[Întrebare adresată de Jim] Întrebarea din această seară, se referă la smerenie. Am dori să știm dacă smerenia este o manifestare automată a evoluției spre stări superioare de conștiință, sau este o calitate care trebuie cultivată în mod conștient pe măsură ce progresăm pe calea spirituală. De asemenea, este smerenia o condiție prealabilă necesară pentru a intra în stări superioare de conștiință?

(Carla channeling)

Suntem Q’uo. Vă salutăm în iubirea și în lumina unicului infinitului Creator, în serviciul căruia vă vizităm în această seară. Este un mare privilegiu să fim chemați în cercul vostru de căutare și suntem bucuroși să vă împărtășim gândurile noastre modeste cu privire la subiectul interesant al smereniei.

Ca întotdeauna, prefațăm observațiile noastre solicitând ca fiecare dintre cei care ascultă sau citesc aceste cuvinte să îți folosească discernământul. Luați acele idei care vă atrag și lucrați cu ele după cum doriți și lăsați restul în urmă. Vă suntem recunoscători pentru că faceți acest lucru, deoarece acesta ne va permite să ne împărtășim gândurile fără a fi îngrijorați că vă încălcăm liberul arbitru.

Îl înștiințăm pe R că, deși cei din Latwii vorbesc în această seară, cei din Hatonn sunt deosebit de apropiați de R și sunt bucuroși să-l liniștească cu prezența și iubirea lor. Acest lucru este valabil și pentru toți ceilalți din acest cerc de căutare. Însă, chemării lui R i se acordă o grijă specială pentru a-i spori și a-i energiza expresia iubirii cu ajutorul energiilor celor din Hatonn.

Constatăm că, printre pământeni, cuvântul „smerenie“ a suferit același tip de „răsfăț“, rezultat din abuz, pe care l-a suferit și cuvântul „iubire“. Din acest motiv putem rosti cuvântul smerenie și presupune că lumea știe despre ce vorbim. Cu toate acestea, semnificația cuvântului s-a tocit și divizat datorită înțelegerilor multiple atribuite calității smereniei.

Înțelesul cuvântului este „refuzul de către sine a acceptării sentimentului de îndreptățire sau importanță“. Smerenia a ajuns să fie asociată, însă, cu lipsa de valoare sau cu incapacitatea de a te apăra, și nu acestea sunt semnificații pe care dorim să le dăm cuvântului.

Nu trebuie să fiți smeriți pentru a avansa spiritual. Calitatea smereniei este sporită de aceleași energii care, în căutătorul spiritual maturizat, creează conștientizarea de către acesta a faptului că el este Creatorul. Deși acest lucru pare un paradox, cele două calități sunt două fețe ale aceleași monede.

Dacă o entitate este conștientă de calitatea de Creator, pe care a găsit-o chiar în adâncul inimii sale, este conștientă că această calitate de Creator (sau apartenența la Principiul Creator), nu face parte din sinele superficial. Fidelă fiind țelului de a se cunoaște pe sine și de a se accepta pe sine, entitatea va dobândi în mod necesar și automat o smerenie autentică. Căci el s-a confruntat cu starea ego-ului, devenit astfel transparent puterii iubirii necondiționate, pe măsură ce aceasta l-a pătruns.

Cu cât o entitate se cunoaște mai în profunzime, cu atât devine mai smerită. Însă smerenia nu rezultă din faptul că entitatea își cunoaște defectele și se simte umilită din această cauză. Smerenia vine, mai degrabă, din faptul că cineva își conștientizează din ce în ce mai mult adevărata valoare, pentru că acea valoare reală constă în a deveni un instrument din ce în ce mai bine reglat pentru manifestarea spiritului.

Astfel, cum ar spune acest instrument, adevărata smerenie, nu este auto-renunțare, sau nevrednicie. Smerenia nu este umilința provocată de conștientizarea imperfecțiunilor proprii. Smerenia rezultă din faptul că ați devenit conștienți de marea valoare a sinelui, oricât de imperfect ar fi acel sine.

