Dlaczego zwierzęta muszą się nawzajem zabijać? Dlaczego trzęsienia ziemi muszą zabijać ludzi?

(Nieznany przekazuje)

Nie ma śmierci. Jest doświadczenie. Każda istota doświadcza tego, czego pragnie. Pojęcie dominacji jest niejasne. Natomiast pojęcie świadomości jest jasne. Mówiąc o planecie, z której się teraz cieszycie, wyższy stopień świadomości jest doświadczany przez ludzi lub jednostki na tej planecie. W tym względzie mają oni dominację nad innymi formami życia. Jednak wszystkie formy życia są jedną formą: Stwórcą. Wszystkie wyrażają Jego miłość.

Koncert dominacji, w sensie, że powinien istnieć podział według rangi lub przywilejów, nigdy nie był częścią pierwotnej myśli naszego Stwórcy. Dzieci Stwórcy mają do dyspozycji wiele doświadczeń. Jest wiele eksperymentów, które mogą wykonać. Jednak istnieje tylko jedna prawda, a jest nią prawda o jedności i miłości.

Mówicie o pojęciu wibracji i w swoim umyśle myślicie o różnych stopniach. My nie myślimy w ten sposób. Istnieją po prostu różne doświadczenia, które istota może wybrać. Różne doświadczenia, ale to samo stworzenie. Nieskończone stworzenie, doświadczające nieskończonej liczby doświadczeń, odrębnych, ale takich samych, ocenianych, ale nie ocenianych. Oddzieleni ogromnymi odległościami, ale wszyscy w tym samym miejscu. Wyrażający wiele myśli i pragnień, ale będący tylko jednym: Myślą i pragnieniem Stwórcy.

[Koniec taśmy.]