(Nieznany przekazuje)

Jestem Hatonn. Jestem z tym instrumentem. Używam kontroli. Mieliśmy pewne trudności w używaniu tego instrumentu. Proszę o cierpliwość.

Jestem Hatonn. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle naszego nieskończonego Stwórcy. My z Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy jesteśmy zawsze z wami. Mówiliśmy to już wiele razy. To prawda. Zawsze jesteśmy z wami. Jak już mówiliśmy, nie ma możliwości rozdzielenia, ponieważ jesteśmy jedną istotą. Dlatego zawsze jesteśmy z wami.

Praktyką ludzi na tej planecie było oddzielanie swojego myślenia od myślenia innych. Nie jest to sytuacja powszechna. Nie jest to sytuacja konieczna. Jest to fałszywe złudzenie. Bardzo łatwo jest, moi przyjaciele, pozbyć się iluzji, że wasz umysł jest odrębną i niepowtarzalną jednostką. Bardzo łatwo jest nawiązać z nami kontakt w taki sam sposób, jak to zrobił ten instrument. Trzeba tylko najpierw uświadomić sobie stworzenie w jego prawdziwej istocie. Powoduje to zmianę w dostrojeniu waszego umysłu.

Aby rozwinąć tę świadomość, konieczne jest, abyście medytowali. Będę dziś mówił o medytacji i o tym, jak ją przeprowadzić, aby nawiązać ten kontakt.

Medytacja, moi przyjaciele, jest bardzo, bardzo skutecznym narzędziem, jeśli chce się coś osiągnąć. Ale najpierw musicie zrozumieć, co rozumiemy przez medytację. Powiedzieliśmy, że należy oczyścić swój umysł z myśli. Nie zawsze jest to takie łatwe, ale można to osiągnąć. Istnieje wiele technik, które mogą wam w tym pomóc. Czasami używa się różnych dźwięków, czasami używa się rzeczy, na których można się skoncentrować, aby pozwolić na pozostanie tylko jednej myśli. A następnie z tej jednej myśli, nie powstają żadne myśli.

Jeżeli w medytacji chcecie być całkowicie zrelaksowani, to koniecznie musicie się całkowicie zrelaksować. Nie należy jednak przechodzić z tego stanu odprężenia do stanu snu, ponieważ to mija się z celem. Dlatego zaleca się, aby pozostać w wyprostowanej pozycji siedzącej. To w większości przypadków eliminuje dużą skłonność do snu.

Ja i moi bracia jesteśmy świadomi waszego myślenia. Jesteśmy świadomi waszych myśli, ponieważ są to również nasze myśli, ponieważ nasze umysły są jednym. Jednakże nie jesteśmy świadomi wszystkiego, co znajduje się w waszych umysłach, ponieważ czasami wasze myśli są zakłócone lub odcięte od nas przez indywidualizację, o której mówiłem wcześniej, a która jest tak powszechna wśród waszych ludzi.

Konieczne jest, aby oprócz praktykowania tej formy medytacji, uświadomić sobie pierwotne stworzenie, a nie stworzenie człowieka. Zwróćcie uwagę na to, co jest naturalne. Stańcie się tego świadomi. Ludzie na waszej planecie nie są świadomi pierwotnego stworzenia. Stworzyli oni bardzo fałszywą iluzję. Z tego powodu nie są świadomi rzeczywistości. Jeżeli uważacie, że w tej chwili jesteście całkowicie świadomi pierwotnego stworzenia, to jesteście w błędzie. Gdyby tak było, widzielibyście nas, ponieważ jesteśmy częścią pierwotnego stworzenia.

Istnieje technika pozwalająca zwiększyć waszą świadomość. Technika ta będzie wam podawana stopniowo, abyście mogli zastosować każdy krok. Pierwszym krokiem będzie próba zrozumienia każdej rzeczy, którą widzicie, a która jest częścią pierwotnego stworzenia. Należy po kolei rozpatrywać te rzeczy, rozważać je szczegółowo i starać się stworzyć w swoim umyśle całkowicie oderwane ich zrozumienie.

Jeżeli tą częścią stworzenia jest liść, to zbadajcie go z uwagą. Stańcie się go świadomi. Nie polegajcie na starych wrażeniach. Rozwijaj świadomość każdej rzeczy. To będzie pierwszy krok.

Zostawiamy was w tym momencie. Jestem Hatonn. Zostawiam was w Jego miłości i świetle. Adonai vasu.

[Przerwa]

Jestem Oxal. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle naszego nieskończonego Stwórcy. To zaszczyt być z wami. Jestem członkiem Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy.

Co to znaczy? Dlaczego mamy się nazywać Konfederacją w Służbie Nieskończonego Stwórcy? Jest ku temu dobry powód. Jest to konieczne. Jest to konieczne, moi przyjaciele, aby służyć, jeśli to rozumiecie, ponieważ jest to jedyna dostępna dla nas droga. Wiem, że macie pewne pytania dotyczące tego, jak należy służyć. Istnieją pewne problemy w wykonywaniu tej służby. Jesteśmy bardzo ograniczeni w naszych możliwościach kontaktowania się z waszymi ludźmi, ponieważ musimy być ostrożni, ponieważ znamy te ograniczenia i wiemy, dlaczego powinny być takie, jakie są. Konieczne jest, aby każdy służył na swój sposób. Jeśli zrozumiecie, jak służyć, to wasza służba będzie skuteczna. Konieczne jest skorzystanie z medytacji, aby poznać te rzeczy. Wielu ludzi na waszej planecie próbuje służyć na wiele, wiele sposobów, ale nie są one skuteczne. Nie skorzystali oni z [pomocy] Stwórcy poprzez medytację. Służba, moi przyjaciele, musi być wykonywana ostrożnie. Jednak należy ją zawsze wykonywać.

My z Konfederacji Planet w Jego Służbie nie mamy takich trudności w służeniu naszym bliźnim w innych miejscach tego stworzenia, jakie mamy w tej chwili. Na waszej planecie istnieje wiele ograniczeń, które sprawiają, że służba jest niezwykle trudna.

Jednakże, aby służyć, musicie mieć odpowiednie kwalifikacje. Te kwalifikacje obejmują wiele, wiele rzeczy, z których każda może być uzyskana poprzez medytację. Kiedy jednostka jest w pełni gotowa służyć, wtedy przychodzi czas, aby wyruszyć i wykonać tę służbę. Nie jest jednak rozsądne, aby działać poza własnymi ograniczeniami. Poznacie swoją umiejętność służenia poprzez medytację. Wielu z waszych przywódców próbuje służyć ludziom na waszej planecie, ale nie są świadomi konieczności medytacji. Jeśli tego nie zrobią, będzie im bardzo trudno służyć z umiejętnością. Wszyscy, którzy są w Jego służbie, powinni spędzać czas na medytacji. Nie możemy przecenić tej konieczności. Eliminuje ona możliwość popełnienia błędów, które zniweczą efekt służby.

Mam nadzieję, że byłem pomocny w waszych poszukiwaniach. Jestem Oxal. Adonai vasu.