(Карла канализира)

Аз съм Хатон. Аз съм този, познат като Хатон. Поздравявам ви в любовта и светлината на безкрайния Създател, Творецът на всички нас. Както винаги, привилегия е да бъда с вас, особено по това време, защото говоря на хора в специално време. Не искаме да създаваме случаи, там където няма случаи. Но ние ви казваме, че това е, във всяко от вашите преживявания, време на посвещение. Можете да го наречете повторно посвещаване. Но в тази малка група, приятели мои, има посвещаване, каквото не винаги се намира. Затова казваме „Поздравления“ в особен смисъл, от тези от нас, които имат привилегията да бъдат с вас по това време.

Братя мои, чували сте много от нашите думи, и е сякаш ви се явяваме като шивачи, измерващи и режещи, разказващи подробно и анализиращи, и опитващи се да приспособим за вас духовния път, като използваме нашите инструменти и ги слагаме заедно по грижливо премерен начин. И това, разбира се, е защото използвахме тези канали и използвахме думи. В действителност ние не сме шивачи и няма мярка. В действителност нашето послание е безкрайно и няма определен модел за напредък. А това, което наистина трябва да ви дадем, се намира в тишината. Ние откриваме, че всеки от вас е наясно с това, и въпреки това думите са успокояващи, и затова ние сме много щастливи да говорим с вас.

Трябва да знаете, че по много начини вече не сте зависими от тези думи, защото носите в себе си способността да получавате мисли. Всеки от вас повече няма нужда от канала. И все пак това, от което човек се нуждае за оцеляване и това, от което човек има нужда, за да бъде на своя максимум, са две различни неща. Затова е много, много хубаво нещо, че все още се срещате, за да ни чуете, както и за да медитирате. Във всеки един от вас има това, което желае винаги да се отпусне за момент и просто да бъде обучавано, да бъде водено. Това е правилно. И така, ние приветстваме възможността да говорим.

Тази вечер бихме искали да ви дадем няколко мисли относно естеството на невинността. Искаме да мислите за собствената си природа и за това, което смятате за грехове, ваши заблуди, ваши грешки. Вие, които се опитвате, понякога много упорито, да бъдете на духовния път, често сте много сурови със себе си, защото сте допуснали грешка, направили сте грешка. Вие сте проявили това, което не е било положително. И вие казвате, “Защо направих това? Защо направих тази грешка? Нямах това намерение! Защо го сторих?” И се концентрирате върху грешката. А това не ви предпазва да направите грешка следващия път.

Приятели мои, много пъти сме ви казвали, “Поздравяваме ви в любов и в светлина.” Поздравяваме ви в безкрайно съвършенство. Поздравяваме съвършени същества, които са напълно невинни. Бихме искали да ви предложим, вместо да се концентрирате върху грешките си, да се питате колко време сте прекарали този ден в разследване на тази част от вашата уникална личност, която е напълно съвършена. Колко осъзнатост сте имали през този ден за любовта и светлината на Твореца, които имате в себе си? Доколко сте били осъзнати за собствената си невинност?

Когато се концентрирате върху грешките си, вие живеете в света на грешките. И грешките ще се случват отново и отново. Ако вашето съзнание живее в по-висш [резонанс] в царството, където знаете, че сте творение на Отца, вие знаете, че можете да проявите Неговата любов. Тогава възможността да направите грешка и да проявите това, което не е любов, ще бъде в такава степен далеч от вас. Медитацията не е върху вашите грешки; не е върху миналото. Тя е върху вечното настояще и върху вашата невинност. Вие сте дете на любовта.

Подчертаваме това в този момент, защото се опитвате да се посветите по-дълбоко, отколкото сте се опитвали да го правите преди. А ключът към по-дълбоката отдаденост е да можете да се съсредоточите не върху света на грешките, а върху света, в който този дух вътре във вас, който е Създателят, който може да ви се стори желателно да наричате духа на Христос във вас, ще се прояви.

Приятели мои, във вашите свети писания е писано, че не знаете кога ще дойде този дух. Може да дойде сутринта. Или Той може да дойде вечерта. Или Той може да дойде в полунощ. И ако вашата лампа свети, всичко ще бъде наред. А ако не свети, ще Го пропуснете. Да живееш в състояние на осъзнатост, че наблюдаваш Този, Който е Всичко: това е източникът на вдъхновението, който ще повлияе на вида служба, която желаете да дадете, вида живот, на който искате да се посветите. Не можете да анализирате собствените си мотиви, своите собствени действия или мотивите и действията на другите хора. Те ще ви оплетат всички, приятели мои. Посвещавайте себе си, не само сега, но и във всичките сега, на Отца. Внимавайте и чакайте, защото не знаете кога ще дойде Той.

В невинността на вашата душа, това, което е съвършено, винаги ще идва във вас. Затова се концентрирайте върху това. Особено трудно е в живота на вашите хора по това време, да направите тази промяна в ударението, тъй като хората все повече и повече се превръщат в пазачи един за друг, и това е прието във вашата култура, както може да го наречете. А онези, които се опитват да не се концентрират върху негативното, често се смятат за неосъзнати или дори глупави. И все пак, ние ви уверяваме, че волята, която създавате чрез постоянната ви невинност на сърцето, ще бъде светлина в този свят, този ваш свят, който е тъмен по това време.

Приятели мои, сякаш светът е дълбоко, дълбоко заспал, а неколцина от вас се опитват да останат будни. За вас, приятели мои, любовта все още може да освети небето. За онези, които спят, може да бъде дълга нощ.

Реалността на другите хора ще остане реална за тях. Вашата също ще остане реална за вас, без значение колко трудни могат да станат времената за тези около вас. Наистина е написано, че за онези, които са невинни в сърцето, ще дойдат онези неща, които са необходими.

Толкова съм щастлив, че мога да говоря с вас и ще ви кажа, че е близко на сърцето ми, че всеки от вас в тази стая има способността да изказва мислите ни. Надяваме се всеки от вас да може да помага на другите.

По това време бих искал да ви оставя, така че моя брат Лейтос да говори през друг канал. Оставям ви, мои приятели, в любовта и светлината на безкрайния Създател. Аз съм известен като Хатон. Аз съм вие. Адонай.

(Б канализира)

Аз съм Лейтос. Аз също, приятели мои, ви поздравявам в любовта и светлината на нашия безкраен Създател. Мина известно време, откакто можах да използвам този инструмент…

[Остатъкът от аудиокасетата не се чува.]