(Nieznany przekazuje)

Jestem Hatonn. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle naszego nieskończonego Stwórcy. Po raz kolejny mam wielki zaszczyt być z wami.

Jestem świadomy tematu, o który prosicie, abym dziś wieczorem omówił. My, członkowie Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy, jesteśmy zawsze do waszej dyspozycji w kwestii informacji i wskazówek na ten i inne tematy. To wielki przywilej, że mogę służyć, starając się przedstawić naszą perspektywę. Mamy nadzieję, że te punkty widzenia będą wam przydatne w zrozumieniu prawdy, która jest w was.

To właśnie stąd otrzymujemy odpowiedzi na takie pytania jak to, które zadaliście. Jest możliwe, abyście podobnie jak my, bezpośrednio znaleźli te odpowiedzi, ponieważ są one w was, tak jak w każdym z nas. Zdajemy sobie jednak sprawę, że warunki panujące na waszej planecie czasami utrudniają zrozumienie tej prawdy, w którą wszyscy obfitujemy.

Z tego powodu staramy się używać takich instrumentów jak ten, aby pomóc w ukierunkowaniu was, abyście przy pomocy prezentowanych przez nas informacji mogli odnaleźć podobne prawdy w waszej własnej świadomości, ponieważ to właśnie te prawdy mają wielką wartość. Liczymy jedynie na to, że przypomnimy wam, że macie je w sobie. Liczymy, że pomożemy wam przypomnieć sobie, czego szukacie.

Nie ma potrzeby, aby w swoim myśleniu ustanowić uznanie dla samego siebie. Zakłada to bowiem, że możliwe jest oddzielenie siebie od całego stworzenia. Jeżeli ktoś docenia jakąkolwiek część stworzenia, to docenia również siebie, ponieważ są one jednym i tym samym. Wyeliminowanie pojęcia “ja” jest ważne w waszych duchowych poszukiwaniach. Trzeba tylko docenić Stwórcę i Jego produkt, stworzenie. Doceniając jakąkolwiek część Stworzenia, należy doceniać wszystkie części, ponieważ są one nierozłączne.

Ważne jest, aby działać w harmonii ze stworzeniem, a nie w niezgodzie z nim w wyniku braku zaufania do stanu jedności. Możliwe jest osiągnięcie zrozumienia jedności ze wszystkim [co istnieje] poprzez skorzystanie z tej wiedzy i zrozumienia w procesie codziennej medytacji.

My z Konfederacji Planet w służbie nieskończonego Stwórcy wyciągamy rękę do mieszkańców tej planety. Nie jest konieczne, abyśmy doceniali siebie w naszych próbach służenia. Konieczne jest tylko, abyśmy służyli. Stwórca to doceni, ponieważ, moi przyjaciele, Stwórca jest wszystkim, co istnieje. Niemożliwe jest oddzielenie Stwórcy od stworzenia, tak jak niemożliwe jest oddzielenie siebie od stworzenia.

Doceniajcie więc tę jedność. Doceniajcie swoją jedność ze Stwórcą i stworzeniem. Jeżeli tak się stanie, to inne cele będą miały bardzo małą wartość. Ponieważ to właśnie jest celem Stwórcy dla wszystkich części stworzenia: działać w taki sposób, aby służyć. Nie określił tej służby i nie żądał jej. Po prostu stworzył możliwość.

Nie jest konieczne, aby szukać okazji do służenia. Trzeba tylko służyć najlepiej, jak się potrafi, gdy taka możliwość się pojawi. Nie sposób służyć, jeżeli nie wie się, jak służyć, a w waszym konkretnym stanie świadomości nie jest to możliwe, jeżeli nie szuka się tej wiedzy poprzez codzienną medytację.

Proces jest więc dość prosty. Wystarczy, że jednostka uświadomi sobie poprzez medytację, w jaki sposób służyć. Potem musi tylko wykonać tę służbę, gdy pojawi się okazja. Jeśli wykonuje się te proste zadania, spełnia się wszystkie wymagania, które zostały określone przez naszego Stwórcę.

Mam nadzieję, że dziś wieczorem spełniłem swoją służbę. Mam nadzieję, że udało mi się działać, gdy nadarzyła się okazja. Jestem Hatonn. Zostawiam was w miłości i w świetle naszego nieskończonego Stwórcy. Adonai vasu.

[Przerwa]

(Nieznany przekazuje)

Jestem Hatonn. Jestem ponownie z tym instrumentem. Jeszcze raz pozdrawiam was w miłości i świetle naszego nieskończonego Stwórcy. To zawsze wielki przywilej być z wami. Nie wahajcie się wzywać mnie i moich braci do służby, ponieważ właśnie po to tu jesteśmy. Jesteśmy tu, aby wam służyć. To jest nasz jedyny cel.

Na polach waszej planety rośnie wiele jadalnych rzeczy. Te rzeczy zostały wam zapewnione przez waszego Stwórcę. Zostały wam dane, aby podtrzymać życie w waszej obecnej formie fizycznej. W tym rozwiązaniu jest wiele mądrości. Jeżeli macie istnieć w fizycznej formie, którą znacie, konieczne jest, abyście podtrzymywali wasze ciała za pomocą pożywienia. Jednak to, jakie pożywienie wybierzecie, zależy od was. W waszym otoczeniu znajdują się rzeczy, których nie można spożywać. Istnieje ogromna różnorodność rzeczy, które można spożywać. Jednak to, co się spożywa, zależy od jednostki. Wybór zależy od pragnienia jednostki. Stwórca zadbał o zaspokojenie pragnień, a Jego planem było, aby każda jednostka miała dokładnie to, czego pragnie. Powiedzieliśmy wam, że trzeba medytować, aby zrozumieć. To zrozumienie obejmuje zrozumienie pragnień.

Mam nadzieję, że spełniłem swoją służbę. Mogę tylko powiedzieć, że dzięki zrozumieniu osiągniętemu poprzez codzienną medytację można w pełni zrozumieć pragnienie. W tym czasie opuszczam ten instrument. Jestem Hatonn. Adonai vasu.