Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Proszę o podanie stanu instrumentu?

Jestem Ra. Fizyczny deficyt tego instrumentu utrzymuje się, ale może się zmniejszyć z powodu usunięcia w przyszłości produktów spożywczych, na które instrument ma znaczną alergię. Poziomy energii życiowej są nieco niższe niż podczas ostatniego pytania, ale pozostają silne. Zmiana mentalnego/emocjonalnego poziomu energii zmierza w kierunku zniekształcenia osłabienia tego kompleksu.

Jakie środki spożywcze wywołują reakcję alergiczną?

Jestem Ra. To, co nazywasz maślanką, chociaż odpowiednio używana w pracach uzdrawiających podejmowanych na gardło i klatkę piersiową, jest substancją, na którą dana istota ma alergię.

Instrument pyta, czy będzie w porządku trzymanie małego złotego krzyżyka podczas jednej z tych sesji, czy też spowoduje to jakieś niewskazane zniekształcenie?

Jestem Ra. Skanujemy mentalne zniekształcenia instrumentu. Chociaż generalnie obecność metalicznej substancji nie jest zalecana, w tym przypadku, ponieważ uważamy, że te zniekształcenia osłabiają mentalny/emocjonalny kompleks instrumentu ze względu na jego empatyczne zniekształcenia, postać ta jest szczególnie zalecana do wykorzystania przez ten instrument. Chcielibyśmy prosić, aby wykonać jakieś wzmocnienie łańcuszka (gdyż uważamy, że jest to zamierzone przez ten instrument), wzmacniające ogniwa, które symbolizują wieczność tego instrumentu, miały taką samą czystość lub wyższą niż pozostała część przyrządu.

W tym węźle to, co ten przyrząd reprezentuje dla tego instrumentu, jest bardzo potrzebnym wzmocnieniem mentalnych/emocjonalnych wzorców, które zostały znacznie zakłócone przez zwykłą konfigurację zniekształceń.

Czy jest coś jeszcze, co należy zrobić dla lub przez instrument, aby usunąć magiczne działanie przez naszego negatywnego towarzysza z piątej gęstości lub jakiekolwiek jego następstwa z obszaru jej gardła?

Jestem Ra. Nie.

Na koniec, ze wstępnych pytań, jedno od Jima brzmiące: „Przez ostatnie trzy tygodnie często byłem na granicy złości i frustracji, miałem prawie ciągły tępy ból w moim centrum promienia indygo i czułem się całkiem wyczerpanym z energii. Czy Ra skomentowałby źródło tych doświadczeń oraz jakiekolwiek myśli lub działania, które mogłyby je złagodzić?“

Jestem Ra. Jak we wszystkich zniekształceniach, źródłem jest granica punktu widzenia. Możemy, bez poważnego naruszenia, zaproponować trzy sposoby postępowania, które będą operować na wyrażonym zniekształceniu.

Po pierwsze, byłoby dobrze, gdyby skryba angażował się, jeśli nie codziennie, to tak blisko, jak to tylko możliwe, w samotną, forsowną czynność, która doprowadza tę istotę do prawdziwego fizycznego zmęczenia. Co więcej, chociaż każde działanie może wystarczyć, działanie wybrane do zamierzonego służenia harmonii grupy byłoby całkiem skuteczne.

Druga aktywność to część waszej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni zajętej przez istotę, bezpośrednio lub tak blisko, jak to możliwe, do wytężonej aktywności, dla samotnej kontemplacji.

Po trzecie, entuzjastyczne dążenie do balansowania i cichych medytacji nie może być skreślone z listy działań pomocnych dla tej istoty.

Możemy zauważyć, że wielką, mocną stroną skryby jest nieadekwatny kompleks wibracji dźwięku, moc. Przepływ mocy, podobnie jak przepływ miłości czy mądrości, jest umożliwiony nie przez ostrożnego konserwatora jej używania, ale przez stałego użytkownika. Fizyczna manifestacja mocy jest albo konstruktywną, albo destrukcyjną, wyczerpującą działalnością, wypełniona mocą istota musi ćwiczyć tę manifestację.

Ta istota doświadcza zniekształcenia w kierunku nadmiaru zmagazynowanej energii. Dobrze jest znać siebie oraz strzec się i używać tych atrybutów, które jaźń zapewniła dla swojej nauki i służby.

Mamy teraz dodatkowy zestaw obrazków tarota. Nazywamy je obrazami Królewskiej Drogi, bo tak nazywa się książka, z której pochodzą. Są podobne, ale w niektórych przypadkach różnią się od obrazów C.C. Zaina. Który z tych dwóch zestawów jest bliższy pierwotnej intencji Ra? A jeśli są mieszane, daj mi o tym znać.

