Jim: Prima noastră întrebare de astăzi este despre rolul îndrumătorilor spirituali în procesul ascensiunii. Ar putea Q’uo să ne vorbească despre acest rol?

(Carla channeling)

Sunt Q’uo. Vă salut în iubirea și lumina unicului infinitului Creator. În această zi venim în serviciul Creatorului. Vă mulțumim pentru că ne-ați chemat să ne alăturăm cercului vostru de căutare. Este un privilegiu, și o binecuvântare să fim cu voi. Ne bucurăm de frumusețea vibrațiilor voastre și de intensitatea căutării adevărului. Ca întotdeauna, vă cerem să folosiți discernământ în considerarea ideilor oferite. Dacă rezonanți cu ele, nu ezitați să le folosiți. Dar dacă nu, lăsați-le în urmă; nu dorim să fim o piedică pentru nimeni. Vă mulțumim pentru această considerație.

Ați întrebat despre rolul îndrumătorilor spirituali în procesul ascensiunii. Acest lucru este oarecum amuzant, dacă ne gândim că instrument a lucrat în ultimele zile la o carte de channeling a Duhului Sfânt, care este îndrumătorul ei spiritual. Prin urmare, acest instrument este cufundat în confortul dat de îndrumătorul spiritual.

Sistemul vostru de îndrumare, fie că îl caracterizați în termenul creștin, Duh Sfânt, fie că îl caracterizați în alte moduri, este, totuși, împletirea unei părți a conștiinței Creatorului cu conștiința celui creat. Nu sunteți niciodată fără sistemul de îndrumare.

Când vorbim de îndrumare trebuie reținut că nu contează forma ci esența ei. Esența acelui spirit care vă însoțește pe tot parcursul încarnării este iubirea necondiționată, sprijinul absolut, compasiunea nesfârșită și o înțelegere care cuprinde întreaga octava de densități în care vă bucurați acum de conștiință.

Ascensiunea nu este un eveniment de moment. Ascensiunea este mai degrabă un proces. Gândiți-vă la a treia densitate ca la o distilerie spirituală. Știți cum se face vinul din struguri printr-o reacție chimică care transformă ingredientele în lichidul delicios având gustul ingredientelor sale. La fel este procesul încarnării pe planeta Pământ.

Gândirea dogmatică a religiilor, în special a creștinismului, a distorsionat procesul ascensiunii și l-a transformat dintr-un eveniment plin de bucurie, într-un eveniment definit de frică și tristețe. Nu este intenția Creatorului să reducă procesul ascensiunii la un examen. Dacă am privi ascensiunea, ca pe un eveniment, ar fi un eveniment la fel de plin de emoții pozitive precum este ziua nașterii, ziua nunții sau orice altă sărbătoare așteptată cu mare nerăbdare. Ascensiunea, ca moment înfricoșător în care lumea se termină și dintr-o dată ajungeți în fața unui judecător, este departe de intenția Creatorului, (în măsura în care o înțelegem noi) și dorim să clarificăm aici că înțelegerea noastră poate fi greșită; oferim doar părerea noastră smerită.

Viața voastră, în întregime, este un proces de ascensiune continuă. De-a lungul vieții, fiecare alegere pe care o faceți avansează procesul distilării spirituale. În momentul morții, se deschide poarta către o viață mai mare și puteți vedea mai bine poziția timp/spațiu unde ați ajuns în procesul ascensiunii voastre. Voi înșiși sunteți judecătorii de care vă temeți atât de mult. Îndrumătorii voștri spirituali, sistemele de ghidare sau Sinele Superior, sunt doar ajutoare ale voastre.

Din punctul nostru de vedere, termenul ghid spiritual este oarecum neclar. Am vorbi, mai degrabă, despre Sinele Superior, deoarece provine din cercul personalității voastre sau fluxul sufletului vostru. Sinele Superior este mult mai avansat decât conștiința voastră din încarnarea de acum. El este sinele vostru din a șasea densitate, unde lecțiile unității sunt atât de avansate încât voi, ca entități ați devenit conștienți că vă desprindeți de ceea ce a fost înregistrat în memoria voastră până atunci.

Sinele vostru Superior se îndepărtează de voi în acel moment și mintea, inima și voința voastre se întorc tot mai mult spre Creator. Dobândiți suficientă gravitate spirituală pentru a înțelege că vă despărțiți de sinele acestei creații. Nu mai sunteți interesați în personalitatea voastră. Sunteți gata să fiți absorbiți încă o dată în principiul divin.

