Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Jestem Ra. Parametry tego instrumentu są marginalne, zarówno fizyczne, jak i mentalne/emocjonalne. Energia witalna tej istoty jest nastawiona na siłę/słabość.

Przez „marginalne“ masz na myśli, że… No cóż, ujmę to w ten sposób. Co musiałby zrobić instrument, aby znacznie poprawić stan marginalny?

Jestem Ra. Instrument przechodzi przez część doświadczenia wcielenia, podczas którego istnieje duże prawdopodobieństwo śmiertelnego zniekształcenia lewego układu nerkowego. Mniej ważne, ale zwiększające marginalność zniekształcenia w kierunku żywotności, są poważne reakcje alergiczne i pobudzanie tego i innych zniekształceń w kierunku słabości/siły. Kompleks umysłowy/emocjonalny angażuje się w coś, co najlepiej można nazwać niewłaściwym współczuciem.

Czy Ra mógłby zalecić kroki, które powinniśmy podjąć, aby złagodzić lub odwrócić warunki, o których właśnie mówiłeś?

Jestem Ra. Możemy to zrobić. Zniekształcenia nerek podlegają afirmacji. Istota, która obecnie rozpoczyna to, co można nazwać inicjacją, uwalnia toksyny, a zatem większe ilości płynu, aby pomóc w rozcieńczeniu tych toksyn, są pomocne. Alergie są już w dużej mierze kontrolowane przez afirmację i prawie stałą pomoc uzdrowiciela znanego jako Bob. Dalszą pomoc można uzyskać poprzez przeniesienie zamieszkania i przyszłą czujność przed wilgocią przekraczającą zdrową ilość w powietrzu, którym oddychacie.

Zniekształcenia mentalne/emocjonalne są nieco trudniejsze do złagodzenia. Jednakże pytający i instrument wspólnie uznają, że jest to możliwe dla wykonania takiej pracy.

Jak poważny i krytyczny jest ten problem z nerkami? Czy picie płynów (zakładam, że najlepsza jest woda) to jedyne, co możemy w tym celu zrobić, czy jest coś jeszcze?

Jestem Ra. Zwróć uwagę na wzajemne powiązania kompleksów umysłu i ciała. To jeden z przykładów takiego przeplatania się konstrukcji katalizatora i doświadczenia. Okres delikatności nerek jest poważny, ale tylko potencjalnie. Jeśli instrument pragnie opuścić to doświadczenie wcielenia, naturalna i pozbawiona energii sposobność, aby to zrobić, została wbudowana – podobnie jak w okresie, w którym ta sama istota faktycznie opuściła doświadczenie wcielenia, a następnie powrót z wyboru został inkrustowany. 1

Jednakże pragnienie odejścia i nie bycia już częścią tego szczególnego węzła doświadczeń może być i zostało pobudzone. Jest to punkt do zastanowienia się nad instrumentem i odpowiedni punkt, aby grupa wsparcia była czujna, jeśli chodzi o opiekę nad instrumentem. Tak więc umysł i ciało są splecione jak warkocze dziewczęcych włosów.

Natura tej istoty jest wesoła i towarzyska, więc jest karmiona rzeczami, o których wspomnieliśmy wcześniej: różnorodnością doświadczeń z innymi jaźniami oraz innymi miejscami i wydarzeniami, które są pomocne, a także doświadczeniem uwielbienia i śpiewu, zwłaszcza muzyki sakralnej.

Ta istota zdecydowała się wejść w sytuację czczenia z rolą męczennika, gdy po raz pierwszy znalazła się w tej lokalizacji geograficznej. Dlatego karmienie przez wielbienie miało miejsce tylko częściowo. Podobnie zajęcia muzyczne, choć przyjemne, a więc odżywcze, nie zawierały aspektu uwielbienia Stwórcy.

Instrument jest w stanie względnego głodu tych duchowych domów, które porzucił, gdy poczuł wezwanie do męczeństwa i odwrócił się od zaplanowanego nabożeństwa w miejscu, które nazywacie Katedrą św. Filipa. To również powinno być stopniowo leczone ze względu na proponowaną zmianę lokalizacji tej grupy.

W takim razie, jak rozumiem, najlepiej doradzać instrumentowi, aby pił dużo więcej płynów. Wyobrażam sobie, że najlepsza byłaby woda źródlana. I oczywiście się przeprowadzimy. Moglibyśmy ją stąd natychmiast wyprowadzić, powiedzmy jutro, jeśli będzie to konieczne. Czy byłoby to znacznie lepsze niż czekanie od dwóch do trzech tygodni na alergie i wszystko inne?

Jestem Ra. Takie decyzje są kwestią wolnego wyboru. Bądź świadomy siły harmonii grupy.

