Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

Myślę, że wyjaśniłoby to nam parę spraw, gdybyśmy cofnęli się do czasów tuż przed przeniesieniem dusz z Maledka, aby zobaczyć, jak działało Prawo Jedności w odniesieniu do tego przeniesienia i dlaczego było to konieczne. Co stało się z Maldekiem lub z ludźmi na Maldeku, co spowodowało, że stracili swoją planetę? Jak dawno temu to się stało?

Jestem Ra. Ludy planety Maldek miały cywilizację nieco podobną do kompleksu społecznego znanego wam jako Atlantyda, w tym że zdobyły wiele informacji technologicznych i wykorzystały je bez dbania o zachowanie swojej planety, kierując się w przeważającej mierze kompleksem myśli, idei oraz działania, które możesz kojarzyć z tak zwaną negatywną polarnością lub służbą sobie.

Było to jednak w przeważającej części oparte na szczerej strukturze przekonań/myśli, które wydawały się postrzegać kompleksy umysłu/ciała tej planety jako pozytywne i służące innym. Dewastacja, która zniszczyła ich biosferę i spowodowała jej rozpad, była skutkiem tego, co nazywacie wojną.

Eskalacja dotarła do najwyższego stopnia technologii, jaką ten kompleks społeczny miał do swojej dyspozycji w ówczesnej teraźniejszości przestrzeni/czasu. To był czas około siedem zero pięć zero zero zero, siedemset pięć tysięcy [705 000] waszych lat temu. (Cykle zaczęły się dużo, dużo wcześniej na tej sferze ze względu na jej względną zdolność do podtrzymywania pierwszowymiarowych form życia we wcześniejszym punkcie kontinuum czasoprzestrzennego waszego układu słonecznego). Istoty te były tak zszokowane tym zjawiskiem, że znajdowały się w czymś, co można nazwać węzłem kompleksu społecznego lub plątaniną strachu. Minęło trochę czasu. Nikt nie mógł do nich dotrzeć. Żadne istoty nie mogły im pomóc.

Około sześćset tysięcy [600 000] waszych lat temu, wówczas istniejący członkowie Konfederacji byli w stanie wdrożyć kompleks pamięci społecznej i rozwiązać węzeł strachu. Istoty były wtedy w stanie przypomnieć sobie, że były świadome. Ta świadomość doprowadziła ich do punktu, który wy nazwalibyście niższym planem astralnym, gdzie mogli być pielęgnowani, dopóki każdy kompleks umysłu/ciała/ducha byłby w stanie ostatecznie wyleczyć się z tej traumy do tego stopnia, że każda istota była w stanie zbadać zniekształcenia, jakich doświadczyła w poprzednim kompleksie iluzji życia.

Po tym doświadczeniu uczenia się/nauczania, grupa zdecydowała się nałożyć na siebie rodzaj tego, co możesz nazwać łagodzeniem karmy. W tym celu wcielili się w waszej sferze planetarnej w niedopuszczalnych formach ludzkich. Doświadczali tego, dopóki zniekształcenia destrukcji nie zostały zastąpione zniekształceniami w kierunku pragnienia mniej zniekształconej wizji służby innym.

Ponieważ była to świadoma decyzja ogromnej większości tych istot w doświadczeniu Maledka, przejście na tę planetę rozpoczęło się około pięćset tysięcy [500 000] waszych lat temu i wykorzystano rodzaj kompleksu ciała dostępnego w tamtym czasie. 1

Czy w tym czasie dostępny był kompleks ciała, który nazywamy typem małpy?

Zgadza się.

Czy któraś z istot z Maldeku została obecnie przekształcona? Czy nadal są w drugiej gęstości, czy też tworzą teraz jakąś planetę trzeciej gęstości?

Świadomość tych istot zawsze była trzeciej gęstości. Mechanizm łagodzenia został zaprojektowany przez umieszczenie tej świadomości w drugowymiarowych, fizycznych kompleksach chemicznych, które nie są w stanie być zręczne ani manipulować w stopniu odpowiednim dla działania zniekształceń trzeciej gęstości kompleksu umysłu.

Dobrze, czy któraś z tych istot przeszła dalej, czy, powiedzmy, ukończyła naukę pod koniec cyklu siedemdziesięciu pięciu tysięcy lat i wydostała się z ciała drugiej gęstości do ciała typu trzeciej gęstości?

