(Don channeling)

Eu sunt Hatonn. Vă salut, prieteni, în iubirea și lumina infinitului Creator. Este un privilegiul, ca încă o dată, să fiu cu voi. Întotdeauna este un privilegiu să fiu alături de cei care caută.

Cei de pe Pământ au o înțelegere foarte redusă a vieții. Viața nu este ceea ce credeți că este. Foarte puțini dintre cei de pe planetă au o oarecare înțelegere a vieții. Pe durata încarnării curente, pământenii sunt preocupați de o viață limitată doar la orele în care nu sunt adormiți. Planurile, dorințele și faptele voastre sunt guvernate de conștientizarea acestei componente limitate a vieții, care este componenta fizică.

Din acest motiv, planurile și obiectivele celor de pe Pământ sunt în cea mai mare parte fără valoare. Pentru a face planuri mai inteligente, este necesar să aveți informații despre obiectivele viitoare. Cei de pe pământ, în cea mai mare parte, nu dispun de aceste informații, pentru că nu le caută. Pământenii există, pur și simplu, într-o stare de conștiință limitată, și reacționează la ceea ce sunt capabili să determine, prin această conștiință limitată. Aceste reacții duc la activități, care par ridicole, din punctul nostru de vedere.

Noi, cei din Confederația Planetelor în slujba Infinitului Creator, suntem conștienți de o viață de durată mult mai lungă, decât sunteți voi, cei de pe Pământ. Durata de viață de care suntem noi conștienți este infinită. Din acest motiv, planurile și obiectivele noastre și activitățile noastre sunt mult diferite de ale celor care locuiesc pe Pământ.

Pământenii nu încearcă să înțeleagă cum trebuie să trăiască. Ei nu încearcă să înțeleagă pentru că nu încearcă să înțeleagă viața. Viața este extrem de simplă, și înțelegerea vieții necesită o abordare extrem de simplă. În prezent, cei din societatea voastră, încearcă să abordeze, ceea ce consideră viața, într-un mod extrem de complex. Ei fac planuri și presupuneri numeroase, bazate pe observații atât de superficiale încât sunt aproape în întregime false.

Puțini, din oamenii planetei, cunosc principiile care influențează ființa, în adevărata sa formă infinită, și sunt conștienți de necesitatea de a avea obiective aflate total în afara stării limitatoare, care este viața fizică.

Noi suntem aici pentru a încerca să-i ajutăm, pe cei care caută să dobândească o înțelegere mai profundă. Încercăm să oferim o învățătură simplă, care să vă permită să luați decizii bazate pe o înțelegere mai deplină a adevărului, decât cea care există în prezent pe planeta voastră.

În acest moment, voi prezenta cât de bine mă pricep, folosind vocabularul vostru, înțelegerea noastră despre viață și despre realitățile vieții.

Viața are două componente. Prima componentă este ceea ce s-ar putea numi conștiința. Cealaltă componentă este lumina. Dar prieteni, conștiința este iubire, iar lumina este manifestarea sa fizică. Tot ceea ce experimentați în universul fizic, este format dintr-un ingredient unic. Acest ingredient îl vom numi „lumină“, deoarece acest cuvânt prezintă cel mai bine ceea ce dorim să exprimăm, și este singurul cuvânt disponibil în limba voastră, pentru exprimarea acestui element de bază al Creatorului.

Inițial, Creatorul a exprimat o dorință. Această dorință a fost exprimată într-o stare de conștiință care este descrisă cel mai bine folosind cuvântul „iubire“. Deci, Creatorul exprimând dorința prin iubire, a provocat crearea întregii materii. El a provocat crearea luminii. Această lumină s-a transformat apoi în configurațiile sale infinite, în universul nesfârșit, pentru a produce toate formele care pot fi experimentate. Toate aceste forme, sunt modelate sau generate prin acea expresie a conștiinței, care este iubirea. Toate aceste forme sunt compuse din lumină. Din acest motiv noi vă salutăm în fiecare seară cu afirmația „în iubirea și lumina Lui“ Pentru că salutul, cuprinde tot ceea ce există: conștiința care creează și țesătură care este iubire și lumină.

