(Nieznany przekazuje)

Jestem Hatonn. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle naszego nieskończonego Stwórcy. Po raz kolejny mam wielki zaszczyt być z wami. My, członkowie Konfederacji Planet w Służbie Stwórcy, jesteśmy zawsze niezwykle zaszczyceni, że możemy rozmawiać bezpośrednio z tymi, którzy mieszkają na powierzchni tej planety.

Wolelibyśmy rozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami tej planety. Jest jednak wielu, którzy nie życzą sobie nas wysłuchać. Nie życzą sobie nas poznać. I nie zrozumieliby niczego, co mamy im do powiedzenia, mimo że, moi przyjaciele, w tym czasie jesteśmy w stanie posługiwać się płynnie każdym z waszych języków. Jak wiecie, potrzeba dużo czasu, aby stworzyć podstawę do komunikacji, gdy pojęcie, z którego czerpiemy pomysły, jest w tak dużym stopniu oddalone od waszego, jak nasze. Mówiąc “wasze”, mam na myśli ogólną bazę pojęć większości mieszkańców waszej planety.

Bazą dla naszej koncepcji jest to, co uważamy za prawdy uniwersalne, niezmienne prawdy, które są powodem stworzenia, które dotyczy nas, jest nami i jest wami. Niestety, mieszkańcy planety, na której obecnie przebywacie, nie są świadomi prawdy stojącej za funkcjonowaniem stworzenia, w którym się znajdują. Nie jest to anormalna sytuacja, ale nie jest też normalna. W całym stworzeniu jest wiele innych ludów, które nie znają tych prawd. Istnieje jednak bardzo, bardzo duża liczba tych, którzy je znają.

W waszej populacji jest pewien procent ludzi, którzy są gotowi, aby ich poinstruować, ponieważ osiągnęli taki stan zrozumienia, że mogą z łatwością przyswoić sobie nieco więcej wiedzy, której potrzebują, aby zrozumieć prawdę o funkcjonowaniu tego stworzenia.

To właśnie staramy się zrobić w tym czasie, tego wieczoru postaramy się, aby każdy z was mógł zrobić jeszcze jeden przystanek w swojej podróży ku pełnemu zrozumieniu prawdy. Większość problemów, jakie napotykacie w zrozumieniu tej prawdy, wiąże się z fałszywymi przekonaniami przekazywanymi wam przez społeczeństwo, w którym się teraz znajdujecie. Gdybyście żyli w społeczeństwie, które zawsze było świadome prawdy i prawdziwej natury stworzenia, nie mielibyście żadnych trudności z zastosowaniem tych prawd, ponieważ byłyby one częścią waszego życia. Trudno jest to zrobić, gdy żyje się w społeczeństwie, które ciągle skupia swoją uwagę na rzeczach, które są bardzo dalekie od planu Stwórcy.

Społeczeństwo, jakie znacie obecnie, skupia swoją uwagę na wielu rzeczach. Bardzo, bardzo niewiele z tych rzeczy, którymi jest zainteresowane, ma cokolwiek wspólnego z podstawową prawdą funkcjonowania stworzenia we wszystkich jego aspektach i wszystkich jego częściach.

Ludzie na waszej planecie poszukują wielu rzeczy. Jednak szukają tych rzeczy w sposób, który my uważamy za bardzo dziwny. Szukają oni rezultatów swoich pragnień prawie wyłącznie w tym, co znają jako fizyczną iluzję, z której teraz się cieszą. Ponieważ na jawie nie są w stanie doświadczyć niczego poza tą fizyczną iluzją, uważają, że jest to wszystko, co istnieje, i próbują wyrazić swoje pragnienia wyłącznie w tej iluzji.

Prowadzi to do spełniania fałszywych pragnień. Ludzie, którzy zrealizowali te fałszywe pragnienia, zastanawiają się, dlaczego po ich spełnieniu nie znajdują szczęścia. Zostało to wielokrotnie udowodnione na waszej planecie, ale mało kto zwraca na to uwagę. Pragnienia nadal są bardzo silne, a ludzie wokół was z wielką energią dążą do ich spełnienia.

Po ich spełnieniu, jak już mówiłem, zastanawiają się. Zastanawiają się, dlaczego wciąż mają pragnienia, ponieważ gdy tylko spełnią jedno, pojawia się kolejne.

