne. Bardzo dziękuje.

Ja jestem Q’uo i jesteśmy bardzo wdzięczni również, siostro. Czy jest jakieś zapytanie tym razem?

Chciałbym przeczytać cytat od Ra i później zadać pytanie. Ra powiedzieli: “Nastąpi również ostry wzrost, na krótką mete, negatywnie zorientowanych lub spolaryzowanych jednostek i społecznych komplesków w wyniku polaryzujących warunków ostrego wyrysowania się pomiędzy właściwościami czwartej gęstości a orientacją służby-sobie trzeciej gęstości.” 1

Więc, moje pytanie brzmi: Widzimy, że nasze społeczeństwo składa się po części z jednostek wchodzących w bąbelki rzeczywistości, w których fakty zmieniają się zgodnie z modelem bąbelków (baniek), a zgodność między bańkami może nie istnieć. Czy ma to jakiś związek z “ostrym wyrysowaniem” które Ra opisuje? Pytam, ponieważ wydaje się, że linie między światopoglądami lub poziomami wibracji, wydają się ostrzejsze i ostrzejsze.

Ja jestem Q’uo i jestem świadomy twojego zapytania, bracie. Ponownie, stwierdzamy, że jest to istotna obserwacja i chcielibyśmy spróbować odpowiedzieć przez zasugerowanie, że w najbardziej podstawowym sensie jest to prawda, że na wzrost na krótką mete negatywnie zorientowanych jednostek, zarówno indywidualnych różnorodności jak i społecznych kompleksów, wyraża się często w sposób, który może być łatwo błędnie zinterpretowany; ponieważ zorientowane negatywnie jednostki (które również dążą do awansowania do czwartej gęstości) nie mówią jasno co jest ich pragnieniem, ponieważ są świadomi, że większość jednostek nie życzy sobie wejść do więzienia, powiedzmy, czy to z natury fizycznej, natury mentalnej czy natury emocjonalnej; ponieważ rodzaj komunikacji, który opisujesz jest często wykorzystywany w celu wprowadzenia w błąd. To jest jak magik sceniczny, który pokazuje jedną rękę, która wykonuje pewien proces, podczas gdy w rzeczywistości druga ręka wykonuje to, co jest istotne dla, powiedzmy, kuglarstwa, manipulacji umysłem i rozpraszaniem uwagi, więc to co jest widziane nie jest tym co jest przedstawione do obserwacji.

Rodzaj komunikacji o której mowa to język kontroli, język stłumienia, język dezorientacji ponieważ w tych warunkach jest możliwe dla negatywnie zorientowanej jednostki by dobrowolnie zwabić niespolaryzowaną lub nawet pozytywnie zorientowaną jednostkę do sytuacji, która jest jakby więzieniem, gdzie myśli są zakute w kajdany, ekspresja jest wygaszona a wolność jest iluzją. Zalecamy zatem, aby w ciągu swojej własnej codziennej rutyny poświęcić czas, być może na początku lub na końcu dnia (lub obydwu), by zbalansować się w świadomy sposób co redukuje zmysłowe wrażenia w kompleksie mózg/umysł i pozwala wrócić ponownie do jakości wspomnianej przez Ra którzy nazwali to “nienasyconym świadomym umysłem,” umysłem początkującego, umysłem, który ma tylko świadomość jako złoże, umysł, który może uspokoić potargane nerwy i może pozwolić na rozpłynięcie się roztargnienia, umysł, który może odrkyć raz jeszcze, podstawowy cel każdego poszukiwacza prawdy w pozytywnym sensie, to jest by sięgnąć do wnętrza serca i znaleźć miłość będącą tam, aby otworzyć te drzwi do tej miłości i wyciągnąć ją aby się dzielić jako odpowiedź na każdą sytuacje z którą można się zmierzyć.

W niektórych przypadkach będzie to wymagało wielu przemyśleń, ponieważ w świecie zamieszania ekspresja miłości często ginie u tych, do których ją wysłaliście. Tak więc nie można dedykować się, powiedzmy, dla osiągnięcia pewnych rezultatów ale musimy wyćwiczyć wiarę, że ta miłość, która została wysłana, osiągnie swoje przeznaczenie, i przyniesie pożądany efekt na to co nazwalibyście “światową kondycją”, pozorne pogubienie kierunków i niewłaściwe zrozumienie energii przez tych o negatywnej naturze, którzy szukają tym razem by użyć krótkiego czasu, który pozostał w waszej trzeciej gęstości do spolaryzowania wystarczająco na swój własny awans. Tak więc, nasza rekomendacja to medytacja, balansowanie, pełnia świadomości i miłość.

