Book:

Ra kontakt: Učení Zákona jednoty

“Já jsem Ra. Přišli jsme k vašim lidem artikulovat Zákon jednoty. Přáli jsme si zaujmout ty, kteří si přáli učit se o jednotě, že v jednotě jsou všechny paradoxy vyřešeny, všechno zlomené uzdraveno, všechno, co je zapomenuto je přivedeno na světlo.”

Po tisíce let se Ra snažili učit Zákonu jednoho hledače pravdy na Zemi, kteří se chtěli dozvědět o jednotě či jednosti všech věcí. Tento základní zákon všeho stvoření je ukryt hluboko v srdci každého z nás, protože jsme skutečně jedno v lásce a ve světle, stavebních kamenech vesmíru. Všichni jsme projevy jediného nekonečného Stvořitele. My jsme Stvořitel. Tento zákon se neučíme poprvé, ale znovu si ho připomínáme, jak to učili všichni mystici v průběhu celé historie Země. Naše cesta k seberealizaci je objevením či připomenutím této základní pravdy, naší bytostné identity. Probuzení, jak to někteří nazývají, uvnitř iluze oddělenosti.

Don Elkins a Carla L. Rueckertová pracovali společně dvanáct let na zdokonalení chanelingového procesu a získávání filozofické inspirace a poradenství z mimozemských zdrojů. Když se k nim v roce 1980 připojil Jim McCarty, začali přijímat nový a jedinečný typ chanelingového kontaktu od těch z Ra. Prostřednictvím tohoto kontaktu Ra sdíleli informace, které měly hledačům pravdy pomoci prohloubit jejich vědomí a přijetí sebe sama i druhých a pomoci Zemi přejít do vznikající čtvrté úrovně lásky a porozumění.

Tato kniha je přepisem ze záznamu tohoto rozhovoru mezi Tazatelem a Ra. Prostřednictvím otázek a odpovědí je zkoumán metafyzický plán duchovní evoluce, od mikrokosmu k makrokosmu, od konkrétního života na této planetě k životu vesmíru, k možnostem léčení, transformace a seberealizace pro duchovní hledače a poutníky.

Obsah

Ra kontakt: Učení Zákona jednoty reprezentuje zcela nový přepis, který vznikl opětovným poslechem původních kazetových nahrávek. Jeho posláním je poskytnout co nejpřesnější přepis skutečného zvukového záznamu kontaktu s Ra s minimálními úpravami za účelem zlepšení čitelnosti. Svazky 1 a 2 obsahují:

  • Všechny relace Ra kontaktu
  • Pořadí číslování otázek a odpovědí poprvé zavedené na Lawofone.info
  • Nový úvod, předmluvu, doslov a fotogalerii.
  • Mnoho nových poznámek pod čarou.
  • Zpráva o přeposlouchání + Dodatek ke zprávě o přeposlouchání.
  • První ucelený Slovníček terminologie Ra.
  • Mimořádný nový Rejstřík s celkem 590 termíny od A do Z, který uspořádává více než 9 000 otázek a odpovědí (nebylo zatím přeloženo, použijte prosím anglickou verzi)

Ra kontakt: Učení Zákona jednoty, Díl 1

Book: