Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Jestem Ra. Zniekształcenie instrumentu w kierunku deficytu kompleksu energii fizycznej nieznacznie wzrosło od ostatniego pytania. Poziomy energii witalnej były mocno wzywane i są również nieco mniejsze niż ostatnie pytanie.

Jaki był charakter tych znaczących wezwań energii witalnej?

Jestem Ra. Są takie istoty, które mają zniekształcenia myśli w stosunku do tej istoty, które chcą by istota usunęła innym jaźniom wszystkie zniekształcenia innych jaźni. Ta istota była ostatnio w bliskim kontakcie z większą niż normalnie liczbą istot z tymi kompleksami zniekształceń myślowych. Ta istota jest zniekształcona w kierunku, aby świadczyć jakąkolwiek możliwą służbę i nie jest świadoma naruszeń energii witalnych.

Czy mam rację zakładając, że mówisz o wcielonych istotach trzeciej gęstości, które tworzyły warunki do zużywania energii witalnej?

Jestem Ra. Tak.

Jaka jest obecna sytuacja z naszym towarzyszem spolaryzowanym na służbę sobie w piątej gęstości?

Jestem Ra. Trwa okres, który można nazwać kryzysem.

Czy możesz mi cokolwiek powiedzieć o naturze tego kryzysu?

Jestem Ra. Polaryzacja waszego towarzysza zbliża się do krytycznego punktu, w którym istota wybierze albo wycofać się natychmiast i zostawić pozdrowienia sługom czwartej gęstości, albo stracić polaryzację. Jedynym innym potencjałem jest to, że ta grupa w pewien sposób może stracić polaryzację, w którym to przypadku twój towarzysz może kontynuować swoją formę pozdrawiania.

Podczas ostatniej sesji wspomniałeś o właściwościach wytrącających się z zasłaniania umysłu, z których pierwsze to wizja, wyobrażenia lub dalekowzroczność. Czy mógłbyś wyjaśnić znaczenie tego?

Jestem Ra. Wasz język nie jest przesycony nieemocjonalnymi określeniami funkcjonalnych cech tego, co obecnie nazywa się umysłem nieświadomym. Natura umysłu jest czymś, nad czym prosiliśmy, abyście pomyśleli. Jednakże, powiedzmy, jest wystarczająco jasne dla przypadkowego obserwatora, że możemy podzielić się z wami pewnymi przemyśleniami bez naruszania waszych doświadczeń związanych z wolną nauką/nauczaniem.

Natura nieświadomości jest raczej konceptem niż słowem. Konsekwentnie, przed zakryciem głębszego umysłu było użycie niewypowiedzianego pojęcia. Możesz rozważyć emocjonalne i konotacyjne aspekty melodii. Można by w jakiś stylizowany sposób przywołać określenia dotyczące nut melodii. Można powiedzieć: „ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, cała nuta F“. Nie przypomina to początku melodii jednej z najbardziej wpływowych melodii waszych kompozytorów, znanej Ci jako symbol zwycięstwa.

Taka jest natura głębszego umysłu. Istnieją tylko stylizowane metody omawiania jego funkcji. W ten sposób nasze opisy tej części umysłu, jak również tych samych części ciała i ducha, otrzymały terminy takie jak „dalekowzroczność“, co wskazuje, że naturę przenikania zawoalowanej części umysłu można przyrównać do podróży zbyt bogatej i egzotycznej, by kontemplować adekwatne opisanie jej.

Stwierdziłeś, że śnienie, jeśli jest dostępne dla świadomego umysłu, bardzo pomoże w polaryzacji. Czy zdefiniowałbyś śnienie lub powiedziałbyś nam, co to jest i jak pomaga w polaryzacji?

Jestem Ra. Śnienie jest czynnością komunikacji przez zasłonę umysłu nieświadomego i umysłu świadomego. Natura tej aktywności jest całkowicie zależna od sytuacji dotyczącej blokad, aktywacji i krystalizacji centrum energetycznego danego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

U osoby, która jest zablokowana w dwóch z trzech niższych ośrodków energetycznych, śnienie będzie miało wartość w procesie polaryzacji, ponieważ będą powtarzać się te porcje niedawnego katalizatora, a także głębiej utrzymywane blokady, dając w ten sposób przebudzonemu umysłowi wskazówki co do charakteru tych blokad oraz wskazówki co do możliwych zmian w percepcji, które mogą prowadzić do odblokowania.

