Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.

Ați putea da, vă rog, condiția instrumentului?

Sunt Ra. Comparativ cu ultima sesiune, condiția instrumentului este puțin deteriorată, în fiecare aspect.

Există o cauză anume pentru această deteriorare, și, dacă da, puteți descrie cauza?

Sunt Ra. Cauza deteriorării fizice are de-a face cu presiunea creată de durerea continuă. Alte probleme ale vehiculului fizic, diferite de artrită, au fost accentuate de atacul psihic, și efectul combinat este vătămător.

Continua pierdere a energiilor vitale, care, deși redusă, este totuși remarcabilă, se datorează nevoii instrumentului de a folosi energia vitală, pentru curățarea căii spre activități pure, dedicate serviciului altor-sine. Folosirea voinței în absența energiei fizice, și, în acest caz, în absența energiei mentale și mentale/emoționale, cere înlocuirea lor cu energie vitală.

Încercăm să găsim o cale pentru a oferi instrumentului masaje cu jeturi de apă, și sperăm că vom avea în curând o soluție. Există vreo altă metodă pentru a îmbunătăți situația?

Sunt Ra. Continuați munca în pace și armonie. Deja grupul de suport face foarte mult. Este necesar ca instrumentul să aleagă modul în care își trăiește viața. Are tendința, precum am mai spus, spre martiriu. Instrumentul este singurul care poate analiza și alege, în această privință.

Care este situația însoțitorului negativ din a cincea densitate, pe care [Audio Neclar]?

Sunt Ra. Este din nou alături de voi.

Ce a cauzat întoarcerea însoțitorului?

Sunt Ra. A avut două motive. Însoțitorul din a cincea densitate a recuperat majoritatea polarității negative, și, în același timp, armonia pozitivă a acestui grup a scăzut.

Putem face ceva pentru a ajuta vindecarea problemelor de stomac și constipația instrumentului?

Sunt Ra. Modalitățile de vindecare, de care sunteți capabili, sunt deja folosite.

În ultima sesiune, am discutat prima carte din Tarotul Egiptean. Există inexactități în cărțile folosite, pe care Ra nu a intenționat să le includă în imagini sau adăugiri, pe care Ra nu le-a dorit în acest tip de Tarot?

Sunt Ra. Lucrurile inexacte rămase, în imaginile arhetipice, după eliminarea materialului de origine astrologică, au de-a face cu miturile culturii căreia Ra i-a oferit această metodă pentru predat/învățat. De aceea, am sugerat să analizați imaginile încercând să identificați esența imaginii, și nu să vă pierdeți în detaliile costumelor și creațiile culturii, care nu este familiară încarnării voastre prezente. Nu am dorit să adăugăm nimic la un grup de imagini deja alterat, considerând că, deși inexactitățile sunt inevitabile, ele sunt la cel mai nesemnificativ nivel posibil.

Deci, spuneți că aceste cărți de Tarot, pe care le avem, sunt cele mai bune disponibile?

Sunt Ra. Afirmația ta este corectă. Noi considerăm Tarotul Egiptean cea mai bună versiune de imagini existente, bazate pe cele oferite de Ra. Acest lucru nu înseamnă că alte sisteme de Tarot nu oferă o arhitectură utilă celui inițiat, pentru studiul minții arhetipice.

Aș dori să fac o analogie, despre momentul când un copil este născut. Presupun că Matricea Minții copilului, nouă, nedistorsionată și separată de Potențiatorul Minții prin voalul uitării, este pregătită pentru experiențele cu care se va confrunta copilul pe durata încarnării. Este corect?

Sunt Ra. Este corect.

Voi citi câteva afirmații, și voi ruga pe Ra să comenteze. Prima este: până când o entitate devine conștientă de procesul evolutiv, Logosul, sau Energia Inteligentă, creează oportunități pentru ca entitatea să câștige experiență, necesară pentru polarizare. Poate Ra comenta pe marginea acestei afirmații?

Sunt Ra. Afirmația este corectă.

Acest lucru se întâmplă pentru că Potențiatorul Minții, prin rădăcinile arborelui minții, este conectat direct la mintea arhetipică, și la Logosul care a creat-o. Voalul, plasat între Matricea și Potențiatorul Minții, permite dezvoltarea voinței. Poate Ra comenta pe marginea acestei afirmații?