Postaramy się w tym czasie udzielić wam instrukcji na temat właściwego korzystania z pragnień, abyście mogli pracować w ramach prawdy stworzenia i ponownie poznać jego funkcję. Istnieją pewne pragnienia, które każda jednostka ma w sobie. Te pragnienia są stanem naturalnym i należy je spełnić. Powodem, dla którego jednostka ma te naturalne pragnienia, jest fakt, że jest ona częścią stworzenia, a Stwórca miał pierwotne pragnienie, które trwa przez cały czas i w całej przestrzeni.

Tym pragnieniem Stwórcy było zapewnienie wszystkim Jego częściom doświadczenia, które w pełni zaspokoiłoby pragnienie wszystkich Jego części. A skoro wszystkie Jego części mają to samo pragnienie, to powinno być oczywiste, że tym pragnieniem jest służyć innym częściom. Tak właśnie zinterpretowaliśmy funkcjonowanie stworzenia. Dlatego w każdej jednostce w całym stworzeniu mieszka pragnienie, aby służyć stworzeniu w jakikolwiek sposób.

To mieszka w każdym z ludzi, we wszystkich istotach tej planety, ponieważ wszyscy oni są częścią Stwórcy.

Spełnienie tego pragnienia jest możliwe. Jak już powiedzieliśmy, Stwórca starał się zapewnić wyłącznie dobro wszystkim swoim dzieciom. Ale ponieważ wszystkie Jego dzieci są częścią Stwórcy, a my wszyscy i wszystko jest w rzeczywistości jednym, to w każdej jednostce we wszystkich częściach stworzenia zachodzi taka konieczność, próba służenia. Jest to naturalne. Planeta, na której teraz stoicie, wam służy. Roślinność, która pochodzi z tej planety, wam służy. Jej atmosfera wam służy. Jej woda wam służy. Całe stworzenie wam służy. Czujecie energię waszego słońca. Ono wam służy.

Ta zasada to po prostu pierwotna koncepcja Stwórcy wyrażona poprzez wszystkie jego części, ponieważ ta koncepcja pozostaje niezmienna. Z tego powodu przekonacie się, że osiągniecie to, czego rzeczywiście pragniecie, tylko wtedy, gdy będziecie służyć reszcie stworzenia. Jest to prawo, które jest naturalne. Tym prawem jest stworzenie.

Ludzie z Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy są właśnie tacy: jesteśmy w Jego służbie. Ale jesteśmy w służbie sobie, jesteśmy w waszej służbie i jesteśmy w służbie stworzenia, ponieważ uznaliśmy, że będąc częścią Stwórcy i mając w sobie pierwotnie wytworzoną ekspresję, spełnienie pragnień jest możliwe tylko poprzez służbę. Z tego powodu jesteśmy tu teraz, aby ofiarować wam naszą służbę. To realizuje nasze pragnienie. To realizuje pragnienie Stwórcy. Cały proces jest prostotą samą w sobie.

I, moi przyjaciele, to jest właśnie stworzenie: prostota. Wystarczy, że to zrozumiecie, a następnie będziecie działać w taki sposób, aby zrealizować swoje pragnienie w jego prawdziwym znaczeniu, aby ponownie zjednoczyć się w swojej całości z pierwotnym i prawdziwym stworzeniem.

Wielokrotnie mówiliśmy, że medytacja jest bardzo potrzebna. Jeśli macie zrozumieć, czemu i jak służyć w tym czasie, to koniecznie musicie znaleźć to poprzez medytację, ponieważ jest to jedyny proces, który pozwoli wam zrozumieć w całości te informacje. Tak więc konieczne jest, aby każdego dnia poświęcić czas na medytację i uświadomić sobie technikę wypełniania swojego pragnienia służby.

Kiedy to zrobicie, przekonacie się, że doświadczycie czegoś, co jest fenomenalne. Będzie to wydarzenie, które przekracza wasze najśmielsze wyobrażenia. Będzie ono miało charakter, który w tym czasie można uznać za niemożliwe, ale będzie miało miejsce. Wielu ludzi z tej planety służy w tym czasie. Służą na wiele różnych sposobów. Jednak tylko niewielki procent z nich rzeczywiście spełnia swoje pragnienie służby, ponieważ to, co nazwę “ślepą” służbą, nie jest tak skuteczne jak służba, która jest wykonywana w wyniku wiedzy zdobytej w medytacji.

