Hatonn: Przemawiam przez ten instrument. Będę mówił na temat dojrzałości, iż o to prosiliście. Jak już to wskazaliście, to pojęcie może nieco różnić się od tego, które jest ogólnie przyjęte przez waszych ludzi. Dojrzałość, moi przyjaciele, naprawdę jest dojrzałością ducha, bo tak naprawdę nie ma nic poza duchem. Fizyczna iluzja, którą cenicie w życiu codziennym, jest bez znaczenia poza jej działaniem na duchowego siebie.

[Dzień przekazu jest nieznany.] 1

(Don przekazuje)

Jestem Hatonn. Witam was moi przyjaciele w miłości i świetle naszego nieskończonego Stwórcy. To wielki przywilej być z wami ponownie. Zawsze jestem zaszczycony byciem z wami. To są myśli tego znanego wam jako Hatonn.

Przemawiam przez ten instrument. Będę mówił na temat dojrzałości, iż o to prosiliście. Jak już to wskazaliście, to pojęcie może nieco różnić się od tego, które jest ogólnie przyjęte przez waszych ludzi.

Dojrzałość, moi przyjaciele, naprawdę jest dojrzałością ducha, bo tak naprawdę nie ma nic poza duchem. Fizyczna iluzja, którą cenicie w życiu codziennym, jest bez znaczenia poza jej działaniem na duchowego siebie.

Dojrzałość, moi przyjaciele, jest po pierwsze uświadomienie sobie tego faktu. Po drugie, dojrzałość jest umiejętnością kontrolowania własnej świadomości w taki sposób, aby propagować ciągłość procesu dojrzewania.

Dojrzałość, moi przyjaciele, urzeczywistnia się w zdolności kontrolowania własnej świadomości. Niestety, na planecie, z której teraz się cieszycie, jest niewiele prawdziwej kontroli nad podstawową świadomością. A zatem jest bardzo, bardzo mało dojrzałości. Konieczne jest najpierw uświadomienie sobie sprawy z wartości każdej myśli, którą macie, a następnie odrzucenie tych, które mają niewielką albo żadnej wartości. Większość z myśli, które jesteśmy wstanie dostrzec, pojawiających się w codziennym życiu mieszkańców waszej planety, nie jest dojrzała. Z tego powodu można uznać planetę, na której żyjecie, za planetę dzieci. Ich codzienne myśli, przekazywane sobie nawzajem, utrzymują ich w tym stanie. To jest samo-propagowanie, przekazywane od jednego do drugiego.

Konieczne jest odrzucenie myśli, które nieustannie wkraczają do waszego umysłu z waszego otoczenia i starannie wybrać każdą myśl, którą generujecie w celu osiągnięcia stanu prawdziwej dojrzałości.

Możecie zapytać, jak to jest możliwe, aby wybrać wartościowe myśli spośród tych, które nie mają znaczenia lub są bezwartościowe. To jest bardzo proste, moi przyjaciele. Wszystko, co jest konieczne, to przeanalizowanie myśli w odniesieniu do rzeczywistych celów twojej osoby. Jeśli myśl ma prawdziwe znaczenie, jeśli ma naturę rozwojową – to znaczy, jeśli rozwija albo waszą świadomość, albo świadomość kogoś innego, z kim się komunikujecie - to jest to myśl warta zachodu. Jeśli nie rozwija świadomości, to prawdopodobnie ma bardzo małą wartość.

Jak myśl albo pojęcie rozwinie się w świadomość? Jest kilka sposobów. Jedną z technik rozwoju jest po prostu rozwijanie umiejętności analizowania zalet swoich myśli. Po wykonaniu tej czynności, myśli same w sobie będą działać jako generatory procesu dojrzewania.

Każda myśl, którą macie, jest ważna. Jest ważna albo w pozytywnym, albo w negatywnym sensie. Jeśli jest to myśl, która nie ma znaczenia, jest ważne, aby uznać tę myśl za bezwartościową. Jeśli jest to ważna myśl, konieczne jest, abyście ją wzmocnili, użyli i zakomunikowali, w przeciwnym razie też stanie się bezwartościowa.

Dojrzałość, moi przyjaciele, to przede wszystkim umiejętność myślenia w ten sposób. Drugim jest działanie w sposób, w jaki myślicie.

Miliony i miliony myśli są generowane przez ludzi na waszej planecie każdego dnia. Bardzo, bardzo mały odsetek tych myśli ma związek z dojrzałością. To znaczy, że bardzo, bardzo mały odsetek z nich ma związek z tworzeniem lepszego otoczenia dla rozwoju duchowego ja. Mam na myśli, aktywnie powoduje rozwój duchowy.