Adesea se presupune că smeritul are o părere proastă despre sine. Dar nu este așa. Dacă analizați modul în care funcționează personalitatea sau ego-ul, puteți înțelege că, dacă prețuirea de sine este scăzută, apare tendința de a reacționa defensiv prin ascunderea acestor defecte presupuse, sau chiar prin crearea unui alter-ego sau a unei măști care compensează aceste defecte presupuse, astfel apărând egoismul sau mândria.

Am început această sesiune spunând că ne oferim părerea noastră umilă, dar nu credem că părerea noastră este umilă pentru că gândurile noastre nu au valoare. Din contră, am ales să ne împărtășim gândurile cu grupuri precum acesta, tocmai, pentru că simțim că avem de oferit acest dar, celor care caută modalități de a-și accelera ritmul de evoluție spirituală. Am putea spune chiar că ne mândrim cu capacitatea noastră de a comunica.

Gândurile noastre sunt umile pentru că noi înțelegem că suntem doar mesageri. Suntem pe deplin conștienți că virtutea a ceea ce avem de spus vine prin noi și prin acest instrument. Noi, suntem la rândul nostru instrumente prin care se manifestă spiritul, iar dorința noastră este să ne sincronizăm astfel încât să fim transparenți iubirii și luminii gândurilor și energiilor care vin prin noi, în timp ce răspundem întrebării pe care ați adresat-o și energiilor grupului vostru care adâncesc această întrebare în conștiința noastră.

Unele momente în viața celui care caută sunt mai potrivite pentru a manifesta adevărata smerenie decât altele. La începutul procesului de căutare, indiferent dacă are loc în tinerețe sau mai târziu în viață, se desfășoară o luptă cu energiile transformatoare. Acest instrument ar numi acest proces „individualizare“ 1, iar în cadrul individualizării, calitatea smereniei este mai puțin utilă. În această fază a individualizării se trece de la locul în care cineva a devenit confortabil, sau chiar mulțumit, la un loc nou și necunoscut.

Energiile care însoțesc această trecere, din mediul cultural, spre un loc de onestitate, integritate și personalitate metafizică, pot fi tumultuoase și neconfortabile. În consecință, pentru tânărul căutător, sentimentul de smerenie, dacă apare, este cauzat, mai degrabă, de sentimentul toxic că sinele are valoare scăzută.

În consecință, în etapa de individualizare a evoluției spirituale, nu vă recomandăm să căutați această energie a smereniei. Mai degrabă, vă recomandăm căutarea unor calități precum perseverența și răbdarea, deoarece în acele perioade de transformare, când peisajul este necunoscut, doar tenacitatea îl ajută pe cel care caută.

Gândiți-vă la noaptea întunecată a sufletului presărată cu toate trăsăturile caracteristice fricii și suferinței. Este probabil, ca agresivitatea și determinarea să fie configurațiile dorite ale minții, în timp ce aceasta navighează acele mistere întunecate ale necunoscutului. Trebuie subliniat că în contrast cu opinia culturii voastre despre cum ar trebui să decurgă evoluția spirituală, această evoluție este un proces dur și turbulent pe care acest instrument l-a comparat adesea cu o tabără de pregătire militară.

Trecerea de la un mediu în care există multă mișcare la mediul spiritual al marilor peșteri, în care nu există deloc mișcare și întunericul este complet, înseamnă să îți plasezi sinele într-un mediu în care, iluminarea vine aproape brutal, facilitând găsirea unui cu totul alt tip de mișcare, de natură metafizică.

Acest proces al cunoașterii de sine într-un mediu diferit, nu are întotdeauna acest aspect brutal. Unele entități au o experiență mai calmă la deschiderea spre interior. Cu toate acestea, pentru majoritatea entităților, aceste perioade de transformare nu sunt confortabile, deși cei care caută sunt atrași permanent spre acel întuneric, în care, misterul căutat poate fi trăit în moduri mult prea adânci pentru a fi exprimate în cuvinte.

