Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului Infinitului Creator. Începem comunicarea.

Puteți da, vă rog, condiția instrumentului?

Sunt Ra. S-a deteriorat puțin de la sesiunea trecută.

Am enumerat tipurile minții, și m-ar interesa dacă ele sunt create în această ordine: prima dată avem mintea cosmică, care cred că este aceeași pentru toate Sub-Logosurile asemănătoare Soarelui nostru. Este adevărat?

Sunt Ra. Este adevărat.

Un sub-Logos asemănător Soarelui, își creează apoi propria experiență evolutivă, prin perfecționarea minții cosmice, sau o articulează, prin adăugarea propriilor precondiționări. Este această observație corectă?

Sunt Ra. Este o observație corectă, cu excepția termenului „adăugare“, care sugerează că mintea sub-Logosului include lucruri care lipsesc minții totale. În schimb, mintea arhetipică este o perfecționare a minții totale, după un model specific doar Sub-Logosului care îl alege. Acest model, creat de sub-Logos, este, însă, disponibil ca o manifestare a minții totale, fiind complet inclus în aceasta.

Atunci, următoarea perfecționare este mintea arhetipică, care apare după ce mintea cosmică este creată. Este corect?

Sunt Ra. Este corect.

Apoi, din mintea arhetipică este generată, bănuiesc, mintea planetară, sau a speciei. Este adevărat?

Sunt Ra. Nu.

Care este originea minții planetare, sau a speciei?

Sunt Ra. Mintea speciei, sau planetară, este un depozit de prejudecăți acumulate de complexele minte/corp/spirit, care au trăit experiențe sub această influență planetară.

Unele entități pe această planetă au evoluat din a doua densitate în a treia, în timp ce altele au fost transferate de pe alte planete, pentru a repeta a treia densitate aici. Au contribuit la mintea planetară cei transferați pentru a repeta a treia densitate?

Sunt Ra. Nu doar că fiecare specie a contribuit la mintea planetară, dar fiecare specie are și minte proprie. De aceea am făcut această distincție, când am discutat porțiunea de specie a minții.

Această porțiunea a minții este formată dintr-o serie de amintiri ale unor experiențe, aparent nesimultane, alese de Liberul Arbitru al complexelor minte/corp/spirit de pe influența planetară. De aceea, deși această minte Akashi, planetară sau a speciei, este o rădăcină a minții, ea este foarte diferită de rădăcinile mai profunde, care nu sunt influențate, dacă putem spune așa, de memoria schimbătoare.

Vă rugăm fiți răbdători în acest moment. Canalul de comunicație a devenit puțin neclar datorită obiectului acoperind aparatul de înregistrat, care acum atinge instrumentul. Vă rugăm repetați formula de început, și suflați decupra instrumentului.

[Microfonul atașat de pătura care o acoperea pe Carla, a fost puțin tras într-o parte de covorașul așezat peste casetofonul zgomotos pentru a atenua zgomotul. Cercul lui Unu a fost executat din nou; suflarea la un metru deasupra capului Carlei, de la dreapta la stânga, a fost repetată; iar apoi Cercul lui Unu a fost repetat, încă o dată, după cum a cerut Ra]

Sunt Ra. Începem comunicarea.

Am reușit să restabilim contact clar?

Sunt Ra. A fost un pas greșit, care a cauzat re-umblarea cercului. Comunicarea este din nou clară. Ne-am distrat de aspectul amuzant al repetării cercului.

Ce s-a întâmplat când s-au mișcat puțin firele de la microfon?

Sunt Ra. Legătura între complexul minte/corp/spirit al instrumentului și vehiculul fizic de undă galbenă, a fost deranjată. Acest fapt a cauzat o anumită iritare a organului numit plămân și, dacă repararea nu ar fi fost făcută, ar fi cauzat o condiție dăunătoare acestei porțiuni din vehiculul fizic.

Ce fel de condiție dăunătoare?

Sunt Ra. Impactul condiției dăunătoare depinde de cât timp este ignorată. În asemenea caz, penalizarea supremă pentru tulburarea vehiculului fizic este moartea, prin ceea ce ați numi insuficiență cardiacă. Deoarece grupul de suport a fost prompt, va exista un efect foarte mic, sau deloc.

De ce un fapt atât de minor, cum este o mică deviere a microfonului, poate rezulta în această situație, nu mecanic sau chimic, ci filozofic? Ați putea răspunde la această întrebare?

Sunt Ra. Putem răspunde doar din punct de vedere fizic, deoarece nu există filozofie în reflexele funcției vehiculului fizic.