Jestem Ra. Wiele z tych istot było w stanie usunąć nagromadzenie tego, co nazywacie karmą, tym samym będąc w stanie zaakceptować cykl trzeciej gęstości w ciele trzeciej gęstości. Większość tych istot, które odniosły sukces, wcieliła się w inne miejsce stworzenia dla kolejnego cyklu w trzeciej gęstości. Gdy ta planeta osiągnęła trzecią gęstość, niektóre z tych istot stały się zdolne do przyłączenia się do wibracji tej planety w formie trzeciej gęstości. Pozostaje kilka osób, które jeszcze nie złagodziły, poprzez koordynację zniekształceń umysłu/ciała/ducha, wcześniejszych działań przez nich podjętych. Dlatego pozostają.

Czy to jest Wielka Stopa, o której mówiłeś?

Jestem Ra. To jeden rodzaj Wielkiej Stopy.

W takim razie nasza obecna rasa składa się z kilku osób, które pierwotnie przybyły z Maldeka i całkiem sporej liczby, którzy przybyli z Marsa. Czy są tu istoty z innych miejsc?

Jestem Ra. Istnieją byty doświadczające waszego kontinuum czasu/przestrzeni, które przybyły z wielu, wielu miejsc, jak byście to nazwali, w stworzeniu, ponieważ gdy następuje zmiana cyklu, ci, którzy muszą powtórzyć, znajdują planetę odpowiednią do tego powtórzenia. Jest to dość niezwykłe, gdy planetarny kompleks umysłu/ciała/ducha zawiera tych z wielu, wielu różnych miejsc, ale to wiele wyjaśnia, ponieważ, jak widzisz, doświadczasz zjawiska trzeciego wymiaru z dużą liczbą tych, którzy muszą powtarzać cykl. Tak więc ujednolicenie orientacji było trudne, nawet z pomocą wielu waszych nauczycieli/uczniów.

Kiedy Maldek został zniszczony, czy wszyscy mieszkańcy Maldeka mieli problem, czy też niektórzy byli na tyle zaawansowani, aby przenieść się na inne planety?

Jestem Ra. Nikomu nie udało się uniknąć rozpadu planety, gdyż jest to działanie, które przenosi się na kompleks społeczny samego kompleksu planetarnego. Nikt nie uniknął węzła ani plątaniny.

Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo, że coś takiego stanie się obecnie na Ziemi?

Jestem Ra. Uważamy, że ocena tak zwanej przyszłości waszego planetarnego kompleksu umysłu/ciała/ducha może być mniej niż nieszkodliwa. Powiemy tylko, że istnieją warunki umysłu dla takiego rozwoju technologii i takiego zastosowania.

To zniekształcenie naszej wizji/zrozumienia, że kompleksy umysłowe i duchowe tych z waszych ludzi potrzebują orientacji, a nie „zabawek“ wymagających demontażu, bo czy nie wszystkie rzeczy, które istnieją, są częścią Stwórcy? Dlatego waszym zaszczytem/obowiązkiem jest wolny wybór.

Kiedy następuje ukończenie nauki i istota lub istoty przemieszczają się z jednej planety na drugą pod koniec cyklu, w jakiej formie podróżują z jednej planety na drugą?

Jestem Ra. W zamyśle Stwórcy pierwszym krokiem całości bytu umysłu/ciała/ducha jest umieszczenie kompleksu zniekształceń umysłu/ciała/ducha we właściwym miejscu miłości/światła. Ma to na celu zapewnienie właściwego uzdrowienia kompleksu i ostatecznego zestrojenia się z kompleksem całości/bytu. Zajmuje to bardzo zmienną długość waszego czasu/przestrzeni.

Po tym, doświadczenie cyklu jest rozpuszczane i filtrowane, aż pozostanie tylko destylacja zniekształceń w czystej postaci. W tym momencie zebrana całość istoty umysłu/ciała/ducha ocenia potrzeby gęstości swojej istoty i wybiera bardziej odpowiednie nowe środowisko, aby albo powtórzyć cykl, albo przejść do następnego cyklu. Taki jest sposób zbierania plonów, strzeżony i pilnowany przez wielu.

Kiedy istota jest przenoszona z jednej planety na drugą, czy porusza się w myślach czy w pojeździe?

Jestem Ra. Całość istoty umysłu/ciała/ducha jest jednym ze Stwórcą. Nie ma zniekształcenia czasu/przestrzeni. Dlatego, jest to kwestia myślenia nad właściwym miejscem w nieskończonym zakresie czasu/przestrzeni.

Podczas gdy istota jest wcielona w tej trzeciej gęstości w tym czasie, może albo uczyć się, nie wiedząc świadomie co robi albo może się uczyć, gdy już jest świadoma, że uczy się zgodnie z Prawem Jedności. W drugim przypadku, istota może znacznie przyspieszyć swój wzrost. Czyż to nie jest poprawne?

Jestem Ra. Zgadza się.

