Ние от L/L Research се стремим да не се намесваме в тълкуването на Закона за Единството от страна на търсача. Кои сме ние, за да казваме какво означава този материал за друг или как трябва да бъде тълкуван? Ние не можем да учим вместо читателя. Със сигурност споделяме собствената си гледна точка за неговото значение, но никога не сме имали намерение да предлагаме авторитетни тълкувания. Нашата основна задача е да предоставим материалите на онези, които се интересуват и могат да се възползват от тях.

Докато тази недогматична отвореност е нашата водеща идея и докато всеки е свободен да интерпретира материала, независимо от това какво мислим ние, все пак има определени граници на интерпретацията, която можем да подкрепим в нашата собствена почтеност. Интерпретациите, които са извън нашите ценности, включват всяка самовъзхваляваща употреба на материала, която цели да установи специален или по-висок статут за собственото аз. Основното послание на Закона за Единството е, че независимо от привидните ни външни различия, всички ние сме едно и любовта е нашият път към разпознаването на това единство. И в смирено благоговение пред това удивително разбиране, човек осъзнава, че всички ние сме учители един на друг.

Разбира се, всеки е свободен да прави каквото иска на тази планета. Свободната воля е основен принцип на материала, който споделяме. Въпреки това ние, като личности и като организация, не сме съгласни с използването на този материал за преподаване, което цели да:

 • Обърква
 • Да насърчава страх
 • Да създава зависимост
 • Да възпрепятства универсалната любов
 • Да подхранва конспиративно ориентираното мислене
 • Избягване на самоотговорност и отчетност
 • Да бъде умишлено провокативно или сензационно
 • Насърчава осъдително разграничаване от другите
 • Поощрява или насърчава негативен контрол върху себе си или другите
 • Проявява елементи на измама и манипулативно мислене.
 • Претендира, че е говорител на истини, недостъпни за други духовни търсачи.
 • Поставя фокуса върху или възхвалява индивидуалната личност, вместо върху Създателя и пътуването на търсача.

Тълкуването и използването на този материал по този начин може да доведе до значителни изкривявания в самия човек и в другите. Признаваме обаче, че тези граници невинаги са ясни или черно-бели; те са сложни и нюансирани. Разграничението винаги е субективно изкуство.

Нашето разбиране за Закона за Единството подсказва, че когато сърцето се активира и кристализира, когато азът осъзнава себе си все по-дълбоко, когато висшите чакри са проникнати, тогава службата непременно ще излъчва качества на състрадание, яснота, любяща доброта, прозрачност, съпричастност и щедрост. Фокусът все повече ще се насочва от придобиването и получаването към излъчването и даването.

В основата на космологията на Закона на Единството стои свободната воля, а в основата на пътя на позитивната полярност стои зачитането на свободната воля на другите. Какво означава това и как се прилага? Живият отговор е непрекъснато откритие и усъвършенстване и е част от тъканта на пътуването в трета плътност. Няма строги и категорични правила.

Като общ принцип подкрепяме онези тълкувания и употреби на този материал, които се стремят да зачитат свободната воля на другите чрез състрадание, доброта и други аспекти на тази велика енергия, известна като Любов. Именно на тази основа споделяме този материал.