Iubirea, care produce configurația luminii, are proprietatea numită „vibrație“ - sau, folosind un cuvânt în limba voastră, care nu este suficient, dar oarecum descriptiv, „frecvență“ - iubirea poate avea, astfel, diverse vibrații sau frecvențe. Aceste vibrațiile sau frecvențele sunt rezultatul liberului arbitru. Când Creatorul a produs Conceptul Originar, acesta a oferit darul liberului arbitru tuturor părților creației. Aceste părți sunt, astfel, libere să modifice Gândul Originar. Acest principiu permite schimbarea vibrației unei porțiuni a Gândului Originar.

Fiecare dintre voi, aici, în această seară, are o vibrație personală unică. Această vibrație este doar a voastră și aveți control total asupra ei. Libertatea voastră de alegere, a creat iubirea, care a manifestat lumina, care s-a organizat în forma fizică de care dispuneți.

Aceasta este explicația cea mai simplă a tuturor formelor din creație. Fiecare parte a creației este capabilă să-și utilizeze propria conștiință, prin principiul libertății de alegere, pentru a modifica Frecvența Originară. Din acest motiv, creația continuă să se autogenereze, într-o varietate infinită. Acest principiu a fost integrat în Gândul Originar al Creatorului. Este principiul care permite Unicului Creator să se genereze într-un număr infinit de forme, la nesfârșit.

Prin această utilizare a libertății de alegere, Pământenii au generat multe forme. Unele din aceste forme nu au fost niciodată intenționate de Creator în Gândul Originar. Cu toate acestea, au fost permise, datorită principiului liberului arbitru.

Acesta este poate cel mai important principiu al creației. El spune că de-a lungul eternității, fiecare din părțile Creatorului poate alege liberă ceea ce dorește. Experimentând cu această libertate au apărut, în unele cazuri, dorințe care s-au îndepărtat de gândurile și dorințele cele mai benefice. Însă prin experimentarea acestor dorințe problemă, niciuna din părțile create nu a pierdut contactul cu Dorința Originară. Acest fenomen a apărut însă în multe locuri din creație.

Suntem aici, în prezent, pentru a oferi informația necesară celor care doresc să găsească drumul înapoi la Gândul Originar. Însă trebuie să acționăm astfel încât să-i ajutăm doar pe cei care doresc ajutorul, astfel, neîncălcând principiul libertății totale de alegere.

Așa cum am spus anterior, fiecare din voi, la fel ca toate părțile creației, are o anumită frecvență unică. Această frecvență este singura parte importantă a ființei voastre, deoarece ea constituie referința conștiinței voastre față de Gândul Originar.

Când o ființă conștientizează viața în aspectul ei infinit, devine, de asemenea, conștientă de avantajele armonizării vibrației proprii cu vibrația Gândului Originar. Efortul nostru este, de asemenea, de a ne potrivi vibrația cu cea a Gândului Originar. Acesta este motivul pentru care noi, cei din Confederația planetelor în slujba Infinitului Creator, suntem aici acum, pentru că acest serviciu pe care îl facem este în armonie cu Gândul Originar. Acest serviciu produce apoi în sinele nostru o vibrație mai armonizată cu Gândul Originar.

Noi, pe planeta Pământ, încercăm să oferim instrucțiuni celor care caută să producă, în sine, o vibrație mai armonizată cu Gândul Originar. Acest lucru, după cum am afirmat, a fost demonstrat de multe ori, pe planetă, de profesorii care au trăit printre voi. Ultimul dintre profesori a fost cel numit Isus. El a încercat să demonstreze prin faptele sale, modul de gândire armonizat cu Gândul Originar. Vibrația Sa a fost, prin urmare, mult mai armonizată cu Vibrația Originară, decât vibrațiile oamenilor din acele vremuri.

Datorită acestei armonizări cu Vibrația Originară, Isus a reușit să facă, ceea ce numiți „miracole“. Gândul Originar este construit astfel încât, părțile create de acesta pot genera la rândul lor, prin gândul și conștiința proprie, ceea ce doresc. Omul cunoscut sub numele de Isus a dorit și, prin urmare, a creat, deoarece vibrația sa a fost în armonie cu vibrația Creatorului.