I chociaż wiele istot nie jest tego świadomych, tak naprawdę pragną przyspieszyć swój rozwój, a ich zadaniem jest odkrycie tego podczas wcielenia. Czy to prawda, że podczas inkarnacji w trzeciej gęstości mogą znacznie bardziej przyspieszyć swój wzrost niż pomiędzy inkarnacjami tej gęstości?

Jestem Ra. Zgadza się. Postaramy się wypowiedzieć na temat tej koncepcji.

Prawo Jedności ma, jako jedno ze swoich pierwotnych zniekształceń, zniekształcenie Wolnej Woli. W ten sposób każda istota ma swobodę akceptowania, odrzucania lub ignorowania kompleksów umysłu/ciała/ducha otaczających ją i ignorowania samego stworzenia. Jest wielu spośród waszych zniekształceń kompleksu pamięci społecznej, którzy w tym czasie/przestrzeni angażują się codziennie, jak to ująłbyś, w pracę nad Prawem Jedności w jednym z jego pierwotnych zniekształceń; to znaczy, Drogi Miłości.

Jednakże, jeśli ta sama istota - mając skłonności w głębi swojego kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku miłości/światła - miałaby wówczas przyjąć odpowiedzialność za każdą chwilę akumulacji czasu/przestrzeni dostępnych dla niej chwil, taka istota może wzmocnić swój postęp w taki sam sposób, jak opisaliśmy wzmocnienie wezwania Konfederacji waszego zniekształcenia kompleksu społecznego. 2

Czy mógłbyś opisać w nieco inny sposób, jak wzmocnić to wezwanie?

Jestem Ra. Rozumiemy, że mówisz teraz o naszych poprzednich informacjach. Wezwanie zaczyna się od jednego. To wezwanie jest równe nieskończoności i nie jest, jakbyś powiedział, liczone. To jest kamień węgielny. Kolejne wezwanie zostanie dodane. Trzecie wezwanie wzmacnia lub podwaja drugie, i tak dalej, każdy dodatkowy wzywający podwaja lub przyznaje moc dla wszystkich poprzednich wezwań. Tak więc wezwanie wielu waszych ludzi jest bardzo, bardzo wzmocnione i przytłaczająco słyszane w nieskończonych zasięgach Jednego Stworzenia.

Czy w ramach ogólnego rozwoju czytelnika tej książki mógłbyś podać niektóre praktyki lub ćwiczenia, które należy wykonać, aby przyspieszyć w kierunku Prawa Jedności?

Jestem Ra.

Ćwiczenie pierwsze. Jest to najbardziej wypośrodkowane i użyteczne w twoim kompleksie iluzji. Chwila zawiera miłość. To jest lekcja/cel tej iluzji lub gęstości. Ćwiczenie polega na świadomym poszukiwaniu tej miłości w świadomości i zniekształceniach rozumienia. Pierwsza próba to kamień węgielny. Na tym wyborze spoczywa reszta doświadczenia życiowego istoty. Drugie poszukiwanie miłości w danej chwili rozpoczyna dodawanie. Trzecie poszukiwanie wzmacnia drugie, czwarte wzmacnia lub podwaja trzecie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego rodzaju wzmocnienia, nastąpi pewna utrata mocy z powodu wad w poszukiwaniu w zniekształceniu nieszczerości. Jednakże świadome wyrażanie siebie samego w pragnieniu szukania miłości jest tak centralnym aktem woli, że jak poprzednio utrata mocy z powodu tego tarcia jest nieistotna.

Ćwiczenie drugie. Wszechświat jest jedną istotą. Kiedy kompleks umysłu/ciała/ducha patrzy na inny kompleks umysłu/ciała/ducha, zobaczy Stwórcę. To jest pomocne ćwiczenie.

Ćwiczenie trzecie. Spójrz w lustro. Zobacz Stwórcę.

Ćwiczenie czwarte. Spójrz na kreację, która otacza kompleks umysłu/ciała/ducha każdej istoty. Zobacz Stwórcę.

Podstawą lub warunkiem tych ćwiczeń jest upodobanie do tego, co można nazwać medytacją, kontemplacją lub modlitwą. Z takim nastawieniem można wykonywać te ćwiczenia. Bez niego informacje nie zagłębią się w korzenie drzewa umysłu, w ten sposób aktywując i uszlachetniając ciało oraz dotykając ducha.

Zastanawiałem się nad pojawianiem się cywilizacji zwanych Atlantydą i Lemurią, o sposobie, w jaki powstały i skąd się wzięły [niesłyszalne] cywilizacje?

Jestem Ra. To jest ostatnie pytanie podczas tej pracy. Cywilizacje Atlantydy i Lemurii to nie jedna, ale dwie. Spójrzmy najpierw na istoty Mu.