Czy jest coś w odniesieniu do obecnego stanu duchowego, metafizycznego lub fizycznego tego [adres domu], kóry rozważamy, a Ra mógłby nam powiedzieć czy byłoby to szkodliwe dla zdrowia instrumentu?

Jestem Ra. Możemy porozmawiać na ten temat tylko po to, aby zauważyć, że istnieją mechaniczne urządzenia elektryczne kontrolujące wilgotność. Poziom piwnicy to jedno miejsce, którego charakter jest bardzo podobny do tego, którego doświadczyłeś na poziomie piwnicy w poprzednim miejscu zamieszkania. Mniej wilgotne warunki usunęłyby możliwość rozwoju tych zarodników, na które instrument ma wrażliwość. Górne części mieszkania są prawie w każdym przypadku na akceptowalnym poziomie wilgotności.

A co z metafizyczną jakością domu? Czy Ra mógłby to ocenić?

Jestem Ra. Ta lokalizacja jest mocno zniekształcona. Znajdujemy akceptowalny opis jakości tego miejsca, który umyka nam bez uciekania się do oklepanych słów. Wybacz nasze ograniczenia ekspresji. Miejsce zamieszkania, a zwłaszcza jego tylny aspekt, jest błogosławiony, a anielskie obecności były przywoływane przez pewien czas w przeszłości.

Nie jestem pewien, czy rozumiem, co Ra przez to rozumie. Nie jestem pewien, czy rozumiem, czy miejsce jest metafizycznie wyjątkowo dobre, czy skrajnie negatywne. Czy Ra mógłby to wyjaśnić?

Jestem Ra. Chcieliśmy podkreślić metafizyczną doskonałość proponowanej lokalizacji. Plony takiego przygotowania mogą być docenione przez tę grupę.

Czy w takim razie oczyszczanie solą i wodą byłoby konieczne dla tej posiadłości? A może byłoby to zalecane, że tak powiem?

Jestem Ra. Jest zalecane metafizyczne oczyszczenie, jak przy każdej przeprowadzce. Bez względu na to, jak dobry jest instrument, zaleca się strojenie między każdym koncertem lub pracą.

OK. A jeśli instrument pozostaje poza piwnicą, czy uważasz, że wilgotność i warunki fizyczne byłyby wtedy dobre dla instrumentu? Czy to jest poprawne?

Jestem Ra. Nie.

Wilgotność… musimy zrobić coś z wilgotnością w całym domu, żeby była dobra dla instrumentu. Czy to jest poprawne?

Jestem Ra. Tak.

Wrócę tutaj do kilku punktów, ale muszę zadać pytanie o mnie. W tym momencie wydaje się to być krytyczne. Czy Ra może mi powiedzieć, co jest ze mną nie tak fizycznie i co to powoduje i co mogę zrobić, aby to złagodzić?

Jestem Ra. Pytający jest także w trakcie dalszej inicjacji. W tej przestrzeni/czasie zaznaczona jest możliwość mentalnego/emocjonalnego zniekształcenia zbliżonego do tego, które powoduje, że istota staje się dysfunkcyjna.

Co więcej, pojazd chemiczny żółtego promienia pytającego starzeje się i ma większe trudności z wchłanianiem potrzebnych minerałów, takich jak żelazo i inne substancje, takie jak papaina, potas i wapń.

Jednocześnie ciało żółtego promienia zaczyna mieć większe trudności z usuwaniem pierwiastków śladowych, takich jak aluminium. Efekt energetyzujący pojawił się w okrężnicy pytającego, a zniekształcenia w tym obszarze są coraz bardziej znaczące. Wreszcie, w ustach pytającego znajduje się niewielki obszar infekcji, który wymaga uwagi.

Czy Ra może zalecić, co powinienem zrobić, aby poprawić swój stan zdrowia?

Jestem Ra. W tym przypadku bardzo mocno zbliżamy się do Prawa Pomieszania, ale czujemy, że mówienie jest właściwe ze względu na potencjalnie fatalne skutki dla instrumentu. Zatrzymujemy się, by dać pytającemu i skrybie kilka chwil przestrzeni/czasu, aby pomóc nam odejść od tych zniekształceń, które powodują, że przywołujemy Prawo Pomieszania. Byłoby to pomocne.

[Kilka chwil pauzy.]

Jestem Ra. Doceniamy wasze próby. Nawet wasze niezrozumienie jest pomocne.

