Acum însă, vă vorbim despre păstori, deoarece lumea voastră este formată din cei care au nevoie de îngrijire și cei care oferă îngrijire. Vă vorbim despre compasiunea păstorului. De unde vine compasiunea? Ce inspiră compasiunea păstorului pentru oile sale?

(Carla channeling)

Sunt Hatonn. Sunt în contact cu acest instrument și voi vorbi pe scurt. Vă vorbim, din nou, pentru că există anumite lucruri pe care dorim să le spunem, care nu se adresează tuturor membrilor grupului. Prieteni, membrii grupului sunt la nivele de înțelegere diferite. Noi vorbim întotdeauna la nivelul de înțelegere cel mai de jos pentru a nu crea confuzie în înțelegerea informației.

Acum însă, vă vorbim despre păstori, deoarece lumea voastră este formată din cei care au nevoie de îngrijire și cei care oferă îngrijire. Vă vorbim despre compasiunea păstorului. De unde vine compasiunea? Ce inspiră compasiunea păstorului pentru oile sale?

Subliniem că universul nu este serios și trist, ci este, mai degrabă, un univers al iubirii și bucuriei, al optimismului și al voii bune. Nu abordați existența atât de serios, încât să vă impuneți o manifestare absolută a compasiunii. Este suficient, prieteni, să doriți să fiți, asemeni păstorului plin de compasiune. Nu oile sunt cele pe care încercați să le convingeți de compasiune, prin seriozitatea voastră. Prin seriozitate încercați să vă convingeți pe voi înșivă că nu aparțineți iluziei ci aparțineți realității. Știți, prieteni, că nu puteți impune sinelui această calitate de păstor. Trebuie să păstoriți, cu blândețe și cu umor. S-ar putea să acționați într-un mod pe care îl credeți plin de compasiune și să descoperiți că, de fapt, nu este deloc așa. Treceți-vă cu vederea aceste imperfecțiuni ale ambiției, caracteristice iluziei fizice, deoarece încă învățați aceste concepte.

Atunci ce vă deosebește de o oaie, care și ea învață, în această iluzie? Vă deosebește o limită pe care o oaie nu o poate trece, iar această limită este dorința de a ști. Oile vor fi conduse și, dacă se pierd, trebuie găsite. Păstorii, prieteni, posedă dorința de a ști, pentru a servi. Această dorință a voastră, de a-L cunoaște pe Creator și de a-L servi este tot ce vă trebuie pentru a urma calea păstorului. Urmați-o cu bucurie și umor, pentru că a seriozitatea extremă vă va pune piedici.

Cred că perioada de pregătire pentru cea numită H este finalizată. Voi transfera contactul. Sunt Hatonn.

(H channeling)

Sunt Hatonn. Sunt în contact cu acest instrument. Am avut unele dificultăți, dar vom continua prin acest instrument. După cum știți, suntem într-un anotimp al marilor speranțe, anotimp al bucuriei și iubirii. Vorbim despre sărbătorirea nașterii pruncului Iisus.

Iisus, a venit pe planeta Pământ pentru a vă învăța să trăiți, și să iubiți. Prieteni, acest mare învățător nu a murit pentru voi. El v-a arătat că nu există moarte. Oricât de mult a fost torturat și mutilat, el a reușit să își dezarmeze torționarii cu iubire. A arătat puterea iubirii asupra vieții și morții.

Prieteni, vi se spune că El a murit pentru iertarea păcatelor voastre. Există un adevăr în această zicală, deoarece murind El v-a arătat calea mântuirii prin iubire, care este dincolo de viață și de moarte. Prieteni, răspunsul la toate întrebările este iubirea. Iubirea pe care o manifestați este mântuirea voastră. Moartea Lui fizică nu mântuire pe nimeni, deoarece moartea este datoria tuturor, însă cei care înțeleg puterea iubirii vor fi într-adevărat mântuiți.

Noi, cei din Confederația Planetelor suntem din aceeași dimensiune spirituală cu marele învățător Iisus. Noi nu revendicăm meritul realizărilor Sale, deoarece recunoaștem că Iisus a fost unul dintre cei mai mari învățători pe care i-am întâlnit noi și voi. El este încă prezent pe planeta voastră, în conștiință, și domnind peste vibrațiile spirituale transmise oamenilor. El este desemnat învățătorul vostru, iar noi suntem desemnați asistenții Săi. Aceasta este revendicarea noastră. Luați-o cum credeți. Înțelegem că acest detaliu este inacceptabil sau controversat, pentru mulți. Însă amintiți-vă, prieteni, povestea iubirii învățătorului Iisus: iubirea, prieteni, este mai presus de toate. Prin ea, puteți discerne adevărul. Cunoașteți iubirea cu care sunteți înzestrați. Învățați să o înțelegeți. Cunoscând-o veți găsi calea de a folosi puterea iubirii. În momentul când ați însușit conceptul iubirii, veți fi capabili să înțelegeți ceea ce a demonstrat marele învățător Iisus.

Acesta a fost scopul celui numit Iisus, prieteni. Iubirea a fost ingredientul care a făcut posibile realizările Sale. Nu ființa, în sine, în formă fizică, ci iubirea ființei Sale. Iubirea aceea se află și în voi. Se află în toate lucrurile. Acceptați că iubirea este totul, că iubirea este atotputernică. Iubirea este Iisus, și iubirea sunteți voi. Toate aceste iubiri împreună, toate aceste ființe combinate, formează Creatorul. Din Creator am venit cu toții și suntem manifestările gândurilor Sale de iubire. Iubirea Creatorului este egală pentru toți, și permite tuturor același potențial de a se realiza. Fiecare ființă va atinge aceste culmi înalte ale conștientizării când va alege să iubească. Nu vă considerați conducători sau învățători atotputernici. Priviți toate ființele pe care le veți cunoaște vreodată, ca pe învățătorii, conducătorii și supraveghetorii creației.

A fost un privilegiu să vă vorbesc, din nou, în această seară. Ne-am gândit că aceste concepte ar fi în spiritul sezonului. Vă dorim tuturor un Crăciun fericit petrecut în iubire. Adonai vasu borragus.