Odată ce căutătorul se dislocă din vraja lumii fizice, această creștere inițială de energie necesară mutării în mediul spiritual este depășită, iar efectul dislocării se reduce. După acel punct entitatea a acumulat experiență, iar când aceasta ajunge la un alt punct de cotitură și schimbare a centrului de greutate, deja știe că noaptea întunecată va pogorî peste el. Deși disconfortul acestor momente este la fel de deplin ca prima dată, există totuși înțelegerea că în trecut entitatea a supraviețuit acelei nopți pentru a vedea zorile, și tot astfel va supraviețui această noapte.

Experiența aduce un nivel de încredere în sine care la început lipsește. Pentru căutătorul spiritual maturizat, vine un moment în care este bine să invoce smerenia. Este foarte ușor, ca odată ce acesta începe să experimenteze încântarea căii spirituale, să i se pară că a reușit acest lucru de unul singur. Foarte ușor apar energii de mândrie și sentimente de îndreptățire.

Acest instrument a auzit adesea căutători spirituali sunând: „Tot ce vreau este să fac voia Creatorului; în consecință, merit să fiu sprijinit. Căci acest țel este mult mai merituos decât să trăiești o viață de muncă și de plătit facturi.“

Când aceste gânduri vă străbat mintea, este bine să invocați smerenia, deoarece calea spirituală nu este un drept. Este doar una din posibilitățile de a folosi timpul alocat în încarnare. Anterior, înainte ca trezirea să aibă loc într-un căutător, el a ignorat probabil în mare măsură legătura sa cu Creația. Concentrându-se asupra acelor lucruri care au fost semnificative pentru el, poate că nu a observat că este parte a naturii sau a umanității sau a Creației. Momentele încarnării sale au fost petrecute cu o magnifică nesocotire a valorii lor.

Când cel care caută începe să se trezească, începe să devină conștient de valoarea timpului în încarnare. Fiecare moment prezent devine o oportunitate de a intra în propria conștiință. Este un lucru curajos să începi să îți asumi responsabilitatea pentru acele momente pe care cel numit Rick le-a numit prețiosul prezent. 2

Am vorbit prin acest instrument despre efectul de dublare pe care îl produce alegerea polarității și menținerea acestei alegeri. Fiecare alegere făcută, în aceeași direcție, dublează forța alegerii dinainte, astfel încât, prin consecvența, deveniți entități mult mai puternice și magice decât ați fost înainte.

Când, în momentul prezent, cineva acceptă responsabilitatea de a fi conștient și de a se manifesta ca entitate de iubire și lumină, căutând unicul Creator prin serviciu, atunci coerența cu care este capabil să își concerteze atenția dublează forța conștientizării sale, foarte curând, acel căutător devenind mult mai puternic, mai magic.

Când cineva se apropie de viața spirituală, nu mai are probleme cu tentația mândriei. Cu toate acestea, nu întotdeauna cel care caută are nivelul de conștientizare și dedicația necesare pentru a-și asuma responsabilitatea momentului prezent. Este ușor, așa cum spunea cel cunoscut sub numele de R, „să lunecați în derivă pe suprafața apelor conștiinței“, observând sincronicitățile, văzând marele proiect al căutării spirituale, și având suficientă înțelegerea doar pentru a explica misterul printr-un sens fals al lumii, în care totul înseamnă ceva și există o explicație pentru fiecare coincidență.

Nu spunem că sincronicitățile nu conțin adevăr. Mai degrabă, spunem că uneori o coincidență este doar o coincidență. Când cineva începe să ceară fiecărei coincidențe să aibă sens, este timpul să invoce smerenia. Căci scopul căutării spirituale nu este acela de a clarifica complet înțelegerea, sau de a face din cel care caută o entitate care cunoaște toate răspunsurile. Mai degrabă, căutarea spirituală aprofundează aprecierea misterului continuu și copleșitor al infinitului Creator. Este un proces care aprofundează capacitatea cuiva, nu doar de a tolera, ci de a se și bucura de numeroasele paradoxuri pe care le întâlnește în căutarea spirituală.