Ten rodzaj śnienia lub komunikacji poprzez zawoalowane części umysłu występuje również z tymi kompleksami umysłu/ciała/ducha (które funkcjonują ze znacznie mniejszą blokadą i cieszą się aktywacją zielonego promienia lub wyższą aktywacją) w tych momentach, w których kompleks umysłu/ciała/ducha doświadcza katalizatora, chwilowego ponownego blokowania lub zakłócającego lub w inny sposób zaburzającego przepływ dopływu energii.

Dlatego we wszystkich przypadkach jest przydatne dla kompleksu umysłu/ciała/ducha zastanowienie się nad treścią i emocjonalnym rezonansem snów.

Dla tych, których centra energii zielonego promienia zostały aktywowane, a także dla tych, których centra energii zielonego promienia oferują niezwykłe odblokowanie z powodu ekstremalnego katalizatora, takiego jak to, co nazywa się fizyczną śmiercią jaźni lub kogoś, kto jest kochany zachodzące w czymś, co możesz nazwać swoją niedaleką przyszłością — sny nabierają innej aktywności. To jest to, co można luźno nazwać prekognicją lub wiedzą, która jest wcześniejsza od tego, co ma nastąpić w fizycznej manifestacji w waszej przestrzeni/czasie trzeciej gęstości żółtego promienia. Ta właściwość umysłu zależy w dużym stopniu od jego umiejscowienia w czasie/przestrzeni, tak że terminy teraźniejszość, przyszłość i przeszłość nie mają żadnego znaczenia. To, jeśli zostanie właściwie użyte przez kompleks 1 umysłu/ciała/ducha, umożliwi tej istocie pełniejsze wejście w wszechwspółczującą miłość każdej okoliczności, łącznie z tymi okolicznościami, wobec których istota może mieć silne zniekształcenie w kierunku tego, co możesz nazwać nieszczęściem.

Ponieważ kompleks 2 umysłu/ciała/ducha świadomie wybiera ścieżkę adepta i przy każdym zbalansowanym w minimalnym stopniu ośrodku energetycznym zaczyna otwierać centrum energii promienia indygo, tak zwane śnienie staje się najskuteczniejszym narzędziem polaryzacji; bo jeśli adept wie, że praca może być wykonywana w świadomości, podczas gdy tak zwany świadomy umysł odpoczywa, ten adept może odwołać się do tych, którzy nim kierują, te obecności, które go otaczają, a przede wszystkim magiczne osobowości (które są wyższą jaźnią w analogii przestrzeni/czasu), gdy przechodzi ona w stan uśpienia świadomości. Po uwzględnieniu tych afirmacji, aktywność śnienia osiąga ten potencjał uczenia się/nauczania, który jest najbardziej pomocny do zwiększenia zniekształceń adepta w kierunku wybranej przez niego polaryzacji.

Istnieją inne możliwości śnienia, które nie są tak ściśle powiązane ze wzrostem biegunowości, których nie omawiamy w tej konkretnej przestrzeni/czasie.

Jak się projektuje lub programuje sen? Czy robi to wyższe ja, czy kto jest za to odpowiedzialny?

Jestem Ra. We wszystkich przypadkach kompleks umysłu/ciała/ducha czyni użytek ze zdolności śnienia. On sam jest odpowiedzialny za tę działalność.

A zatem mówisz, że podświadomość jest odpowiedzialna za to, co nazwałbym projektowaniem lub pisaniem scenariuszy do snu. Czy to jest poprawne?

Jestem Ra. Zgadza się.

Czy pamięć, którą osoba ma po przebudzeniu ze snu, jest zwykle dość dokładna? Czy sen łatwo się zapamiętuje?