Astfel vă întoarceți în mijlocul celei de-a șasea densități în acest punct foarte prețios și esențial al distilării sufletului vostru și lăsați în urmă o resursă ca un dar pentru voi înșivă. Acest dar este disponibil în a treia, a patra, a cincea densitate și, dacă este necesar, la începutul celei de a șasea densități. Sunteți legați inextricabil de conștiința voastră. Trebuie să cereți pentru a fi auziți. Sinele Superior, nu va vorbi decât dacă i se cere; nu poate încălca în liberul arbitru. Trebuie să aștepte să vă doriți întrebările sau conversația. Așteaptă cu răbdare, plin de iubire, cunoscându-vă pentru că sunteți voi înșivă, la cel mai înalt nivel. Există culoare în spirit. Există energie și viață, dar nu există ființă. Spiritul este necreat. Este o resursă, o esență.

Prin urmare, în momentul morții, Sinele vostru Superior este cu voi, susținându-vă și încurajându-vă la trecerea în lumina vieții mai mari.

Aveți o altă întrebare legată de acest răspuns înainte de a trece mai departe?

Există alți sine, precum îngerii, care acționează ca ghizi spirituali?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Există într-adevăr alte entități care ajută îndrumarea. Acesta este motivul pentru care am încercat să fim mai specifici cu privire la termenul pe care îl folosim, pentru că termenul ghid spiritual poate însemna oricare dintr-o duzină de entități sau chiar mai multe.

Sunt atât de multe surse de îndrumare în jurul vostru încât este imposibil să le discutăm în profunzime, dar le putem numi. Ele includ, după cum știți, îngeri (multe varietăți de îngeri) spiriduși, zâne și spirite de toate felurile, esențe ale elementelor, cum ar fi undine, silfide, naiade, driade și toate totemurile cu care ați fost asociați în viețile trecute. De asemenea, există multe entități în planele interioare care sunt atrase de voi când sunteți iubitori, răbdători sau sinceri. Pasiunea pentru bunătate, pentru dreptate, pentru iubire sau devotamentul față de unicul infinitul Creator atrag în jurul vostru entități din planele interioare. Așa s-ar putea să aveți lângă voi literalmente zeci de surse de inspirație și îndrumare, utile și iubitoare. Fiecare sursă este în armonie cu celelalte surse de îndrumare de lângă voi și constituie familia voastră pe tărâmurile nevăzute. De asemenea, trebuie reamintite acele entități care sunt asociate cu voi în alte densități, în special pentru cei care sunteți rătăcitori.

Când vă încarnați rețeaua de legături devine cu adevărat uimitoare, extinzându-se la infinit și incluzând practic pe toți cei de pe planetă. În consecință, conceptul unui număr limitat de îndrumători nu este corect în opinia noastră, căci dacă sunteți suficient de motivați pentru a vă concentra voința (concentrare care poate fi atinsă când emoțiile și dorințele voastre sunt coerente), cereți unui număr foarte mare de entități din planele interioare să vă ajute și să vă sprijine. Astfel, încurajăm entitățile să-și găsească pasiunea și să o urmeze.

Putem da mai multe detalii, frate?

Nu, mulțumesc. Jim?

Următoarea noastră întrebare: „Ai putea spune care este rolul gardienilor în absolvire, în ascensiune?“

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Gardienii planetei voastre sunt un grup, dintre care unii sunt entități din planele interioare, iar alții sunt entități ale Confederației. Gardienii planetei Pământ se schimbă periodic, dar există un număr constant al celor care administrează planeta, populația și a resurselor ei, și prin asta nu ne referim la resursele naturale, la care se gândesc liderii voștri când spun cuvântul „resurse“, ci vorbim despre resursele metafizice ale planetei în timp ce aceasta își face propriul său proces de ascensiune.

