Jestem Ra. Pozdrawiamy was w miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Jestem Ra. Odczyty są nieco mniej zniekształcone w kierunku fizycznego bankructwa i utraty energii życiowej niż przy poprzednim pytaniu. W tych odczytach nadal istnieje znaczne zniekształcenie.

Instrument chciałby wiedzieć, jaka jest optymalna ilość ćwiczeń aerobiku, chodu i wirowania dla jak najlepszej kondycji w tym czasie?

Jestem Ra. Odpowiemy na dwa sposoby:

Po pierwsze, odnosząc się do ogólnego przypadku, który w różnym stopniu odnosi się do tego instrumentu, każdą formę ćwiczeń jest dobrze wykonywać około trzy do czterech razy w tygodniu. Ilość ćwiczeń, wyrażona jako jedna suma, wynosi około jednej godziny na dobę.

Teraz odpowiadamy w drugi sposób, zniekształcony w tej odpowiedzi z powodu podwójnych warunków żółtego promienia, trudności fizycznych i zniekształcenia kompleksu umysłu. Wirujące wody muszą być postrzegane jako odpowiednie cztery do pięciu razy w tygodniu. Chodzenie i ćwiczenie tyle, ile jest to pożądane przez istotę. Łączna ich suma w żadnym wypadku nie powinna przekraczać dziewięćdziesięciu minut na dobę.

Fizyczne ciało żółtego promienia doświadcza tak zwanych zmian toczeniowych w wielu tkankach mięśniowych, a także w niektórych narządach. Ćwiczenie przywraca marnującą się siłę fizyczną mięśni. Pod pewnymi względami chodzenie jest bardziej odpowiednim ćwiczeniem ze względu na bliskość istoty do stworzeń drugiej gęstości, szczególnie drzew.

Jednakże mieszkanie, którym się cieszycie, nie daje takiej możliwości, a zamiast tego oferuje bliskość tworów kompleksów umysłu/ciała/ducha. Nie zaspokaja to mentalnych/emocjonalnych potrzeb tej istoty, chociaż daje ten sam fizyczny rezultat. Ćwiczenie spełnia więcej mentalnej/emocjonalnej potrzeby ze względu na zamiłowanie istoty do rytmicznych ekspresji ciała, takich jak te, które można znaleźć w wysiłkach sportowych pochodnych systemu artefaktów, który jest znany wśród waszych ludzi jako taniec. 1

Sugerujemy, aby grupa wsparcia zachęcała do wszelkich ćwiczeń z wyjątkiem tych, które przekraczają limit czasu, co już jest daleko poza fizycznymi ograniczeniami tego kompleksu ciała.

To sposób zniekształcenia, który aby móc zrównoważyć to zniekształcenie należy go zaakcentować. Tak więc, przemęczenie ciała może, przy odpowiedniej motywacji, powodować brak deficytu, w którym to momencie należy wprowadzić w życie mniejsze ograniczenia ćwiczeń.

Instrument ustalił, że niemądre użycie jej woli jest jej używaniem bez elementów radości i wiary i stanowi męczeństwo. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Jestem Ra. Cieszymy się, że istota zastanowiła się nad tym, co zostało przekazane. Skomentowalibyśmy to w następujący sposób:

Zdrowym jest, aby instrument posiadał wiedzę, która jest mniej zniekształcona w kierunku męczeństwa i która jest bogata w obietnice. Istota, która jest silna w myśleniu, będzie albo silna w działaniu, albo to, co posiada, zostanie usunięte. Tak więc manifestacja wiedzy jest obszarem do zbadania przez instrument.

Chcielibyśmy ponadto zauważyć, że równoważenie – które w przypadku tej istoty najlepiej osiąga się w analizie i manifestacji, siedząc w kontemplacji ciszy – może być wzmocnione przez manifestowane milczenie i brak rutynowej aktywności. Nie możemy iść dalej niż to zalecenie uregulowanego czasu wolnego i pragnąć, aby istota odkryła fundamentalne prawdy tych zniekształceń tak, jak chce.

Czy jest jeszcze coś, co możemy zrobić, aby złagodzić skurcz żołądka i pleców instrumentu?

Jestem Ra. Największa pomoc jest już udzielana w pełni. Pomocna jest zachęta instrumentu do powstrzymania się od smażenia w oleju spożywanej żywności. Pomocna jest wesoła harmonia.

