Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono, z wyjątkiem zniekształcenia energii życiowej, które skłania się bardziej w stronę siły/słabości niż podczas ostatniego zapytania.

Dziękuję. Instrument pyta, czy jest jakiś problem z wirującymi wodami, ponieważ po każdej aplikacji ma duże zawroty głowy. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Jestem Ra. Tak.

Czy Ra mógłby skomentować?

Jestem Ra. Jak już wcześniej zauważono, instrument ma skłonność do próbowania przekraczania swoich granic. Jeśli weźmie się pod uwagę metafizyczny lub czasowo/przestrzenny aspekt wcielenia, jest to szczęśliwe i efektywne użycie katalizatora, ponieważ wola jest stale wzmacniana. Co więcej, jeśli ograniczenia są przekraczane w służbie innym, polaryzacja jest również najskuteczniejsza.

Niemniej jednak dostrzegamy, że pytanie dotyczy części przestrzenno/czasowej doświadczenia wcielenia i w tym kontekście ponownie poprosimy instrument o rozważenie wartości męczeństwa. Instrument może badać zakres jego reakcji na wirujące wody. Odkryje korelację między nią a inną aktywnością.

Kiedy wykonujesz tak zwane ćwiczenia aerobowe, nie mniej niż trzy godziny, a najlepiej pięć godzin, powinno minąć między nimi a wirującymi wodami. Po zakończeniu marszu, okres nie krótszy niż, jak sądzimy, czterdzieści minut musi upłynąć przed wirującymi wodami, a najlepiej dwa razy więcej waszej przestrzeni/czasu.

Prawdą jest, że niektóre pozdrowienia wywołały zawroty głowy odczuwane przez instrument. Jednakże ich źródłem jest w dużej mierze determinacja instrumentu, aby pozostawał zanurzony w wirujących wodach po okresie przestrzeni/czasu, w którym może w nich przebywać bez przekraczania jego fizycznych granic.

Dziękuję. Czuję się zobowiązany zadać następne, nieco nieistotne pytanie, z powodu prośby pułkownika Stevensa. Ja również, dla własnego podbudowania, chciałbym lepiej zrozumieć wpływ kwarantanny i Pierwszego Zniekształcenia. Czy Ra skomentowałby cel tak zwanego kontaktu Plejadiańskiego w Szwajcarii z Billym Meierem przez istotę znaną jako Semjase i inne.

Jestem Ra. Nie jest naszą praktyką ocenianie wartości kontaktu pochodzenia metafizycznego. Nie możemy potwierdzić kontaktu wskazanego przez pytającego jako kontakt czysto Konfederacyjny. Możemy jednak zasugerować, że w nagranym transkrypcie rozmowy podczas tego kontaktu znajduje się jakiś pozytywny materiał. Jak już wcześniej mówiliśmy o różnych cechach tzw. kontaktu mieszanego 1, nie będziemy powtarzać, ale zwracamy uwagę, że wszelka komunikacja pochodzi od Jednego Nieskończonego Stwórcy w jego nieskończonych zniekształceniach.

Czy to w porządku, żeby pułkownik Stevens otrzymał informację, którą właśnie przekazał nam Ra?

Jestem Ra. Uważamy, że te informacje są potwierdzeniem już dostrzeżonych koncepcji. Dlatego dajemy pozwolenie.

Dziękuję. Kontynuując tarota, chciałbym poczynić dodatkowe spostrzeżenie w odniesieniu do karty szóstej, że ramiona mężczyzny są skrzyżowane, jeżeli kobieta po jego prawej stronie pociągnie go za lewą rękę, w efekcie przechyli go, całe jego ciało, w prawo. I to samo dotyczy kobiety po lewej: ciągnąc go za prawą rękę obróci całe jego ciało w jej stronę. Taka jest moja interpretacja tego, co rozumie się przez plątaninę ramion – że transformacja następuje przez pociągnięcie, które ma na celu skierowanie istoty w stronę lewej lub prawej ścieżki. Czy Ra skomentowałby tę obserwację?

Jestem Ra. Powinniśmy. Koncepcję przyciągania do biegunowości umysłowej można z powodzeniem zbadać w świetle tego, co student już nabył w odniesieniu do natury świadomego, którego przykładem jest mężczyzna i nieświadomego, którego przykładem jest kobieta. Rzeczywiście, zarówno prostytutka, jak i dziewica głębokiego umysłu zapraszają i czekają na dotarcie.