Există ceea ce ați putea numi reflexul firului de argint, care constă în următorul comportament: dacă scutul fizic este deranjat într-un moment când nu protejează complexul minte/corp/spirit, scutul fizic cheamă înapoi, în mod reflex, complexul minte/corp/spirit cu care este conectat. Acest reflex poate fi interpretat, din punct de vedere metafizic, ca fiind firul de argint.

Dacă acest lucru se întâmplă brusc, complexul minte/corp/spirit va încerca să intre în rețeaua energetică a vehiculului fizic în grabă, producând efectul de bandă elastică întinsă, care se comprimă instantaneu la eliberare. Impactul rezultat afectează locul unde elasticul este prins de corpul fizic.

Procesul prin care, voi ca grup, rechemați instrumentul, poate fi asemuit cu aceeași bandă elastică, fiind eliberată prin scăderea ușoară a tensiunii, până când nu mai este tensionată deloc.

Revenind la ce vorbeam înainte, sunt speciile neoriginare de pe această planetă, venite de pe planetele din vecinătate, sau de pe planete ale Logosurilor din apropiere? Există un numărul mare de specii venite de pe alte planete, care repetă a treia densitate pe această planetă?

Sunt Ra. Există părți corecte în presupunerea ta. Însă nu toate speciile și sub-speciile sunt de pe planete diferite. Sfătuim ca atunci când cineva caută planetele de origine, să observe nu pigmentarea pielii, ci prejudecățile legate de relațiile cu alți-sinele, și definițiile referitoare la natura sinelui.

Câte planete au dat ființe care acum locuiesc pe această planetă?

Sunt Ra. Considerăm această informație neimportantă, dar de asemenea nepericuloasă. Există trei influențe planetare majore pe planeta Pământ. La acestea se adaugă entitățile evoluate din a doua densitate a planetei voastre, și treisprezece grupuri planetare minore.

Mulțumesc. Încă o întrebare, înainte de a începe întrebările specifice referitoare la arhetipuri. Au toate Logosurile, evoluate după instalarea voalului, douăzeci și două de arhetipuri?

Sunt Ra. Nu.

Numărul de douăzeci și două de arhetipuri este unic Logosului nostru, sau este comun altor Logosuri?

Sunt Ra. Sistemul de șapte arhetipuri este cel mai articulat sistem descoperit până acum, de orice experiment făcut de orice Logos în această octavă.

Care este, după știința lui Ra, cel mai mare număr de arhetipuri folosit de vreun Logos?

Sunt Ra. După știința noastră, șapte arhetipuri plus „Alegerea“ este cel mai mare număr folosit de Logosuri. Este rezultatul a foarte multe experimente precedente, în articularea Unicului Creator.

Presupun, deci, că douăzeci și doi este cel mai mare număr de arhetipuri, folosite de Logosuri. Voi întreba care este, după știința lui Ra, numărul minim de arhetipuri folosit, la acest moment, de un Logos?

Sunt Ra. Cele mai puține arhetipuri set găsesc în două sisteme care folosesc doar cinci și care, la acest moment, termină ciclul densităților de experiență.

Trebuie să înțelegeți că arhetipurile nu au fost dezvoltate deodată, ci pas cu pas, și nu în ordinea pe care o știți în acest spațiu/timp, ci în ordini variate. Prin urmare, cele două sisteme de cinci, folosesc două modele diferite, pentru interpretarea naturii arhetipice a experienței. Bineînțeles că fiecare folosește Matricea, Potențiatorul și Semnificatorul, deoarece aceasta este baza moștenită, cu care a început creația noastră.

Unul din cele două modele, sau sisteme de experiență, a adăugat Catalizatorul și Experiența la cele trei arhetipuri de bază. Celălalt model, sau sistem de experiență, a adăugat Catalizatorul și Transformarea la cele trei arhetipuri de bază. Metodele de procesare ale experienței au fost îmbunătățite în primul model, dar metodele de folosire a rezultatelor experienței nu au fost îmbunătățite în aceeași măsură. În cazul celui de al doilea model, situația a fost exact opusă, îmbunătățindu-se folosirea rezultatelor experienței, dar nu procesarea acesteia.

Mulțumesc. Avem anumite observații legate de arhetipuri, care sunt după cum urmează: în primul rând, Matricea Minții este reprezentată în Tarotul Egiptean ca bărbat, și, din acest lucru, am înțeles că reprezintă energia creativă direcționată inteligent. Poate Ra comenta pe marginea observației?

Sunt Ra. Această observație este extrem de bine gândită, interpretând simbolul masculin nu din punctul de vedere al naturii biologice, ci ca principiu.

Veți nota că există foarte clare preconcepții legate de sex, în imaginile Tarotului. Sexul în Tarot poate prezenta atât informație referitoare la sexele biologice sau energetice, care sunt atrase de un anume arhetip, cât și punctul de vedere mai general, care interpretează polarizarea ca pe o cheie a minții arhetipice din a treia densitate.

