(Nieznany przekazuje)

Jestem Hatonn. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle naszego nieskończonego Stwórcy. Jest to po raz kolejny wielki przywilej być z wami.

Ten instrument otrzymuje moje myśli i przekazuje je wam. Te myśli nie są moją wyłączną własnością. Są one myślami całego stworzenia naszego nieskończonego Stwórcy. Nie jest konieczne, aby instrument był użyty, abyście poznali te myśli. Są one dostępne dla wszystkich ludzi w każdym miejscu i w każdym czasie, ponieważ są to myśli Stwórcy. I te myśli były przeznaczone dla całej ludzkości, we wszystkich miejscach. Te myśli są myślami, z którymi Stwórca nas stworzył.

Te myśli są bardzo proste. Są prostotą, która jest wyjątkowa, bowiem są one samym fundamentem stworzenia. To jest to, co próbujemy przekazać człowiekowi na Ziemi, tę pierwotną Myśl. To jest to, czego on potrzebuje w tym czasie. Do tej Myśli można się zbliżyć jedynie za pomocą czystego języka. Nie jest to powszechne pojęcie wśród ludzi na waszej planecie. Jest to powód ich trudności. Stwórca nigdy nie wyobrażał sobie trudności w swoim stworzeniu. Są one wytworem błędnego myślenia człowieka. Wielokrotnie mówiliśmy wam o potrzebie medytacji. Poprzez proces medytacji możliwe jest poznanie tej Myśli; nazwaliśmy ją miłością, ale można ją zrozumieć tylko poprzez medytację.

W środowisku takim jak wasze, medytacja ma jeszcze większe znaczenie niż w środowisku takim jak nasze, ponieważ mamy bardzo, bardzo mało do pokonania w naszym zrozumieniu naszych bliźnich. Sugeruje się zatem, że poprzez proces codziennej medytacji rozwiniecie zrozumienie tej Myśli, która stworzyła nas wszystkich.

Mam nadzieję, że byłem pomocny tego wieczoru. Adonai vasu borragus.