Sunt Ra. O anumită descâlcire de concepte este necesară. În timp ce complexul minte/corp/spirit, care nu a atins încă punctul conștientizării procesului evoluției, se pregătește pentru încarnare, are programat un sistem de învățături incomplet, și parțial întâmplător. Natura întâmplătoare a catalizatorului este cu atât mai mare, cu cât entitatea are un nivel de experiență mai mic, în a treia densitate.

Această parte întâmplătoare a sistemului de învățături, devine o porțiune a potențialului pentru experiență pe durata încarnării. Această parte întâmplătoare a catalizatorului, este stocată într-o porțiune a minții profunde, a cărei arhitectură poate fi reprezentată de conceptul cunoscut ca Potențiator.

Potențialul pentru experiență al încarnării, nu se află în mintea arhetipică, ci în integrarea complexului minte/corp/spirit cu rețeaua energetică a vehiculului fizic, și cu mediul planetar. Evocarea Potențiatorul Minții este de folos celui care își studiază propria evoluție, pentru a înțelege în profunzime această porțiune a ființei complexului minte/corp/spirit.

Deci spuneți că Potențiatorul Minții este sursa de unde provine catalizatorul, programat înainte de încarnare?

Sunt Ra. Nu. Sugerăm doar că Potențiatorul Minții este un arhetip, care ar putea fi util inițiatului, în înțelegerea naturii acestei serii de alegeri preîncarnative și încarnative.

A treia afirmație: întocmai cum Liberul Arbitru ajută Inteligența Infinită să producă Energie Inteligentă, care apoi se condensează și creează densitățile acestei octave de experiență, Potențiatorul Minții folosește conexiunea cu Energia Inteligentă, pentru a potența Matricea Minții, care produce Catalizatorul Minții. Este adevărat?

Sunt Ra. Această afirmație este gândită, dar foarte confuză. Întocmai cum faza cinetică a Inteligenței Infinite (care este Energia Inteligentă) se întinde cu ajutorul Liberului ei Arbitru spre Logos, sau, în cazul complexului minte/corp/spirit, spre sub-sub-Logos (care este ființa potențată de Liberul Arbitru a complexului minte/corp/spirit), tot așa și Matricea Minții (sau sinele conștient al entității) se întinde spre Inteligența Infinită, Iubire și spre toate lucrurile care îmbogățesc experiența Creatorului de către Creator (lucruri care provin din Logos, și sunt oferite spre folosire sub-sub-Logosului evoluând cu ajutorul Liberului Arbitru). 1

Este corect că preconcepțiile complexului minte/corp/spirit cauzează catalizatorului unei anume entități, să fie unic și să formeze un model coerent, semănând unui dans dinamic, cu mișcare multiaxială.

A patra afirmație: când Catalizatorul Minții este procesat de o entitate, rezultă Experiența Minții. Este corect?

Sunt Ra. Există erori subtile în această afirmație simplă, care au de-a face cu ignorarea importanței Semnificatorului. În principiu este corect, catalizatorul produce experiență. Însă prin contribuția Liberului Arbitru, și prin caracteristica memoriei imperfecte, catalizatorul este, cel mai adesea, folosit doar în parte, și, ca urmare, experiența este redusă în mod corespunzător în funcție de eficiența fiecărui Semnificator.

Înseamnă că interacțiunea între Matrice, Potențiator, Catalizator și Experiența Minții, formează natura minții, sau Semnificatorul Minții. Este adevărat?

Sunt Ra. Cum a sugerat răspunsul nostru anterior, Semnificatorul Minții acționează, dar, în același timp, este supus acțiunii. Cu această excepție, afirmația este, în mare, corectă.

Pe măsură ce entitatea devine conștientă de acest proces, începe să programeze această activitate, de la sine, înainte de încarnare. Este corect?

Sunt Ra. Este corect. Nu uita că, în acest context, noi nu vorbim de mintea arhetipică (care este o resursă disponibilă tuturor în mod egal, dar folosită de fiecare în mod unic), ci vorbim despre rezultatele folosirii minții arhetipice. Din folosirea mintii arhetipice, rezultă procesul experienței fiecărui complex minte/corp/spirit, pe durata încarnării.

Dorim să facem clară această distincție, deoarece nu sunt arhetipurile cele care trăiesc pe durata încarnării, ci complexul conștient minte/corp/spirit, care, teoretic, poate trăi încarnarea și fără resursele proceselor de potențare, experiență și transformare.

