Transkrypcje

18 lutego 1974

Druga medytacja

Hatonn: My z Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy sugerujemy, że są pewne rzeczy, które są ważne, aby skutecznie medytować. Pierwszą i najważniejszą z nich jest to, aby pozwolić świadomemu umysłowi na odpoczynek. Konieczne jest uwolnienie go od myśli, które mają charakter przejściowy, i jak widzimy, myśli dotyczące większości codziennych czynności mają charakter przejściowy.

17 lutego 1974

Niedzielna medytacja

Hatonn: Staramy się przynieść wam jedną rzecz. Próbowaliśmy to zrobić na wiele sposobów, ale wciąż mamy tylko jedną rzecz do przyniesienia w tym czasie. Przynosimy wam miłość. To wszystko, co jest potrzebne, ponieważ kiedy będziecie w stanie przyjąć tę miłość, wraz z nią przyjdzie zrozumienie, którego wielu z was teraz szuka.

15 lutego 1974

Piątkowa medytacja

Hatonn: Zdajemy sobie sprawę z frustracji, z jaką spotykają się czasami ci z waszych ludzi, którzy chcą dążyć do wyższego życia duchowego. Ale pamiętajcie, że mówi się, że człowiek robi swojego ducha - robi swoje największe duchowe postępy właśnie w takich chwilach. Traktujcie swoje frustracje i wątpliwości jako duchowe próby. Traktujcie je jako rzeczy, które trzeba pokonać. To bardzo ciekawy paradoks, że te wielkie trudności mogą przynieść tak wielką nagrodę.

13 lutego 1974

Środowa medytacja

Hatonn: Wolelibyśmy rozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami tej planety. Jest jednak wielu, którzy nie życzą sobie nas wysłuchać. Nie życzą sobie nas poznać. I nie zrozumieliby niczego, co mamy im do powiedzenia, mimo że, moi przyjaciele, w tym czasie jesteśmy w stanie posługiwać się płynnie każdym z waszych języków. Jak wiecie, potrzeba dużo czasu, aby stworzyć podstawę do komunikacji, gdy pojęcie, z którego czerpiemy pomysły, jest w tak dużym stopniu oddalone od waszego, jak nasze. Mówiąc "wasze", mam na myśli ogólną bazę pojęć większości mieszkańców waszej planety.

11 lutego 1974

Pierwsza Medytacja

Hatonn: Dziś wieczorem chciałbym porozmawiać z wami na temat światła. Ostatnio wielokrotnie mówiliśmy z wami o pojęciu miłości i o tym, co to słowo naprawdę oznacza. Dziś jednak chciałbym porozmawiać z wami na temat światła.

11 lutego 1974

Druga Medytacja

Hatonn: Jestem świadomy waszych myśli. Postaram się w tym czasie porozmawiać z wami na temat, który może was zainteresować. Chodzi o lądowanie jednego z naszych statków na spotkanie z wami. Ten instrument w tym czasie kwestionuje tę komunikację. Zawsze kwestionował tego typu komunikaty. Mogę go jednak zapewnić, że jest to komunikat od osoby znanej jako Hatonn.

10 lutego 1974

Niedzielna Medytacja

Hatonn: My, członkowie Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy, jesteśmy tutaj w tym właśnie celu: aby służyć tym, którzy szukają. Nasza służba jest niestety bardzo ograniczona, ale są to ograniczenia nałożone na nas przez tych, którzy mieszkają na waszej planecie. Zostaliśmy ograniczeni do korzystania z kanału takiego jak ten, aby móc służyć tym mieszkańcom waszej planety, którzy szukają naszej służby: którzy szukają prawdy.

9 lutego 1974

Sobotnia Medytacja

Hatonn: Wasze pragnienie, moi przyjaciele, jest kluczem do waszego istnienia. Wasze pragnienie jest niezwykle ważne, ponieważ Stwórca zaplanował, że wszystkie Jego dzieci w całym wszechświecie otrzymają dokładnie to, czego pragną. Tak właśnie działa wszechświat. Tak zaplanował to Stwórca. Mieszkańcy waszej planety w tym czasie tego nie rozumieją, ale dla nas jest oczywiste, że jest to przyczyną wszystkich warunków, jakie panują na waszej planecie. Warunki te obejmują zarówno te, które nazwalibyście przyjemnymi, jak i te, którymi gardzicie. Jednak, moi przyjaciele, wszystkie te warunki są wynikiem pragnienia. Człowiek na Ziemi nie zdaje sobie sprawy, że wszystko, czego doświadcza, tworzy poprzez mechanizm pragnienia.