Rolul gardienilor este de a fi un administratori ai oamenilor și ai planetei. În timpul procesului ascensiunii, gardienii stau lângă calea luminii pe care merg cei care ascend. Se asigură că gradațiile luminii sunt precise, și stabile. Se asigură că nimeni nu se poticnește sau nu este confuz, pentru că fiecare trebuie să fie nestânjenit când alege intensitatea luminii care i se potrivește cel mai bine. Așa că gardienii păzesc sfințenia acestui proces. Aici se decide natura încarnării următoarea a entităților. Dacă o entitate se oprește într-un loc în a treia densitate, atunci ea se va încarna pe o altă planetă de a treia densitate. Planeta Pământ și-a început încarnarea pozitivă de a patra densitate și chiar în acest moment acceptă noi entități de a patra densitate, după ce trec prin procesul morții.

Putem să-ți răspundem mai departe, frate?

Există un alt proces în afară de moarte pentru a face ascensiunea?

Sunt Q’uo și cred că îți înțeleg întrebarea frate. În îndatoririle gardianului nu există alt proces decât cel care are loc la moarte. Credem că între pământeni se vorbește despre așa zisa „Judecată de apoi“. Acest instrument știe învățăturile celui numit Iisus care a spus că atunci când va veni timpul ascensiunii și vor fi doi oameni în câmp, unul va fi luat și unul va fi lăsat. Înțelegem această învățătură și credem cu smerenie că a fost o pildă, la fel ca aproape toate lucrurile pe care le-a spus cel numit Iisus.

Cel numit Iisus nu a vorbit în sens literal, pildele lui fiind, mai degrabă, despre adevăruri metafizice. Prin urmare, în ceea ce privește procesul absolvirii, trebuie înțeles că în momentul alegerii pe treptele luminii, o entitate fie alege a treia densitate, fie a patra densitate și, prin urmare, trece în viața de a treia sau în viața de a patra densitate. Nu credem că Iisus a intenționat „Judecata de apoi“ ca eveniment care oprește brusc viața, iar entitățile sunt fie aruncate în iad, fie ridicate la cer.

Credem că realitatea este mai puțin dramatică, dar mult mai logică. Realitatea este că voi veți alege felul vostru de a continua. Veți alege nu judecându-vă, ci căutând acea lumină în care vă simțiți cel mai bine. Mergând pe calea luminii, nu cauți să-ți îmbunătățești calitățile, ci să găsești locul care îți aparține și nu contează dacă este în a treia sau a patra densitate, deoarece este locul pe care l-ai câștigat, este fructul vieții tale lungi și aventuroase. Acea vibrație de lumină este ființa ta. Vrei ca ființa ta să fie confortabilă, să fie plasată acolo unde îi este locul. Acesta, este procesul de absolvire sau ascensiune după cum îl înțelegem noi.

Putem da mai multe detalii, frate?

Nu, mulțumesc.

A treia întrebare este despre „însuflețire“. Când și cum intră un spirit în corp în a treia densitate pentru a lua parte la încarnare?

Sunt Q’uo și cred că îți înțeleg întrebarea frate. Corpul pe care îl locuiți în timpul celei de-a treia densități are propria sa anima. Nu este tocmai un suflet; este de natura entităților de a doua densitate, care locuiesc într-o maimuță antropoidă. Când corpul fizic pe care îl folosiți, care vă servește atât de bine acum, moare, el, spre deosebire de conștiința voastră, se va întoarce înapoi în acel rezervor de maimuțe care constituie rasa umană ca specie de a doua densitate.

Prin urmare, nu depinde de spirit. Poate să trăiască, să se bucure de natura sa și să moară fără a fi nevoie de un spirit de a treia densitate care să îl locuiască.

Când femeia devine însărcinată, pregătirile pentru nașterea unei anumite entități de către acea femeie sunt deja avansate. Există o mare cerere de oportunități de încarnare. Entitățile trebuie să aștepte o oportunitate de a locui într-un vehicul fizic care să aibă un set de caracteristici bine definite. O entitate și Sinele ei Superior vor fi studiat de ceva timp ideea unei încarnări, și vor fi creat un plan care necesită nașterea unei anumite femei, implică viața într-o familie anume și întâlnirea unor oameni cheie de-a lungul vieții. Când voi și Sinele vostru Superior plănuiți o încarnare, nu aveți una, două sau trei posibilități, ci aveți practic posibilități nelimitate, astfel încât, dacă vă pierdeți pe un drum care duce la Roma, apare un alt drum spre Roma. Și dacă vă pierdeți din nou, apare un altul. Toate drumurile duc la Roma.