Mulțumesc. În final, pe măsură ce se activează și balansează centrele energetice, este chemată tot mai adesea Transformarea Minții. Când toate centrele energetice sunt activate și echilibrate la nivel minim, apare contactul cu Inteligența Infinită, și voalul este ridicat, fiind chemată Marea Cale a Minții. Este această afirmație corectă?

Sunt Ra. Nu. Aceasta este o privire destul de elocventă în mintea arhetipică. Însă, trebuie insistat, încă o dată, că mintea arhetipică nu este același lucru cu evoluția complexului minte/corp/spirit, pe durata încarnării.

Datorită primei greșeli în raționament, ezităm să vorbim despre a doua considerație, dar încercăm să o clarificăm. În timpul studiului minții arhetipice, sugerăm ca studentul să abordeze Marea Cale a Minții, nu ca pe o stare obținută după contactul cu Inteligenta Infinită, ci, mai degrabă, ca pe o porțiune a minții arhetipice, care indică și configurează cadrul în care operează arhetipurile Minții, Corpului sau Spiritului.

Întorcându-mă la analogia cu noul născut și Matricea nedistorsionată a Minții, această minte conștientă este separată de mintea subconștientă, cu ajutorul voalului uitării. Al doilea arhetip, Potențiatorul Minții, va începe să acționeze, la un anumit moment, prin acest voal al uitării. Ezit să afirm că Potențiatorul Minții acționează prin voalul uitării, deoarece nu cred ca este o descriere prea corectă. Mai degrabă, Potențiatorul Minții acționează prin crearea unei condiții, asemeni exemplului copilului care atinge un obiect fierbinte. Obiectul fierbinte poate fi numit catalizator întâmplător. Copilul poate, fie să țină mâna pe obiectul fierbinte, fie poate să o retragă rapid. Întrebarea mea este dacă Potențiatorul Minții este implicat în vreun fel în această decizie, și, dacă este, cum?

Sunt Ra. Potențiatorii Minții și Corpului sunt implicați împreună în experiențele noi ale copilului. Complexul minte/corp/spirit, care este copilul, are o foarte dezvoltată porțiune a minții arhetipice, care poate fi studiată, cel mai bine, prin observarea Semnificatorilor Minții și Corpului.

Ați remarcat că nu am inclus aici Semnificatorul Spiritului. Această porțiune a complexului minte/corp/spirit nu este dezvoltată suficient în toate complexele minte/corp/spirit. Prin urmare, sinele semnificativ al copilului, care este bagajul de tendințe al tuturor încarnările precedente, oferă acestuia precondiționări, cu care să confrunte o nouă experiență.

Însă, porțiunea minții copilului, care este reprezentată de Matricea Minții, este într-adevăr nehrănită de experiențe, și are precondiționarea de a încerca și modifica aceste experiențe, prin Liberul Arbitru, întocmai cum Energia Inteligentă (sau faza cinetică a Inteligenței Infinite) creează Logosul prin Liberul Arbitru.

Acest sub-sub-Logos (sau acele porțiuni ale complexului minte/corp/spirit care sunt descrise de Potențiatorii Minții și Corpului) aleg, prin Liberul Arbitru, să modifice continuumul experiențelor.

Rezultatele acestor experimente noi, sunt apoi înregistrate în porțiunile minții, reprezentate de Matricele Minții și Corpului.

Sunt toate activitățile, pe care o entitate le are în perioada copilăriei, o funcție a Potențiatorului Minții?

Sunt Ra. Deși funcțiile minții sunt, într-adevăr, mai importante decât cele ale corpului, corpul fiind o creație a minții, este cert că nu toate acțiunile complexului minte/corp/spirit trebuie identificare ca fiind generate doar de complexul minte, deoarece corpul, și, în anumite cazuri, spiritul, de asemenea, potențează anumite acțiuni.

Pe măsură ce complexul minte/corp/spirit devine conștient de procesul evoluției spirituale, tot mai multe activități ale minții și corpului sunt cauzate de acele porțiuni ale complexul minte/corp/spirit, care sunt reprezentate de arhetipurile Transformării.

Matricea Minții este prezentată ca bărbat, în imagine, iar Potențiatorul, ca femeie. Poate Ra explica de ce este așa, și cum afectează această reprezentare cele două arhetipuri?