Spazmy muszą ustąpić w zależności od pracy promieni indygo oraz, do pewnego stopnia, zaleceń wydanych w odpowiedzi na poprzednie zapytanie.

Zaleca się definitywne powstrzymanie się od przekraczania i tak już nabrzmiałych granic fizycznych ograniczeń. Infekcja utrzymuje się, a objawy są teraz znacznie mniej wymagające leczenia, istota wybrała katalizator.

Czy możesz nam powiedzieć, co jest nie tak z oczami naszego kota Gandalfa?

Jestem Ra. Ten znany jako Gandalf zbliża się do końca swojego wcielenia. Jego wzrok przygasa, a błona wodna staje się twarda. Nie jest to wygodna okoliczność, ale taka, która nie powoduje prawdziwego dyskomfortu dla istoty.

Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić tę sytuację?

Jestem Ra. Istnieje terapia, która pomogłaby w tej sytuacji. Jednakże nie zalecamy tego, ponieważ stan jest łagodniejszy niż leczenie.

Nie rozumiem. Czy mógłbyś wyjaśnić, co miałeś na myśli?

Jestem Ra. Lekarz alopatycznej tradycji dawałby krople do oczu. Kot uzna, że doświadczenie bycia zamkniętym podczas podawania kropli jest bardziej zniekształcone niż dyskomfort, który teraz odczuwa, ale który jest w stanie w dużej mierze zignorować.

Czy kot w ogóle widzi?

Jestem Ra. Tak.

No cóż, czy wydaje się, że kot w niedalekiej przyszłości straci cały wzrok, czy też jest bardzo bliski śmierci?

Jestem Ra. Ten znany jako Gandalf nie straci wzroku ani życia w większości wirów prawdopodobieństwa przez około trzy sezony.

Czuję się bardzo źle w związku ze stanem kota i bardzo chciałbym mu pomóc. Czy Ra może zasugerować coś, co możemy zrobić, aby pomóc Gandalfowi?

Jestem Ra. Tak.

Co by to było?

Jestem Ra. Po pierwsze, sugerujemy, że wiry możliwości/prawdopodobieństwa obejmują te, w których istota znana jako Gandalf ma dłuższe wcielenie.

Po drugie, sugerowalibyśmy, aby ta istota ukończyła nauki, jeśli tego pragnie. W przeciwnym razie może wybrać reinkarnację, aby być z tymi towarzyszami, których kochał.

Po trzecie, istota znana tobie jako Betty ma środki do uczynienia istoty bardziej zniekształconą w kierunku komfortu/dyskomfortu.

Chcesz mi powiedzieć, kogo masz na myśli mówiąc Betty? Nie jestem pewien, kto to jest. A co by zrobiła Betty?

Jestem Ra. Ta znana jako Carla ma te informacje.

No cóż, obawiałem się o możliwość przeprowadzki. Gdybyśmy się ruszyli, bardzo trudno byłoby Gandalfowi odnaleźć drogę w nowym miejscu, jeśli nie widzi. Czy widzi wystarczająco dużo, aby móc odnaleźć się w nowym środowisku?

Jestem Ra. Wizja jest mniej niż wystarczająca, ale prawie akomodowana przez wyostrzony zmysł węchu i słuchu. Towarzysze i wyposażenie są znajome, można oczekiwać, że nowe środowisko będzie zadowalająco akceptowalne w krótkim okresie waszej przestrzeni/czasu.

Czy moglibyśmy zaaplikować krople, o których mówiłeś, które pomogłyby mu jego wzrokowi, by nie znalazł… żeby nie był ograniczany? Czy jest jakiś sposób, abyśmy mogli to zrobić?

Jestem Ra. To mało prawdopodobne.

Nic nie możemy zrobić, aby— Czy jest jakaś inna możliwość wykorzystania technik wspomagających jego wzrok?

Jestem Ra. Nie.

Czy ta utrata wzroku— Jaka jest metafizyczna przyczyna utraty wzroku? Co do tego doprowadziło?

Jestem Ra. W tym przypadku składnik metafizyczny jest znikomy. To odpowiedni katalizator starości.

Czy krople, o których mówiłeś, pomogłyby wzrokowi… jak bardzo pomogłyby one wzrokowi, gdyby były podawane?

