Jak darovat

O darech

Přijímáme jednorázové a opakované se dary. Více informací o tom, jak dary využíváme najdete na naší finanční stránce.

Pokud máte zájem, můžete přispět také šekem nebo peněžním poukazem. Pošlete je dopisem na adresu:

L/L Research P.O. Box 5195 Louisville, Kentucky 40255-0195, USA

V duchu daru

Téměř vše, co vidíte na této stránce nebo na našich komunitních stránkách je, spolu s mnoha službami, které L/L Research poskytuje, nabízeno v duchu daru. To znamená zdarma a bez očekávání nebo nutnosti protislužby. Toto pravidlo má L/L Research už od svého založení a zůstane to tak, dokud budeme existovat.

L/L Research ovšem má i výdaje. Pokud si myslíte že naše práce byla nápomocná a pokud jste toho schopní a máte zájem, prosím zvažte nabídnout dar, abychom mohli pokrýt výdaje za naše služby a na provozní výdaje.

L/L Research je nezisková organizace typu 501(c)3. Váš dar je v USA plně odečitatelný od daní.

Děkujeme vám všem, kteří jste nám během let pomohli a umožnili nám dál sloužit jako organizace. Vaše pomoc se šíří dál v rostoucí síti duchovních hledačů kolem světa, kteří v této práci nachází uzdravení, transformaci a inspiraci.

Milionkrát díky všem, kteří nám pomáhají poskytovat tomuto světu lásku a světlo.