Sunt Ra. În primul rând, am spus că Matricea Minții este atrasă de bărbatul biologic, iar Potențiatorul Minții de femeia biologică. Astfel, prin transferul energetic, femeia este capabilă să potențeze ceea ce este în mintea conștientă a bărbatului, pentru a îl inspira.

În sens mai general, cel care acționează poate fi văzut ca principiu masculin. Cel asupra căruia se acționează, poate fi văzut ca principiu feminin.

Bogăția sistemului de polaritate bărbat/femeie este interesant, și sugerăm considerația atentă a studentului.

În Cartea Numărul Doi, Potențiatorul Minții, vedem o femeie așezată pe o cutie dreptunghiulară. Ea are fața acoperită de voal, și stă între două coloane, care par să fie identice, acoperite de desene, dar una este mai întunecată decât cealaltă. Presupun că voalul reprezintă voalul între conștient și subconștient, sau Matricea și Potențiatorul Minții. Este adevărat?

Sunt Ra. Este adevărat.

Presupun că femeia stă între coloanele colorate diferit, cu cea întunecată la stânga, pentru a indica o oportunitate egală pentru potențarea minții, pe calea pozitivă sau negativă. Poate Ra comenta?

Sunt Ra. Deși este corectă afirmația, nu este atât de perceptivă ca remarca că Preoteasa, cum este numită această figură, este așezată într-un cadru, în care polaritatea, simbolizată precum ai remarcat corect de coloanele, luminoasă și întunecoasă, este o parte necesară.

Mintea nehrănită nu are nici o polaritate întocmai cum Inteligența Infinită nu are polaritate. Natura sub-sub-Logosului care oferă experiența de a treia densitate este bazată pe polaritate, nu prin alegere întâmplătoare ci prin proiectare intenționată.

Pare să existe o neînțelegere din partea voastră. Polaritatea Potențiatorului nu este alegerea Matricei. Matricea trebuie să accepte această polaritate a Potențiatorului.

Cu alte cuvinte, această iluzie, în particular, are polaritatea ca fundație, acest lucru fiind ilustrat de importanța structurală a coloanelor. Este corect?

Sunt Ra. Este corect.

Mi se pare că desenele pe fiecare coloană sunt identice, dar coloana situată în stânga Preotesei are o nuanță mai întunecată, indicând că evenimentele și experiențele pot fi identice în încarnare, dar pot fi interpretate și utilizate cu oricare dintre polarități. Este corect?

Sunt Ra. Este corect. Vei remarca din simbolul, care indică natura spirituală în manifestarea fiecărei coloane, că Unicul, Infinitului Creator, nu favorizează o polaritate, ci se oferă în mod egal tuturor polarităților.

Pare să existe o carte pe genunchii Preotesei, care este ascunsă pe jumătate de materialul care îi acoperă umărul drept. Acest lucru indică că există informație disponibilă, când voalul este ridicat, dar informația nu este ascunsă de voal, ci și de materialul rochiei, care trebuie înlăturat pentru ca femeia din imagine să devină conștientă de informația disponibilă. Este corect?

Sunt Ra. Datorită faptului că această carte nu provine din învățătura lui Ra, vă rugăm să o eliminați din desen. Percepțiile voastre sunt, însă, destul de corecte.

Însăși natura principiului feminin al minții, care în sugestia lui Ra era legată în mod specific de ceea ce poate fi numit „sexualitate sanctificată“, reprezintă acea carte, pe care nici principiul feminin, nici cel masculin nu o pot folosi, până când principiul masculin nu a atins și a pătruns, într-o manieră simbolic sexuală, secretele interioare ale acestui principiu feminin.

Îmbrăcămintea, în acest caz, indicând costume specifice acelei epoci, protejează aceste principii. Prin urmare, există o mare tensiune dinamică între Matricea și Potențiatorul Minții.

Există alte părți în imagine care nu au fost inspirate de Ra?

Sunt Ra. Simbolurile astrologice nu sunt date de Ra.

Faptul că Preoteasa șade pe o formă dreptunghiulară, îmi indică că Potențiatorul Minții domină, sau este mai presus de, iluzia materială. Este această afirmație corectă?