Czym jest rozwój duchowy? Jest to proces dojrzewania; proces dojrzewania, proces analizowania wszystkiego, czego jesteście świadomi, w prawdziwy i bezstronny sposób. Aby to zrobić musicie być w stanie rozpoznać prawdę. Jest możliwe rozpoznanie prawdy w procesie pozwalającym prawdzie zakomunikować całkowitą bazę prawdy, która jest zawsze obecna w całym wszechświecie. Niniejsza łączność dokonuje się głównie przez technikę medytacji.

Dojrzałość dzieli się przede wszystkim na dwa aspekty: dojrzałość intelektualną i duchową. One idą w parze i jedna generuje drugą. Jednak nie jest konieczne osiągnięcie dojrzałości intelektualnej, aby osiągnąć dojrzałość duchową. Jednakże, aby osiągnąć dojrzałość intelektualną konieczne jest osiągnięcie dojrzałości duchowej, ponieważ intelekt nie jest wstanie poprawnie ocenić pojęć bez prawdziwej podstawy duchowej.

Są jeszcze trzy rzeczy, o których chcielibyśmy powiedzieć w odniesieniu do dojrzałości: pojęcie dojrzałości dziecięcej; pojęcie ogólnej lub wywołanej dojrzałości; pojęcie absolutnej albo całkowitej dojrzałości.

Pojęcie dziecięcej dojrzałości jest błędnie zrozumiałe na tej planecie. Niemowlę, podczas wcielenia do waszego środowiska, posiada pewną dojrzałość, którą zwykle przynosi ze sobą. Nie jest konieczne wywołanie w dziecku [infant] tej cechy dojrzałości przez żaden system nauczania. Jest tylko konieczne, aby zostało wyczulone na możliwość wygenerowania kontynuacji przez jego własny proces intelektualny, jego własny rozwój duchowy i w rezultacie, duchową dojrzałość. Niestety w większości wasze systemy religijne nie zapewniają tego bodźca.

Zaleca się, aby dziecięcą dojrzałość rozwijała się w akceptowalnym tempie, dziecko [infant] zostało uświadomione w jak najwcześniejszym wieku o odpowiedzialności za tworzenie intelektualnej komunikacji ze swoim całkowitym sobą. Odbywa się to głównie przez techniki rytualne i uznanie naturalnych sił wszechświata. Rytuał stosowany w większości systemów religijnych na waszej planecie jest wysoce nieefektywny, ponieważ jest generowany głównie siłą i nie jest swobodnie oferowany do przejęcia lub odrzucenia.

Ci, nawet w skrajnie infantylnym stanie, którzy są wdzięczni [appreciative] ze względu na poprzedni rozwój właściwej rytualnej komunikacji, akceptują ją i będą kontynuować w swoim własnym tempie, w tym celu nie powinni być zmuszani do uczęszczania w cotygodniowych spotkaniach o specyficznej godzinie, ponieważ osiągnęli szczyt swojego duchowego nastrojenia, który jest owocem ich własnych cyklicznych działań, a zatem powinni być zdolni do nawiązanie duchowej łączności w każdej chwili i powinni mieć zapewnione miejsce na poszukiwania. I to powinien być limit tego, czego się od nich oczekuje. Wasz obecny system odstrasza waszych ludzi od duchowego poszukiwania w bardzo młodym wieku ze względu na aspekt siły, który powinien być całkowicie usunięty. To jest to, czego doświadczyliśmy i uznaliśmy za najbardziej korzystne.

Drugi aspekt, o którym mówimy to wywołana dojrzałość występująca w najbardziej niezwykłym aspekcie wśród ludzi w waszym obecnym społeczeństwie. Ta dojrzałość, która jest fałszywą dojrzałością, jest wywołana przez systemy społeczne, które obecnie obowiązują na waszej planecie. Każdy system intelektualnie komunikuje aspekt zakładanej dojrzałości, który nie ma nic wspólnego z prawdziwą lub całkowitą dojrzałością. Dlatego wiele konfliktów i zmieszania jest wywołane przez tych, którzy próbują ukierunkować swoje myślenie w celu osiągnięcia akceptowanego stanu lub poziomu przyjętej koncepcji dojrzałego umysłu. To pojęcie jest zwykle mocno intelektualne, ponieważ wasze społeczeństwo obecnie jest przede wszystkim społeczeństwem intelektualnym, z bardzo, bardzo niewielką świadomością istnienia lub funkcji tego, co nazwalibyście społeczeństwem duchowym.