Były to istoty o nieco prymitywnej naturze, ale takie, które miały bardzo zaawansowane duchowe zniekształcenia. Cywilizacja ta była częścią tego cyklu, doświadczanego na początku tegoż cyklu, w czasie około pięć trzy zero zero zero, pięćdziesięciu trzech tysięcy [53 000] lat temu. Było to pomocne i nieszkodliwe miejsce, które zostało zatopione pod powierzchnią oceanu podczas korekty płyt tektonicznych waszej planety bez ich własnego działania.

Wysłali ocalałych do wielu miejsc, które nazywacie Rosją, Ameryką Północną i Ameryką Południową. Indianie, którym zaczęliście współczuć w swoim zniekształceniu kompleksu społecznego, są potomkami tych istot. Podobnie jak inni wcieleni w tym cyklu, przybyli skądś indziej. Jednak te konkretne istoty zostały w dużej mierze zaczerpnięte z planety o drugiej gęstości, która miała pewne trudności ze względu na wiek jej słońca w osiągnięciu warunków życia w trzeciej gęstości. Ta planeta pochodziła z galaktyki Deneb.

Rasa atlantydzka była bardzo zlepionym społecznym kompleksem, który zaczął się formować około trzydzieści jeden tysięcy [31 000] lat w przeszłości iluzji kontinuum przestrzeni/czasu. Było to powoli rozwijające się i bardzo rolnicze społeczeństwo aż do około jeden pięć zero zero zero, piętnastu tysięcy [15 000] waszych lat temu. Szybko zdobyło wysokie zrozumienie technologiczne, które spowodowało, że mogło ono wykorzystywać inteligentną nieskończoność w mniej pouczający sposób.

Możemy dodać, że używali również inteligentnej energii, w znacznym stopniu manipulując naturalnym napływem promienia indygo lub szyszynki z boskiej lub nieskończonej energii. W ten sposób byli w stanie tworzyć formy życia. Zaczęli to robić zamiast leczyć i doskonalić własne kompleksy umysłu/ciała/ducha, zwracając swoje zniekształcenia w kierunku tego, co możesz nazwać negatywem.

Około jedenaście tysięcy [11 000] lat temu, pierwsza z tych, które nazywacie wojnami, spowodowała, że około czterdzieści procent tej populacji opuściło gęstość poprzez rozpad ciała. Drugi i najbardziej niszczycielski z konfliktów miał miejsce około jeden zero osiem dwa jeden, dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden [10 821] lat temu, zgodnie z waszą iluzją. Zmieniło to konfigurację powierzchni ziemi i znaczna część Atlantydy przestała istnieć, została zalana. Trzy z pozytywnie zorientowanych grup atlantydzkich opuściły to geograficzne położenie przed tą dewastacją, umieszczając się w górskich obszarach tego, co nazywacie Tybetem, Peru i Turcją.

Czy masz jakieś krótkie pytania, zanim zamkniemy to spotkanie?

Tylko jedno, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo. Mam jeszcze jedno inne pytanie. Chciałbym otrzymać krótkie informacje o używanym przez Ciebie słowie „galaktyka“.

Jestem Ra. Używamy terminu znanego waszym ludziom jako kompleks wibracyjny dźwięku „galaktyka“. Akceptujemy fakt, że niektóre galaktyki zawierają jeden system grup planetarnych i słonecznych, a inne kilka. Jednak znaczenie lokalizacji w nieskończonej wymiarowości czasowej/przestrzennej jest tak małe, że uwzględniamy zniekształcenie, które może być zawarte w tak niejednoznacznym terminie.

Czy zatem dziewięć planet i nasze Słońce, które mamy tutaj w naszym układzie, czy nazwałbyś to galaktyką słoneczną?

Nie zrobilibyśmy tego.

Ile w przybliżeniu gwiazd byłoby w galaktyce?

To zależy od systemu galaktycznego. Jak wiecie, wasza własna zawiera wiele, wiele milionów planet i ciał gwiezdnych.

Próbowałem tylko dojść do definicji, której użyłeś dla galaktyki. Wspomniałeś o nich kilka razy i wydawało mi się, że [niesłyszalne] to, co nazywasz galaktyką, my nazywamy układem planetarnym. Czy jest jakiś sposób, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Jestem Ra. Ten instrument mógłby czuć się nieco bardziej komfortowo, gdyby zapewnić większe wsparcie dla kompleksu ciała. Poza tym możemy tylko powtórzyć prośbę o dokładne wyrównanie symboli używanych w celu ułatwienia zbalansowania tego instrumentu. Nasz kontakt jest wąskopasmowy, więc napływ, który przynosimy ze sobą, musi być precyzyjny.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.


  1. Daty podane w tej odpowiedzi wydają się sprzeczne z datami podanymi w #21.5

  2. Opisane w #7.3–5