Astfel, pentru că vă îndreptați spre o mare neștiință, adică spre o conștientizare fără cunoaștere în care totul există prin credință, apare tendința naturală de a deveni din ce în ce mai smeriți.

Este bine, așa cum spune instrumentul, ca din când în când să îngenunchiați înaintea Creatorului. Dar, postura smereniei nu este postura nevredniciei. Mai degrabă, este postura celui care înțelege natura infinită a misterului unicului Creator.

Instrument asociază această postură, cu aceea a bărbatului îndrăgostit îngenunchind în fața iubitei și cerându-i privilegiul de a deveni partenerul ei pe viață. Există o venerație, chiar o teamă a profunzimii circumstanțelor, care alimentează acea îngenunchere în fața iubitei, și smerenia în fața celui infinit poate aduce același tip de energie celui care caută. Nu este nevrednicie, ci este bucuria privilegiului incredibil de a împărtăși viața cu cel iubit.

Subliniem că nu există momente în viața cuiva care caută, într-o încarnare în a treia densitate, în care să fie în întregime ferit de ravagiile mândriei și aroganței. Aceste momente de ispită vor fi mereu oferite, atâta timp cât lecțiile se desfășoară pe parcursul încarnării. Prin urmare, nu se poate spune că, deoarece cineva este cu adevărat smerit în cea mai mare parte din timp, este smerit în totalitate.

De aceea, este bine întotdeauna să țineți activă conștiința de sine, care să genereze un semnal de avertizare când aveți un moment de mândrie sau când manifestați aroganța de a răspunde în numele altcuiva.

Pericolul lipsei de smerenie scade pe măsură ce călătoria spirituală avansează și spiritul devine mai matur în interiorul celui care caută. Atunci când cel ce caută coboară din acel fascicul de iubire, lumină și serviciu oferit celorlalți, și merge mai departe implicându-se din nou în sine, acel pericol devine mai ușor de depistat.

Este interesant cum cei care ascultă cuvinte înțelepte aud mai mult decât cuvintele. Astfel, a-ți controla sinele și a te abține de la aroganță și mândrie atunci când simți că ai început să încalci serviciul oferit, face parte din îmbunătățirea serviciului oferit altora. Căci cei cărora le vorbiți vor auzi nu doar cuvintele, ci și energia cu care sunt oferite aceste cuvinte.

[Sfârșit de casetă]

(Carla channeling)

Prin urmare, aceste cuvinte vor avea eficacitatea mult îmbunătățită ca resurse pentru cei cărora le oferiți serviciul, dacă vocea care le rostește conține acea claritate care vine din adevărata smerenie și din cunoașterea faptului că serviciul vine prin cineva și niciodată de la cineva.

Așa cum facem adesea, încheiem răspunsul la această întrebare interesantă subliniind avantajele unei scufundări zilnice în tăcere. Asta înseamnă să fi smerit în fața Celui Infinit, să dorești să oprești procesul de suprafață al vieții și să îți faci timp pentru a-l asculta pe cel care vorbește în acea tăcere prin gânduri prea adânci pentru cuvinte.

Suntem Q’uo și ne întrebăm dacă există o continuare a acestei întrebări.

Nu, nu avem o continuare la întrebarea principală, Q’uo.

Mulțumim celui cunoscut sub numele de G1 și apoi l-am întreba dacă există o altă întrebare în acest moment.