Jestem Ra. Po okresie aplikacji wzrok poprawiłby się nieco, być może o 20, a może o 30%. Okolica oka byłaby mniej napięta. Przeciwdziała temu gwałtownie wzrastająca sztywność ruchu, tak że trzymanie w nieruchomej pozycji jest z konieczności dość niewygodne.

A zatem Ra uważa, że korzyść płynąca z kropli nie byłaby warta dyskomfortu kota. To prawdopodobnie… Czy jest jakiś sposób, żeby kotu podać środek znieczulający i zakroplić oczy tak, żeby kot nie był świadomy, że dostaje krople?

Jestem Ra. Szkoda wyrządzona przez umieszczenie alopatycznego środka znieczulającego w kompleksie ciała tej dającej się zebrać istoty znacznie przyćmiewa spokój, który z tego wynika, pozwalający na podawanie lekarstw.

Przepraszam, że tak bardzo poruszam ten temat, ale naprawdę miałam nadzieję, że wymyślę jakiś sposób, by pomóc Gandalfowi. Zakładam zatem, że Ra zasugerował, abyśmy po prostu zostawili rzeczy takimi, jakie są.

Ile mniej więcej kropli trzeba byłoby zastosować, aby uzyskać pomoc dla oczu?

Około 40 do 60.

Czterdzieści do szeście… Co, każdego dnia, raz dziennie, czy coś takiego?

Jestem Ra. Proszę wypuścić oddech ponad piersią tego instrumentu.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

Czy to zadowalające?

Jestem Ra. Tak.

Zapytałem, czy krople powinny być podawane raz na dobę. Czy to jest poprawne?

Jestem Ra. Zależy to od lekarza alopatycznego, od którego je otrzymujesz.

Jak nazywają się krople?

Jestem Ra. Mamy trudności. Dlatego powstrzymamy się od odpowiedzi na to pytanie.

Przepraszam, że omawiam ten punkt. Bardzo się martwię o kota i rozumiem, że Ra radzi, abyśmy ich nie używali. Ja po prostu… użyć kropli, ale nie zrobimy tego. Chciałem tylko wiedzieć, czego nie robiliśmy, co pomogłoby wzrokowi. Przepraszam za omawianie tego punktu.

Zakończę, pytając Ra, czy masz jakieś dalsze zalecenia w odniesieniu do tego zwierzęcia… tego kota?

Jestem Ra. Radujcie się w jego towarzystwie.

[Wzdychanie.]

Kiedy otrzymaliśmy od wydawcy nasz wstęp do książki, która pierwotnie nazywała się Prawo Jedności, 2 we wstępie Carla mówiła o reinkarnacji i dodano zdanie. Napisano: „Bo chociaż pierwotnie były częścią nauk Jezusa, zostały ocenzurowane przez cesarzową we wszystkich kolejnych wydaniach“. Czy Ra mógłby skomentować źródło tego umieszczonego w naszym wstępie?

Jestem Ra. Podąża to drogą subiektywnie interesujących wydarzeń, warunków, okoliczności lub zbiegów okoliczności.

W tej chwili proponujemy jeszcze jedno pełne zapytanie.

Zakładam, że przed procesem zasłaniania nie było żadnego archetypowego planu procesu ewolucyjnego. Całkowicie pozostawiono wolnej woli umysłów/ciał/duchów ewolucję w dowolny sposób. Czy to jest poprawne?

Jestem Ra. Nie.

Jestem Ra. Zostawiamy was w docenieniu okoliczności wielkiej iluzji, w której teraz decydujecie się grać na fujarce i tamburynie i poruszać się w rytmie. Jesteśmy także graczami na scenie. Scena się zmienia. Akty rozbrzmiewają. Znowu zapalają się światła. I w całej tej wielkiej iluzji i w następnej i następnej, jest podszyty majestat Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Wszystko jest dobrze. Nic nie jest stracone. Idźcie naprzód radując się miłością i światłem, pokojem i mocą Jedynego Nieskończonego Stwórcy.

Jestem Ra. Adonai.


  1. Ra potrzebował 26 słów, by powiedzieć, że Carla uwielbia tańczyć. 

  2. Zobacz przypis dla #84.6, aby uzyskać informacje dotyczące oryginalnych książek.