Pytający w niedawnej przeszłości pozwolił na całkowite przeniesienie bólu psychicznego/emocjonalnego z pytającego na instrument. Kluczem do tego szkodliwego działania było to, że instrument wypowiadał słowa w takim znaczeniu, że byłby pytającym i byłby tym silnym; pytający mógłby być narzędziem, małym i głupim. Pytający, całkowicie nie znając mocnych intencji instrumentu i nie rozumiejąc możliwości takiego transferu energii, zgodził się.

Te dwie istoty były jako jedno przez ponadczasowy okres i zamanifestowały to w waszej przestrzeni/czasie. W ten sposób wystąpiło szkodliwe działanie. Za zgodą w trosce i ostrożności może to zostać cofnięte.

Zachęcamy do zwrócenia uwagi na dziękczynienie i harmonię ze strony pytającego.

Możemy ogólnie potwierdzić poprzednie zalecenie umiejętności i czystości intencji osoby znanej jako Bob i możemy zauważyć chorobę współczulną, która wystąpiła z powodu wrażliwości instrumentu.

Na koniec możemy zauważyć, że dla osoby znanej jako Peter kilka aspektów zniekształceń doświadczanych przez pytającego, instrument i skrybę może być całkiem oczywistych i raczej po prostu przeniesionych na mniejsze zniekształcenia.

Jak nazywa się Peter? Nie wiem, kim on jest.

Jestem Ra. Nazwisko, pod którym ta istota chce być znana, to Inman.

Czy Ra poleciłby— Powiem tak: Czy Ra pomyślałby, że operacja w moim przypadku byłaby pomocna?

Jestem Ra. Zakładamy, że mówisz o niedyspozycji okrężnicy i jej potencjalnej pomocy ze strony waszych chirurgów. Czy to jest poprawne?

Tak.

Ponownie, jestem Ra. Proszę dmuchnij na twarz i serce instrumentu.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

Jestem Ra. Będziemy kontynuować. Atmosfera została starannie przygotowana. Istnieją jednak te elementy, które utrudniają pracę instrumentu: neurastenia prawej strony twarzy dołączyła do innych pobudzonych artretycznie zaostrzeń bólowych.

Taka operacja byłaby pomocna w przypadku, gdyby istota wybrała to fizyczne oczyszczenie jako wydarzenie, które współdziałałoby ze zmianami w mentalnej, mentalnej/emocjonalnej i fizycznej orientacji istoty. Bez tego drugiego wyboru zniekształcenie by powróciło.

Teraz podsumowując, co możemy zrobić dla instrumentu: poprzez uwielbienie i dziękczynienie oraz harmonię możemy… Czy to wszystko, co możemy zrobić, poza doradzeniem jej wypicia sporej ilości płynu i przeniesieniem jej w lepszy klimat? Czy mam rację?

Jestem Ra. Sprawdzamy stwierdzenie i znajdujemy dwa brakujące elementy, jeden ważny w stosunku do drugiego. Głównym dodatkiem jest zrozumienie natury istoty. Mniej ważne jest, choć może się wydawać, że nie jest pomocne; oznacza to, że istota wchłania dużo leków i uważa, że jest przydatne by odżywiać się, gdy te substancje są spożywane. Zaleca się zastąpienie ciasteczka takimi substancjami, jak sok owocowy, a ponadto nie zaleca się spożywania substancji zawierających sacharozę, które nie są płynne, w ciągu czterech godzin przed okresem snu.

Moje doświadczenia z osuszaczami wskazują, że prawdopodobnie nie da się znacznie obniżyć wilgotności w tym domu za pomocą osuszacza, chociaż możemy spróbować. I prawdopodobnie, jeśli się tam wprowadzimy, będziemy musieli się wkrótce wyprowadzić.

Czy jest coś jeszcze, co należy zrobić, aby dokończyć uzdrowienie problemu nerek Jima?

Jestem Ra. Jeśli zdamy sobie sprawę, że stan ten może utrzymywać się jeszcze przez kilka miesięcy po odstawieniu wszystkich leków, wtedy zostanie podjęta opieka i wszystko będzie dobrze się utrzymywało.

Możemy zauważyć, że do zamierzonych celów lokalizacja [adres], wilgotna lub sucha, jest nietypowo odpowiednia. Pogłębione obecne zniekształcenia instrumentu, które ustąpiły z powodu braku ostrego katalizatora, stan miejsca, co do którego przyjęto założenie, jest niezwykle korzystny.

Wtedy efekt… mówiłeś o wpływie wilgotności… postaramy się zejść z nią jak najniżej, ale mówisz, że wpływ wilgotności jest stosunkowo niewielki, gdy wszystkie inne korzystne czynniki są brane pod uwagę w odniesieniu do adresu w Louisville? Czy to jest poprawne?

Jestem Ra. Tak.