Q’uo, în cartea Legea lui Unu, Ra spune că entitatea orientată pozitiv va „transforma energia sexuală puternică de undă roșie în transferuri de energie de undă verde“. 3 Este această transformare a energiei de undă roșie în energie de undă verde realizată ca o funcție a intenției conștiente sau a unei puternice preconcepții subconștiente? Dacă prin intenție conștientă, cum poate entitatea să intenționeze în mod conștient să transforme dorința sexuală în iubire necondiționată?

Suntem Q’uo și credem că îți înțelegem întrebarea, frate. Transformarea energiei sexuale de undă roșie în energie de undă verde conține aproape întotdeauna un element de intenție. Energia sexuală nu este un dar care vine cu instrucțiuni de utilizare. Nu există nici o instrucțiune suplimentară dincolo de cele evidente.

Pentru unele personalități/caractere, deschiderea inimii este de așa natură încât sunt aproape incapabile să-și exprime sinele fără aspectul undei verzi. Însă, nu acesta este cazul majorității entităților care se angajează în acțiuni sexuale. Trebuie amintit că experiența voastră curentă are suprapuneri culturale care mențin sexualitatea blocată în undă roșie.

Mass-media voastră este plină de reclame despre gloria atracției sexuale, frumusețea tinereții și este plină de cea mai superficială concepție posibilă a schimbului de energie sexuală. Mai mult, apar conflicte inevitabile atunci când cineva încearcă să aprofundeze o relație intimă. Tendințele spre atracție fizică superficială sunt majore. Tendințele spre relații intime superficiale, de asemenea, sunt majore. Este rar când două entități doresc o relație la fel de profundă, sau se dăruiesc la fel de mult una alteia. Aceste lucruri tind să fie deosebit de inconstante și neegale între cei doi parteneri. În consecință, intenția este aproape întotdeauna necesară pentru a reuși progresul de la unda roșie, prin unda portocalie și unda galbenă spre unda verde.

Nu spunem că trebuie să deveniți la fel de angajați sau perfect combinați pentru ca inima să se deschidă. Spunem doar că există parcursuri cu obstacole, în care obstacolele care se află între sexualitatea de undă roșie și cea de undă verde sunt înalte. Nevoia de a poseda și nevoia de a fi posedat trebuie să fie echilibrate. Așteptările reciproce trebuie să treacă printr-o perioadă de comunicare, până când parteneri ajung să se înțeleagă unul pe celălalt.

Acestea nu sunt etape simple sau scurte. Ele iau timp, energie și o dorință continuă de a face din ceea ce este pământesc și în aparență fără Creator, ceea ce este pământesc și ceresc, din ceea ce este a trupului, ceea ce este a trupului a spiritului și a unicului infinitului Creator.

Există momente în care se produc descărcări strălucitoare în schimbul de energie sexuală de undă verde. Momente în care, din motive oarecare, devine clar că sexul este o energie împărtășită între două inimi și poate fi sincer. Acest schimb energetic poate avea loc între inimi deschise și curajoase. Cu toate acestea, în cursul experienței umane schimbul energetic de undă verde necesită de cele mai multe ori intenție și muncă pentru a depista energiile care se împotrivesc trecerii de la unda roșie la inima deschisă. Energia de undă verde este, însă, disponibilă tuturor entităților indiferent de distorsiunile sau temerile lor.

Putem da mai multe detalii, frate? Suntem Q’uo.

Nu pe această întrebare, mulțumesc, Q’uo.

Îți mulțumim, frate. Aveți o altă întrebare în acest moment. Suntem Q’uo.

Q’uo, iată o întrebare de la G2, care spune: „Am avut o experiență atât de emoțională în timpul inaugurării lui Barack Obama! Toate lucrurile pe care le-am dorit pentru o lume nouă par să se fi manifestat - iubire, acceptare etc. A existat o energie neobișnuită. Aș vrea să aud de la Q’uo cum a fost experiența din punctul lor de vedere. A existat o schimbare majoră, o accelerare a progresului nostru spiritual? Au fost multe plânsete de bucurie și ușurare din partea mea.“

Suntem Q’uo și îi mulțumim celui numit G2 pentru întrebarea sa. Frate, momentul în care cel numit Barack a fost ales președintele țării voastre a fost un moment în care s-a deschis chakra inimii planetei. A fost un moment puternic și foarte real al conștientizării posibilităților infinite.

