Autorská práva L/L Research

L/L Research sdílí všechny své informace zdarma, přes tuto webovou stránku. Bude je dál sdílet pro vážné a zainteresované čtenáře bez poplatků. Tento materiál ale není ve veřejném prostoru. L/L Research si vyhrazuje všechna práva k materiálům publikovaným na této webové stránce, což zahrnuje i knihy, přepisy, videa, a všechna další media a materiály na tomto místě.

Se správným odkazem mohou čtenáři, kteří mají zájem:

  • sdílet výtažky a odkazy na naše dílo na sociálních sítích, veřejných fórech nebo webových stránkách;
  • přidat text nebo audio z naší stánky do uměleckých děl, ať už hudebních, vizuálních nebo psaných;
  • porovnat, prozkoumat, psát nebo citovat z našich děl.

Jakékoli jiné využití nebo reprodukce tohoto materiálu musí nejprve získat písemné souhlas od L/L Research.

Podmínky pro souhlas

Jsme otevření a přístupní k udělování souhlasu pro využití a sdílení těchto informací. Prosím kontaktujte nás, pokud tento materiál chcete použít nebo sdílet. Budeme s vámi spolupracovat abych se ujistili že budou naplněny určité podmínky. Tyto podmínky zahrnují:

  • vaše webové stránky nebo práce je pozitivně orientována, bez úmyslu manipulovat nebo podvádět jiné.
  • je poskytnut správný copyright, autorský kredit, a link na stránku www.llresearch.org
  • nebudete publikovat nebo zpřístupňovat celé PDF, knihy, nebo přepisy přímo na vašich stránkách nebo ve vašem díle, ale budete pouze sdílet výtažky, s odkazem zpět na místo, kde tento materiál může být čten, nebo stažen z www.llresearch.org.

Formát správné citace

Titul díla ©rok vydání od L/L Research (Louisville, KY) webový link, číslo stránky (pokud je relevantní)

Příklad

Living the Law of One 101 ©2009 by L/L Research (Louisville, KY) https://www.llresearch.org/library/living-the-law-of-one, strana 49–51

Sdílení kompletního PDF nebo přepisu

Požadujeme aby kompletní PDF, přepisy nebo knihy nebyly kopírovány nebo sdíleny na webových stránkách nebo v dílech která nejsou naše. Existuje pro to několik různých důvodů:

  • Tento materiál je napsán, vyprodukován nebo channelovám bezplatně, s vynaložením našeho úsilí a nákladů, a rádi ho poskytneme zájemcům o individuální stadium. Materiál ale není určen pro masovou publikaci nebo re-distribuci na stránkách nebo v dílech která nejsou naše. Ačkoliv L/L Research považuje za svou primární misi bezplatné poskytnutí tohoto materiálu celému světu, autoři & nástroje si ponechávají čest/povinnost sloužit jako jediný zdroj kompletních PDF, přepisů a knih. Důvodem je snaha chránit a zachovat integritu a užitečnost tohoto materiálu pro dnešní a budoucí zájemce.

  • Čas od času na stránkách L/L Research provádíme opravy v originálech PDF nebo přepisů. Přejeme si, aby lidé byli schopní získat nejnovější verzi. To není možné, pokud jsou v určitém okamžiku vytvořeny kopie a ty jsou sdíleny na jiných stránkách. Opravy pak nejsou dostupné pro ty, kteří takový materiál čtou nebo si ho stáhnou z jiných webových stránek.

  • S linkem na originální přepisy nebo knihy bude mít zájemce možnost číst originály a bude mít možnost si uvědomit existenci rozsáhlé knihovny informací od Konfederace. Pokud bude mít zájem, může také poznat kontext těchto informací a dozvědět se více o naší malé organizaci.

Otázky?

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím kontaktujte nás! Rádi vysvětlíme všechny podmínky a pomůžeme vám, aby využití tohoto materiálu bylo v souladu se stipulacemi našeho copyrightu.

Lawofone.info

Existuje jedna výjimka k pravidlům, která zakazují publikaci kompletních L/L Research knih a přepisů na jiných webových stránkách. Ta výjimka je stránka www.lawofone.info. Tobey Wheelock dostal jedinečnou výjimku publikovat materiál od L/L Research. Tobey má specifické svolení na své stránce publikovat celý text sezení s Ra.

Demonstroval nejen lásku, ale také kompletní věrnost tomuto materiálu během mnoha let. Tobey na svých webových stánkách vytvořil čistou a nezkreslenou prezentaci našeho materiálu. Myslíme si, že by to potěšilo metafyzická srdce členů Konfederace stejně jako to těší ty naše.

Navíc, jako svou iniciativu Tobey začal mnohaletý dobrovolný projekt v novém poslechu kazet a vyprodukoval Přeposlouchanou verzi (aktuální a přesný přepis záznamových kazet). Jako první inovoval sekvenci číslovaní jednotlivých sezení a díky tomu výrazně zjednodušil a zefektivnil hledání referencí v Zákon jednoty. Jako první také zanesl informace o materiálu do databáze a umožnil hledání pomocí klíčových slov. Podle našeho názoru, použitelnost a všestrannost jeho stránek z nich dělá tu nejlepší studijní pomůcku našeho materiálu.

Všechen obsah kontaktu Zákona jednoty (jakákoliv verze Otázek a Odpovědí mezi Tazatelem a Ra, a všechen materiál napsaný L/L Research) na Tobeyho stránkách spadá pod copyright L/L Research. Vše ostatní, co nespadá pod tuto definici patří pod autorská práva Tobeyho Wheelocka, což zahrnuje i samotné kódování.

Jako uznání Tobeyho výjimečné práce s tímto materiálem mu L/L Research udělil symbolický copyright na Přeposlouchanou a Lehce editovanou verzí a na knihu Ra kontakt: Učení Zákona jednoty. Povolení použít jakoukoliv část materiálu ale může být udělena pouze od L/L Research.

Děkujeme

Děkujeme za to, že dodržujete naše pravidla autorských práv. Sdílíme naši práci se světem zdarma, na základě toho že tyto informace mají potenciál přinést uzdravení a transformaci těm, kteří hledají a neměly by proto být omezeny kvůli nedostatku financí.

My osobně jsme pocítili vliv této specifické vlnové délky lásky a světla a rok po roce vidíme jaký hluboký vliv to má na ty, kteří hledají. Mnoho z nich popisuje povznášející a setrvalé změny.

Povzbuzujeme vás abyste plně využili tyto stránky a sdíleli je pomocí výtažků a odkazů se všemi, které potkáte a všude, kam jdete. S porozuměním toho, že služba může být poskytnuta jen když je vyžádána. A také toho, že ne pro každého bude tento materiál tak nádherný jako je pro nás i pro vás.