Jestem Ra. Musisz zdać sobie sprawę, że nadmiernie uogólniamy, aby odpowiedzieć na twoje pytania, ponieważ istnieje kilka rodzajów snów. Jednakże ogólnie można zauważyć, że tylko wyszkolony i zdyscyplinowany obserwator ma dość dobrą pamięć śnienia. Tej zdolności można się nauczyć dzięki dyscyplinie zapisywania natychmiast po przebudzeniu każdego szczegółu, który można sobie przypomnieć. Trening ten wyostrza zdolność przypominania sobie snu. Najczęstsze postrzeganie kompleksu umysłu/ciała/ducha w jego snach jest niejasne, zagmatwane i szybko gubione.

W tym zapamiętywaniu snów mówisz, że dana osoba może znaleźć konkretne wskazówki dotyczące aktualnych blokad ośrodków energetycznych i może w ten sposób zredukować lub wyeliminować te blokady. Czy to jest poprawne?

Jestem Ra. Tak właśnie jest.

Czy istnieje jakaś inna funkcja śnienia, która ma wartość w procesie ewolucyjnym?

Jestem Ra. Chociaż jest ich wiele, które mają pewną wartość, wybralibyśmy dwie do odnotowania, ponieważ te dwie, chociaż nie mają wartości w polaryzacji, mogą mieć wartość w bardziej uogólnionym sensie.

Czynność śnienia jest czynnością, w której tworzy się misternie wykonany i doskonale ukształtowany most od świadomości do podświadomości. W tym stanie zostają wyleczone różnego rodzaju zniekształcenia, które wystąpiły w sieci energetycznej kompleksu ciała, spowodowane nieprecyzyjnością 3 z jaką odbierane są dopływy energii. Wraz z odpowiednią ilością śnienia przychodzi uzdrowienie tych zniekształceń. Ciągły brak tej możliwości może powodować poważne zniekształcenia kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Inną funkcją śnienia, która jest pomocna, jest ten rodzaj snu, który jest wizjonerski i którego prorocy i mistycy doświadczali od dawna. Ich wizje przebijają się przez korzenie umysłu i przemawiają do głodnego świata. Tak więc sen ma służyć bez osobistego charakteru polaryzującego. Jednakże u tego mistyka lub proroka [który] pragnie służyć, taka służba zwiększy polaryzację istoty.

Jest część snu, która została nazwana R.E.M. Czy to stan snu?

Jestem Ra. Zgadza się.

Zauważono, że zdarza się to w nocy w małych jednostkach z przerwami pomiędzy nimi. Czy jest jakiś szczególny powód tego?

Jestem Ra. Tak.

Jeśli wiedza o tym ma jakąkolwiek wartość, czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego proces śnienia działa w ten sposób?

Jestem Ra. Te części procesu śnienia, które są pomocne dla polaryzacji, a także dla wizji mistyka, odbywają się w czasie/przestrzeni, a w konsekwencji używają mostu od metafizycznośći do fizyczności przez to, co wydaje się być krótkim okresem waszej przestrzeni/czasu. Ekwiwalent czasowy/przestrzenny jest znacznie większy.

Most pozostaje jednak i przekazuje każde zniekształcenie umysłu, ciała i ducha, ponieważ otrzymał zniekształcenia napływu energii, aby mogło nastąpić uzdrowienie. Ten proces uzdrawiania nie występuje przy R.E.M., ale raczej zachodzi w dużej mierze w części przesrzeni/czasu kompleksu umysłu/ciała/ducha, wykorzystując most do czasu/przestrzeni, aby umożliwić proces uzdrawiania.

Wspomniałeś o utracie wiedzy i kontroli nad ciałem jako o czynniku pomocnym w procesie ewolucyjnym z powodu zasłaniania. Czy mógłbyś wymienić ważne straty w wiedzy i kontroli nad ciałem?

Jestem Ra. To zapytanie zawiera pewne fragmenty, na które można by było lepiej odpowiedzieć, gdyby poproszono o jakiś materiał, który musimy wcześniej omówić.

Nie wiem, o co prosić. Czy możesz [chichot] dać mi wyobrażenie, nad jakim obszarem dodtkowego do omówienia materiału powinienem popracować?