Jestem w tym momencie dość zaniepokojony stanem istrumentu i muszę zapytać, czy jest coś, czego nie wziąłem pod uwagę w odniesieniu do stanu instrumentu? Cokolwiek, co moglibyśmy dla niej zrobić, aby poprawić jej stan, poza tym, co zostało już zalecone?

Jestem Ra. Wszystko jest tutaj z całego serca zorientowane na wsparcie. Postrzegaj grupę tak: miejsce w czasie/przestrzeni. W tym prawdziwym domu zachowaj zrelaksowane podejście. Śmiejcie się razem i znajdźcie radość w sobie i w sobie nawzajem. Wszystko inne jest w pełni zrealizowane lub zaplanowane do spełnienia.

Czy sprzątanie domu solą i wodą po przeprowadzce jest tak samo skuteczne, jak przed… naszym wprowadzeniem się?

Jestem Ra. W tym przypadku nie jest to pilny problem metafizyczny, ponieważ czas byłby w mniej łagodnej i szczęśliwej atmosferze. Zauważa się względną prostotę wykonania tego przed zasiedleniem. Jest to nieistotne, z wyjątkiem katalizatora, z którym chcesz się zmierzyć.

Czy możesz mi powiedzieć, jaka była trudność instrumentu z jej ostatnią wirówką?

Jestem Ra. Instrument przybrał mentalną/emocjonalną naturę i kompleks zniekształceń pytającego, jak już wcześniej zauważyliśmy. Instrument brał kąpiel w wirujących wodach w zbyt wysokich temperaturach i przy prędkościach wibracji, które w połączeniu z ciepłem wirujących wód powodują stan lekkiego szoku, jak można by nazwać to zniekształcenie. W tym zniekształconym stanie kompleks umysłowy ma niewystarczającą ilość tlenu i jest osłabiony.

W tym stanie instrument, mając zniekształcenie pytającego bez siły pytającego, którą można by porównać do noszenia zbroi, zaczął wchodzić w ostry epizod psychotyczny. Gdy stan szoku minął, objawy ustąpiły. Potencjał pozostaje, ponieważ empatyczna tożsamość nie została porzucona, a zarówno pytający, jak i instrument żyją jako istoty w części mentalnego/emocjonalnego kompleksu instrumentu.

Poprosilibyśmy o jeszcze jedno pełne pytanie i przypomninamy instrumentowi, że przed pracą należy zarezerwować małą porcję energii.

Chciałbym tylko zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, aby pomóc instrumentowi i sprawić by czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? I kiedy Ra najwcześniej poleciłby kolejny kontakt? I na pewno byśmy — Ja z pewnością doceniłbym powrót złotego jastrzębia. Było to dla mnie dużym pocieszeniem.

Jestem Ra. Macie pełną swobodę planowania prac.

Sugerujemy, że natura wszelkich manifestacji jest iluzoryczna, i funkcjonalna tylko na tyle, na ile istota odwraca się od kształtu i cienia w kierunku Jedynego.

Jestem Ra. Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i chwalebnym świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.


  1. Jim pisze: „Po raz pierwszy wspomniane w #63.2–3, Ra odnosił się do doświadczenia bliskiego śmierci, które Carla przeżyła, gdy miała 13 lat. Carla była cudownym dzieckiem z wieloma wyjątkowymi talentami. Jej rodzice zdecydowali, że najlepszym sposobem na rozwijanie jej talentów to nigdy nie komplementowanie jej, a jedynie oferowanie konstruktywnej krytyki. Przez całe życie Carla nie pragnęła niczego więcej, jak tylko służyć. Ale ponieważ stale otrzymywała krytyczne opinie od rodziców, w wieku 13 lat poczuła, że jest porażką, która nie może nikomu służyć. Więc modliła się, by umrzeć.

    Sześć miesięcy później jej nerki przestały działać. W szpitalu spodziewano się, że umrze i według percepcji personelu tak właśnie było. W tamtym momencie Carla nie widziała już siebie w szpitalnym łóżku. Znalazła się na pięknej łące otoczonej lasami. Wreszcie wolna od bólu, ucieszyła się. Ale przemówił do niej głos, informując ją, że to nie czas, aby odejść. Dano jej do wyboru, czy podzielić swoje lekcje na inne życia, czy kontynuować obecne. Postanowiła wrócić, aby dokończyć lekcje i zakończyć swoją podróż.

    Natychmiast znalazła się z powrotem w swoim pełnym bólu ciele w szpitalu, otoczona lekarzami i pielęgniarkami, którzy gorączkowo pracowali, by przywrócić ją do życia. Od tego czasu kontynuowała z poczuciem, że jest na służbie i że ma pracę do wykonania, a nawet misję do wypełnienia“.