My v L/L Research se snažíme, abychom nezasahovali do interpretace Zákona jednoty ze strany hledajícího. Kdo jsme, abychom říkali, co tento materiál znamená pro druhého nebo jak by měl být interpretován? Nemůžeme se učit za čtenáře. Jistě sdílíme svůj vlastní pohled na jeho význam, ale nikdy nemáme v úmyslu nabízet autoritativní výklady. Naším hlavním úkolem je zpřístupnit tento materiál těm, kteří o něj mají zájem a mohou z něj mít užitek.

Tato nedogmatická otevřenost je sice naším řídícím principem a každý může materiál svobodně interpretovat bez ohledu na to, co si myslíme my. Přesto však existují jisté hranice rozsahu výkladu, který můžeme ve své vlastní integritě podporovat. Mezi tyto interpretace, které se vymykají našim hodnotám, patří jakékoli sebe prosazující použití materiálu, které se snaží vytvořit zvláštní nebo vyvýšený status pro sebe sama. Základním poselstvím Zákona jednoty je, že bez ohledu na naše zdánlivé vnější rozdíly jsme všichni jedním a láska je naší cestou k rozpoznání této jednoty. A v pokorné úctě k tomuto úžasnému pochopení člověk poznává, že všichni jsme si navzájem učiteli.

Každý si samozřejmě může na této planetě dělat, co chce. Svobodná vůle je základním principem materiálu, který sdílíme. My jako jednotlivci i jako organizace však nesouhlasíme s jakýmkoli použitím tohoto materiálu směrem k vyučování, které má v úmyslu:

 • Zmást
 • Podporovat strach
 • Vytvářet závislost
 • Odrazovat od univerzální lásky
 • Podněcovat konspirační myšlení
 • Vyhýbat se vlastní odpovědnosti a zodpovědnosti
 • Záměrně provokovat nebo vyvolávat senzace
 • Podněcovat soudící separaci od ostatních
 • Podněcovat nebo propagovat negativní kontrolu sebe sama nebo druhých
 • Vykazovat prvky klamání a manipulativního myšlení
 • Prohlašovat se za mluvčího pravd, které jsou ostatním duchovním hledajícím nedostupné
 • Klást důraz na individuální osobnost nebo ji oslavovat namísto Stvořitele a cesty hledajícího

Interpretace a používání tohoto materiálu těmito způsoby mohou u sebe i u druhých vyvolat značné zkreslení. Uznáváme však, že tyto hranice nejsou vždy jasné nebo černobílé; jsou složité a nuancované. Rozlišování je vždy subjektivním uměním.

Naše chápání Zákona jednoty naznačuje, že s tím, jak se srdce aktivuje a krystalizuje, jak si člověk stále hlouběji uvědomuje sám sebe, jak proniká do vyšších čaker, bude služba nutně vyzařovat kvality soucitu, jasnosti, láskyplnosti, průzračnosti, empatie a velkorysosti. Pozornost se bude stále více obracet od získávání a dostávání k vyzařování a dávání.

Základem kosmologie Zákona jednoty je svobodná vůle a základem cesty pozitivní polarity je respekt ke svobodné vůli druhých. Co to znamená a jak se to uplatňuje? Prožívaná odpověď je neustálým objevováním a zdokonalováním a je součástí struktury cesty třetí úrovně. Neexistují žádná pevná pravidla.

Obecně platí, že podporujeme ty interpretace a použití tohoto materiálu, které usilují ctít svobodnou vůli ostatních v soucitu, dobrotě, a dalších aspektech této nádherné energie známé jako Láska. Na tomto základě sdílíme tento materiál.