Dlatego, aby dojrzeć w granicach twojego obecnego społeczeństwa i zostać zaakceptowanym jako dojrzała osoba trzeba umieć komunikować się z nim w jego akceptowalnym intelektualnym żargonie, który głównie zawiera absurdalnie długą listę całkowicie bezsensownych pojęć. Powinny one być, jeśli chce się osiągnąć prawdziwą dojrzałość, odrzucone jako bez znaczenia, ponieważ są skrajnie przejściowe i nie mają nic wspólnego z duchową dojrzałością.

Ostatnim aspektem dojrzałości, o którym chcielibyśmy mówić, jest dojrzałość prawdziwa. Moi przyjaciele, jest tylko jeden sposób osiągnięcia prawdziwej dojrzałości: poprzez medytację. Mówiliśmy to wiele razy. Nie możemy tego osiągnąć poprzez mechanizmy intelektualne. Nie możesz tego osiągnąć przez analizowanie każdej myśli i nazywanie ich wartościowymi lub bezwartościowymi. Wszystkie te rzeczy są pomocne, ale bez podstawy codziennej medytacji nie możesz użyć tej analizy, ponieważ jej wynik jest odizolowany granicą od całościowego siebie. Ta granica jest przepuszczalna, ale ta granica jest przepuszczalna tylko wtedy, gdy umysł jest uwarunkowany medytacją. Brak medytacji redukuje tą granicę do stanu nieprzepuszczalności, wszystkie funkcje intelektualne występują na powierzchni i mają niewielki wpływ na rozwój prawdziwego ja.

Więc widzicie, moi przyjaciele, zachodzi podwójny proces. Jednak, medytacja jest zawsze pierwszorzędna i o największym znaczeniu. Kiedy jednak sztuka medytacji zostanie w pełni opanowana, intelektualny umysł staje się użytecznym narzędziem w rozwoju ducha. Nie ma większego znaczenia, dopóki ten stan komunikacji między nimi nie zostanie opanowany. Dlatego, moi przyjaciele, nic nie przyniesie korzyści, dopóki wrażliwość się nie rozwinie poprzez codzienną medytację. To nie tylko przełamuje barierę między intelektem a duchem, ale także przełamuje wszystkie inne bariery między duchem a jednym wielkim Wszystkim.

Mam nadzieję, że przysłużyłem się wam w tej dyskusji. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest z wami rozmawiać na ten temat, ponieważ jest to trudny temat, jeśli użyje parametrów waszego obecnego społeczeństwa. Uważamy to za bardzo, bardzo proste. Dlatego każda prawdziwa dyskusja na ten temat nie powinna wymagać więcej niż kilka zdań.

To był przywilej rozmawiać z wami. Adonai, moi przyjaciele. Jestem Hatonn.

[Na końcu tego przekazu znajduje się następujący komunikat.]

LOUISVILLE MEDYTACJA GRUPOWA

Niedziela – Spotkanie wprowadzające 20:30 – Rozmowy, pytania, filmy itp. na temat medytacji i opowieść kosmiczna. 21:30 – Medytacja (Imię, adres i numer telefonu). Jeśli masz jakieś pytania na temat czasu albo miejsca tego spotkania, proszę zadzwoń na numer podany powyżej.


  1. Carla: Pisałam pracę na temat dojrzałości na zajęcia psychologii edukacyjnej i rozwojowej, na które uczęszczałam w Spalding College podczas studiów wyższych. To nie był kierunek, którym podążyłam, ale był potrzebny do podjęcia pracy w całym systemie szkolnym hrabstwa Louisville i okolic, i potrzebowałam trzy kursy, które zrobiłam, aby uzyskać certyfikat zastępczy [emergency certification.]

    Ten przekaz miał miejsce po tym, jak wykonałam rozległe badania, na temat tego, co ludzie w tej dziedzinie powiedzieli o dojrzałości. Dla normalnych psychologów to wszystko ma związek z zachowaniem, jak się zachowujesz. Czułam, że to było niedopuszczalnie płytkie, iż dojrzałość ma tak wiele poziomów, nie wszystkie behawioralne. Ale nic ze źródeł pisanych tego nie obejmowało. Więc zwróciłam się do Hatonna.

    Ten przekaz był idealny w sensie, że zgadzał się z moimi przeczuciami i użyłam go do napisania mojej pracy. Pani profesor! Dała mi A, ale powiedziała abym nie dzieliła się tą pracą z nikim, jako że mogłaby wpaść w tarapaty za zezwolenia na bezcielesne źródło. Umieściłam ten przekaz jako dodatek do mojej pracy.