Jestem Ra. Zasadą, która porusza się zgodnie z dynamiką nauczania/uczenia się najskuteczniej, jest stałość. Moglibyśmy badać archetypowy umysł używając tego zestawu obrazów stworzonych przez tego znanego jako Fathman lub moglibyśmy użyć tych, które zostały wykorzystane.

W rzeczywistości te, które są używane, mają pewne subtelności, które wzbogacają przepytywanie. Jak powiedzieliśmy, ten zestaw obrazów nie jest tym, który daliśmy. To nie jest istotne. Moglibyśmy użyć dowolnego z wielu wymyślonych zestawów tarota. Chociaż musi to leżeć w gestii pytającego, sugerujemy utrzymanie jednego i tylko jednego zestawu zniekształconych obrazów do wykorzystania w pytaniach i zwracamy uwagę, że obrazy, których teraz używasz, są dobre.

Jedynym problemem jest coś, co na pewno jest całkiem obce sposobowi myślenia Ra, który nazywa się „prawami autorskimi“. Nie byliśmy w stanie uzyskać przywilejów dotyczących praw autorskich od wydawców kart, z którymi zaczęliśmy, i będziemy musieli obejść ten problem w taki czy inny sposób, co może spowodować, że będziemy używać innego zestawu obrazów w miarę postępów.

Zgaduję, że skrzydła karty piątej mają do czynienia z ochroną nad — znajdują się nad Sygnifikatorem Umysłu i domyślam się, że są symbolem ochrony. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Jestem Ra. Powiedzmy, że się nie mylisz, ale raczej nie masz całkowitej racji. Sygnifikator posiada przymierze z duchem, które w niektórych przypadkach będzie manifestowane poprzez myśl i działanie adepta. Jeśli w obietnicy jest ochrona, to wybrałeś właściwą wibrację dźwięku dla rozpostartych skrzydeł ducha, wysoko ponad manifestacją, a mimo to pchających naprzód umysł zamknięty w klatce.

Dziękuję. Kartę numer sześć postrzegam jako Przemianę Umysłu; skrzyżowane ramiona mężczyzny reprezentujące transformację, transformacja jest możliwa zarówno w kierunku lewej, jak i prawej ścieżki; ścieżka jest przyzywana lub prowadzona przez kobietę, Wzmacniacza.

Ta po [jego] prawej ma węża mądrości na czole i jest w pełni ubrana; ta po [jego] lewej ma mniej ubrania i wskazuje, że Matryca lub Wzmacniacz byłby bardziej zainteresowany i przyciągany do fizycznej iluzji, gdy wybierana jest ścieżka lewej ręki, a bardziej zainteresowany i przyciągany do mentalności, gdy wybierana jest ścieżka prawej ręki.

Stworzenie powyżej kieruje strzałę na ścieżkę lewej ręki, wskazując, że jeśli ta ścieżka zostanie wybrana, żetony, powiedzmy, spadną tam, gdzie mogą — ścieżka jest niezabezpieczona, jeśli chodzi o losową aktywność katalizatora. A zdolności intelektualne wybierającego tę ścieżkę byłyby głównym strażnikiem, a nie zaprojektowaną lub wbudowaną ochroną przez Logos dla ścieżki prawej ręki.

Istota wystrzeliwująca strzałę, będąca czymś, co wydaje się być istotą drugiej gęstości, wskazywałaby, że ten katalizator może być wytwarzany przez mniej rozwinięte źródło, można by powiedzieć.

Czy Ra skomentowałby te obserwacje karty szóstej, Transformacji Umysłu?

Jestem Ra. Będziemy mówić kolejno o kilku aspektach. Najpierw przyjrzyjmy się skrzyżowanym rękom mężczyzny, który ma zostać przemieniony. Co ty, uczniu, myślisz o tym skrzyżowaniu? Co widzisz w tej plątaninie? Jest w tym elemencie twórczy punkt, który nie był zbytnio omawiany przez pytającego.

Przyjrzyjmy się teraz ocenie dwóch kobiet. Obserwacja, że na lewą ścieżkę przenosi się z grubsza fizyczność, a na prawą ścieżkę mentalność ma płytką poprawność. Należy poczynić głębsze obserwacje dotyczące związku między wielkim morzem nieświadomego umysłu a świadomym umysłem, które można owocnie realizować. Pamiętaj, uczniu, że te obrazy nie są dosłowne. Raczej prześladują niż wyjaśniają.

Wielu używa pnia i korzeni umysłu tak, jakby ta część umysłu była źle wykorzystywaną, prostytuującą się istotą. Wtedy ta istota zyskuje z tego wielkiego magazynu to, co jest szorstkie, nierządne i pozbawione wielkiej cnoty. Ci, którzy zwracają się ku głębokiemu umysłowi, widząc to pod postacią dziewczyny, wychodzą, by się o nią ubiegać. Zaloty nie mają nic wspólnego z grabieżą i mogą być przedłużone, ale skarb zdobyty przez tak staranne zaloty jest ogromny. Prawostronne i lewostronne przemiany umysłu mogą być postrzegane jako różniące się podejściem świadomego umysłu do zasobów własnych, jak również zasobów innych jaźni.