Nu putem spune, frate, că din acest moment a existat un salt înainte în nivelul de vibrație al planetei, pentru că, după cum ai observat, frate, energiile care încurcă și disturbă energiile iubirii necondiționate nu au dispărut de pe scena voastră mondială. Așa cum ar spune acest instrument, lumea a continuat pe aceeași direcție, neafectată de acel moment de inimă planetară deschisă.

Cu toate acestea, atunci când apare un astfel de moment, care angajează întreaga omenire, așa cum a f0st momentul inaugurării, acea amintire este păstrată, și poate fi invocată de sine sau de omenire dacă acest lucru este dorit. Știm că, în mod individual, mulți și-au reamintit și au invocat acel moment cu inima deschisă, din nou și din nou, de la inaugurare. Știm că grupuri au invocat acel moment în timp ce au stat în meditație de grup pentru planetă. Ceea ce nu am văzut încă, dar este oricând posibil să vedem, sunt alte momente în care corpul planetar al omenirii să își amintească și invoce, încă o dată, inima deschisă.

Putem da mai multe detalii, frate?

Nu, asta a fost tot, mulțumesc.

Mulțumim celui numit G2. Există o întrebare finală în acest moment. Suntem Q’uo.

Am una. Q’uo, ați putea discuta despre fenomenul pe care îl numim „încălzirea globală“, din perspectiva evoluției spirituale a omenirii, fie în contextul timp/spațiu din următoarele câteva decenii, fie într-un context timp/spațiu de secole, sau mai lung, despre care simțiți că am putea fi interesați.

Suntem Q’uo și îți înțelegem întrebarea, frate. În general, în planul fizic al corpului uman creșterea temperaturii este datorată faptului că un dezechilibru energetic nu a fost înțeles, nu a fost recunoscut, și nu a fost supus energiilor mentale și emoționale venite din partea individului. Prin urmare, boala unei entități, este cel mai adesea rezultatul final al dezechilibrelor și distorsiunilor, ignorate sau nerecunoscute, apărute în corpul energetic.

Același lucru este valabil și pentru corpul viu al planetei voastre. Situația nu este simplă, deoarece planeta voastră este populată de mai multe populații planetare, venite din alte părți ale galaxiei, care au manifestat o neglijență otrăvitoare față de planetele lor de origine, și a căror acțiuni au creat pe planetele lor un mediu nelocuibil pentru a treia densitate. În consecință, au venit în planul planetei voastre o mulțime de entități care nu au reușit să înțeleagă nevoia de pace interioară și de armonie cu ceilalți. Aceste populații au rezolvat ceea ce au perceput ca problemă invocând energiile agresivității pentru distrugerea altor sine.

Vorbim nu numai despre distrugerea altor sine, care evident există în război, ci și despre energiile mai puțin evidente, dar totuși mortale, care opun entități altor entități, care opun putere altei puteri, judecată altei judecății. În conceptul Karmei, există înglobat principiul inerției, care implică continuitate, sau o inevitabilă mișcare înainte. Ceea ce se manifestă într-un fel, tinde să continue să se manifeste în același fel.

Energiile care au distrus alte planete, au rămas memorate în părțile cele mai profunde ale rădăcinilor conștiinței acelor entități. Iar acea soluție agresivă și distructivă pare încă o dată o alegere logică, chiar o alegere necesară. Încă o dată, este nevoie de o contra-energie a păcii pentru a opri energia acelei karma, iar printre pământeni, această contra-energie pacifistă nu a fost văzută prea adesea ca o soluție bună.