Sunt Ra. Să spunem, mai degrabă, că această figură se află permanent la îndemână, în cadrul tuturor manifestărilor. Oportunitățile pentru a ajunge la Potențiator sunt numeroase. Însă Potențiatorul nu se manifestează de la sine.

Simbolizează semiluna de pe creștet, receptivitatea minții subconștiente?

Sunt Ra. Acest simbol nu este dat de Ra, dar este potrivit, deoarece în cultura voastră luna reprezintă feminitatea, soarele reprezentând masculinitatea. De aceea, acceptăm ca această porțiune să fie lăsată în imagine, deoarece nu produce o deformare semnificativă.

A fost simbolul de pe pieptul Preotesei dat de Ra?

Sunt Ra. Simbolul corect este Crux Ansata. Adăugarea și distorsionarea acestui simbol este de origine astrologică, și trebuie reparată în imagine.

Ar simboliza Crux Ansata semnul vieții, deoarece spiritul dă viață materiei?

Sunt Ra. Este corect. Chiar mai mult, această porțiune din arhetip aduce în lumină un concept, având de a face cu continuarea conștiinței, care este potențată atât în timpul încarnării, cât și dincolo de granițele încarnării.

Au fost strugurii desenați pe materialul de pe umăr, parte din comunicarea cu Ra?

Sunt Ra. Da, au fost.

Am presupus că strugurii indică fertilitatea minții subconștiente. Este adevărat?

Sunt Ra. Este adevărat. O, studentule, remarcă funcția eșarfei. Există o mare protecție dată chiar de caracterul potențării. A purta ornamente simbolizând fructe, face referință la o activitate protejată.

În acest caz, protecția pare să fie limitată pentru partea dreaptă, și nu este disponibilă părții stângi. Indică aceasta faptul că există protecție pentru calea pozitivă, dar nu pentru cea negativă?

Sunt Ra. Percepția ta este corectă. O predispoziție înnăscută, oferă ochilor care văd și urechilor care aud informație legată de cea mai eficientă polaritate.

La acest moment, sugerăm să adresați încă o întrebare importantă.

Voi încerca să dau un exemplu de acțiune a Potențiatorului Minții. Pe măsură ce copilul, petrecând timp în încarnare, folosește Potențiatorul, acesta oferă gânduri pozitive și negative matricei. Aceste gânduri încep să se acumuleze în Matrice, și să o coloreze într-un fel sau altul, depinzând de alegerea continuă de polaritate. Este această afirmație corectă, în vreun aspect?

Sunt Ra. În primul rând, trebuie să facem distincție, din nou, între mintea arhetipică și procesul experienței încarnării complexului minte/corp/spirit.

În al doilea rând, potențarea care a fost obținută de Matrice, este consemnată de Matrice, dar simțită de Semnificator.

Experiența acestei activități potențate de către Semnificator, este, bineînțeles dependentă de ascuțimea proceselor Catalizatorului și Experienței.

Există întrebări scurte înainte de încheierea sesiunii?

Putem face ceva pentru confortul instrumentului, și îmbunătățirea comunicării?

Sunt Ra. Grupul de suport funcționează bine.

Însuși instrumentul ar putea lua în considerare cuvinte anterioare, și avea în vedere implicațiile acestora. Spunem acest lucru deoarece, dacă este permisă folosirea totală a energiilor vitale, acest contact se va sfârși. Nu este necesară folosirea energiilor vitale pentru a continua contactul. Instrumentul trebuie să găsească cheia acestei șarade, sau șansa de a termina acest serviciu la acest spațiu/timp, va deveni tot mai mare.

Totul este bine. Aliniamentele sunt exemplare.

Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.


  1. Nota traducătorului: Versiunea în limba engleză a acestui fragment din răspuns este unul dintre cele mai dezbătute paragrafe din întregul Material Ra. Diverși studenți ai materialului au oferit modalități diverse de a puncta și astfel de a ușura interpretarea răspunsului celor din Ra. Fiecare modalitate de punctuație are meritele ei. Traducerea de aici este încercarea traducătorul de a reda cât mai bine răspunsul celor din Ra. În funcție de poziția virgulelor în versiunea în limba engleză, traducerea poate fi însă cu totul alta. Cei ce doresc să își încerce îndemânarea cu acest fragment sunt îndemnați să analizeze versiunea originară, în limba engleză, pe pagina de internet a celor de la L/L Research.