Jestem Ra. Nie. Chętnie jednak odpowiemy na pierwotne zapytanie, jeśli nadal jest ono pożądane, jeśli najpierw zauważysz, że brakuje informacji.

Być może trochę inaczej zapytam. Mogę zapytać, dlaczego utrata wiedzy i kontroli nad ciałem była pomocna?

Jestem Ra. Znajomość potencjałów ciała fizycznego przed zakryciem dawała umysłowi/ciału/duchowi wolny zakres wyborów w odniesieniu do czynności i przejawów ciała, ale niewiele wnosiła do rozwoju biegunowości. 4 Kiedy wiedza o tych potencjałach i funkcjach wehikułu fizycznego jest zasłonięta przed kompleksem świadomego umysłu, kompleks umysłu/ciała/ducha jest często prawie bez wiedzy, jak najlepiej zamanifestować swoją istotę.

Jednakże ten stan braku wiedzy stwarza okazję do pragnienia rozwoju w kompleksie umysłu. To pragnienie jest tym, które stara się poznać możliwości kompleksu ciała. Konsekwencje każdej możliwości i ostatecznie zbudowane w ten sposób uprzedzenia mają w sobie siłę, która może być wygenerowana tylko przez takie pragnienie lub wolę poznania.

Być może mógłbyś podać przykłady użycia ciała przed zasłonięciem i po zasłonięciu w tym samym aspekcie, abyśmy mogli lepiej zrozumieć zmianę w wiedzy i kontroli nad ciałem. Czy mógłbyś to zrobić, proszę?

Jestem Ra. Moglibyśmy.

Czy możesz to zrobisz?

Jestem Ra. Tak. Zajmijmy się transferem energii seksualnej. Przed zasłonięciem taki transfer był zawsze możliwy dzięki temu, że nie było cienia na zrozumieniu natury ciała i jego relacji z innymi umysłami/ciałami/duchami w tej konkretnej manifestacji. Przed procesem zasłaniania istniał prawie całkowity brak wykorzystania tego transferu energii seksualnej poza zielonym promieniem.

Wynikało to również z tej samej niezacienionej wiedzy każdego o każdym. W trzeciej gęstości nie widziano wtedy większego sensu w bardziej intensywnych związkach umysłów, ciał i duchów 5, które można nazwać procesami parowania się, ponieważ siebie nawzajem postrzegano jako Stwórcę i żadna inna jaźń nie wydawała się być bardziej Stwórcą niż inna.

Po procesie zasłaniania stało się nieskończenie trudniejsze osiągnięcie transferu energii zielonego promienia ze względu na wielkie obszary tajemnicy i niewiedzy dotyczące kompleksu ciała i jego manifestacji. Jednakże również ze względu na duże zacienianie przejawów ciała z kompleksu świadomego umysłu, gdy doświadczano takiego transferu energii, prawdopodobnym było dostarczenie katalizatora, który powodował związanie siebie z innym ja w odpowiednio spolaryzowanej konfiguracji.

Od tego momentu było o wiele bardziej prawdopodobne, że ta połączona para kompleksów umysłu/ciała/ducha będzie poszukiwać wyższych transferów energii, pozwalając w ten sposób Stwórcy poznać Siebie z wielkim pięknem, powagą i podziwem. Osiągnąwszy inteligentną nieskończoność przez sakramentalne użycie tej funkcji ciała, każdy kompleks umysłu/ciała/ducha skojarzonej pary znacznie zyskał na polaryzacji i zdolności do służenia.

Czy któryś z pozostałych aspektów utraty wiedzy lub kontroli nad ciałem zbliżył się, w jakimkolwiek stopniu efektywnością, do tego, co właśnie opisałeś?

Jestem Ra. Każda funkcja kompleksu ciała ma pewien potencjał po zaopatrzeniu się w pomocny katalizator. Wybraliśmy przykład transferu energii seksualnej ze względu na jego centralne miejsce w funkcjonalnych możliwościach kompleksu ciała, które stały się bardziej użyteczne dzięki procesowi zasłaniania.