O ființă trebuie doar să se armonizeze cu vibrația creației, pentru a se putea manifesta în cadrul acesteia precum a făcut și face Creatorul. Acest principiu a fost demonstrat de cel numit Isus. Nu numai că a demonstrat ce se poate face, dar și cum trebuie gândit pentru a reuși acest lucru. Din păcate, Pământenii au interpretat greșit sensul vieții acestui om.

În acest moment dorim să clarificăm adevăratul sens al vieții lui Isus. Dorința a fost, ca cei conștienți de gândirea și faptele lui Isus, să îi urmeze exemplul și, asemeni Lui, să se armonizeze gândului Creatorului.

Suntem aici pentru a vă oferi informații care, într-un mod neintelectual, să vă inspire în timpul meditației, crescându-vă rata vibratorie, astfel încât să vă armonizați cu Gândul Originar al Creatorului. Învățăturile noastre vor fi simple, la fel cum au fost și învățăturile celui numit Isus. Este necesar doar să încercați să le înțelegeți. Înțelegeți-le în profunzime prin intermediul meditației.

Odată ce aceste învățături sunt înțelese, va fi necesar să fie aplicate și demonstrate în activitățile zilnice, iar în gândirea zilnică, va trebui regăsit conceptul Gândului Originar, sau conceptul iubirii. Am folosit cuvântul „iubire“ pentru că este cel mai apropiat, în limbajul vostru, de conceptul Gândului Originar. Dar chiar și cuvântul „iubire“ este departe de Gândul Originar. Acest Gând Originar nu poate fi înțeles prin folosirea intelectului. El trebuie înțeles cu ființa voastră totală, prin procesul meditației.

Odată ce desăvârșiți această înțelegere, iar faptele și gândirea voastră reflectă acest Gând Originar, vibrația voastră va crește. În acel moment veți găsi împărăția ancorată în simplitate. Natura acestei iluzii, care se manifestă doar aici, pe planeta voastră, face însă, să fie necesară o serie complicată de teste, pentru a valida orice scop.

Dar, prieteni, adevărul este cu totul altul. Așa cum am spus mai devreme, meditația vă aduce această înțelegere, într-o manieră neintelectuală. Inspirația prin meditație și demonstrarea adevărul pe care l-ați învățat în acest fel, este însă o activitate dificilă pentru spiritul pământenilor.

Cum se demonstrează oare simplitatea absolută? Imaginați-vă, prieteni, o temniță, îngropată adânc sub pământ. Acolo sunt celule vechi și multe chei ruginite. În vechile celule există multe fantasme, care abia pot fi deslușite. Și totuși ele sunt prizoniere.

Prieteni, voi vă faceți prizonieri pe voi înșivă. Meditația vă eliberează, oferindu-vă adevărul infinitului. Eliberați-vă spiritul din aceste temnițe, înțelegând că gândirea intelectuală creează multe fantasme, care însă, nu vă pot răni sau provoca durere. Pe măsură ce aceste umbre dispar, vă ridicați din starea de spirit ruginită și deveniți conștienți de sentimentul despărțirii, care este într-un fel dureros, pentru că este greu să părăsiți acele gânduri care vă frământă. Și totuși, prieteni, odată ce ajungeți în lumina caldă a soarelui, când simțiți harul infinit, și deslușiți murmurul apelor adevărului, atunci împliniți trecerea de la meditație la demonstrație.

În momentele în care greutatea iluziei pare de nesuportat, fiindu-vă greu să distingeți adevărul, întrebați-vă: „Este această problemă legată de creșterea mea spirituală?“ „Este această problemă legată de serviciul oferit altora pentru creșterea lor spirituală?“ Prieteni, dacă răspunsul este „da“, această problemă este temnița, pe care am descris-o, și trebuie abandonată. Deveniți conștienți de creația adevărată, în infinitul ei, pentru a demonstra, în acel moment, creșterea spirituală.

Acest Pământ al vostru, prieteni, este plin de creaturi de o varietate infinită, și de un infinit număr de manifestări. Noi toți suntem parte din unitate. Nu există o altă relație posibilă cu aceste creaturi, decât unitatea, iubirea și serviciul.

Acum vă voi părăsi. Eu sunt Hatonn.