Как да направите дарение

За даренията

Приемаме еднократни и периодични дарения. Можете да научите повече за това как използваме даренията на нашата финансова страница.

Ако се интересувате, можете да направите дарение чрез чек или паричен превод, като изпратите писмо на адрес:

L/L Research P.O. Box 5195 Louisville, Kentucky 40255-0195, USA

Духът на дара

Почти всичко, което виждате на този сайт или на сайта на нашата общност, както и много от услугите, които L/L Research предлага, се предлага в духа на дара, т.е. безплатно и без очакване или необходимост от връщане. Това е политиката на L/L от самото ѝ основаване и ще остане такава, докато съществуваме.

L/L Research обаче, все пак има разходи. Ако сте установили, че работата ни е била полезна, и ако имате интерес и възможност, моля, помислете за дарение, което да ни помогне да покрием разходите за нашите услуги и оперативни разходи.

L/L Research е организация с нестопанска цел 501(c)3. Вашето дарение подлежи на пълно данъчно приспадане в САЩ.

Благодарим на много от вас, които през годините са били любезни с нас и са ни позволили да продължим да бъдем полезни като организация. Вашето дарение се разпространява към нарастваща мрежа от духовни търсачи по целия свят, които намират изцеление, трансформация и вдъхновение в тази работа.

Милион благодарности на всички, които ни помагат да служим на любовта и светлината в този свят.