Při vašem používání webových stránek chceme zpracovávat co nejméně osobních informací co to jenom jde. Proto jsme zvolili nástroj Fathom Analytics pro webovou analýzu, který nepoužívá cookies, a je způsobilý vzhledem k GDPR, ePrivacy (včetně PECR), COPPA a CCPA. Tento nástroj zpracovává IP adresu jednom zběžně, a my (provozující tyto stránky) nemáme žádný způsob, jak vás identifikovat. Podle CCPA, vaše osobní informace jsou anonymizovány. Můžete se o tom přečíst více na stránkách Fathom Analytics.

Chceme zlepšovat naše stránky a naši službu, proto tento nástroj používáme k pochopení návštěv našich stránek v tom nejlepším duchu soukromí, který je možný. Podle GDPR: „f); náš legitimní zájem je kontinuálně vylepšovat naše stránky a podnikání.“ Jak bylo vysvětleno, žádné osobní data se nezaznamenávají.

Detekce botů

Náš systém doručení (CDN) který hostuje naše stránky, obrázky a soubory používá detekci botů a systém prevence proti velkému počtu botů a crawlerů. Tento systém zaznamenává IP adresy, které navštěvují tyto stránky během posledních 3 hodin a automaticky blokují jakékoliv zlomyslné pokusy zobrazovat stránky. Nemáme jakýkoliv způsob jak k těmto surovým datům a máme jenom možnost, jak nahlédnout na vzorek požadavků.

Vyhledávač

Abychom získali lepší vhled do použití našeho vyhledávání, náš logovací systém anonymizovaně ukládá vyhledávací fráze po dobu 3 dnů, a poté jsou archivovány do zabezpečeného uložiště. Jenom si ukládáme vyhledávací frázi a datum. Nikdy si neukládáme žádnou informaci, která by se dala použít k identifikaci uživatelů. Datum si ukládáme, abychom věděli, jak se fráze vyvíjí v čase, nebo k agregaci dat k zjištění populárních trendů. Nemáme zájem nebo možnosti, jak tyto data napojit s ostatními informacemi z logů, abychom mohli tyto data nějak identifikovat.