Na tym obrazie Transformacji Umysłu każda z kobiet wskazuje drogę, którą by poszła, ale nie jest w stanie się poruszać; ani też te dwie istoty żeńskie nie dążą do tego. Są w spoczynku.

Świadoma istota trzyma obie i obraca się w jedną lub drugą stronę, lub potencjalnie do tyłu i do przodu, kołysząc się najpierw w jedną stronę, potem w drugą i nie osiągając Transformacji. Aby nastąpiła Transformacja Umysłu, jedna zasada rządząca użyciem głębokiego umysłu musi zostać porzucona.

Należy zauważyć, że trójkątny kształt utworzony przez ramiona i skrzyżowane łokcie świadomości jest kształtem kojarzonym z transformacją. Rzeczywiście, możesz zobaczyć, jak ten kształt odbija się echem dwukrotnie na obrazie, każde echo ma swoje własne bogactwo, które może wzmocnić wpływ tego kompleksu pojęć.

Dziękuję. Prawdopodobnie wrócimy do tej karty w następnej sesji po więcej obserwacji po przestudiowaniu komentarzy Ra. Aby zaoszczędzić i efektywnie wykorzystać czas w tej chwili, zrobię kilka notatek w odniesieniu do karty siódmej.

Po pierwsze, zasłona między świadomym a nieświadomym umysłem została usunięta. Zakładam, że zasłona jest zasłoną u góry, która jest podniesiona. Mimo że ta zasłona została usunięta, postrzeganie inteligentnej nieskończoności jest nadal zniekształcone zgodnie z wierzeniami poszukiwacza i sposobami poszukiwania. Czy Ra skomentowałby to?

Jestem Ra. Gdy obserwujemy zasłonę obrazu Wielkiej Drogi Umysłu, pomocne może być myślenie za pomocą ram otoczenia. Wielka Droga Umysłu, Ciała lub Ducha ma na celu ograniczenie środowiska, w którym ma być umieszczona praca umysłu, ciała lub ducha.

W ten sposób zasłona jest ukazana zarówno jako nieco podniesiona, jak i wciąż obecna, ponieważ praca umysłu i jego transformacja obejmuje stopniowe podnoszenie wielkiej zasłony pomiędzy świadomym i głębokim umysłem. Całkowity sukces tej próby nie jest właściwie częścią pracy trzeciej gęstości, a zwłaszcza procesów mentalnych trzeciej gęstości.

Fakt, że zasłona jest uniesiona wyżej po prawej stronie niż po lewej stronie wskazuje mi, że adept wybierający biegunowość dodatnią odniesie większy sukces w penetracji zasłony. Czy Ra skomentowałby to?

Jestem Ra. To jest prawdziwe stwierdzenie, jeśli zdamy sobie sprawę, że pytający mówi o potencjalnym sukcesie. Rzeczywiście, twoje doświadczenie trzeciej gęstości jest zniekształcone lub wypaczone, tak że pozytywna orientacja ma więcej pomocy niż tak zwana negatywna.

Wydaje mi się również, że skoro Ra stwierdził na ostatniej sesji, że źródłem wszystkich zniekształceń jest granica punktu widzenia, że sama natura zniekształceń służenia sobie, które tworzą ścieżkę lewej ręki, jest funkcją zasłony i dlatego jest zależna, można by powiedzieć, w pewnym stopniu przynajmniej od częściowej kontynuacji zasłony. Czy to ma sens?

Jestem Ra. W tym, co przypuszczasz, jest wątek logiki.

Obie polaryzacje zależą od ograniczonego punktu widzenia. Jednakże negatywna biegunowość w większym stopniu zależy od iluzorycznego oddzielenia jaźni od wszystkich innych kompleksów umysłu/ciała/ducha. Pozytywna polaryzacja usiłuje przejrzeć iluzję Stwórcy w każdym kompleksie umysłu/ciała/ducha, ale w większości dotyczy zachowań i myśli skierowanych ku innym jaźniom, aby służyć.

Ta postawa sama w sobie jest pełna materiału iluzji trzeciej gęstości.