A doua observație, este că bărbatul folosește o baghetă magică, care reprezintă puterea voinței. Poate Ra comenta?

Sunt Ra. Conceptul voinței mustește, într-adevăr, din fiecare aspect al Matricii Minții. Bagheta magică, reprezentând voința, este o deviație astrologică, care a înlocuit mâna întinsă în față, făcând gestul magic.

O porțiune mai bună a imaginii, care este interpretată de conceptul baghetei, este sfera de la vârful baghetei, aceasta indicând natura spirituală a voinței cuiva, care face acte magice în manifestarea densității voastre.

Mâna orientată în jos a fost interpretată ca fiind căutarea interioară, și nu exterioară, precum și o dominare activă a lumii materiale. Poate Ra comenta pe marginea observației?

Sunt Ra. O, studentule, privește imaginea din nou. Este mâna întinsă spre interior? Nu. Fără a fi potențată mintea conștientă, nu are natură interioară. Acea mână, o, studentule, este întinsă spre ceea este ascuns influenței ne-potențate a minții conștiente.

Colivia pătrată reprezintă iluzia materială, și este o formă lipsită de magie. Poate Ra comenta pe marginea observației?

Sunt Ra. În locurile unde este folosit în imaginile arhetipice, pătratul reprezintă simbolul iluziei de a treia densitate, și, poate fi considerat, fie ca lipsit de magie, fie manifestat intern în configurația necesară, simbolizând, de asemenea, viața dată lumii materiale.

Zona întunecată în jurul pătratului, este întunecimea minții subconștiente. Poate Ra comenta?

Sunt Ra. Nu putem adăuga nimic la observația studentului perceptiv.

Pătratele albe și negre, reprezintă polaritatea?

Sunt Ra. Această observație este, de asemenea, satisfăcătoare.

Pasărea este mesagerul, pe care mâna întinsă în jos vrea să o elibereze. Poate Ra comenta pe marginea observației?

Sunt Ra. Simbolurile cu aripi din imaginile arhetipice, trebuie interpretate, nu atât ca specie, ci, mai degrabă, după poziția aripilor. Toate pasările intenționează, să sugereze zbor, mesaje, mișcare și uneori protecție.

Aripile adunate în această imagine intenționează într-adevăr, să arate că, întocmai ca Matricea, cum Magicianul nu poate acționa fără a își folosi spiritul înaripat;, la în același fel spiritul nu își poate lua zborul, fără a fi eliberat, și lăsat să rodească, în manifestare conștientă.

Steaua reprezintă forța minții subconștiente, potențând mintea conștientă. Este corect?

Sunt Ra. Această parte din imagine are origine astrologică. Vom comenta la acest spațiu/timp că, în acest sistem de imagini, destinat exclusiv evocării temei arhetipice, părțile astrologice nu au fost incluse de Ra.

Există părți adăugate la Cartea Numărul Unu, în afara stelei, care au altă origine decât cea arhetipică?

Sunt Ra. În fiecare imagine există detalii datorate culturii existente, la vremea transmiterii sistemului arhetipic, în Egipt. Acest lucru era de așteptat. De aceea, când priviți îmbrăcămintea egipteană și sistemele mitologice folosite în imagini, este mai bine să pătrundeți esența semnificației costumelor, sau a semnificației creaturilor mitologice, și nu să rămâneți blocați în cultura care nu vă reprezintă.

Fiecare imagine va rezona puțin diferit în fiecare entitate. Prin urmare, este dorința celor din Ra să permită fiecărei viziuni creative, privitoare la fiecare arhetip, să urmeze o direcție de ghidare mai generală, care să nu limiteze definirea arhetipului, în imaginația studentului.

Cupa reprezintă un amestec de pasiuni, pozitive și negative. Este corect?

Sunt Ra. Aparatul auditiv al instrumentului nu a recepționat o parte semnificativă din întrebare. Vă rog repetați întrebarea.

Pare să fie reprezentată o cupă în imagine, care credem că ar conține un amestec de influențe, pozitive și negative. Personal mă îndoiesc de acest lucru. Puteți comenta, vă rog?

Sunt Ra. Nu te îndoi de polaritatea imaginii, o studentule, dar eliminați cupa din imagine. Este într-adevăr o adăogare la imaginea originară.

Ce a fost în imaginea originară?

Sunt Ra. Imaginea originară a avut forma tablei de șah, ca sugestie a polarității.

A fost aceasta reprezentarea polarității, care urmează să fie gustată de Matricea Minții?

Sunt Ra. Această observație este deosebit de perceptivă.

