Авторско право L/L Research

L/L Research споделя цялата си информация безплатно чрез този уебсайт и винаги ще я поддържа безплатна за заинтересования и сериозния търсач. Въпреки това материалът не е обществено притежание. L/L Research си запазва всички права върху материалите, публикувани на този уебсайт, включително книгите, преписите, аудио- и видеозаписите, както и всички други медии или материали на този сайт.

С коректно посочване на авторството, заинтересованите читатели се насърчават да:

  • споделят откъси от нашата работа и връзки към нея в социални медии, публични форуми или други уебсайтове;
  • включват текст или аудио от нашия уебсайт в художествени произведения, независимо дали са музикални, визуални или писмени;
  • проучват, изследват, пишат за и цитират нашата работа.

Всяко друго използване или възпроизвеждане на този материал трябва да получи писмено разрешение от L/L Research.

Условия за получаване на разрешение

Ние сме открити и либерални в предоставянето на разрешение за използване и споделяне на тази информация. Моля, свържете се с нас, ако желаете да използвате или споделите този материал, и ние ще работим с вас, за да гарантираме, че са спазени определени разумни условия. Тези условия включват:

  • Вашият уебсайт или работа трябва да бъдат позитивно ориентирани, без да целят да манипулират или заблуждават другите.
  • Да се посочат авторските права и авторството, както и връзка към www.llresearch.org.
  • Да не публикувате (или да не предоставяте на разположение) цели PDF файлове, книги или преписи директно от вашия уебсайт или работа, а да споделяте само откъси с връзки към мястото, където материалът може да бъде прочетен и изтеглен от www.llresearch.org.

Правилно посочване на авторството

Заглавие на произведението ©Година на създаване от L/L Research (Louisville, KY) ръзка към произведението, номер на страницата (ако е уместно)

Пример

Да живеем според Закона за Единството 101/Living the Law of One 101 ©2009 by L/L Research (Louisville, KY) https://www.llresearch.org/library/living-the-law-of-one, стр 49–51

За споделяне на цели PDF файлове или преписи

Има няколко причини, поради които молим цели преписи, PDF файлове и книги да не бъдат копирани и споделяни на уебсайт или в друго произведение, различно от нашето, като някои от тях включват:

  • С наши усилия и средства, които за нас е чест и благодарност да вложим, този материал е написан, произведен или канализиран и е предоставен свободно на заинтересованите търсещи за индивидуално изучаване, а не за масово преиздаване или разпространение на сайт или в произведение, различно от нашето. Въпреки че L/L Research смята, че предоставянето на материала за свободен достъп на света е нейна основна мисия, авторите и инструментите запазват честта/задължението си да служат като единствен източник на цели PDF файлове, преписи и книги, за да защитят и запазят целостта и полезността на материала за търсещите в днешно и бъдещо време.

  • От време на време в оригиналните PDF файлове или преписи на сайта на L/L могат да се правят промени под формата на корекции. Бихме искали хората винаги да могат да се сдобиват с най-актуалните версии. Ако копията са направени в определен момент и след това са споделени от други сайтове, тези актуализации не са достъпни за тези, които евентуално могат да прочетат или изтеглят файловете.

  • С връзка към оригиналните преписи или книги търсачът ще има възможност да прочете оригиналите, да се запознае със значителната библиотека от свързана с Конфедерацията информация и, ако се интересува, да научи повече за контекста на тази информация, включително нещо за самата малка организация.

Въпроси?

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас! Ще се радваме да помогнем за изясняване на всички правила и да работим с вас, за да сме сигурни, че всяко използване на този материал е в съответствие с нашата политика за авторските права.

Lawofone.info

Съществува единствено изключение от политиката, която забранява публикуването на цели книги и преписи на L/L Research на друг уебсайт. Това е www.lawofone.info. Тоби Уилок получи уникално разрешение да публикува материалите на L/L, по-специално пълния текст на сеансите с Ра, на своя уебсайт.

В продължение на много години Тоби демонстрира не само любов, но и пълна вярност към този материал. В своя уебсайт Тоби е създал възможно най-ясното и ненарушено представяне на нашия материал. Предполагаме, че това ще накара метафизичните сърца на Конфедерацията да запеят също толкова силно, колкото и нашите.

Освен това той по собствена инициатива предприе дългогодишния доброволчески проект за повторно прослушване на касетите и създаване на Прослушана версия (действителен точен препис). Той е първият, който въведе номенклатурата на номерата на въпросите в сесиите, с което значително улесни и направи по-ефективно проучването на богатия материал на Закона за Единството. Той е и първият, който въведе материалите в база данни, за да могат да се търсят по ключови думи. Всъщност гъвкавостта и полезността на сайта го правят, по наше мнение, най-доброто средство за изучаване на нашия материал.

Цялото съдържание на Закона за Единството/Контакта с Ра (всички версии на Въпроси и отговори между Питащия и Ра, както и всички материали, написани от L/L Research) на уебсайта на Тоби е защитено с авторски права от L/L Research. Всичко, което не отговаря на това определение, е защитено с авторски права от Тоби Уилок, включително кодът на самия уебсайт.

Като признание за изключителната работа на Тоби с този материал, L/L Research му предостави символични авторски права върху версиите Прослушана и Леко редактирана, както и върху книгата Контактът с Ра: Преподаване на Закона за Единството. Разрешението за използване на част от материала обаче може да бъде получено само от L/L Research.

Благодарим ви

Много ви благодарим, че спазвате нашата политика за авторските права. Предоставяме работата си на света безплатно на принципа, че тази информация има потенциала да донесе изцеление и трансформация на търсачите и следователно не бива да бъде отказвана поради финансови ограничения.

Лично сме усетили въздействието на тази специфична дължина на вълната на любовта и светлината и година след година виждаме какво дълбоко въздействие оказва тя върху търсачите, много от които съобщават за трайни и възвисяващи промени.

Насърчаваме ви да се възползвате пълноценно от този сайт и да го споделяте чрез откъси и връзки с всеки, когото срещнете и където и да отидете! Разбирайки, че службата може да бъде предложена само дотолкова, доколкото е поискана. И че не всеки ще намери този материал за толкова невероятен, колкото вие и ние.