Când femeia rămâne însărcinată, de fapt acest lucru inițiază oportunitatea deja plănuită. Există într-o oarecare măsură un acord între sufletul entității care este mama și sufletul entității care va fi copilul.

Momentul intrării unui suflet sau spirit într-un vehicul fizic cu anima sa variază foarte mult. În unele cazuri, la trei luni de la momentul în care femeia a rămas însărcinată, sufletul va începe să locuiască vehiculul fizic care este fătul din pântec. În alte cazuri, la cealaltă extremă, o entitate poate să nu locuiască în acel corp decât după naștere. Există o perioadă, pentru intrarea sufletului în corp, începând la concepție și până la aproximativ trei luni după naștere. Alegerea momentului în care se face această intrare depinde de relația copilului cu mama sa, și modul în care acea relație va funcționa ca și catalizator în viața viitoare.

Putem oferi mai multe detalii, frate?

Am o întrebare de la D, care vrea să știe dacă un corp fizic poate să existe fără suflet?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Este corect. Corpul fizic este capabil să trăiască fără suflet. Dar, se întâmplă foarte rar acest lucru. Când conștiința unei entități este retrasă dintr-un vehicul fizic, acel vehicul fizic este fără cârmă. Nu este dotat să funcționeze ca o entitate naturală de a doua densitate, ci, mai degrabă, și-a pregătit viața pentru a purta o conștiință. În general, când cordonul argintiu (așa cum se numește legătura dintre spirit și corp) este rupt, anima vehiculului fizic de a doua densitate nu este suficient de puternică pentru a menține sănătatea sau viața acelui vehicul fizic și acesta moare din cauza lipsei sufletului pe care a fost conceput să-l găzduiască.

Există o altă interogare în acest moment?

Am una de la L în Anglia. Ea ar dori să știe ce se întâmplă cu complexul chimic în momentul tranziției la a patra densitate.

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea soră. Termenul cenușă în cenușă și țărână în țărână este familiar tuturor și ar fi răspunsul nostru dacă am înțeles bine întrebarea. Prin urmare, presupunem că nu înțelegem întrebarea.

Ai putea să o exprimi în alt fel, soră? Sunt Q’uo.

Va dura un moment.

[Pauză]

Jim, de ce nu trecem la următoarea întrebare și o putem relua mai târziu.

A patra întrebare este despre modul în care vorbesc complexele de memorie socială, cum se raportează entitățile între ele și cu alte complexe de memorie socială.

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Acest instrument ne poate simți râzând pentru că această întrebare este de așa natură încât ne îndoim de abilitățile noastre de a răspunde, în orice mod util.

Imaginați-vă că întreaga creație dansează. Imaginați-vă că dansează într-un mod unificat și armonizat, astfel încât fiecare părticică din unica, infinita Creație a Tatălui dansează în armonie și în deplină conștientizare a nesfârșirii acelui dans.

Noi, cei care nu suntem din a treia densitate, fie că locuim între încarnări, fie că suntem esențe necreate și, prin urmare, nu ne-am încarnat deloc, facem parte din acest dans. Este dansul cerurilor și al Pământului, al elementelor și al esențelor creației. Într-o varietate și culoare infinită, modelele dansului se desfășoară în geometrie sacră, în bucurie, în mulțumire, în har, și în simetrie care creează o frumusețe fără sfârșit și o expresie a iubirii necondiționate în fiecare fațetă și nuanță.

Comunicarea între complexele de memorie socială este acel tip de comunicare pe care poate l-ați experimentat uneori cu cei apropiați. Poate ați știut ce vrea să spună cineva. Poate ați simțit că mai este cineva în cameră. Așa se întâmplă atunci când energiile coerente doresc să vorbească între ele; dorința creează o legătură instantanee.

Doriți mai multe detalii?

Puteți clarifica ce înseamnă „esențe necreate“?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Pentru început, Creatorul este necreat. Îngerii pe care îi cunoașteți sunt ființe necreate. Spiritele naturii sunt ființe necreate, nu au fost încarnate niciodată. Ei exprimă spiritul…

[Sfârșit de casetă]

…care trăiește în elemente precum pământul, aerul, vântul și focul și în creaturi de a doua densitate, cum ar fi plantele și animalele. Chiar și în poveștile vechi entitățile care nu au trăit niciodată devin reale și au vieți în planele interioare ale planetei.

Putem clarifica, frate?