Czy jest kolejne zapytanie, bracie?

Nie, dziękuje Q’uo.

My jesteśmy tymi z Q’uo i dziękujemy tobie bracie. Czy jest kolejne zapytanie tym razem?

Ja mam pytanie Q’uo, Nie wiem czy możesz odpowiedzieć na nie ale czuję rozrywanie się lini czasu, domyślam się, sortowanie wibracyjnych częstotliwości w różne oktawy. Czy możesz to skomentować?

Jestem Q’uo i jestem świadomy twojego pytania bracie. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego popołudnia, możemy powiedzieć, zanim zaczniemy naszą odpowiedź, jakością zapytań. Ta grupa zawsze była bardzo kompetentna w zadawaniu pytań ale dzisiejszy dzień jest bardzo imponujący.

Postrzeganie lini czasu jak je opisujesz jest postrzeganiem potencjalnych rzeczywistości w których uczestniczyłeś zarówno w stanie snu jak i w stanie medytacji, gdzie pozwoliłeś na otworzenie się potencjalnych rzeczywistości, które twoje wyższe ja zutylizowało by złożyć w ofercie dla ciebie i podobnym tobie, możliwość doświadczenia większej różnorodności wyzwań, powiedzmy. Wyzwania te są lekcjami przedstawionymi w formie symbolicznej, jako że każda jednostka w jakimkolwiek wcieleniu prezentuje się samą wewnątrz wcielenia by być doświadczonym w tym punkcie. Jednak wybory do takich lekcji są dokonywane przed wcieleniem, aby przed twoim obecnym wcieleniem wybrałeś pewne rzeczywistości w których można wyrazić te wyzwania, ta symboliczna układanka, która może, kiedy rozwiązana, odkryć większą perspektywe w twojej duchowej podróży.

Uczucie rozpuszczania takich osi czasu jest pozostałością po nauczaniu, które zostało ustawione przed tobą więc nie ma już dłużej potrzeby dla tego by istniało w jakiejkolwiek części twojej istoty, innej niż ta istota którą jesteś teraz. Tak więc, jesteś, powiedzmy, zamykającym się stoiskiem po którym może być awans do czwartej gęstości miłości i zrozumienia na końcu tego wcielenia.

Czy jest kolejne pytanie bracie?

Nie.

My jesteśmy tymi z Q’uo i w tym czasie uszanujemy rosnące zmęczenie tego instrumentu i odejdziemy z tego instrumentu. Pragniemy raz jeszcze wyrazić wam naszą wielką wdzięczność za zaproszenie naszej obecności tego popołudnia. To była radość, moi przyjaciele, być z wami. Mamy nadzieję, że każdy z was weźmie z tej sesji poszukiwania jakiekolwiek słowa i koncepcje, które mają znaczenie dla was i dobrze je rozważy. Gdyż każde słowo jest jak nasienie, kiedy rozważane, jest jak podlewanie nasienia, aby mogło wzrosnąć nawet dalej niż obecnie zaprezentowało samo siebie. Wzrost jest dostępny przez cały czas, poprzez wszystkie doświadczenia.

To jest bardzo żyzna gęstość, wasza trzecia gęstość, moi przyjaciele choć może trochę myląca. Nie ma innej gęstości w oktawie gęstości, która zapewnia takie możliwości, które są tutaj tak łatwo dostrzegalne - łatwo dostrzegalne, mówimy, dla tych spoza trzeciej gęstości. Mamy dla was wielką sympatię, ponieważ wiemy, że tak wiele z tej trzeciej gęstości pozostaje tajemnicą i mylącym doświadczeniem dla was. Jednakże takie tajemnice i takie pomieszanie pcha was do przodu do tego co na was czeka w każdej z tajemnic i w każdym roztargnieniu, ponieważ w prawdzie, wszystko jest jednym i wszystko uczy jedności, miłości i światła.

Jesteśmy znani wam jako Ci z Q’uo. Adonai nasi przyjaciele Adonai, vasu borragus.


  1. Widzieć #17.1