(Nieznany przekazuje)

Jestem z tym instrumentem. Jestem Hatonn. Jestem z wami raz jeszcze w miłości i świetle naszego nieskończonego Stwórcy. Zamierzam przemawiać, zgodnie z prośbą, na temat medytacji.

My z Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy sugerujemy, że są pewne rzeczy, które są ważne, aby skutecznie medytować. Pierwszą i najważniejszą z nich jest to, aby pozwolić świadomemu umysłowi na odpoczynek. Konieczne jest uwolnienie go od myśli, które mają charakter przejściowy, i jak widzimy, myśli dotyczące większości codziennych czynności mają charakter przejściowy.

Aby umysł stał się otwarty na rzeczy inne niż przemijające, zaleca się, aby usiąść w cichym miejscu z wyprostowanym kręgosłupem. Jest to najważniejsza z technik medytacji. Ciche miejsce jest bardzo korzystne, ale nie jest konieczne. Jest to bardziej korzystne dla jednostki, która zaczyna medytować, niż dla jednostki doświadczonej.

Aby usunąć koncepcje natury intelektualnej, które angażują umysł w przelotne myśli, sugeruje się, że coś, co fascynuje intelekt, może być w pewnych momentach użyteczne, np. muzyka lub to, co nazywacie mantrą. To jednak nie jest konieczne.

Istotne jest, aby myśli, które są natury intelektualnej, mogły opuścić świadomość.

Czy są jeszcze jakieś pytania na ten temat?

[Przerwa.]

Jakiej techniki używacie do oczyszczania umysłu? Mantra? Czy po prostu wyciszacie się? Upewniacie się, że umysł zwalnia, zatrzymuje się?

[Instrument stwierdził, że będzie mówił sam, a nie przekazywa.ł]

[Koniec taśmy.]