Revenind la însuflețire, câteva întrebări rapide. E ar dori să știe: „Încearcă Sinele Superior să aleagă atât un tată, cât și o mamă?“

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Este un lucru minunat să răspundem întrebărilor voastre. Energia fiecăruia este o binecuvântare pentru noi și vă mulțumim pentru că ne-ați acordat acest timp.

Tatăl, frații, figurile de autoritate, partenerii și prietenii unei entități sunt toți luați în calcul, în planul încarnării. Totuși, în alegerea nașterii și a circumstanțelor ei, relația cu mama este cea mai importantă. Relația cu tatăl este un pas îndepărtat. Femeia mamă își oferă nu doar conștiința ca gardian și ghid al copilului ei nenăscut, ci poartă oceanul infinitului și al eternității în izvoarele pântecelui ei. În consecință, energia ei este cea mai strâns legată de unicul infinitul Creator în procesul sacru al nașterii.

Putem clarifica, frate?

T din New York întreabă dacă avortul produce nevoia de reparații karmice pentru mamă sau tată?

Sunt Q’uo și îți înțeleg întrebarea frate. Nu există răspuns la această întrebare, frate. Suntem conștienți că este un subiect delicat, în inima acestui instrument, precum și în multe altele. Cu toate acestea, fiecare entitate creează un acord cu mama. Dacă mama dorește avort, atunci este bine ca acea mamă să încerce să comunice până când simte dincolo de orice îndoială, subiectiv vorbind, că a luat contact cu acea ființă care bate la ușă pentru oportunitatea de a se încarna.

Unele entități sunt dispuse să treacă mai departe și să găsească o altă oportunitate de încarnare. Alte entități au o mare dorință de a se naște din acea persoană și de a fi plasate în încarnare tocmai în acest fel. Prin urmare, fiecare caz trebuie decis de către femeia implicată și nimeni altcineva. Doar acea femeie poate intra în contact cu acel suflet care dorește încarnarea și poate cere acestuia permisiunea de a avorta.

O entitate care încearcă să se încarneze nu dorește să-i facă probleme mamei sale. Prin urmare, dacă o mamă comunică cu acel copil care urmează să se nască, este posibil să nu existe karma datorată avortului atunci când circumstanțele nașterii nu sunt oportune. Copilul înțelege la fel de bine ca și mama.

Cu toate acestea, este bine să treceți prin această perioadă de introspecție și comuniune cu copilul și să avem o discuție foarte profundă dacă acel copil este sau nu împăcat să accepte o altă oportunitate cu același părinte, dar mai târziu, sau cu o altă familie.

Putem da mai multe detalii, frate?

P ar dori de asemenea să știe când începe sămânța gândirii?

Sunt Q’uo și aceasta va fi ultima întrebare a acestei sesiuni. Mulțumim celui numit P pentru această întrebare interesantă.

Sămânța oricărui gând este gândul însuși. Logosul este Gândul originar. Toate gândurile izvorâte formează Logosul. Iubirea necondiționată este esența Logosului. Prin urmare, sămânța fiecărui gând este iubirea.

Putem clarifica, frate?

Cred că suntem gata! P vrea să se gândească la acest răspuns.

Sunt Q’uo și vă mulțumim pentru acest tip de întâlnire aventuros și captivant. Este o ocazie neobișnuită pe care o sărbătorim. Mulțumim.

Vă oferim gândurile cu o inimă smerită, dar fericită. Fie ca voi să prosperați și să vă bucurați de încarnare. Fie ca voi să vedeți entuziasmul posibilităților care vă așteaptă în această zi. În voi se află puterea de a remodela lumea în funcție de felul în care gândiți, sperați și de visele pe care îndrăzniți să le visați.

Acest instrument și cel numit Jim au citit o carte numită „Handbook for the New Paradigm“ în care se discută despre modul în care câțiva oameni care visează împreună își pot re-imagina Pământul. Aceasta este și funcția spiritului, acel ghid care este mereu alături de voi. Spiritul speră că veți întreba în fiecare zi: „Care este voia ta în această zi? Cum să servesc? Ce să învăț? În ce voi găsi bucuria?“

Vă lăsăm în puterea și liniștea acestei aventuri. Sunt Q’uo. Vă lăsăm în iubirea și în lumina unicului infinitului Creator. Adonai. Adonai.