Ten instrument ma nieco mniej energii. Wolelibyśmy zachować maksymalną część zarezerwowanej energii, na którą ten instrument zezwolił. W związku z tym poprosilibyśmy o jeszcze jedno pełne zapytanie podczas tej pracy.

Założę, że zasłonięcie aspektu seksualnego było bardzo skuteczne, ponieważ jest to aspekt, który ma całkowicie związek z relacjami z inną jaźnią. Wydawałoby się, że zasłony cielesne związane z interakcjami z innymi osobami byłyby najbardziej efektywne, a te związane tylko z jaźnią miałyby mniejszą skuteczność w wytwarzaniu pozytywnej lub negatywnej polaryzacji. Czy mam rację w tym założeniu?

Jestem Ra. W dużym stopniu masz rację. Chyba najbardziej zauważalnym wyjątkiem jest postawa, kogoś już silnie spolaryzowanego negatywnie, wobec wyglądu kompleksu ciała. Na negatywnej ścieżce są te istoty, które bardzo dbają o zachowanie zniekształcenia, które wasi ludzie postrzegają jako piękno/brzydotę. To piękno formy jest oczywiście wykorzystywane do manipulowania innymi jaźniami.

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania?

Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Jestem Ra. Cieszymy się, że ten instrument był bardziej sumienny w przygotowywaniu się do kontaktu za pomocą ostrożnych wibracji mentalnych, które nazywacie modlitwą. Umożliwiło to uwolnienie kanału od zniekształceń, których ofiarą padł kontakt podczas ostatniej pracy.

Sugerowalibyśmy grupie wsparcia dalszą troskę o regulację aktywności fizycznej instrumentu. Jednakże w tym węźle dobrze jest zachęcać do tych działań, które zasilają energie witalne, ponieważ instrument ten żyje w tej teraźniejszości przestrzeni/czasu prawie całkowicie dzięki starannemu przestrzeganiu zachowania tych energii mentalnych i duchowych, które składają się na kompleks energii witalnej tej istoty. Każdy jest sumienny. Wyrównania są dobre.

Ostrzegamy grupę wsparcia przed fizycznym ustawieniem wyposażenia znanego jako kadzielnica. Wystąpiły pewne niewielkie trudności ze względu na zmienność wzoru wypływu tego kadzidła.

Jestem Ra. Zostawiam was radujących się mocą i pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się miłością i światłem Jednego Stwórcy. Adonai.


  1. Pierwotnie przekazane bez słowa „kompleks“, Ra i Don poprawili błąd w sesji 87. 

  2. Tak samo jak w poprzednim przypisie. 

  3. Chociaż nie jest to słowo z języka angielskiego, Ra powiedział „mis-precision“ [nieprecyzyjność] (łącznik jest przypuszczeniem). Termin ma sens kontekstowy, ale istnieje niewielka szansa, że Ra zamierzał powiedzieć „misprision“ [pomyłka, zła ocena], termin, którego użyli w #64.6

  4. Zdanie, jakie przekazał Ra, brzmiało: „Utrata przez świadomy umysł wiedzy o potencjałach pojazdu fizycznego przed zakryciem dawała kompleksowi umysłu/ciała/ducha wolny zakres wyborów w odniesieniu do czynności i przejawów ciała, ale niewiele wnosiły na drodze rozwoju biegunowości.“

    Fraza „Utrata świadomego umysłu“ została usunięta z początku odpowiedzi, ponieważ Ra zaczął mówić o warunkach po zasłonie („strata dla świadomego umysłu“), ale następnie zmienili swoje skupienie na przed zakryciem („potencjały fizycznego wehikułu przed zakryciem“) nie zdając sobie z tego sprawy.

    Ra również pierwotnie powiedział tutaj „kompleks umysłu/ciała/ducha“. Ra i Don poprawili błąd w sesji 87, aby usunąć „kompleks“. 

  5. W tym i poprzednich dwóch przypadkach w poprzednim akapicie Ra pierwotnie powiedział: „kompleks ciała“, „kompleksy umysłu/ciała/ducha“ oraz „kompleksy umysłu, ciała i ducha“. W każdym przypadku „kompleks“ został usunięty zgodnie z korektą błędów Ra i Dona w sesji 87.