Искаме да обработваме възможно най-малко лична информация, когато използвате нашия уебсайт. Ето защо избрахме Fathom Analytics за анализ на нашия уебсайт, който не използва “бисквитки” и е в съответствие с ОРЗД, ePrivacy (включително PECR), COPPA и CCPA. При използването на този щадящ поверителността софтуер за анализ на уебсайтове вашият IP адрес се обработва само за кратко и ние (управляващите този уебсайт) нямаме възможност да ви идентифицираме. Съгласно ЗЗЛД личната ви информация се деидентифицира. Можете да прочетете повече за това в Fathom Analytics’ website.

Целта на използването на този софтуер е да разберем трафика на нашия уебсайт по възможно най-безвреден за поверителността начин, за да можем непрекъснато да подобряваме нашия уебсайт и услуги. Законното основание съгласно ОРЗД е “е); когато нашите законни интереси са да подобряваме непрекъснато нашия уебсайт и бизнес.” Както се посочва в обяснението, никакви лични данни не се съхраняват във времето.

Откриване на ботове

Услугата на мрежата за доставяне на съдържание (CDN), в която се намират нашите уебстраници, изображения и активи, използва система за откриване и предотвратяване на ботове, за да защити уебсайта ни от голям брой ботове и обхождащи го уебсайтове. Системата проследява адресите на интернет протоколите (IP), от които е осъществен достъп до този уебсайт през последните 3 часа, и автоматично блокира всякакви злонамерени опити за разглеждане на уебсайта. Нямаме достъп до тези необработени данни и можем да прегледаме само извадка от заявки.

Търсачка

За да получим по-добра представа за използването на нашите търсачки, нашият софтуер за регистриране анонимно проследява фразите за търсене в продължение на 3 дни, след което те се архивират в сигурно дългосрочно хранилище. Запазваме само регистър на фразата за търсене и времевия печат и не съхраняваме никаква информация, която може да се използва за идентифициране на нашите потребители по какъвто и да е начин. Целта на съхраняването на времевия печат е да се разберат фразите за търсене с течение на времето или да се обединят тези данни, за да се намерят популярни тенденции в търсенето. Нямаме намерение или възможност да комбинираме тези данни с друга информация за регистриране, за да извлечем каквато и да е идентифицираща информация от този времеви печат.