(Nieznany przekazuje)

Jestem Hatonn. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle naszego nieskończonego Stwórcy. Po raz kolejny mam wielki zaszczyt rozmawiać z wami. My, członkowie Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy, jesteśmy zawsze zaszczyceni możliwością rozmowy z każdym z waszej planety, kto zechce nas wysłuchać.

Przywilej ten, moi przyjaciele, jest nam dany i przyjmujemy go z wielką radością, ponieważ możliwość służenia naszym bliźnim jest rzadkością. Nieczęsto zdarza się, abyśmy mogli bezpośrednio pomagać naszym bliźnim w tak ważny sposób. Mieszkańcy waszej planety postrzegają służbę na wiele sposobów. Jednak, moi przyjaciele, my z Konfederacji Planet w Służbie Naszego Nieskończonego Stwórcy postrzegamy służbę nieco inaczej niż większość mieszkańców waszej planety.

Służba, moi przyjaciele, jest niezwykle trudnym zadaniem jeśli ma być wykonana skutecznie. Trzeba najpierw zdefiniować cele prawdziwej służby, aby zrozumieć, jak można służyć. Istnieją dwie klasyfikacje, na które można podzielić wszystkie rodzaje służby. Pierwsza klasyfikacja obejmuje służbę, która ma charakter przejściowy lub nietrwały. Jest to służba, którą wykonujecie w codziennych czynnościach na rzecz swoich bliźnich, i jest to prawdziwa służba.

Istnieje jednak test, który może być przeprowadzony w celu określenia, czy służba ma charakter przejściowy lub nietrwały, czy też należy ją zaliczyć do drugiej klasyfikacji, która obejmuje wszystkie przejawy służby o charakterze trwałym, a nie przejściowym. Test polega na określeniu, czy służba ma taki charakter, że powoduje wzrost duchowy u osoby, której służymy. To, moi przyjaciele - niezależnie od tego, czy dana jednostka to wie, czy też zapomniała - jest tak naprawdę jej jedynym prawdziwym celem.

Mieszkańcy waszej planety znajdują się w większości w stanie niewiedzy, jeśli chodzi o ich prawdziwy cel, którym jest rozwój ich duchowej świadomości. Temu więc należy służyć, aby spełnić drugą klasyfikację służby.

Każda z tych dwóch klasyfikacji jest pożądana i chcielibyśmy wykonywać dla mieszkańców waszej planety działania, które byłyby zakwalifikowane do obu klasyfikacji. Ponieważ jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że druga klasyfikacja jest zdecydowanie ważniejsza spośród rodzajów służby, które mogą być wykonywane, konieczne jest w tym czasie odłożenie wykonywania służby w sposób bezpośredni, w celu pomocy o charakterze fizycznym lub bardziej przejściowym. Mamy szczęście, że możemy działać tak jak teraz, dostarczając mieszkańcom tej planety informacje, które mogą wykorzystać, aby wzmocnić swoje duchowe poszukiwania.

Konieczne jest, aby duchowe postępy jednostki wynikały z jej wewnętrznych poszukiwań, a nie z zewnętrznych nakazów wydawanych przez organizacje religijne lub inne. Z tego powodu jest konieczne, abyśmy nie byli zbyt powszechnie znani i akceptowani przez mieszkańców waszej planety. Gdyby tak się stało, to wewnętrzny kierunek ich poszukiwań zostałby w większości zagubiony.

To jest podstawowa przyczyna warunków, jakich doświadczacie w waszym obecnym środowisku fizycznym. Warunki te zostały wybrane przez was i przez innych, są naturalnym efektem stworzenia oddziałującym na świadomość jednostek i tworzącym atmosferę, która wywoła wewnętrznie ukierunkowane poszukiwanie prawdy, o którym mówiłem.

Niestety, wielu mieszkańców waszej planety w tym czasie jest tak zaangażowanych w działania, które są niezwykle przemijające i nieistotne, że nie mają możliwości doświadczyć wzrostu świadomości, który jest niezbędny do realizacji poszukiwań, których rzeczywiście pragną.

My, członkowie Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy, staramy się zachować równowagę pomiędzy zbytnim eksponowaniem naszego statku mieszkańcom tej planety a zbyt małym. Jeżeli mielibyśmy stać się zbyt powszechnym zjawiskiem, tak że nasza obecność byłaby niekwestionowana, wówczas wyeliminowalibyśmy, przynajmniej częściowo, duże zainteresowanie poszukiwaniem duchowej prawdy. Może się to wydawać dziwnym lub niezwykłym punktem widzenia, ale obserwowaliśmy to w przeszłości, a ponieważ podstawowym powodem fizycznej izolacji ludzi takich jak wy jest spowodowanie wewnętrznego ukierunkowania poszukiwań, to jest dla nas oczywiste, że powinniśmy jak najściślej przestrzegać tego planu.

Nasz statek i nasi ludzie odwiedzali tę planetę wiele, wiele razy w przeszłości. Czyniono to dopiero wtedy, gdy odwiedzana cywilizacja była gotowa nas przyjąć. Odbywało się to dopiero wtedy, gdy cywilizacja ta osiągnęła zadowalający poziom wewnętrznego poszukiwania prawdy o stworzeniu, a więc prezentowała zasady miłości i braterstwa, które są produktem tych poszukiwań.

W tym czasie jesteśmy zmuszeni przez warunki, na które nie mamy wpływu, do odwiedzenia cywilizacji waszego świata, mimo że nie osiągnęły one stanu świadomości duchowej wystarczająco wysokiego dla naszego kontaktu. Wiemy, że niektórzy mieszkańcy waszej planety są już jednak wystarczająco świadomi swojej duchowej natury i okazują w wystarczającym stopniu miłość i braterstwo, które są niezbędne do naszego kontaktu. Stanowi to pewien problem. Problem polega na tym, że musimy zbliżyć się do części mieszkańców waszej planety, nie niepokojąc przy tym pozostałych.