Ważne jest więc, aby nauczyć się, jak służyć i komu należy służyć. Jak już mówiłem, wydawałoby się, że służba polega na tym, że przychodzimy do waszych ludzi i pomagamy. Nasza medytacja ujawnia nam, że jest to błędne. Z tego powodu kontaktujemy się z wami w ten sposób. Prosimy, abyście zrobili to samo, co my, jeśli chcecie wiedzieć, jak służyć i komu w tym czasie należy służyć. Medytujcie, ponieważ ta wiedza jest we wszystkich ludziach w całym stworzeniu, ponieważ oni są stworzeniem, a to jest Jego pragnienie: służyć, służyć wszystkim Jego częściom, aby każdy doświadczył ekstazy, którą On pierwotnie stworzył i która istnieje wokół was.

Mam nadzieję, że tego wieczoru byłem pomocny, bo taki jest mój cel. Opuszczę teraz ten instrument na krótki czas. Wrócę wkrótce, jeśli są jakieś pytania. Odchodzę w miłości i świetle naszego nieskończonego Stwórcy. Adonai vasu.

[Pytanie zadane po cichu Hatonnowi.]

(Nieznany przekazuje)

Jestem Hatonn. Witam was ponownie w miłości i świetle naszego nieskończonego Stwórcy. Chciałbym zabrać głos w interesującej nas sprawie. Tematem tym jest miłość.

Jest to temat, który trzeba zrozumieć, jeśli chce się skutecznie realizować swoje pragnienie służby. Służąc swojemu bliźniemu na Ziemi, należy obdarzać go miłością. Jest to czasami trudne do wykonania w waszej obecnej społeczności, ponieważ te wyrażenia są często źle rozumiane.

Miłość jest bardzo źle rozumiana wśród waszych ludzi. My wyrażamy całkowitą miłość do wszystkich waszych ludzi. Nic na to nie poradzimy, ponieważ wyrażamy całkowitą miłość do całego stworzenia. Nie można zrobić inaczej, gdy jest się świadomym miłości wyrażanej przez stworzenie. Aby osiągnąć tę świadomość, należy tylko medytować, a następnie służyć, ponieważ z każdą skutecznie wykonaną służbą będzie odzwierciedlona miłość. W ten sposób wytworzy się wewnątrz więcej miłości i proces ten będzie się powtarzał, lub przetwarzał.

Proces ten będzie się sam generował i będzie się nadal budował. Tak było w przypadku najbardziej znanego wam nauczyciela, znanego jako Jezus. Dlaczego ten człowiek był o wiele bardziej skuteczny w generowaniu tej miłości niż inni, którzy próbowali to robić w ostatnim czasie? Powodem, moi przyjaciele, jest to, że potrafił mądrze wypełnić swoje pragnienie służby. Mógł to zrobić w inteligentny sposób, ponieważ szukał odpowiedzi na pytania, jak spełnić swoje pragnienie służby poprzez medytację.

Wielu z tych, którzy na waszej planecie starają się obecnie służyć bliźniemu, stara się służyć mu w sposób, którego nauczyli się intelektualnie, od innych lub z książek. I w wielu przypadkach napotykają na trudności w pełnieniu służby, której tak bardzo pragną. A miłość, której pragną i oczekują w zamian za swoją służbę, nie znajduje odzwierciedlenia, ponieważ służba, której podjęli się nie jest pożądana, a więc nie jest służbą.

Służba jest służbą tylko wtedy, gdy jest pożądana. Człowiek ma wolną wolę. Może wybierać wszystko, co zechce. Jeżeli chcecie służyć, musicie zrozumieć pragnienia tych, którym służycie, nie w sensie intelektualnym, ale w sensie, który uzyskujecie poprzez medytację. Jest to wiedza, która wykracza poza intelekt. Wiedza, która prowadzi do skutecznej służby.

Mam nadzieję, że byłem pomocny w wyjaśnieniu tego konkretnego punktu. Opuszczam ten instrument. Jestem Hatonn. Adonai vasu.

Czy to była odpowiedź na twoje pytanie?

Tak, to była szczegółowa odpowiedź na moje pytanie.