4 lutego 1974

Poniedziałkowa Medytacja - Część II

Dlaczego zwierzęta muszą się nawzajem zabijać? Dlaczego trzęsienia ziemi muszą zabijać ludzi?

4 lutego 1974

Poniedziałkowa Medytacja - Część I

Hatonn: Istnieją myśli, które są dostępne dla wszystkich jednostek, które chciałyby je przyjąć. Te myśli są dostępne, ale niekoniecznie są odbierane przez wszystkich, którzy ich pragną.

3 lutego 1974

Niedzielna Medytacja

Hatonn: Nie ma potrzeby, aby w swoim myśleniu ustanowić uznanie dla samego siebie. Zakłada to bowiem, że możliwe jest oddzielenie siebie od całego stworzenia. Jeżeli ktoś docenia jakąkolwiek część stworzenia, to docenia również siebie, ponieważ są one jednym i tym samym. Wyeliminowanie pojęcia "ja" jest ważne w waszych duchowych poszukiwaniach. Trzeba tylko docenić Stwórcę i Jego produkt, stworzenie. Doceniając jakąkolwiek część Stworzenia, należy doceniać wszystkie części, ponieważ są one nierozłączne.

2 lutego 1974

Sobotnia Medytacja

Hatonn: Służba, moi przyjaciele, jest niezwykle trudnym zadaniem jeśli ma być wykonana skutecznie. Trzeba najpierw zdefiniować cele prawdziwej służby, aby zrozumieć, jak można służyć. Istnieją dwie klasyfikacje, na które można podzielić wszystkie rodzaje służby. Pierwsza klasyfikacja obejmuje służbę, która ma charakter przejściowy lub nietrwały. Jest to służba, którą wykonujecie w codziennych czynnościach na rzecz swoich bliźnich, i jest to prawdziwa służba.

1 lutego 1974

Piątkowa Medytacja

Hatonn: Mówiliśmy już o tym, ale w tym czasie chciałbym powiedzieć to jeszcze raz: służyć wam, to służyć sobie. Ta prawda jest nie tylko tym, co można nazwać prawdą filozoficzną, jest to również prawda, która ma bezpośredni charakter fizyczny. Jej początki, choć leżą w sferze filozoficznej stworzenia, w rzeczywistości mają swoje działanie w tym, co znacie jako fizyczne lub materialne przejawy stworzenia.

27 stycznia 1974

Niedzielna Medytacja

Hatonn: Ja i moi bracia w przestrzeni [kosmicznej], jak to nazywacie, jesteśmy tutaj z wami. Tak, jesteśmy tu w przestrzeni [kosmicznej] i jesteśmy również tutaj. Jest to pojęcie, które nie jest zbyt znane waszym ludziom, że można być w więcej niż jednym miejscu w tym samym czasie. Jednak powiedzieliśmy wam, że istnieje tylko jedno miejsce. Jest to dwuznaczne pojęcie, gdy patrzy się na nie z waszego ograniczonego stanu świadomości, którym obecnie się cieszycie. Jednak z naszej perspektywy można być w dwóch miejscach lub w wielu miejscach jednocześnie. Dla nas one wszystkie są tym samym miejscem.

26 stycznia 1974

Sobotnia Medytacja

Hatonn: Chciałbym dzisiaj porozmawiać z wami na temat, który dotyczy waszej bardzo bliskiej przyszłości. Najpierw chciałbym porozmawiać z wami o definicji terminu "przyszłość". Widzicie przyszłość jako coś, co do was przyjdzie. My widzimy przyszłość jako wydarzenie, które jest w tej chwili. Trudno jest to przełożyć na wasz język, ale postaram się przybliżyć wam zrozumienie tego, co znacie jako czas.