Am menționat aici sabia, ca zbucium. Nu îmi amintesc să fi văzut o sabie în imagine. Poate Ra comenta ?

Sunt Ra. Nu te îndoi de zbucium, o studentule, dar elimină sabia din imagine. Observă zbuciumul păsării în cușcă, din dorința de a fi liberă.

Am menționat, de asemenea, o monedă, ca lucru îndeplinit. Nu știu dacă există o monedă în imagine. Poate Ra comenta?

Sunt Ra. Nu te îndoi de ceea ce simbolizează moneda, căci reprezintă acea parte a lumii manifestate, care nu are valoare pentru Magician. Este bine să eliminați moneda din figură.

În final, Magicianul reprezintă mintea conștientă. Este corect?

Sunt Ra. Cerem studentului să considere conceptul minții conștiente nehrănite, mintea fără nici o resursă, dar conștientă. Nu confundați mintea conștientă nehrănită, cu masa de complexități în care v-ați adâncit în procesele potențării, catalizatorului, experienței și transformării, cu care, voi ca studenți, vă confruntați de atâtea ori.

Sunt acestea, toate componentele primului arhetip?

Sunt Ra. Sunt toate componentele pe care le vezi tu, studentule. Prin urmare, descrierea este completă din punctul tău de vedere. Fiecare student ar putea vedea alte nuanțe.

Precum am spus, nu am oferit aceste imagini pentru a mărgini, ci doar ca instrucțiuni destinate ajutării inițiatului, și stabilirii arhitecturii minții arhetipice.

Cum folosește o entitate aspectele minții arhetipice, pentru accelerarea evoluției?

Sunt Ra. Vom da un exemplu, pentru acest prim arhetip, sau concept, pe care l-am explorat.

Mintea conștientă a inițiatului, poate fi plină de cele mai incredibile idei, astfel încât crearea altor idei devine imposibilă, și lucrul în undă albastră, sau violet, este blocat, datorită hiperactivității minții conștiente. În acel momentul, inițiatul cheamă mintea nouă, neatinsă și virgină, și rămâne în arhetipul noii, nepătatei minți, fără prejudecăți, fără polaritate, plină de magia Logosului.

Dacă am înțeles bine, spui că din numărul infinit de concepte ale minții conștiente, există un set de concepte de bază, care, dacă sunt aplicate cu grijă, accelerează evoluția conștiinței, în timp ce vasta majoritate a conceptelor, ideilor și experiențelor întâlnite în viața de zi cu zi, au importanță mică, indirectă, sau nu au importanță, în evoluția conștiinței. Cu alte cuvinte, noi încercăm să găsim, și să folosim motivatorii evoluției, în dezvoltarea conștiinței. Este corect?

Sunt Ra. Nu este corect pe de-a-ntregul. Arhetipurile nu sunt principiile care formează natura evoluției conștiinței, ci, mai degrabă, sunt uneltele necesare înțelegerii acelor principii, care formează natura evoluției conștiinței.

Capacitatea de a cunoaște și folosi arhetipurile este utilă unui individ doritor să își accelereze evoluția, Arhetipurile devin unelte eficiente pentru inițiere, prin separarea a ceea ce este important, de conceptele neimportante. Este acest un argument bun?

Sunt Ra. Este un argument destul de precis. Termenul „eficiente“ ar putea fi înlocuit cu termenul, mai potrivit, „nealterate“. Când mintea arhetipică este intenționat accesată, ea oferă planul detaliat al structurii nedistorsionate, construite din totalitatea energiei cheltuite și din totalitatea căutărilor. Această resursă aparținând minții profunde, este de mare ajutor pentru inițiat.

Vom răspunde la încă o întrebare la acest spațiu/timp, deoarece instrumentul se confruntă cu puseuri continue de durere, și dorim să încheiem sesiunea când instrumentul încă are o cantitate suficientă de energie transferată, pentru a ușura ieșirea din transă.

Din moment ce suntem la sfârșitul Matricii Minții, voi întreba doar dacă putem face ceva pentru sporirea confortului instrumentului, și îmbunătățirea contactului?

Sunt Ra. Fiecare din grup este foarte conștiincios. Instrumentul ar putea fi puțin mai confortabil, dacă ați adăuga ședințe de masaj cu jeturi de apă, ale coloanei vertebrale. Toate celelalte lucruri, care pot fi făcute pentru binele instrumentului, sunt făcute cu multă sârguință.

Lăudăm continua fidelitate a grupului față de ideile de armonie și mulțumire . Aceasta va fi cea mai redutabilă protecție. Totul este bine prieteni. Aliniamentul accesoriilor este excelent.

Sunt Ra. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.