Iar și iar, contra-energiile de cooperare, armonie și comunicare au câștigat putere printre pământeni, doar pentru a fi strivite sub călcâiul acelei pofte de cucerire care alimentează agresiunea statelor naționale împotriva altor state naționale, și agresiunea entităților împotriva altor entități.

Toată această căldură generată de agresiune și distrugere a fost împinsă, în jos, spre Pământul pe care stați cu picioarele și Pământul a început să o manifeste, la fel cum a făcut recent corpul acestui instrument când a produs o erupție pe piele încercând să elimine toxina unei substanțe alergice.

Deși există explicații științifice raționale pentru diferite aspecte ale încălzirii globale, spiritual vorbind, porțiunea interesantă și relevantă a acestui fenomen izvorăște din energiile pământenilor. Prin urmare, fiecare încercare făcută de oameni sau grupuri de oameni pentru a trimite iubire în rețeaua energetică a Pământului, pentru a trimite pace în rețeaua energetică a Pământului, este benefică și eficientă.

La fel cum căldura produsă de agresiune s-a mutat în entitatea planetară, la fel și energiile de cooperare, iubire, unitate, înțelegere și comunicare pot ajuta foarte mult planeta. Am remarca în acest sens, că mulți dintre cei care au obținut absolvirea din a treia densitate în ultimii treizeci de ani, au început să se reîncarneze deoarece ei au văzut acest model clar și se întorc pentru a își oferi inima planetei însăși. Mulți dintre cei pe care îi numiți „copiii indigo“ se concentrează mai mult pe vindecarea Pământului decât pe ajutarea populației lui în procesul absolvirii.

Ei nu fac acest lucru din credința că pământul trebuie curățat pentru a putea continua. Fac acest lucru pentru că simt acest reziduu karmic și doresc să oprească acea karma cu energiile echilibrate ale iubirii și compasiunii pentru planetă, care astfel se îndepărtează pentru totdeauna de roata implacabilă a acelei karma.

Dorești mai multe detalii, frate? Suntem Q’uo.

Nu mulțumesc, Q’uo.

Îți mulțumim, frate. Suntem Q’uo și observăm o diminuare a energiei acestui instrument, și de aceea lăsăm acest instrument și acest grup. A fost o plăcere să fim parte din cercul vostru de căutare în această seară. Vă mulțumim pentru frumusețea aurelor voastre și pentru smerenia cu care ați acordat timp căutării adevărului. Suntem Q’uo. Vă lăsăm în iubirea și în lumina unicului infinitului Creator, ai cărui servitori suntem. Adonai, prieteni. Adonai.


  1. Individualizare: starea de a fi individualizat; existența individuală; individualitate. Însă credem că utilizarea cuvântului de către grupul Q’uo are de a face mai mult cu cuvântul folosit de Carl Jung: „Integrarea treptată și unificarea sinelui prin rezolvarea straturilor succesive de conflicte psihologice“. 

  2. Rick Pitino a spus, într-un discurs motivațional: „Prezentul prețios pune viața în forma sa cea mai simplă. Cu toții ar trebui să îi urmăm mesajul și să trăim viața în starea minunată pe care prețiosul prezent o oferă fiecăruia dintre noi. Citesc această frază tuturor echipelor mele înaintea primei zile de antrenament. “ Pitino citează aici din cartea lui Spencer Johnson. 

  3. Legea lui Unu, Cartea II, sesiunea 54. 29 Mai 1981: „După aceea, însă, este foarte adevărat că entitatea orientată negativ va folosi centrele energetice de la bază, pentru separarea de, și control asupra altora, prin metode sexuale, atenție personală și prin acțiuni sociale. Pe de altă parte, entitatea orientată pozitiv va transforma energia sexuală a undei roșii în transferuri energetice de undă verde și radiație a undelor albastră și indigo. De asemenea, va transforma individualismul și poziția socială în oportunități de transfer energetic, în care entitatea se unește cu, sau ajută alți-sine. În final, ea transferă energie altor-sine, fără a aștepta vreun transfer înapoi.“