Korona z trzech gwiazd, jak domyślamy się, wskazuje na mistrzostwo i równowagę umysłu, ciała i ducha. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Jestem Ra. To urządzenie ma astrologiczne pochodzenie, a jego interpretacja jest nieco myląca. Na tym obrazie mamy do czynienia ze środowiskiem umysłu. Być może właściwe jest uwolnienie gwiaździstej korony z jej zawężenia.

Istoty (małe czarne lub rdzawe i białe) zostały teraz zmienione tak, że wydają się być sfinksami, co jak zakładamy oznacza, że katalizator został opanowany.

Zakładam również, że działają one jak moc poruszająca przedstawionym tu rydwanem tak, że mistrzostwo to umożliwia umysłowi w jego transformacji stanie się mobilnym, inaczej niż przed tym mistrzostwem, zamkniętym w iluzji. Czy Ra skomentowałby to?

Jestem Ra. Po pierwsze, prosimy, aby uczeń traktował Wielką Drogę nie jako kulminację serii siedmiu czynności lub funkcji, ale jako znacznie wyraźniej nakreślony obraz środowiska, w którym umysł, ciało lub duch będą funkcjonować. Dlatego kulturowo zdeterminowane istoty zwane sfinksami nie wskazują na panowanie nad katalizatorem.

Drugie przypuszczenie, mówiące o umieszczaniu stworzeń jako poruszycieli rydwanu umysłu, ma o wiele więcej cnoty. Pojęcie czasu można skojarzyć z wizerunkiem sfinksa. Kompleks mentalny i mentalny/emocjonalny dojrzewa, porusza się i przekształca w czasie.

Jest sygnał czterdziestopięciominutowy. Czy Ra sugeruje zakończenie tej sesji, biorąc pod uwagę stan instrumentu i wszystkie inne warunki, które sobie wyznaczyliśmy?

Jestem Ra. Informacje dotyczące tego zapytania zostały już wcześniej omówione. 2 Wybór czasu zakończenia, jak go nazywasz, należy wyłącznie do pytającego do momentu, w którym widzimy, że instrument zaczyna wykorzystywać swoje istotne zasoby z powodu braku przeniesionej lub rodzimej energii fizycznej. Instrument pozostaje otwarty, jak zawsze.

W takim razie zadam jeszcze tylko jedno pytanie i będzie to dotyczyło miecza i berła. Wydawałoby się, że miecz byłby mocą negatywnego adepta wskazującą na kontrolę nad innymi jaźniami, a berło wskazywałoby na moc pozytywnego adepta z jednością umysłu, ciała i ducha. Jednakże wydają się być w przeciwnych rękach, niż bym się spodziewał. Czy Ra skomentowałby to?

Jestem Ra. Te symbole mają pochodzenie astrologiczne. W związku z tym kształty mogą zostać uwolnione z ich zawężenia.

Możemy zauważyć, że istnieje nadrzędne środowisko duchowe i ochrona środowiska umysłu.

Możemy ponadto zauważyć, że adept spolaryzowany ujemnie będzie próbował ukształtować to przymierze na własny użytek, podczas gdy istota spolaryzowana pozytywnie może trzymać się tego, czego przykładem jest astrologiczny miecz; to znaczy światło i prawda.

Czy byłyby inne dwa odpowiednie przedmioty lub symbole do trzymania dla istoty z karty siódmej w swoich rękach, inne niż te pokazane?

Jestem Ra. Pozostawiamy tę uwagę tobie, o uczniu, i skomentujemy wszelkie uwagi, które możesz poczynić.

Zachowam to na następną sesję i zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Przybory są rozmieszczone bardzo sumiennie. Dziękujemy tej pracowitej grupie. W tej prośbie jest znacznie większe zniekształcenie w kierunku harmonii, a my przyłączamy się do was w uwielbieniu i dziękczynieniu. To zawsze jest największym dobrodziejstwem dla poprawy kontaktu, bo to harmonia grupy wspiera ten kontakt.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jedynego. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.


  1. Wcześniej omówione obszernie w różnych fragmentach. Pełna lista znajduje się pod hasłem „Mieszane kontakty“ w indeksie. 

  2. Wcześniej omówione w #98.15–16 i #99.9