(Carla przekazuje)

[Jestem Hatonn]… zaczyna się od zrozumienia Ojca.

Moi przyjaciele, z jakiej substancji zbudowany jest wszechświat? Powiedzieliśmy wam, że tą substancją jest światło. Substancję tę można również nazwać energią, wibracją [lub] świadomością. A jednak, moi przyjaciele, sama w sobie ta substancja, ta podstawowa, jednostkowa substancja, pozostałaby w stanie nieuporządkowanym. Siłą kształtującą, moi przyjaciele, jest miłość.

A więc pozdrawiamy was w miłości i świetle. Nie ma bowiem nic poza tymi dwoma substancjami, które są w istocie dwoma aspektami jednego budulca fizycznego i duchowego wszechświata. Wy, moi przyjaciele, w swojej duchowej rzeczywistości jesteście wyartykułowanym światłem ukształtowanym przez miłość w taki sposób, że posiadacie wolność i pragnienie. Wasze światło jest kształtowane przez miłość do wolności i miłość do pragnień.

Zanim zaczniemy rozważać to, co nazywacie reinkarnacją, po prostu powiemy wam jeszcze raz, że nie jesteście wielokrotnością, ani też urządzeniem złożonym w całość. Jesteście jedną istotą, częścią i cząstką wielkiego wszechświata, jakim jest Stworzenie. A wasze podstawowe pragnienie jest ukształtowane w kierunku zjednoczenia się z waszym Stwórcą.

Jesteście miłością i światłem - a jednak macie wolność. Taka jest wasza duchowa rzeczywistość: że jesteście istotą uformowaną na bazie światła i ukształtowaną przez miłość, z natury przeznaczoną do powrotu do punktu wyjścia, którym jest Stwórca. Ale również z samej swojej natury posiadacie wolność wyboru, kiedy decydujecie się na tę podróż.

Moi przyjaciele, wszechświaty, takie jak ten, którego teraz doświadczacie, są środowiskiem dla istot takich jak wy, aby doświadczały i cieszyły się nimi. Aby każda istota mogła swobodnie korzystać z każdego swojego wyboru, reinkarnacja nie jest nieunikniona, ale będzie miała miejsce w istotach, takich jak wy, jeśli pragnie się dalszych doświadczeń w świecie fizycznym lub jeśli dana istota pragnie służyć w fizycznej manifestacji.

Mechanizm, dzięki któremu to się dzieje, został wyjaśniony na wiele sposobów. I chociaż instrument, którym się posługuję, nie jest w ogóle zaznajomiony z przedstawionym jej materiałem, to przyjmujemy ten materiał jako coś, co można nazwać dość dobrym podejściem do analizy tego, co wydaje się być procesem, ale co w rzeczywistości jest o wiele prostsze niż proces. Istnieją inne wyjaśnienia. Najbardziej znanym wyjaśnieniem dla tego instrumentu jest podział bóstwa na Ojca, Syna i Ducha Świętego. W tym przypadku to, co jest znane jako Duch Święty, miałoby służyć jako wsparcie w miejscu spotkania fizycznego i duchowego, aby dusza i ciało mogły się połączyć. Powiedzmy po prostu, że jakkolwiek ci, którzy analizują, chcieliby nazwać różne formy energii, które są używane podczas mechanizmu reinkarnacji, każda z nich jest przejawem miłości, kształtującej światło w taki sposób, aby dusza mogła doznać doświadczeń, których pragnie.

Chcielibyśmy również skomentować użycie terminu moralność. Po prostu powiemy to, a wy możecie potraktować to, jak chcecie. Trudno jest to zrozumieć intelektualnie. Moi przyjaciele, nie ma moralności. Jest tylko miłość. Jeżeli będziecie promieniować miłością do wszystkich, nigdy nie będziecie musieli wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Cała trudność z moralnością wynika z chęci przestrzegania zasad, a nie z chęci naśladowania Ojca. Medytacja, właściwie prowadzona, szybko pokazuje podstawową prostotę drogi Ojca. To, co nazywacie decyzją moralną, jest w każdym z nas i jest dostępne dla wszystkich. Bez względu na stan świadomości i ilość zmarnowanych szans, odkupienie zawsze leży w naszym wnętrzu, i ani trochę nie zostało nikomu odebrane.

Tylko to dostosujemy do schematu, który przedstawiliście nam do oceny. Każdy z nas jest doskonały. Manifestacje często nie wskazują na to, że wiemy o naszej doskonałości. Ale to, moi przyjaciele, można skorygować od wewnątrz.

Zdaję sobie sprawę, że nadal nasuwają się wam kolejne kwestie, ale myślę, że w tej chwili po prostu poproszę o dalsze pytania.

[Nie słyszalny]

Wiedziałem, że możecie sobie tego życzyć. Bardzo się cieszę, że mogłem wam pomóc. Chciałbym was zachęcić. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Niech jednak będzie wiadomo, że jesteśmy z wami przez cały czas.

Opuszczę ten instrument, jeśli nie ma więcej pytań.

[Przerwa]

Jestem Hatonn. Moi bracia i ja pozdrawiamy was i żegnamy.