Mówimy teraz o tym dżinie, żywiołaku lub mitycznej postaci, zdeterminowanej kulturowo, która kieruje strzałę w lewostronną transformację. Ta strzała nie jest strzałą, która zabija, ale raczej tym, co na swój sposób chroni. Ci, którzy wybierają separację, która jest cechą najbardziej wskazującą na ścieżkę lewej ręki, są chronieni przed innymi jażniami siłą i ostrością równoważną stopniowi transformacji, jakiej umysł doświadczył w sensie negatywnym.

Ci na ścieżce prawej ręki nie mają takiej ochrony przed innymi jaźniami, gdyż na tej ścieżce nieudolny poszukiwacz znajdzie wiele zwierciadeł dla odbicia siebie w innych, których napotka.

W poprzedniej sesji wspomniałeś o wykorzystaniu czterdziestopięciominutowej przerwy magnetofonu jako sygnału do zakończenia sesji. Czy to wciąż odpowiedni czas?

Jestem Ra. Jest to oczywiście w gestii pytającego, ponieważ ten instrument ma pewną przekazaną energię i pozostaje otwarty, jak to czynił niezawodnie. Jednak kruchość instrumentu jest przez nas coraz bardziej dostrzegana. We wstępnych obserwacjach widzieliśmy siłę woli i bardzo przeceniliśmy zdolności regeneracyjne fizycznego kompleksu tej istoty.

Dlatego możemy powiedzieć, że zakończenie pracy przy mniej więcej takim wydatku energetycznym – to jest w pewnym momencie, który nastąpi wkrótce po wibracji dźwiękowej, o której mówisz – byłoby właściwe; i o ile możemy ustalić, może to rozszerzyć ilość inkarnacyjnej przestrzeni/czasu, jaką ten instrument będzie w stanie zaoferować temu kontaktowi.

W takim razie zadam tylko jedno dodatkowe krótkie pytanie, by zakończyć tę sesję. Czy mogę zapytać, czy Logos tego systemu zaplanował proces parowania się, jak prawdopodobnie przedstawiono na karcie szóstej – nie wiem, czy jest to powiązane – przez jakiś rodzaj odciskania DNA, jaki badała nasza nauka? Wiele stworzeń drugiej gęstości wydaje się mieć jakiś rodzaj odcisku, który tworzy relację godową na całe życie, i zastanawiałem się, czy zostało to zaprojektowane przez Logos dla tego konkretnego mechanizmu i czy zostało to również przeniesione do trzeciej gęstości?

Jestem Ra. Są niektórzy z waszej fauny drugiej gęstości, którzy instynktownie odcisnęli monogamiczne procesy godowe. Fizyczny wehikuł trzeciej gęstości, który jest podstawowym inkarnacyjnym narzędziem manifestacji na waszej planecie, powstał z tak odciśniętych istot, przy czym wszystkie wyżej wymienione zostały zaprojektowane przez Logos.

Wolna wola istot trzeciej gęstości jest znacznie silniejsza niż raczej łagodne przeniesienie z kodowania DNA drugiej gęstości i nie jest częścią świadomej natury wielu kompleksów umysłu/ciała/ducha, by być monogamicznymi ze względu na używanie wolnej woli. Jednakże, jak zauważono, istnieje wiele drogowskazów w głębokim umyśle wskazujących adeptowi ostrzeżenia na bardziej efektywne wykorzystanie katalizatora. Jak już powiedzieliśmy, Logos waszych ludzi ma skłonność do dobroci.

Dziękuję. Na zakończenie zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub poprawić kontakt?

Jestem Ra. Zauważamy względny dyskomfort tej grupy w tej przestrzeni/czasie i proponujemy te poprzednie wypowiedzi Ra jako możliwą pomoc w odzyskaniu niezwykłej harmonii, której ta grupa ma możliwość doświadczania w stabilny sposób.

Uważamy, że pomocne jest dodanie wirujących wód. Wyposażenie jest sumiennie ustawione.

Zachęcamy do świadomego wzmacniania tych niewidzialnych wstęg, które wylatują z nadgarstków tych, którzy idą naprzód w poszukiwaniu tego, co możecie nazwać Graalem. Wszystko w porządku, moi przyjaciele. Zostawiamy was w nadziei, że każdy może znaleźć prawdziwy cel w tej wielkiej metafizycznej wyprawie i zachęcać się do wzajemnej miłości, uwielbienia i dziękczynienia.

Jestem Ra. Zostawiamy was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego Wspaniałego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.